Systémové upozornění
Hlavní informace

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie

We are seeking to appoint a Senior Researcher in Nuclear Chemistry who will make a significant contribution to the academic profile and leadership of this subject area within the Department of Nuclear Chemistry of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. The post holder will enhance the research and teaching capacity of the subject area and help build the capability of staff.


Instituce: Extreme Light Infrastructure (ELI) - FZÚ AV ČR, v.v.i.

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je unikátní projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie (celková finanční dotace činí téměř 7 mld. Kč), jeho předmětem je vybudování mezinárodního výzkumného laserového centra, které bude stát na globální špičce v dané oblasti fyzikálních věd. V rámci realizace tohoto projektu je vyhledáván vhodný kandidát na pozici Administrátora projektu.


Instituce: BBT – Materials Processing s.r.o.

BBT - Materials Processing s.r.o. (1991) - malá vědecko-výzkumná společnost působící zejména v oblasti krystalové optiky a fotoniky ve Zdibech – Přemyšlení (severní okraj Prahy, 12 minut busem od metra Kobylisy) hledá kolegu/kolegyni pro vývoj, výzkum a další zpracování světově unikátních krystalů pro kosmické i pozemní aplikace v optice, akusto-optice a laserových technologiích.


Instituce: CRYTUR, spol. s.r.o.

Společnost CRYTUR, spol. s.r.o. hledá kandidáty na různé pozice pro práci v Turnově od operatora/ky úklidu čistých prostor, přes obsluhu drátové pily, CNC, pecí pro růst monokrystalů až po vysoce odborné pozice technologů a fyziků/optiků. Kompletní rozpis pracovních pozic s popisy naleznete v příloze.


Instituce: NUVIA a.s.

Společnost NUVIA a.s. nabízí různé pozice v oblastech od vývoje softwaru, inženýringu, přes průmyslovou automatizaci až k jaderné energetice a radiačnímu monitoringu a ochraně.


Instituce: CRYTUR, spol. s.r.o.

Společnost CRYTUR hledá vhodné kandidáty na pozice spojené s vývojem a aplikací optických metod pro měření monokrystalů či vývoji detektorů ionizujícího záření. Podrobnosti a kontaktní údaje naleznete v příloze.


Instituce: ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. je součástí ALS Laboratory Group, nadnárodní korporace poskytující služby v oblasti chemických, radiochemických, biologických a fyzikálních analýz s vedoucím postavením na lokálním trhu.


Instituce: CERN

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, nejrozsáhlejší výzkumné středisko částicové fyziky na světě, nabízí volné pozice pro fyziky, inženýry, administrativní pracovníky i další profese.


Instituce: Career Market

Nabídky různých zaměstnavatelů shánějící různé profese a mající zájem zejména o absolventy technických a přírodovědných oborů naleznete na webových stránkách https://www.careermarket.cz/


Instituce: ČEZ

Skupina ČEZ hledá velké množství zaměstnanců různých kvalifikací ve svých zařízeních po celé České republice. Aktuální nabídky naleznete na jobs.cz.

Speciálně bychom chtěli upozornit na to, že ČEZ shání operátory jaderných elektráren, což je práce, pro kterou jsou ideální absolventi obor Jaderné inženýrství na FJFI.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.