Systémové upozornění
Hlavní informace

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místa vedoucích kateder

  • katedry matematiky
  • katedry fyziky
  • katedry inženýrství pevných látek
  • katedry fyzikální elektroniky
  • katedry materiálů
  • katedry jaderné chemie
  • katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
  • katedry jaderných reaktorů
  • katedry softwarového inženýrství.

Kompletní text vyhlášení naleznete v příloze.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry humanitních věd a jazyků.

Kompletní text vyhlášení naleznete v příloze.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra matematiky

The Department of Mathematics of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague invites applications for a Senior Researcher in Mathematics. The accepted applicant will enhance the research and teaching capacity of the subject area and help to build the capability of staff.


Instituce: BBT – Materials Processing s.r.o.

BBT - Materials Processing s.r.o. (1991) - malá vědecko-výzkumná společnost působící zejména v oblasti krystalové optiky a fotoniky ve Zdibech – Přemyšlení (severní okraj Prahy, 12 minut busem od metra Kobylisy) hledá kolegu/kolegyni pro vývoj, výzkum a další zpracování světově unikátních krystalů pro kosmické i pozemní aplikace v optice, akusto-optice a laserových technologiích.


Instituce: CRYTUR, spol. s.r.o.

Společnost CRYTUR, spol. s.r.o. hledá kandidáty na různé pozice pro práci v Turnově od operatora/ky úklidu čistých prostor, přes obsluhu drátové pily, CNC, pecí pro růst monokrystalů až po vysoce odborné pozice technologů a fyziků/optiků. Kompletní rozpis pracovních pozic s popisy naleznete v příloze.


Instituce: NUVIA a.s.

Společnost NUVIA a.s. nabízí různé pozice v oblastech od vývoje softwaru, inženýringu, přes průmyslovou automatizaci až k jaderné energetice a radiačnímu monitoringu a ochraně.


Instituce: CRYTUR, spol. s.r.o.

Společnost CRYTUR hledá vhodné kandidáty na pozice spojené s vývojem a aplikací optických metod pro měření monokrystalů či vývoji detektorů ionizujícího záření. Podrobnosti a kontaktní údaje naleznete v příloze.


Instituce: ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. je součástí ALS Laboratory Group, nadnárodní korporace poskytující služby v oblasti chemických, radiochemických, biologických a fyzikálních analýz s vedoucím postavením na lokálním trhu.


Instituce: CERN

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, nejrozsáhlejší výzkumné středisko částicové fyziky na světě, nabízí volné pozice pro fyziky, inženýry, administrativní pracovníky i další profese.


Instituce: Career Market

Nabídky různých zaměstnavatelů shánějící různé profese a mající zájem zejména o absolventy technických a přírodovědných oborů naleznete na webových stránkách https://www.careermarket.cz/


Instituce: ČEZ

Skupina ČEZ hledá velké množství zaměstnanců různých kvalifikací ve svých zařízeních po celé České republice. Aktuální nabídky naleznete na jobs.cz.

Speciálně bychom chtěli upozornit na to, že ČEZ shání operátory jaderných elektráren, což je práce, pro kterou jsou ideální absolventi obor Jaderné inženýrství na FJFI.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.