• Noc vědců na Jaderce!

  Na pátek 27. září je od 17.00 hodin je v rámci akce Noc vědců 2019 pro zájemce z řad veřejnosti na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze připraven bohatý program. Přesvědčete se sami!

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Unikátní experimentální pracoviště

  Tokamak Golem  unikátní zařízení pro výzkum termojaderné řízené fúze. Jedná se o jediné školní zařízení tohoto druhu v ČR! Tokamak je určen k výuce i výzkumu (Fusenet, ITER).

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. 

Systémové upozornění

Aktuality

14. 9.
2019

Informace pro nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Výuka 1. ročníku bakalářského studia začíná povinným Přípravným týdnem ve dnech 16. 9. – 19. 9. 2019. Rozvrh pro Přípravný týden je zde.

9. 7.
2019

Zkouškové období letního semestru 2018-19 a začátek dalšího akademického roku

Zkouškové období letního semestru akademického roku 2018-2019 probíhá v souladu s upraveným harmonogramem ČVUT pro tento akademický rok do 22. 9. 2019. Nový akademický rok 2019-2020 začíná přípravným týdnem pro 1. ročník bakalářského studia od 16. 9. 2019 a výukou všech ročníků v zimním semestru od 23. 9. 2019. Informace pro zápis všech studentů je zde. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2019-2020.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.