Systémové upozornění

Filtr publikací

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Koula, V. - Dráb, M., - Rydlo, M.
NEW POSSIBILITIES OF EVALUATION OF ACOUSTIC EMISSION TESTS
In: Defektoskopie 2008 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, pp. 353. ISBN 978-80-214-3759-3.
2008
Mazal, P. - Pazdera, L. - Dráb, M., - Slunečko, T.
Treatment of AE signal at contact damage tests of materials and bearings
Journal of Acoustic Emission. 2008, -(26), 189-198. ISSN 0730-0050.
2008
Jersák, J. - Pala, Z., - Ganev, N.
The Effect of Cooling process on Residual Stresses in a Surface layer of Ground Components
Manufacturing Technology. 2008, 8(-), 5-12. ISSN 1213-2489.
2008
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J. - Bakalová, T., - Zeman, P.
Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steels in respect to the Cutting Speed
Manufacturing Technology. 2008, 8(-), 35-40. ISSN 1213-2489.
2008
Drahokoupil, J. - Ganev, N. - Čerňanský, M. - Boháč, P. - Čtvrtlík, R., - Stranyánek, M.
Stress and Hardness in Surface Layers of Shot-peened Steels
Zeitschrift fur Kristallographie. 2008, 27(-), 89-96. ISSN 0044-2968.
2008
Frank, H.
Influence of Simulated LOCA on the Properties of Zircaloy Oxide Layers
Acta Polytechnica. 2008, 48(6), 27-32. ISSN 1210-2709.
2008
Marek, J. - Hladil, J.
Textury vápencových vrstev
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008, 15(2a), 58-59. ISSN 1211-5894.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T., - Kolařík, K.
Rentgenografické měření zbytkových napětí vrtaných a leštěných vzorků
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 8/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků VI. (vzorky 22 a 23, profil 1, hřeben úzký)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 7/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků V. (vzorky 19 a 20, profil 1, hřeben úzký)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 6/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků IV. (vzorky 5 a 6, profil 1, hřeben úzký)
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2008. Report no. RTG 5/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků III. (vzorky 3 a 4, profil 1, hřeben úzký)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 4/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků II. (vzorek 7, profil 2a, kolejnice krátká, vzorek 8, profil 2b, kolejnice krátká)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 3/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika frézovaných vzorků I. (vzorky 1 a 2, profil 1, hřeben úzký)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 2/08.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Difrakční tenzometrická diagnostika povrchu šestidrážkové hřídele
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. Report no. RTG 1/08.
2008
Ganev, N. - Kolařík, K.
Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce
Czech Republic. Utility Model CZ 19121. 2008-11-24.
2008
Trepakov, V. - Potůček, Z. - Makarova, M. - Badalyan, A. - Dejneka, A., - Jastrabik, L.
Possible Low-Temperature Surface Phase Transition in SrTiO3 Nanoparticles
In: Electroceramics XI Abstract Book. Manchester: University of Manchester, 2008. pp. B-011-O.
2008
Bryknar, Z. - Kromka, A. - Potůček, Z., - Vaněček, M.
Optical Properties of Thin Nanodiamond Membranes
In: Abstract book of the 16th International Conference on Defects in Insulating Materials. Sao Cristóvao: Universidade Federal de Sergipe, 2008. pp. A091.
2008
Trepakov, V. - Badalyan, A. - Potůček, Z. - Makarova, M. - Dejneka, A., - Jastrabik, L.
Optical Spectroscopy and EPR Investigations of SrTiO3:Cr Nano-Powder
In: Book of abstract of International Baltic Sea Region Conference "Functional materials and nanotechnologies 2008". Riga: University of Latvia, 2008. pp. 29.
2008
Trepakov, V. - Skvortsov, A. - Potůček, Z. - Savinov, M. - Kapphan, S. - Dejneka, A., - Jastrabik, L.
KTaO3:Er: First Experiments
In: Abstract Booklet of The 9th European Conference on Applications of Polar Dielectrics. Rome: Universita La Sapienza, 2008. pp. 44.
2008
Trepakov, V. - Potůček, Z. - Makarova, M. - Badalyan, A. - Dejneka, A. - Jastrabík, L., - Bryknar, Z.
Optical Spectra and Dielectric-Related Optical Line Shift in SrTiO3:Cr Nano-Powder
In: Proceedings ICL ´08. Lyon: University Claude Bernard Lyon 1, 2008. pp. 159.
2008
Potůček, Z. - Trepakov, V. - Bryknar, Z. - Dejneka, A. - Jastrabik, L., - Kapphan, S.
Optical Spectroscopy of Erbium Doped KTaO3 Crystals
In: Proceedings ICL ´08. Lyon: University Claude Bernard Lyon 1, 2008. pp. 175.
2008
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
LUM1-software pro ovládání aparatury pro měření emisních a excitačních spekter fotoluminiscence
[Software] 2008.
2008
Ganev, N. - Kolařík, K. - Bakalova, T., - Pala, Z.
About the Applicability of Various Residual Stress Experimental Techniques for Investigation of Machined Surface Layers
In: Proccedings of UNITECH´08 -International Scientific Conference. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2008, pp. 95-98. ISSN 1313-230X.
2008
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
ABS1-software pro ovládání absorpčního spektrofotometru Specord UV-VIS
[Software] 2008.
2008
Ganev, N. - Běhal, J.
Enhancement of X-Ray Diffraction Measurement of Residual Stresses by Using of Area Position Sensitive Detector
ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA. 2008, 18(2), 50-53. ISSN 1787-5072.
2008
Pala, Z. - Ganev, N., - Drahokoupil, J.
Surface Layers Study of Bulky Samples by X´PERT PRO Difractometer
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008, 15(2), 46-47. ISSN 1211-5894.
2008
Luňáček, J. - Potůček, Z. - Luňáčková, M. - Hlubina, P., - Ciprian, D.
Spectral reflectometry of SiO2 thin film on the silicon wafers
In: Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008. pp. 39-40. ISBN 978-80-254-0864-3.
2008
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Trepakov, A.
Photoluminescence of Erbium Doped KTaO3 Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008. pp. 54-55. ISBN 978-80-254-0864-3.
2008
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence Spectroscopy of Transition-Metal Impurity Ions in SrTiO3 Crystals
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 60-61. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
Optical Properties of Nanodiamond Membranes
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 52-53. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Potůček, Z. - Trepakov, V. - Deyneka, A. - Bryknar, Z. - Galinetto, P., - Rossella, F.
Luminescence and Absorption Spectroscopy of Weakly Mn-Doped SrTiO3 Crystals
Ferroelectrics. 2008, 367(1), 102-110. ISSN 0015-0193.
2008
Ganev, N. - Pala, Z. - Hanus, P. - Hotař, A., - Drahokoupil, J.
Residual Stress and Microhardnes Study of Machined Surface Layers of Steel Samples
In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 75-76. ISBN 978-80-01-04162-8.
2008
Pala, Z. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Macroscopic Residual Stresses in Steels Ground under Various Conditions of Heat Removal
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 183-186. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J., - Bakalova, T.
Investigation of Macroscopic Residual Stress Distribution after Progressive Machining of Tool Steels
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 119-122. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T. - Pala, Z., - Kolařík, K.
Diffraction Diagnostics of Surface Residual Stress Distribution on Guide Gibs
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 87-90. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Frydrýšek, K. - Ganev, N.
Possibilities of FEM for Verification of X-Ray Measurement of Residual Stresses
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 75-78. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Drahokoupil, J. - Čerňanský, M. - Ganev, N. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Microstresses and X-Ray Diffraction
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 39-42. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J., - Bakalova, T.
On Cutting Speed during Milling of Nigh-Alloy Tool Steel
In: SEMDOK 2008, 13th International of PhD. students´ seminar. Žilina: University of Žilina, 2008, pp. 45-48. ISBN 978-80-8070-796-5.
2008
Kolařík, K. - Drahokoupil, J. - Ganev, N., - Bakalova, T.
Influence of White Layer and Phase Transformation on Distribution of Residual Stresses after EDM
In: Proccedings of UNITECH´08 -International Scientific Conference. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2008, pp. 199-204. ISSN 1313-230X.
2008
Pala, Z. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Analysis of Biaxial and Triaxial States of Macroscopic Residua Stresses in Surface Treated Steels
In: SEMDOK 2008, 13th International of PhD. students´ seminar. Žilina: University of Žilina, 2008, pp. 25-28. ISBN 978-80-8070-796-5.
2008
Ganev, N. - Bakalova, T.
Technické aplikace rentgenové tenzometrie
In: 100 let od narození prvního vedoucího Katedry obrábění a montáže prof. Ing. Františka Křístka. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008, ISBN 978-80-7372-388-0.
2008
Jersák, J. - Pala, Z., - Ganev, N.
Vliv způsobu chlazení na zbytková napětí v povrchové vrstvě broušených součástí
Jemná mechanika a optika. 2008, 53(9), 232-236. ISSN 0447-6441.
2008
Drahokoupil, J. - Ganev, N. - Čerňanský, M. - Stranyánek, M., - Čtvrtlík, R.
Structure Depth Profile of Shot-Peened Surface of a Corrosion-Resistant Steel
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008, 15(1), 50-54. ISSN 1211-5894.
