Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI ČVUT podporuje Matematickou olympiádu

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se konají přípravné semináře Matematické olympiády a krajské kolo této soutěže. Fakulta tak podporuje přípravu budoucích studentů svých matematických oborů.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019-20

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2019 - 2020. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2019.

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures for the Academic Year 2019 – 2020

Dean´s Directive No. 7-2018 on Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for the Academic Year 2019 – 2020

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme for academic year 2019 -2020

Notification of Admission Procedures to the Master Continuation Study Programme of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University (hereafter referred to as FNSPE of the CTU) for academic year 2019 -2020

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2019-20

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2019 – 2020

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.