Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádá či spolupořádá různé aktivity pro středoškoláky a jejich učitele. Jejich základní přehled naleznete na této stránce, některé podrobnější informace pak naleznete na webu Jaderka.cz. Aktuální termíny pak můžete nalézt v Kalendáři akcí.

Den otevřených dveří

V průběhu Dne otevřených dveří se můžete seznámit s jednotlivými katedrami, vyučujícími i stávajícími studenty a zjistit, jaké to je u nás studovat. Také se můžete dozvědět mnoho vědeckých poznatků z přednášek. Akci pořádáme zpravidla dvakrát ročně.

Týden vědy na Jaderce

Jak ukázat středoškolákovi za jeden týden různé aspekty vědecké práce (ve F, Ch, M, Inf)? Přesně na tohle dává odpověď akce Týden vědy na Jaderce. Na jejím webu najdete jak přihlášku, tak sborníky a fotky z minulých let.

Přípravné kurzy

Pro zájemce o přípravu na přijímací zkoušky či budoucí studium pořádáme bezplatný kurz jak v Praze, tak v Děčíně podrobnosti naleznete na stránce Vzdělávání pro veřejnost.

International Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem! Akce pro středoškoláky, kteří chtějí poznat, jaké aktuální problémy fyziky se řeší v CERN a jak vypadá práce částicového fyziky. Program a přihlášku najdete na webu akce.

Podporujeme dívky ve vědě! Fakulta se připojuje k mezinárodnímu projektu, organizovaném ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERN u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Konkrétní informace o programu a registraci najdete zde.

Den lékařským fyzikem

Po středoškoláky, kteří by rádi poznali, jak se dá spojit fyzika, biologie a medicína, pořádáme dvakrát ročně Den lékařským fyzikem. Registrace na webu akce předem nutná.

Den na Jaderce (exkurze)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má mnoho zajímavých experimentálních pracovišť, na které nabízí možnost exkurzí pro střední školy. Podmínky a přihlašování najdete na externím webu.

Zvláštní registrace na exkurze mimo Den na Jaderce se provádí u školního reaktoru VR-1 (Vrabec) a u tokamaku GOLEM.

Přednášky pro SŠ

Jaderka nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Přednášející přijedou přímo k vám do školy.

Turnaj mladých fyziků

Ve spolupráci s českým výborem Turnaje mladých fyziků (TMF) FJFI pořádá Úvodní soustředění TMF a regionální kolo TMF. Podrobnosti najdete na stránce Turnaje mladých fyziků na webu FJFI.

Vědecko-výzkumné projekty (SOČ, AMAVET...)

Fakulta nabízí středoškolákům odborné vedení výzkumu. Téma si mohou vybrat z připravení nabídky či mohou vymyslet své vlastní. Úspěšné projekty mohou soutěž v rámci SOČ či EXPO SCIENCE AMAVET apod. Bližší informace k tomu, jak se na práci domluvit a návrhy témat najdete na stránce na Jaderka.cz.

Letní studentské soustředění TCN

Studentská unie za podpory FJFI pořádá Letní studentské soustředění TCN určené pro středoškoláky, co se zajímají o vědu. Podrobnosti a přihlášku na akci naleznete na webu akce.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.