2008
Maximov, J. - Duncheva, G. - Bakalova, T., - Ganev, N.
Izsledvane na poleto na ostatachnite naprejenia okolo studeno razshireni otvori sled vtorichno vazdeistvie chrez riazane
Mechanika na mashinite. 2008, 16(1), 9-14. ISSN 0861-9727.
2008
Pala, Z. - Ganev, N.
Impact of Various Cooling Environments on Distribution of Macroscopic Residual Stresses in Near-Surface Layers of Ground Steels
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, 497(1-2), 200-205. ISSN 0921-5093.
2008
Davydov, V. - Lukáš, P. - Strunz, P., - Kužel, R.
Single-line diffraction profile analysis method used for evaluation of microstructural parameters in the plain ferritic steel upon tensile straining
Materials Science Forum. 2008, 571-572(-), 181-188. ISSN 0255-5476.
2008
Kopec, B. - Kraus, I. - Fiala, J. - Vlach, B. - Holzmann, M. - Kováčik, M. - Dubenský, R. - Rez, J. - Věchet, M. - Ungr, F. - Dvořák, J. - Přibáň, M. - Mazal, P. - Štarman, S. - Hobst, L. - Fiala, A., - Jandura, V.
Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. -. vol. -. ISBN 978-80-7204-591-4.
2008
Dráb, M. - Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
PPPO and FPPO - Tool for creating Direct Pole Figure Quadrants and Full Direct Pole Figures
[Software] 2008.
2008
Dráb, M. - Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Kalvoda, L.
PIPO - Tool for creating Inverse Pole Figures
[Software] 2008.
2008
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Neutron texture goniometer HuberSMC - Daemon for remote control of the Huber SMC9300
[Software] 2008.
2008
Dráb, M. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
GDA - Tool for creating orientation distribution function 1D and 2D cuts
[Software] 2008.
2008
Kalvoda, L. - Lukášová, P. - Lukáš, R. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Hladinoměrný senzor na bazi optického vlákna s elektronickou jednotkou UEU-1
[Functional Sample] 2008.
2008
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Kalvoda, L.
Complex TODF-N :Quantitative texture analysis by neutron diffraction
[Certified Methodology (for RIV)] 2008.
2008
Davydov, V.
Evolution of Internal Stress in the Plain Ferritic Steel Studied by Neutron Diffraction In-situ upon Tensile Straining
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 70-71. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Texture Analysis of Organic Materials by Neutron Diffraction
In: Abstracts of 7th International Topical Meting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 110. ISBN 978-80-01-04077-5.
2008
Koula, V. - Dráb, M.
New Stat-of-the-Art System for Continuous Synchronous Acoustic Emission Data Acquisition and Processing
NDT Welding Bulletin. 2008, 18(-), 21-23. ISSN 1213-3825.
2008
Babchenko, O. - Kromka, A. - Potměšil, J. - Hruška, K., - Vaněček, M.
Growth of carbon nanotubes by microwave plasma in ellipsoidal-cavity reactor
In: Proceedings of the 14-th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2008. pp. 19-23. ISBN 978-80-227-2902-4.
2008
Kment, Š. - Klusoň, P. - Olejníček, J. - Krýsa, J., - Hubička, Z.
Příprava N dopovanch tenkých vrstev TiO2 soustavou dvou plazmatických trysek s dutými katodami
In: 2. seminář výzkumného centra NANOPIN - Nanomateriály a fotokatalýza - sborník příspěvků. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2008. pp. 19-21. ISBN 978-80-7080-681-4.
2008
Kment, Š. - Virostko, P. - Klusoň, P. - Krýsa, J. - Čada, M., - Straňák, V.
Plasma deposition and photoelectrochemical properties of nanoscaled titanium (IV) oxide thin films
In: Recent advances in photochemistry, electrochemistry and photocatalysts - Proceedings of workshop. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2008. pp. 37-39. ISBN 978-80-7080-680-7.
2008
Virostko, P. - Kment, Š. - Čada, M. - Hubička, Z. - Adámek, P. - Tichý, M., - Jastrabík, L.
Measuring the Ion Flux to the Deposition Substrate in the Hollow Cathode Plasma Jet
In: Proceedings of the International Conference on Research and Applications of Plasmas PLASMA 2007. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 427-430. ISBN 978-0-7354-0512-7.
2008
Holovský, J. - Purkrt, A. - Poruba, A. - Remeš, Z. - Vaněček, M. - Semerel, D. - Hamers, E. - Hamers, E. - Finger, F. - Dagkaldiran, U., - Yates, H.
Comprehensive study of single amorphous and tandem micromorph solar cells and modules on flexible aluminum superstrate prepared in roll-to-roll process
In: 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference. Munich: WIP - Renewable Energies, 2008. pp. 2309-2312. ISBN 3-936338-24-8.
2008
Purkrt, A. - Poruba, A. - Vaněček, M., - Cimrová, V.
Organické solární články založené na směsi P3HT:ThCBM- příprava a fotoelektrické vlastnosti
In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 203-207. ISBN 978-80-254-3528-1.
2008
Poruba, A. - Holovský, J. - Purkrt, A., - Vaněček, M.
Advanced optical characterization of disordered semiconductors by Fourier transform photocurrent spectroscopy
Journal of Non-crystalline Solids. 2008, 354(19-25), 2421-2425. ISSN 0022-3093.
2008
Holovský, J. - Poruba, A. - Purkrt, A. - Remeš, Z., - Vaněček, M.
Comparison of Photocurrent Spectra Measured by FTPS and CPM for Amorphous Silicon Layers and Solar Cells
Journal of Non-crystalline Solids. 2008, -(354), 2167-2170. ISSN 0022-3093.
2008
Bykov, P. - Suchaneck, G. - Popov, M., - Gerlach, G.
Size Effects in Ferroelectric Nanocones
Ferroelectrics. 2008, 368(-), 163-169. ISSN 0015-0193.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-ray Diffraction Analysis of Oxide Layers of Zr-based Alloys
Materials Science Forum. 2008, 567-568(X), 237-240. ISSN 0255-5476.
2008
Kraus, I.
Bohatá úroda prací z dějin techniky a přírodních věd
Technický týdeník. 2008, -(9), 11. ISSN 0040-1064.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I.
Rentgenová difrakční analýza zirkoniových vzorků exponovaných ve vodě o 360 °c s různými pH
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2008. Report no. KG1.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
Comparative X-Ray Study Of Zro2 Layers After Mechanical Treatment
Acta Metallurgica Slovaca. 2008, 12(3-B), 251-255. ISSN 1335-1532.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M. - Vrtílková, V., - Weishauptová, Z.
Influence of Hydration on the Characteristics of Zirconium Alloys Oxide Layers
In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 91-94. ISBN 978-80-248-1774-3.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-Ray Diffraction Analysis Of Zr Alloys Oxide Layers After Grinding
In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 79-80. ISBN 978-80-01-04162-8.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I.
X-ray Diffraction Analysis of Zr-based Alloys
In: Rešetnevskije čtenija: Materialy XII Meždunarodnoj naučnoj konferencii posvjaščennoj pamjati akademika M.F.Rešetneva. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2008. p. 536-537. ISSN 1990-7702.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
Influence of Hydration on the XRD-Determined Characteristics of Zirconium Oxide Layers
In: METAL 2008. Ostrava: Tanger, 2008. pp. 1-3. ISBN 978-80-254-1987-8.
2008
Kraus, I. - Frank, H., - Kratochvílová, I.
Úvod do fyziky pevných látek
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04257-1.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I.
X-ray Diffraction Analysis of Gel Oxide Layers of Zirconium Alloys
[Certified Methodology (for RIV)] 2008.
2008
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
Influence of Hydration on the XRD-Obtained Characteristics of Zirconium Oxide Layers
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 308-309. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Kraus, I.
Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. -. vol. -. ISBN 978-80-01-04052-2.
2008
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Antiferromagnetic Ordering in the Double Perovskites La2-xSrxCoRuO6
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, ISSN 0304-8853.
2008
Dlouhá, M. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Knížek, K., - Vratislav, S.
Antiferromagnetic Ordering in the Double Perovskites La2-xSrxCoRuO6
In: Proceedings of the Joint European Magnetic Symposia ( JEMS 2008). Dublin: School of Physics, CRANN, Ireland's nanoscience research centre, 2008. pp. 25.
2008
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Dráb, M. - Drahokoupil, J. - Grishin, A. - Marek, J. - Sedlák, P. - Vratislav, S. - Hladil, J. - Chadima, M., - Kockelmann, W.
Investigation of Microstructural Anisotropy of Limestone
In: Book of Abstracts of 11th European Powder Conference , 18-22 September 2008, Warsaw, Poland. Waszawa: Conference Engine, Pielaszek Research, 2008. pp. 76-77. ISBN 83-89585-22-7.
2008
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Quantitative Texture Analysis of Metals, Polymers and Rocks by Neutron Diffraction
In: Proceedings of the 4th American Conference on Neutron Scattering (ACNS 2008). Santa Fe, New Mexico: The Neutron Scattering Society of America, 2008. pp. 81.
2008
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Texture Research of Metal and Rocks on the KSN-2 neutron Diffractometer
In: Book of Abstracts of 11th European Powder Conference , 18-22 September 2008, Warsaw, Poland. Waszawa: Conference Engine, Pielaszek Research, 2008. pp. 81. ISBN 83-89585-22-7.
