Systémové upozornění
Hlavní informace

Seznámení s mezinárodními vědecko-výzkumnými programy, mobility a výzkumné infrastruktury

Seminář je určen především pro doktorandy a začínající vědecké pracovníky, kteří májí zájem se seznámit s možnostmi financování grantů a výzkumných projektů. Získají přehled o možnostech zapojení do výzkumu a o poskytovatelích v ČR, EU a mimo EU.

Národní výzkumné programy, publikování odborných článků a evidence výsledků výzkumu

Seminář je určen především pro doktorandy a začínající vědecké pracovníky, kteří májí zájem se seznámit s možnostmi financování grantů a výzkumných projektů poskytovatelů v České republice. Účastníci se seznámí s problematikou psaní odborných článků a jejich hodnocením, jak vybrat odborný časopis a způsoby otevřeného přístupu k publikacím.

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH PODPROGRAMU INTER-COST (LTC18) programu inter - EXcellence

MŠMT vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES18IZRAEL PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Vyhlášená výzva AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu je do 30. 11. 2017.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.