Systémové upozornění
Hlavní informace

Přijímací řízení pro akademický rok 2021-22

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně  a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia pro následující akademický rok 2021-2022. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají až do 6. 9. 2021 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2021. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 prominuta. Podrobnosti jsou zde.

Směrnice děkana č. 1-2021 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Směrnice děkana č. 1-2021 pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021 - 22

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2021 – 2022

Informace k průběhu letního semestru 2020-21

Akademický rok 2020-2021 pokračuje výukovým obdobím letního semestru od 15. 2. 2021 do 14. 5. 2021. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Výuka v letním semestru probíhá jako nekontaktní dle platného rozvrhu.  Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 2/2021.

Dean´s Directive on Admission Procedures for the Academic Year 2021 – 2022

Dean´s Directive No. 6-2020 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programmes at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2021 – 2022

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.