2008
Seiner, H. - Glatz, O. - Bicanová, L., - Sedlák, P.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008. p. 462-465. ISBN 978-0-615-24781-6.
2008
Seiner, H. - Sedlák, P., - Landa, M.
Shape Recovery Mechanism Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy
Phase Transitions. 2008, 81(6), 537-551. ISSN 0141-1594.
2008
Seiner, H. - Bicanová, L. - Heller, L. - Sedlák, P., - Landa, M.
Resonant Ultrasound Spectroscopy of Single Crystals with Strong Magneto-Elastic Attenuation
In: Abstracts of ICIFMS-15. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2008. pp. 23.
2008
Seiner, H. - Bicanová, L. - Sedlák, P., - Landa, M.
Rezonanční ultrazvuková spektroskopie pro vyšetřování fyzikálních vlastností materiálů
[Unpublished Lecture] Katedra fyziky materiálů MFF UK. 2008-11-26.
2008
Dráb, M.
New Data Collection Subsystem for the Position Sensitive Detectors of the KSN-2 Neutron Diffractometer
In: Abstracts of 7th International Topical Meting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, pp. 39. ISBN 978-80-01-04077-5.
2008
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
New Data Collection Subsystem for Powder Neutron Diffractometer with Position Sensitive Detectors
In: Book of Abstracts of 11th European Powder Conference , 18-22 September 2008, Warsaw, Poland. Waszawa: Conference Engine, Pielaszek Research, 2008, pp. 102. ISBN 83-89585-22-7.
2008
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
INDECS: PSD Acquisition Path
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 174-175. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Dos Santos, S. - Goursolle, T. - Dráb, M., - Slunečko, T.
Chirp-coded excitation applied with advanced pulse inversion for nonlinear acoustics in complex steel samples
In: The Journal of the Acoustical Society of America, Volume 123. Melville, NY: Acoustical Society of America, 2008. pp. 3399.
2008
Dos Santos, S. - Goursolle, T. - Dráb, M., - Slunečko, T.
Chirp-coded excitation applied with advanced pulse inversion for nonlinear acoustics in complex steel samples
In: Acta Acustica, Volume 94, Supplement 1. Stuttgart: S. Hirzel Verlag GmbH & Co., 2008. pp. 431.
2008
Štěpánková, A.
The structures of the cold-active enzyme β-galactosidase from Arthrobacter sp. C2-2 with three bound ligands
In: Abstract book from the 9th International School on the crystallography of Biological Macrololecules. Como: Societa del Casino, 2008. p. 123.
2008
Drahokoupil, J. - Michalcová, A. - Gärtnerová, V. - Kopeček, J., - Hrabánek, P.
Real Structure Characterization by X-Ray Diffraction
In: SEMDOK 2008, 13th International of PhD. students´ seminar. Žilina: University of Žilina, 2008. pp. 5-8. ISBN 978-80-8070-796-5.
2008
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Martinez, M.L., - Mestres, L.
Powder Neutron Diffraction Study of Bi0.4La0.53LiyTiO3 ( y = 0.29 and 0.70)
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 64-65. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Dráb, M.
Texture Research of Metal and Rocks on the KSN-2 neutron Diffractometer
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 302-303. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z., - Savenko, B.
Compression Anisotropy and Pressure- Induced Antiferromagnetism in Pr0.52Sr0.48MnO3
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 66-67. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Bicanová, L., - Heller, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
In: Abstracts - CIMTEC 2008. Firenze: World Academy of Ceramics, 2008, pp. 23-24.
2008
Janík, P. - Tomiak, Z., - Oswald, J.
Long-wavelength Emission of Quantum Dots
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 34-35. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Wojtczak, L. - Rutkowski, J., - Zajac, Š.
Pressure Influence on Melting Phenomena
Acta Physicae Superficierum. 2008, 10(-), 63-81. ISSN 0867-2997.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H., - Bicanová, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
[Unpublished Lecture] CIMTEC - Third International Conference Smart Materials, Structures and Systems. 2008-06-13.
2008
Sedlák, P. - Ganev, N. supervisor
Elastic properties of CuAlNi shape memory alloy
Praha: Defense date 2008-06-26. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by N. GANEV.
2008
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H., - Heller, L.
On the evaluation of temperature dependence of elastic constants of martensitic phases in shape memory alloys from resonant ultrasound spectroscopy studies
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, 481-482(1-2C), 567-573. ISSN 0921-5093.
2008
Aubrecht, J. - Kalvoda, L.
Detection of Gaseous Ammonia Using Evanescent Optical Sensor
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 300-301. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Kolenko, P. - Skálová, T. - Dohnálek, J., - Hašek, J.
L-Fucose in crystal structures of IgG-Fc: Reinterpretation of experimental data
Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2008, 73(5), 608-615. ISSN 0010-0765.
2008
Aubrecht, J. - Kalvoda, L., - Sýkora, O.
Detection of Gaseous Ammonia Using Evanescent Optical Sensor
In: Europtrode IX - Book of Abstracts. Dublin: Dublin City University, 2008. p. 175.
2008
Dráb, M.
The Q-Buf Kernel Stream Buffering Engine
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, pp. 21-28. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Pánek, P. - Procházka, I. - Jiroušek, P. - Kropík, M. - Sperber, P., - Kolbl, J.
Sub picosecond event timing system
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 220-221. ISBN 978-80-01-04016-4.
2008
Prahl, J. - Machová, A. - Karlík, M. - Landa, M. - Haušild, P. - Sedlák, P., - Lejček, P.
Deflection of the Crack (110)[001] in bcc Iron Crystals Loaded in Mode I
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 294-301. ISBN 978-80-214-3692-3.
2008
Jiroušek, P. - Procházka, I. - Hamal, K. - Fedyszynová, M. - Schreiber, U. - Michaelis, H. - Fumin, Y., - Huang, P.
Timing System for the Laser Altimeter for Planetary Exploration Technology Demonstrator
In: Proceedings of the 15th International Workshop on Laser Ranging. Canberra: EOS Space Systems Pty Limited, 2008, pp. 236-241.
2008
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J. - Bakalová, T., - Zeman, P.
Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steel in Respect to the Cutting Speed
Manufacturing Technology. 2007, 7(-), 45-50. ISSN 1213-2489.
2007
Ganev, N. - Zeman, P. - Kolařík, K., - Bakalová, T.
Residual Stresses Distribution in Surface Layer After milling of Steel
Manufacturing Technology. 2007, 7(-), 10-15. ISSN 1213-2489.
2007
Zeman, P. - Ganev, N. - Kolařík, K., - Bakalová, T.
Investigation of Milled Surfaces of High-alloy Tool Steels
Manufacturing Technology. 2007, 7(7), 1-7. ISSN 1213-2489.
2007
Marek, J. - Pala, Z., - Kolařík, K.
Kvantitativní rentgenová difrakční analýza dvoufázových texturovaných vzorků
[Unpublished Lecture] Česká a Slovenská Krystalografická společnost, KOLOKVIUM STRUKTURA 07. 2007-06-20.
2007
Marek, J.
Přesnost kvantitativní rentgenové fázové analýzy dvoufázových texturovaných vzorků
[Unpublished Lecture] Ústav Anorganické chemie Slovenské Akademie věd, RPDK 07. 2007-09-20.
2007
Kment, Š. - Kluson, P. - Hubicka, Z., - Bartkova, H.
Thin Functional Films of Photoactive TiO2 Nanoparticles
In: New Research on Thin Solid Films. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2007. p. 65-106. ISBN 1-60021-454-1.
2007
Pokorný, J. - Vilarinho, P.M. - Kholkin, A.L. - Reaney, I.M. - Tkach, A., - Petzelt, J.
Mechanisms of the Effect of Dopants and P(O2) on the Improper Ferroelastic Phase Transition in SrTiO3
Chemistry of Materials. 2007, 2007(19), 6471-6477. ISSN 0897-4756.
2007
Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Trepakov, V., - Deyneka, A.
Luminescence and Absorption Spectroscopy of Weakly Mn-Doped SrTiO3 Crystals
In: Book of abstracts of the 11th European Meeting on Ferroelectricity. Ljubjana: Jozef Stefan Institute, 2007. pp. 176. ISBN 978-961-6303-93-4.
2007
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H., - Bicanová, L.
Modal Resonant Ultrasound Spectroscopy for Precise Measurement of Elastic Properties of Crystals
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007. pp. 189-190.
2007
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M., - Heller, L.
RUS Characterization of Finely Twinned Structures
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007. pp. 191.
2007
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H., - Novák, V.
Temperature dependence of elastic properties of cubic and orthorhombic phases in Cu-Al-Ni shape memory alloy near their stability limits
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, 2007(462), 320-324. ISSN 0921-5093.
2007
Kolenko, P. - Dohnálek, J. - Dušková, J. - Hašek, J., - Skálová, T.
Fucose in structures of IgG-Fc
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2007, 14(2), 130. ISSN 1211-5894.
2007
Kolenko, P. - Dohnálek, J. - Dušková, J. - Hašek, J., - Skálová, T.
Crystallographic Studies of Intermolecular Interactions of Fc-fragment of Immunoglobulin
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2007, 14(1), 14-15. ISSN 1211-5894.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N.
