Systémové upozornění
Hlavní informace

Významná vědecká konference experimentálních fyziků se uskuteční na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Od 4. do 8. září 2017 bude Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostitelem XXXVII. mezinárodního sympozia týkajícího se interakcí elementárních částic (International Symposium on Physics in Collision). Jde o významné setkání fyziků, kteří bádají v oblasti elementárních částic, shrnující klíčové výsledky dosažené v oboru v posledním období. Záštitu nad sympoziem převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

FJFI připravila pro středoškoláky již 19. ročník Týdne vědy na Jaderce

Od neděle 18. června do pátku 23. června 2017 mohou studenti středních škol, kteří se zajímají o fyziku, matematiku, chemii nebo informatiku, bádat na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze. Je pro ně připraven již 19. ročník populární akce „Týden vědy na Jaderce“. Registrace začíná 18. června v 10.00 hodin v Břehové 7, Praha 1 (hlavní budova FJFI). Součástí týdne jsou odborné přednášky a exkurze.

Nukleární medicínu, radioterapii a rentgenovou diagnostiku v praxi představí středoškolákům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Pořádá Den lékařským fyzikem

S atraktivním oborem Radiologická fyzika, který lze studovat na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), se mohou středoškoláci seznámit ve středu 7. června 2017 na Dni lékařským fyzikem. Přednáškový program začíná v 10.00 hod. na adrese Břehová 7, Praha 1. Praktická cvičení jsou od 13.30 hod. Exkurze na vybraná specializovaná pracoviště v nemocnici v Motole, Na Homolce nebo v Thomayerově nemocnici proběhnou od 16.00 do 17.30 hod.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok

Až do 12. září 2017 mohou podávat přihlášky uchazeči o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Děkan fakulty vyhlásil náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. Hlásit se mohou uchazeči o bakalářské studium i o navazující magisterský studijní program.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze umožní středoškolákům stát se na den částicovým fyzikem

Více než šedesát přihlášených středoškoláků a středoškolaček se v pátek 7. dubna na semináři nazvaném Staň se na den částicovým fyzikem seznámí s hlavními myšlenkami standardního modelu elementárních částic popisujícího mikrosvět. Poznají také postupy, které se využívají při zkoumání základních vlastností hmoty. Seminář s experimentem pořádá katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) ve spolupráci se sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, EPS Young Minds Prague.

Meteorologický balón vynese do stratosféry detekční systém pro výzkum kosmického záření, s jeho vývojem pomáhali studenti ČVUT v Praze

Z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami bude v sobotu 18. března v 10.00 hodin dopoledne vypuštěn stratosférický balón Fík 2, v jehož gondole poletí nový dozimetrický systém pro výzkum kosmického záření ve vyšších vrstvách atmosféry. Zhruba za dvě a půl hodiny po startu bude třeba najít balón v terénu a získat z něj naměřené hodnoty. Experiment vznikl ve spolupráci ČVUT v Praze a Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT proběhne Turnaj mladých fyziků

V regionálním kole 30. ročníku soutěže Turnaj mladých fyziků budou v úterý 21. března bojovat o postup do celorepublikového finále na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) tři skupiny středoškolských fyziků. V jednom z regionálních kol se zde utkají týmy Talnet (Národní institut dětí a mládeže Praha), Kvartet (Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou) a G Cheb (z Gymnázia Cheb).

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pořádá kurz Aplikace ionizujícího záření

V rámci projektu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017 kurz Aplikace ionizujícího záření. Kurzu se zúčastní 20 studentů z Mnichova, Leuvenu, Vídně, Milána, Madridu, Varšavy a Paříže.

Student FJFI ČVUT je akademickým mistrem v halové lukostřelbě pro rok 2017

Martin Vaněk, student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, získal zlatou medaili a titul Akademický mistr v halové lukostřelbě pro rok 2017 na 6. Akademickém mistrovství České republiky. Mistrovství se konalo 17. 2. 2017 na sportovišti Pod Juliskou, pořádal ho Ústav tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu.

Mezinárodní konference v Leidenu pod záštitou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Lorentzova centra

Prestižní Lorentzovo Centrum v Leidenu (Holandsko) hostilo 6. - 10. února 2017 mezinárodní konferenci “Path Integration in Complex Dynamical Systems”, na níž se sešli špičkoví světoví vědci z 18 zemí. Konference byla organizována pod záštitou Lorentzova Centra a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze. Role hlavního organizátora se ujal Ing. Petr Jizba, Ph.D. (z FJFI ČVUT v Praze) spolu s prof. S. Kirchnerem (Zhejiang University, Čína), prof. L. Schulmanem (SUNY New York, USA) a prof. J. Zaanenem (Leiden University, Holandsko).

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.