Systémové upozornění
Hlavní informace

Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT vPraze vypisuje

výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze pro pracoviště Praha spředpokládaným nástupem 1. 7. 2021.

1 místo odborného asistenta/asistentky včásticové fyzice se zaměřením:
Fyzika jádro-jaderných srážek na experimentu ALICE vCERN

1 místo odborného asistenta/asistentky včásticové fyzice se zaměřením:
Fyzika jádro-jaderných srážek na experimentu STAR v BNL


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro pracoviště Praha s předpokládaným nástupem 1. 7. 2021.


Instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Děkan FJFI ČVUT vPraze vypisuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze pro pracoviště Praha s předpokládaným nástupem 1. 7. 2021.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.