Rentgenografické stanovení zbytkového napětí na površích keramických vzorků z Al203 a ZrO2
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Ganev, N. - Bakalova, T. - Pala, Z., - Kolařík, K.
Difrakční tenzometrická diagnostika integrity povrchu tvarových lišt
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Ganev, N. - Bakalova, T. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Distribuce zbytkových napětí v povrchových vrstvách vodící lišty
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Ganev, N. - Kolařík, K. - Pala, Z., - Bakalova, T.
Rtg difrakční studium povrchové vrstvy forem PET lahví
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Ganev, N. - Kolařík, K., - Bakalova, T.
Integrita mechanicky opracovaného povrchu strojních součástí a metody měření zbytkových napětí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Ganev, N.
Rentgenová difrakční technika měření makroskopických zbytkových napětí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Frydrýšek, K. - Ganev, N.
Sestavení modelu a provedení MKP simulací experimentální chyby při rtg stanovení hloubkového profilu zbytkových napětí
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Pala, Z. - Ganev, N., - Běhal, J.
Použitelnost metod měření zbytkových napětí v povrchové vrstvě ocelových materiálů
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Pala, Z.
Základní principy metody měření zbytkových napětí vířivými proudy a možnosti její aplikace ve strojírenské praxi
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Pala, Z. - Bakalova, T. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Influence of Cooling During Grinding and Milling on Distributions of Macroscopic Residual Stresses
In: Proccedings of AMTECH´07 - Advanced Manufacturing Technologies, International Scientific Conference. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2007, pp. 138-145. ISBN 978-954-683-383-9.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N. - Pala, Z. - Barcal, J., - Bakalova, T.
Effect of Spinning Velocity of Side Milling Tool on Surface Parameters of High-Alloy Tool Steels K110 and W300
In: Proccedings of AMTECH´07 - Advanced Manufacturing Technologies, International Scientific Conference. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2007, pp. 146-152. ISBN 978-954-683-383-9.
2007
Ganev, N. - Frydrýšek, K., - Kolařík, K.
Possibilities of FEM for Verification of X-ray Measurement of Residual Stresses Depth Distribution
In: Aplikovaná mechanika 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007. pp. 85-86. ISBN 978-80-248-1389-9.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N.
Comparative Measurement of Residual Stress Gradients due to Electro Discharge Machining of Tool Steels by Using Various Experimental Techniques
In: Aplikovaná mechanika 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007, pp. 135-136. ISBN 978-80-248-1389-9.
2007
Běhal, J. - Ganev, N., - Černý, M.
Investigation of Residual Stresses Produced by Machining of Steel Structure Parts
In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007, pp. 53-54. ISBN 978-80-969728-1-4.
2007
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Photoluminescence of Manganese Ions in SrTiO3 Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2007. pp. 55-56. ISBN 978-80-89088-55-3.
2007
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence Spectroscopy of BaxSr1-xTiO3 Thin Films
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 88-89. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
Optical Properties of Thin Nanodiamond Films
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 330-331. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Ganev, N.
Opakované rentgenografické stanovení hloubkového rozložení zbytkového napětí v povrchových vrstvách broušeného a válečkovaného sedla náprav
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. -.
2007
Pala, Z. - Kolařík, K., - Ganev, N.
Comparative Study of Residual Stress Distribution in Ground Bearing Steel by X-Ray Diffraction and by Layer Removal Method
In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007. p. 87-88. ISBN 978-973-739-456-9.
2007
Ganev, N. - Běhal, J.
Enhancement of X-Ray Diffraction Measurement of Residual Stresses by Using of Area Position Sensitive Detector
In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007. p. 17-18. ISBN 978-973-739-456-9.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N. - Zeman, P., - Bakalova, T.
Diffraction Study of Residual Stress Distribution due to Milling of Steels
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference. Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 55-56. ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Macura, P. - Ganev, N. - Kolařík, K. - Ochodek, V., - Bakalova, T.
Residual Stresses at Contact Fatigue of Material
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference. Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 75-76. ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Comparative Study of Macroscopic Residual Stresses in High - Alloy Tool Steels after Electro Discharge Machining
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 13-16. ISBN 978-80-8070-639-5.
2007
Běhal, J. - Ganev, N., - Čerňanský, M.
X-Ray Diffraction Measurements of Residual Stresses of Steel Specimens Induced by Machining
In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007, pp. 1-4. ISBN 978-86-82631-39-2.
2007
Drahokoupil, J. - Ganev, N., - Pala, Z.
Real Structure Studied by X-ray Diffraction
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 9-12. ISBN 978-80-8070-639-5.
2007
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Drahokoupil, J. - Boháč, P., - Čtvrtlík, R.
Residual Stress and Microhardness Depth Profiles in Surface Layers of Shot-Peened Steels
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference, FULL PAPERS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Kolařík, K. - Ganev, N. - Zeman, P., - Bakalova, T.
X-Ray Diffraction Study of Residual Stress Distribution due to Milling of Steels
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference, FULL PAPERS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Macura, P. - Ganev, N. - Kolařík, K. - Ochodek, V., - Bakalova, T.
Zbytková napětí při kontaktní únavě materiálu
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference, FULL PAPERS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Ganev, N. - Bakalova, T.
Možnosti využití rentgenové tenzometrie při optimalizaci povrchového opracování strojních součástí
In: Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007, ISBN 978-80-7372-249-4.
2007
Drahokoupil, J. - Ganev, N. - Čerňanský, M. - Stranyánek, M., - Čtvrtlík, R.
Real Structure Depth Profile of Shot-Peened Surface of a Corrosion-Resistant Steel
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2007, 14(2), 134-135. ISSN 1211-5894.
2007
Drahokoupil, J. - Čerňanský, M. - Ganev, N. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Gradients of the Real Structure in Steels after Mechanical Treatment
Solid State Phenomena. 2007, -(130), 77-80. ISSN 1012-0394.
2007
Pala, Z. - Ganev, N., - Jersák, J.
X-Ray Diffraction Study of Distribution of Macroscopic Residual Stresses in Surface Layers of a Bearing Steel After Grinding
INŽYNIERIA MATERIALOWA. 2007, XXVIII(3-4), 455-458. ISSN 0208-6247.
2007
Pala, Z. - Ganev, N., - Jersák, J.
X-ray Diffraction Study of Distribution of Macroscopic Residual Stresses in Surface Layers of Steels after Grinding
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2007, 14(2), 78-83. ISSN 1211-5894.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Quantitative Texture Analysis of Materials by Neutron Diffraction
In: Abstract Book of the 14. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2007. pp. 22-23. ISSN 1210-4612.
2007
Grishin, A. - Kalvoda, L.
Computer Modeling of Solid State Crystallographic Texture
In: Proceedings of the 4th Central European Training School on Neutron Scattering. Budapest: Research Institute for Solid State Physics and Optics, 2007. pp. 13.
2007
Grishin, A. - Kalvoda, L.
Computer Modeling of Solid State Crystallographic Texture
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 60-61. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Kalvoda, L. - Klepáček, R.
Extraction of Alkali Ions Investigated by Conductometric and pH Measurements
Acta Polytechnica. 2007, 46(6/2006), 14-16. ISSN 1210-2709.
2007
Vratislav, S. - Kozlenko, D. - Dubrovinsky, L. - Jirák, Z. - Savenko, B., - Martin, C.
Pressure-Induced Antiferromaganetism and Compression Anisotropy in Pr0.52Sr0.48MnO3
Physical Review B. 2007, B74(-), 1-6. ISSN 1098-0121.
2007
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Position Sensitive Detector Data Asquisition Path
In: Abstract Book of the 14. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2007. pp. 33. ISSN 1210-4612.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Distribution of Cations in Deydrated Zzeolites-Faujasites with Chemisorbed Species
In: Abstract Book of the 14. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2007. pp. 23. ISSN 1210-4612.
2007
Švejda, P. ed. - Zajac, Š. ed.
Abstract Book of the 14. International Symposium and Exhibition
Praha, 2007-12-04/2007-12-07. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2007. ISSN 1210-4612.
2007
Aubrecht, J. - Kalvoda, L.
Detection of Gaseous Ammonia Using Evanescent Optical Sensor
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 280-281. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Klepáček, R. - Kalvoda, L.
Development of Fiber Optic Sensor of Alkali Ions in Water
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 268-269. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Grishin, A.
Quantitative Texture Analysis by the Orientation-Distribution Function (ODF) on the KSN-2 Diffractometer
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 360-361. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Dráb, M.
Position Sensitive Detector Data Acquisition Path
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, pp. 19-26. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Project INDECS:A System for Driving a Neutron Diffraction
Crystallography Reports. 2007, 52(-), 370-374. ISSN 1063-7745.
2007
Dráb, M.
Preliminary Study of a PhD Thesis: Project INDECS
Praha: Defense date 2007-03-14. Doctoral Minimum. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2007
Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Vratislav, S.
Texture of PVC Foils Investigated by Neutron Diffraction
Crystallography Reports. 2007, 52(-), 407-411. ISSN 1063-7745.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Strukture Analysis of Faujasite Zeolite Catalits in Chemisorbed by Methyl Groups
Crystallography Reports. 2007, 52(-), 415-419. ISSN 1063-7745.
2007
Dlouhá, M. - Chichev, A. - Vratislav, S. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Knížek, K., - Maryško, M.
Neutron Diffraction Study of Pr0.5Ca0.5CoO3-gamma (gamma=0 and 0.07)
Zeitschrift fur Kristallographie. 2007, 26(-), 435-440. ISSN 0044-2968.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structure Properties of Chemisorbed Methyl Groups in the Framework of Faujasite Zeolitic Catalysts
Zeitschrift fur Kristallographie. 2007, 26(-), 399-404. ISSN 0044-2968.
2007
Vratislav, S.
Využití reaktoru LVR-15 ve výzkumu a ve výuce na FJFI ČVUT
[Unpublished Lecture] Ústav jaderného výzkumu Řež, s.r.o., Seminář:"50 let provozu reaktoru LVR-15". 2007-10-03.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structure Analysis of Faujasite Zeolitic Catalysts Chemisorbed by Methyl Groups
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 80-81. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Chichev, A., - Jirák, Z.
Powder Neutron Diffraction Study of Crystal, Magnetic and Transport Properties of Layered Cobalt Oxides
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 62-63. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Chichev, A.
Study of Transition Metal Oxides: the Mixed-Valent Cobaltite Perovskites
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 332-333. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Grishin, A.
In our Work the Texture of the Fe-3%Si Sheets Was Investigated after Different Stages of their Processing, i.e. Hot-Rolled Strips, First Cold Rolling, First Interanneling, Second Cold Rolling, Second Anneling and Secondary Recrystallization
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 360-361. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Prototype Implementation of the Execution Engine VPU
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 204-205. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Pokorný, J. - Petzelt, J. - Aulika, I. - Deyneka, A. - Zauls, V., - Kundzins, K.
Structural and Optical Studies of NaNbO3 thin Films Grown by PLD on SrRuO3 Bottom Electrode
REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE. 2007, -(15), 158-166. ISSN 1606-5131.
2007
Pokorný, J. - Wu, A. - Vilarinho, P.M. - Reaney, I.M. - Ramos, A.R.L. - Alves, E. - Petzelt, J., - Okhay, O.
Microstructural Studies and Electrical Properties of Mg-doped SrTiO3 thin Films
Acta materialia. 2007, -(55), 4947-4954. ISSN 1359-6454.
2007
Pokorný, J. - Hubička, Z. - Trepakov, V. - Trepakov, G. - Jastrabik, L. - Gerlach, G. - Deyneka, A. - Chvostová, D., - Olejníček, J.
Low Pressure RF Plasma Jet Sputtering Technique Applied to Ferroelectric Films: Ba1 xSrxTiO3
Materials Science Forum. 2007, -(514-516), 165-169. ISSN 0255-5476.
2007
Pokorný, J. - Gregora, I. - Hlinka, J. - Hérold, C. - Emery, N. - Mareché, J.F., - Lagrange, P.
Lattice Dynamics of CaC6 by Raman Spectroscopy
Physical Review B. 2007, -(76), ISSN 1098-0121.
2007
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Vaněček, M., - Kromka, A.
Luminescence and Absorption Spectroscopy of Thin Nanodiamond Membranes
In: Abstract Book of 18th International Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides. Oxford: Elsevier Science, 2007. pp. 806.
2007
Purkrt, A. - Poruba, A. - Vaněček, M. - Goris, L., - Manca, J.
Photoelectric Study of P3HT:PCBM Solar Cell Annealing with Varying Composition of the Active Layer
In: The Proceedings of the 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference. München: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2007. pp. 487-490. ISBN 3-936338-22-1.
2007
Purkrt, A. - Springer, J. - Poruba, A. - Vaněček, M. - Goris, L., - Manca, J.
Modelling the Current Density Increase Due to the "Light-Trapping" Effect in Conjugated Polymer/fullerene-Based Bulk Heterojunction Solar Cells
In: Proceedings of NUMOS International Workshop on Numerical Modelling of Thin Film Solar Cells. Gent: University of Gent, 2007. pp. 133-139. ISBN 978-90-382-1109-1.
2007
Kment, Š. - Virostko, P. - Hubička, Z. - Adámek, P., - Tichý, M.
Electric Probe Diagnostics of the Hollow Cathode Plasma Jet System for TiOx Thin Films Deposition
In: Czech-Austrian Workshop: New Trends in Application of Photo- and Electro - Catalysis. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. pp. 1090-1093.
2007
Kment, Š. - Chichina, M. - Churpita, O. - Hubička, Z., - Tichý, M.
Optical Emission Spectrocopy of the Barrier Torch Discharge
In: XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i, 2007. pp. 1090-1093. ISBN 978-80-87026-01-4.
2007
Kraus, I.
Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Od Leonarda ke Goethovi
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03716-4.
2007
Babkin, J. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Osnovy fiziki kondensirovannogo sostojanija veščestva
Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2007. ISBN 978-5-86433-333-4.
2007
Kraus, I.
Předmluva ke knize Ve stínu Alberta Einsteina
In: Ve stínu Alberta Einsteina. Tragický život Milevy Einsteinové-Maričové. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2007. p. 11-12. ISBN 978-80-200-1464-1.
2007
Kraus, I.
Technika v době proměn společnosti
Vesmír. 2007, 86(10), 664. ISSN 1214-4029.
2007
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice. Informatik a konstrukční technik Goča Georgievič Čogovadze
Pražská technika. 2007, -(5), 26-27. ISSN 1213-5348.
2007
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice. Osobnosti radiotechniky a motorů. V.A. Kotelnikov, A.S. Orlin
Pražská technika. 2007, -(4), 32-33. ISSN 1213-5348.
2007
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice. Spolupracovníci profesorů ČVUT. Sergej Vladimirovič Serensen a Boris Nikolajevič Petrov
Pražská technika. 2007, -(3), 24-25. ISSN 1213-5348.
2007
Kraus, I.
Miloš Matyáš (16.1923-6.10.2005)
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(1), 75-77. ISSN 0032-2423.
2007
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXVIII. Josef Petřík, Jaroslav Pantoflíček
Pražská technika. 2007, -(2), 36-37. ISSN 1213-5348.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-ray Stress Analysis of Oxide Layers Formed on Zr Alloys Specimens with ZrO2-gel Coating
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 344-345. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Kraus, I.
Sto let od narození první profesorky ČVUT
Pražská technika. 2007, -(2), 33-36. ISSN 1213-5348.
2007
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXVII. Jaroslav Hýbl
Pražská technika. 2007, -(1), 44-45. ISSN 1213-5348.
2007
Kraus, I. - Masnerová, J.
Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobnosti světové vědy a techniky
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03938-0.
2007
Kraus, I.
Fyzika od Thaleta k Newtonovi. Kapitoly z dějin fyziky
Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1540-2.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I.
Rentgenová difrakční analýza vzorků po korozní expozici
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2007. Report no. XXX.
2007
Kraus, I.
O tradicii početnych doktorov nauk Češskogo techničeskogo universiteta v Prage
In: Rešetnevskije čtenija: Materialy XI Meždunarodnoj naučnoj konferencii posvjaščennoj pamjati akademika M.F.Rešetneva. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2007. pp. 383-384.
2007
Kraus, I.
Vladimir Josifovič Veksler 1907 - 2007
Československý časopis pro fyziku. 2007, 2(57), 114-116. ISSN 0009-0700.
2007
Kraus, I.
Sto let od narození profesorky Adély Kochanovské
Československý časopis pro fyziku. 2007, 2(57), 112-114. ISSN 0009-0700.
2007
Kraus, I. - Gosmanová, G.
O načalach istorii fiziki
Věstnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmičeckogo universiteta. 2007, 15(2), 156-159. ISSN 1816-9724.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-ray Diffraction Analysis of Oxidized Zr-Based Alloys
In: Proceedings of SPIE. Nanodesign, Technology, and Computer Simulations. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2007. p. 1-4. ISBN 0-8194-6733-2.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-Ray Diffraction Analysis of Oxide Layers Of Zr-Based Alloys
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007. p. 157. ISBN 978-80-214-3434-9.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
Influence of Macroscopic Stresses in Oxide Layers on the Corrosion Kinetics of Zr-Based Alloys
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference. Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 41-42. ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
Influence of Macroscopic Stresses in Oxide Layers on the Corrosion Kinetics of Zr-Based Alloys
In: Experimental Stress Analysis 2007. 45th International Coference, FULL PAPERS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-80-7043-552-6.
2007
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Kolega, M., - Vrtílková, V.
X-Ray Difraction Analysisof Oxidized ZR-Based Alloys
In: METAL 2007. Proceedings of 16th International Metallurgical & Materials Conference. Ostrava: Tanger, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-86840-33-8.
2007
Haušild, P. - Karlík, M. - Landa, M. - Kolařík, K., - Jezequel, V.
Deformation Induced Martensitic Transformation in Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 348-349. ISBN 978-80-01-03667-9.
2007
Chichev, A. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Knížek, K. - Maryško, M. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
The Low-Temperature Phase Separation in Pr0.5 Ca0.5 CoO3
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007, 316(-), E728-E730. ISSN 0304-8853.
2007
Ganev, N. - Kolařík, K.
Rentgenografické stanovení hloubkového profilu zbytkového napětí vzorku z kuličkované šroubové pružiny SNCF 1 KAT
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Tarasenko, N. - Jastrabik, L. - Muller, T., - Tarasenko, A.
Atom Diffusion in a Simple Cubic Lattice: Real-Space Renormalization Group and Monte Carlo Calculations
Physical Review B. 2006, 73(24), 245419-245429. ISSN 1098-0121.
2006
Purkrt, A. - Poruba, A. - Vaněček, M. - Goris, L., - Manca, J.
Spectrally Resolved Annealing Effect in P3HT:PCBM Organic Solar Cells
In: The Proceedings of the 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Munich: WIP - Renewable Energies, 2006. pp. 408-411. ISBN 3-936338-20-5.
2006
Hoďáková, L. - Poruba, A., - Vaněček, M.
Characterisation of Amorphous/nanocrystalline Solar Modules by Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy
In: Proceedings of the 16th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2006. pp. 28-29. ISBN 80-901748-7-6.
2006
Ganev, N. - Bakalova, T. - Duncheva, G., - Maximov, J.
Vlianie na mechanichnite charakteristiky na stomanite varhu ostatachnite naprezenia sled sferichno dornovane; chast 2: Eksperimentalni rezultati
Mechanika na mashinite. 2006, -(68), 37-39. ISSN 0861-9727.
2006
Ganev, N. - Bakalova, T. - Duncheva, G., - Maximov, J.
Vlianie na mechanichnite charakteristiky na stomanite varhu ostatachnite naprezenia sled sferichno dornovane; chast 1: Postanovka na eksperimenta
Mechanika na mashinite. 2006, -(68), 31-36. ISSN 0861-9727.
2006
Maximov, J. - Ichkova, M. - Duncheva, G., - Ganev, N.
Dvukratno studeno razshirenie na otvori; chast 2; Krajno-elementna simulacia
Mechanika na mashinite. 2006, -(68), 27-30. ISSN 0861-9727.
2006
Ganev, N. - Ichkova, M. - Duncheva, G., - Maximov, J.
Dvukratno studeno razshirenie na otvori; chast 1; Eksperimentalno opredeliane na ostatachni naprezenia
Mechanika na mashinite. 2006, -(68), 21-26. ISSN 0861-9727.
2006
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Powder Diffraction in Research Centre Using Thermal Neutrons
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 78-79. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Klepáček, R. - Kalvoda, L.
Development of Fiber Optic Sensors of Alkali Ions In Water
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 406-407. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Kalvoda, L. - Černý, J.
Characterization of Thin Polymer Coatings by Optical Reflection Spectroscopy
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 398-399. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Dlouhá, M. - Chichev, A. - Vratislav, S. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z., - Knížek, K.
Neutron Difraction Study of Phase Separated Pr0.5Ca0.5CoO3
In: Proceedings of the 10th European Powder Diffraction Conference, Geneva, Switzerland, September 1 - 4, 2006. Geneva: University of Geneva and Swiss Society for Crystallography, 2006. p. 206.
2006
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Sedlák, P., - Vratislav, S.
Structure and Texture of PVC Foils Investigated by Neutron Diffraction
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 206. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structure Parameters of Chemisorbed Faujasite Zeolites by Neutron Diffraction
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 384-385. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Caching and Streaming Underlayer of the Execution Engine VPU
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 228-229. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Dráb, M. - Kalvoda, L., - Vratislav, S.
A System for Driving a Neutron Diffraction
In: Proceedings of the 5th Workshop on Investigations at the IBR-2 Pulsed Reactor, Dubna, Russia, June 14 - 17, 2006. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2006. pp. 25-26. ISBN 5-9530-0116-9.
2006
Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Texuure of PVC Foils Investigated by Neutron diffraction
In: Proceedings of the 5th Workshop on Investigations at the IBR-2 Pulsed Reactor, Dubna, Russia, June 14 - 17, 2006. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2006. pp. 25-26. ISBN 5-9530-0116-9.
2006
Zajac, Š. ed. - Švejda, P. ed.
Abstract Book of the 13. International Symposium and Exhibition
Praha, 2006-12-05/2006-12-08. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2006.
2006
Dráb, M.
Prototype Implementation of the Execution Engine VPU Core
In: The Proceedings of the Workshop of the Department of Mathematics, NSPI,CTU in Prague, Novenber 10,24,2006,Prague. Praha: FJFI ČVUT katedra matematiky, 2006. pp. 19-25. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Distriibution of Sodium Cations and Chemisorbed Methyl Groups in the Structure of NaX and NaLSX Zeolite Catalysts by Powder Neutron Diffraction and 13C NMR
Zeitschrift fur Kristallographie. 2006, 23(-), 529-534. ISSN 0044-2968.
2006
Chichev, A. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Knížek, K. - Hejtmánek, J. - Maryška, M., - Jirák, Z.
Structural, Magnetic, and Transport Properties of the Single-Layered Perovskites La2-xSrxCoO4 ( x = 1.0 - 1.4 )
Physical Review B. 2006, B74(-), 1344141-1344144. ISSN 1098-0121.
2006
Davydov, V. - Lukáš, P. - Vratislav, S. - Tomota, Y., - Xu, P.
Neutron Diffraction Studies of Austenite-to-Ferrite Transformation in Low-Alloy Steels
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2006, 13(3), 170-171. ISSN 1211-5894.
2006
Buscaglia, V. - Buscaglia, M.T. - Viviani, M. - Mitoseriu, L. - Nanni, P. - Gregora, I. - Ostapchuk, T. - Pokorný, J., - Petzelt, J.
Grain Size and Grain Boundary-Related Effects on the Properties of Nanocrystalline Barium Titanate Ceramics
Journal of the European Ceramic Society. 2006, 26(14), 2889-2898. ISSN 0955-2219.
2006
Kalvoda, L. - Aubrecht, J., - Klepáček, R.
Fiber Optic Detection of Amonia Gas
Acta Polytechnica. 2006, 46(2), 41-46. ISSN 1210-2709.
2006
Parshin, A.S. - Varnakov, S.N. - Lepeshev, A.A. - Rafaja, D. - Kalvoda, L., - Ovchinikov, G.S.
Characterization of Si/Fe Multilayers by Electron Spectroscopy and Small Angle X-ray Scattering
The Physics of Metals and Metallography. 2006, 101(1), 78-80. ISSN 0031-918X.
2006
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Grishin, A.
Quantitative Texture Analysis of Metal Sheets and Polymer Foils by Neutron Diffraction
Physica B. 2006, 385(-), 611-613. ISSN 0921-4526.
2006
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Cation Distribution in Chemisorbed Faulasite Zeolites
Acta Physica Slovaca. 2006, 56(2), 137-140. ISSN 0323-0465.
2006
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Chichev, A.
Neutron Diffraction Study of Layered Perovskite La0.4Sr1.6CoO4
Acta Physica Slovaca. 2006, 56(2), 181-184. ISSN 0323-0465.
2006
Pala, Z. - Ganev, N., - Kolařík, K.
Characteristics of Duerr Imaging Plate OPG
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2006, 13(3), 167-168. ISSN 1211-5894.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N.
Study of Residual Stress of High-Alloy Tool Steels after Electro Discharge Machining
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2006, 13(3), 165-166. ISSN 1211-5894.
2006
Drahokoupil, J. - Čerňanský, M. - Ganev, N. - Kolařík, K., - Pala, Z.
Gradients of Real Structure in Surface Layers
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2006, 13(3), 164-165. ISSN 1211-5894.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
X- ray and Hole Drilling Study of Macroscopic Residuals Stress in High - Alloy Tool Steels after Electro Discharge Machining
In: Proccedings of UNITECH´06. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2006, pp. 140-145. ISBN 954-683-352-5.
2006
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Zubko, P. - Bláhová, O., - Drahokoupil, J.
Investigation of Residual Stress and Nanohardness Gradients in Surface Layers of Burnished Steel Samples
In: Proccedings of UNITECH´06. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2006, pp. 163-168. ISBN 954-683-352-5.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Analysis of Residual Stresses after Electro Discharge Machining
In: Proceedings of Junior Euromat 2006. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2006, pp. -.
2006
Ganev, N. - Kolařík, K.
Rentgenografické stanovení hloubkového profilu zbytkového napětí vzorku z kuličkované šroubové pružiny SNCF 1 KAT (HŽP 490×0001×0)
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Ganev, N. - Běhal, J.
Zbytková napětí v povrchové vrstvě ocelových materiálů po aplikaci kuličkování
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Ganev, N. - Kolařík, K.
Rentgenografické stanovení hloubkového profilu zbytkového napětí v povrchových vrstvách frézovaných vzorků z oceli 12050.9
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Ganev, N. - Kolařík, K.
Měření povrchového zbytkového napětí na polotovarech detailu pístnice
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Ganev, N.
Rentgenografické stanovení hloubkového profilu zbytkového napětí broušeného a válečkovaného sedla náprav
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Ganev, N. - Holý, S.
Laboratorní výuka experimentální analýzy zbytkových napětí na ČVUT v Praze
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 145-148. ISSN 1335-2393.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N.
Difrakční a tenzometrická analýza povrchů ocelí po nekonvenčních metodách obrábění
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2006, 13(2), 102-105. ISSN 1211-5894.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Studium zbytkové napjatosti nástrojových vysokolegovaných ocelí po elektroerozivním obrábění
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 237-244. ISSN 1335-2393.
2006
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Boháč, N. - Novák, V., - Drahokoupil, J.
Study of Residual Stress and Microhardness Gradients in Surface Layers of Polished Steel Samples
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 137-144. ISSN 1335-2393.
2006
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Barcal, J. - Drahokoupil, J., - Kolařík, K.
Diffraction Analysis of Iron Materiáls after Surface Machining
Zeitschrift fur Kristallographie. 2006, 23(II), 369-374. ISSN 0044-2968.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Analysis of Residual Stress after Electro Discharge Machining
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 334-335. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Novák, - Drahokoupil, J.
X-ray Study of Residual Stress Distribution in Surface Layers of Shot-peened Steels
In: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Žilina: University of Žilina, 2006, pp. 17-18. ISBN 80-8070-589-5.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N.
Srovnávací studium zbytkových napětí vyvolaných elektroerozívním obráběním nástrojových vysokolegovaných ocelí
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2006-09-21.
2006
Marek, J. - Ganev, N., - Haušild, P.
Studium vzniku martenzitu indukovaného plastickou deformací austenitické oceli AISI 304
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2006-09-21.
2006
Pala, Z. - Ganev, N.
Aplikace paměťové fólie v laboratoři rtg difrakce FJFI ČVUT v Praze a její charakteristiky
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2006-09-21.
2006
Drahokoupil, J. - Ganev, N.
Studium gradientu reálné struktury
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2006-09-21.
2006
Ganev, N.
X-ray Diffraction Techniques of Residual Stress Analysis
[Unpublished Lecture] Technical University of Varna. 2006-09-11.
2006
Kolařík, K. - Ganev, N.
Difrakční analýza technologických zbytkových napětí Ni slitin a jejich relaxace
[Unpublished Lecture] ÚJV Řež a. s.. 2006-05-30.
2006
Ganev, N.
Rtg difrakční diagnostika svařovaných austenitických ocelí
[Unpublished Lecture] ÚJV Řež a. s.. 2006-05-30.
2006
Ganev, N.
Paměťová fólie v laboratoři rentgenové difrakce FJFI ČVUT v Praze
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2006-05-29.
2006
Ganev, N.
Basic Principles of Diffraction Methods for Residual Stress Measurements and Their Engineering Applications
[Unpublished Lecture] TU Gabrovo. 2006-11-23.
2006
Pokorný, J. - Olejníček, J. - Hubička, Z. - Jastrabík, L., - Deyneka, A.
Deposition of Nanocrystalline and Microcrystalline BaxSr1-xTiO3 by Means of Pulse Modulated Low Pressure Plasma Jet
Integrated Ferroelectrics. 2006, -(81), 227-237. ISSN 1058-4587.
2006
Pokorný, J. - Wagner, T. - Gutwirth, J. - Bezdička, P., - Grygar, T.
Optically Induced Crystallization in Amorphous Agx(Sb0.33S0.67)100-x Films
Journal of Non-crystalline Solids. 2006, 352(6-7), 578-583. ISSN 0022-3093.
2006
Kment, Š. - Chichina, M. - Tichý, M. - Kudrna, P., - Grinewich, A.
A Study of Barrier Torch Plasma Jet System at Atmospheric Pressure
Czechoslovak Journal of Physics. 2006, -(56), 1212-1217. ISSN 0011-4626.
2006
Kravets, K. - Remeš, Z. - Vorlíček, V. - Bryknar, Z., - Nesladek, M.
Spectroscopy of Thin Nanodiamond Layers and Membranes
Journal of Non-crystalline Solids. 2006, 352(9-20), 1344-1347. ISSN 0022-3093.
2006
Hoďáková, L. - Poruba, A. - Kravets, R., - Vaněček, M.
Fast Quantum Efficiency Measurements of Solar Cells by Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy
Journal of Non-crystalline Solids. 2006, 352(-), 1221-1224. ISSN 0022-3093.
2006
Goris, L. - Hoďáková, L. - Vaněček, M. - Haenen, K., - Nesládek, M.
Observation of the Subgap Optical Absorption in Polymer-Fullerene Blend Solar Cells
Applied Physics Letters. 2006, 88(-), ISSN 0003-6951.
2006
Gordijn, A. - Hoďáková, L. - Rath, J.K., - Schropp, R.E.L.
Influence on Cell Performance of Bulk Defect Density on Microcrystalline Silicon Grown by VHF PECVD
Journal of Non-crystalline Solids. 2006, 352(-), 1868-1871. ISSN 0022-3093.
2006
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
Photoluminescence of Thin Nanodiamond Films
In: Proceedings of the 16th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2006. pp. 12-13. ISBN 80-901748-7-6.
2006
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Photoluminescence of Cr3+ Ions in BaxSr1-xTiO3 Thin Films
In: Proceedings of the 16th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2006. pp. 58-59. ISBN 80-901748-7-6.
2006
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Vaněček, M., - Kromka, A.
Photoluminescence and Optical Absorption of Thin Nanodiamond Films
In: Book of abstracts of the 10th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2006. pp. 243. ISBN 88-548-0668-4.
2006
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence Study of Charge Carrier Traps in Sn2P2S6 Crystals
In: Book of abstracts of the 10th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2006. pp. 198. ISBN 88-548-0668-4.
2006
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence of Ferroelectric Sn2P2S6 Crystals
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 88-89. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Photoluminescence of Defects in Sn2P2S6 Crystals
Ferroelectrics. 2006, 334(!!!), 171-179. ISSN 0015-0193.
2006
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Hubička, Z., - Olejníček, J.
Luminescence Properties of BaxSr1-xTiO3 Thin Films Deposited by RF Hollow Cathode Plasma Jet System
Ferroelectrics. 2006, 335(!!!), 95-102. ISSN 0015-0193.
2006
Gosmanová, G. - Kraus, I.
Hodnocení vzorků Zr-slitin (s gelem ZrO2 a bez gelu) po korozních zkouškách ve vodě pomocí rtg. difrakční analýzy
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Gosmanová, G. - Kraus, I.
Hodnocení vzorků Zr-slitin po přechodech voda-pára-voda pomocí rtg. difrakční analýzy
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2006. Report no. -.
2006
Kraus, I.
Biografická hesla českých fyziků
In: Ottova encyklopedie Česká republika, 5. díl Věda technika a vzdělání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. p. 650-680. ISBN 80-7360-456-6.
2006
Kraus, I.
Fyzika v kulturních dějinách Evropy
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03472-0.
2006
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Istorija fiziki ne načinajetsja v našej epoche
In: Materialy IX mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji "Nauka ta osvita 2006". Dnipropetrivsk: Nauka i osvita, 2006. pp. 54-62. ISBN 966-7191-99-0.
2006
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Vrtlíková, V.
X-ray Diffraction Analysis of Zr-based Alloys Oxidized under Temperature Transient Conditions
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 386-387. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Vrtílková, V.
Diffraction analysis of Zr1Nb and Zry-4 S alloys oxidized under temperature transient conditions o
In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, ISBN 80-86840-18-2.
2006
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXII. Georgij Nikolajevič Flerov
Pražská technika. 2006, -(1), 44-46. ISSN 1213-5348.
2006
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXI. Dmitrij Ivanovič Blochincev
Pražská technika. 2006, -(1), 42-43. ISSN 1213-5348.
2006
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Vrtílkpvá, V.
Comparative X-ray Study of Zr-based Alloys Oxidized Under Temperature Transient Conditions
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 149-153. ISSN 1335-2393.
2006
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXV. František Lehar
Pražská technika. 2006, -(4), 47-49. ISSN 1213-5348.
2006
Kraus, I.
Mravní odkaz Bernarda Bolzana
Československý časopis pro fyziku. 2006, 56(-), 236-239. ISSN 0009-0700.
2006
Kraus, I.
Jaký prospěch máme ze studia historie vědy?
Československý časopis pro fyziku. 2006, 56(-), 194-200. ISSN 0009-0700.
2006
Kraus, I.
Slavnost k uctění památky čestneho doktora ČVUT Františka Modráčka
Pražská technika. 2006, -(3), 38-39. ISSN 1213-5348.
2006
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXIV. Michael Idvorsky Pupin
Pražská technika. 2006, -(3), 30-32. ISSN 1213-5348.
2006
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XXIII. Rudolf Kříženecký
Pražská technika. 2006, -(2), 34-36. ISSN 1213-5348.
2006
Kraus, I.
Jak pražské vysoké školy slavily v roce 1906 sté výročí založení Gerstnerova polytechnického ústavu
Pražská technika. 2006, -(1), 46-49. ISSN 1213-5348.
2006
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Experimental Observation of Martensite-to-Austenite Transitions in SMAs
[Unpublished Lecture] Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM). 2006-06-02.
2006
Seiner, H. - Sedlák, P., - Landa, M.
Improvement of the Inversion Procedure in Resonant Ultrasound Spectroscopy for Generally Oriented High Anisotropic Crystals
In: Proceedings of the 2006 IEEE International Ultrasonics Symposium. New Jersey: IEEE, 2006. p. 39. ISBN 1-4244-0201-8.
2006
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Propagation of an Austenite-Martensite Interface in a Thermal Gradient
In: Book of Abstracts of EUROMECH Colloquium 478 (Non-equilibrium Dynamical Phenomena in Inhomogeneous Solids). Tallinn: Tallinn Technical University, 2006. p. 34.
2006
Jiroušek, P. - Procházka, I. - Hamal, K. - Fedyszynů, M. - Michaelis, H. - Fumin, Y., - Peicheng, H.
Timing System for the Laser Altimeter for Planetary Exploration Technology Demonstrator
In: ILRS Workshop 2006 - 'Extending the Range'. Canberra: EOS Space Systems Pty Limited, 2006. pp. 67-68.
2006
Blažej, J. - Procházka, I. - Hamal, K. - Jiroušek, P. - Kropík, M. - Fedyszynů, M. - Fumin, Y. - Peicheng, H. - Michaelis, H., - Schreiber, U.
Laser altimeter for planetary exploration technology demonstrator: the timing system
In: Photonics for Space Environments XI. Bellingham: SPIE, 2006. pp. U111-U114. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-6387-6.
2006
Blažej, J. - Procházka, I. - Hamal, K. - Jiroušek, P. - Kropík, M. - Fedyszynů, M. - Fumin, Y. - Peicheng, H. - Michaelis, H., - Schreiber, U.
Laser altimeter for planetary exploration technology demonstrator: the timing system
In: Optics & Photonics 2006. Bellingham: SPIE, 2006. pp. 171-172.
2006
Jiroušek, P. - Kropík, M. - Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J., - Yang, F.
Time Interval Meter for Photon Number Estimate in Avalanche Detection
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 300-301. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Jiroušek, P. - Kropík, M. - Fedyszynů, M. - Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J. - Yang, F. - Huang, P. - Michaelis, H., - Schreiber, U.
Laser Altimeter for Planetary Exploration Timing System Technology
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 294-295. ISBN 80-01-03439-9.
2006
Blažej, J. - Procházka, I. - Hamal, K. - Jiroušek, P. - Kropík, M. - Fedyszynů, M. - Yang, F. - Huang, P. - Michaelis, H., - Schreiber, U.
Timing System Technology Demonstrator of Laser Altimeter for Planetary Exploration
In: Materialy II miedzynarodowej nauko-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2005". Dnipropetrivsk: Nauka i osvita, 2006. pp. 51-52. ISBN 5-98674-020-3.
2006
Kravets, R. - Remes, S. - Vorlicek, V. - Bryknar, Z. - Nesládek, M. - Potmesil, J. - Poruba, A., - Vanecek, M.
Spectroscopy of Thin Nanodiamond Layers and Membranes
Journal of Non-crystalline Solids. 2006, 352(9-20), 1344-1347. ISSN 0022-3093.
2006
Varnakov, SN - Parshin, AS - Ovchinnikov, SG - Rafaja, D. - Kalvoda, L. - Balaev, AD, - Komogortsev, SV
Structural and magnetic characteristics of Fe/Si bilayer and multilayer films obtained by thermal deposition in ultrahigh vacuum
Technical Physics Letters. 2005, 31(11), 947-950. ISSN 1063-7850.
2005
Kravets, R.
Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy of CVD Diamond
Praha: Defense date 2005-06-14. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2005
Klepáček, R. - Kalvoda, L.
Novel Sensors of Alkali Metal Ions Based on Optical Fibers
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 512-513. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Chichev, A., - Jirák, Z.
Neutron Diffraction Study of Layered Perovskite
In: Proceedings of Abstracts of the 15-th Conference of Czech and Slovac Physicists, Košice, Slovakia, September 5 - 8, 2005, p.S6P11. Košice: Slovak Academy of Sciences, Košice, 2005. p. 8.
2005
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Vklad ukrainskogo učenogo Ivana Puljuja v razvitie elektrotechniki v Čechii
In: Materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji "Dni nauky 2005". Dnipropetrivsk: Nauka i osvita, 2005. pp. 41-45. ISBN 966-7191-86-9.
2005
Kraus, I.
Ukrajinski rektory Prazkich visokich škil
Svit fizyky. 2005, 28(4), 20-22.
2005
Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Mikrostruktura a krystalografická přednostní orientace polymerů
Československý časopis pro fyziku. 2005, 55(5), 451-456. ISSN 0009-0700.
2005
Kraus, I. - Kolega, M., - Gosmanová, G.
K voprosu o diffrakcionnom opredelenii ostatočnych makroskopičeskich naprjaženij
In: Nerazrušajuščij kontrol i diagnostika. Materialy XVII Rossijskoj naučno-techničeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. Ekaterinburg: IMACH UrO RAN, 2005, ISBN 5-7691-1648-X.
2005
Kraus, I.
Engineering Traditions of the Czech Republic
In: A Decade of the Engineering Academy of the Czech Republic. Praha: EACR, 2005. p. 5-6.
2005
Kraus, I. - Gosmanová, G., - Kolega, M.
Fizika v inženernoj praktike
In: Rešetněvskije čtenija. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2005, pp. 58-61. ISBN 5-86433-239-9.
2005
Potůček, Z. - Ptáček, P., - Bryknar, Z.
Thermoluminescence of Sn2P2S6 Crystals
Physica Status Solidi (c). 2005, 2(1), 560-563. ISSN 1610-1634.
2005
Gosmanová, G. - Kraus, I.
Rentgenografie slitin na bázi Zr oxidovaných ve vodě a po teplotních přechodech
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2005. Report no. !!!.
2005
Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Ptáček, P., - Hubička, Z.
Luminescence of Defects in Li-doped ZnO Thin Films
Physica Status Solidi (c). 2005, 2(1), 256-259. ISSN 1610-1634.
2005
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vrtílková, V.
X-Ray Diffraction Analysis of Zr-Based Alloys Oxidized in Steam at 1000 °C
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 546-547. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XX. Vladimir Josifovič Veksler
Pražská technika. 2005, -(4), 56-58. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Před padesati lety byla zahájena vychova jaderných fyziků, chemiků a inženýrů
Pražská technika. 2005, -(3), 26-28. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XVIII. Adolf Heyduk
Pražská technika. 2005, -(2), 35-37. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Světový rok fyziky 2005
Pražská technika. 2005, -(1), 41-43. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Daniel Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), 126-127. ISSN 0300-4414.
2005
Kraus, I.
O životním poslání Marie Gastany Agnesiové
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2005, 80(2), 36-38. ISSN 0035-9343.
2005
Kraus, I.
Půl století výchovy jaderných a fyzikálních inženýrů na FJFI ČVUT (1955-2005)
Československý časopis pro fyziku. 2005, 55(5), 409-414. ISSN 0009-0700.
2005
Trofimov, V. - Baškarev, A., - Kraus, I.
Rentgenovskaja tenzometrija - eto tak prosto
V mire nerazrušajuščego kontrolja. 2005, 27(1), 28-32. ISSN 1609-3178.
2005
Kraus, I.
L. Eckertová: Cesty poznávání ve fyzice
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2005, 50(3), 262-263. ISSN 0032-2423.
2005
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XVII. František Klokner
Pražská technika. 2005, -(1), 39-41. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
FJFI zakládal před 50 lety také žák paní Curieové
Pražská technika. 2005, -(2), 18-21. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Ukrajina vzpomíná na profesora pražské německé techniky Ivana Puljuje
Pražská technika. 2005, -(2), 39-40. ISSN 1213-5348.
2005
Kraus, I.
Milena Maričová-Einsteinová
Československý časopis pro fyziku. 2005, 55(5), 271-274. ISSN 0009-0700.
2005
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XIX. Alexandr Michailovič Prochorov, Nikolaj Gennadievič Basov
Pražská technika. 2005, -(1), 39-41. ISSN 1213-5348.
2005
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vrtílková, V.
X-Ray Diffraction Study of Zr-based Alloys Oxidized in Steam at 1000 o
In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
2005
Kraus, I.
Příběh matematičky Sofie Kovalevské
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2005, 80(3), 21-24. ISSN 0035-9343.
2005
Kraus, I.
Příběhy učených žen
Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-308-9.
2005
Kraus, I. - Šopa, G.
Ivan Puljuj v istoriji českoji elektrotechniki
In: Materialy II. mižnarodnoji naukovo-techničnoji konferenciji "Svitlotechnika i elektrotechnika: istorija, problemy i perspektivy". Ternopil: Ternopilskij deržavnyj techničnyj universitet im Ivana Puljuja, 2005. pp. 9-10. ISBN 966-305-028-4.
2005
Kraus, I. - Gosmanová, G.
O pol´ze izučenija istorii nauki
In: Problémy povyšenija kačestva podgotovki specialistov. 2 ed. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2005. p. 76-83. ISBN 5-86433-238-0.
2005
Ganev, N. - Kraus, I.
Residual Stress Analysis of Steel Surfaces after Progressive Methods of Machining
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 526-527. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Kraus, I. - Kolega, M., - Gosmanová, G.
Opredělenie ostatočnych naprjaženij difrakcionnym metodom virtual'noj osciljacii
In: Rešetněvskije čtenija. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2005, pp. 127-128. ISBN 5-86433-239-9.
2005
Ganev, N. - Běhal, J.
Měření zbytkových napětí kuličkovaných povrchů ocelí metodou rentgenové difrakce
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2005. Report no. R-3755/05.
2005
Ganev, N. - Běhal, J.
Použití rentgenové tenzometrie v leteckých aplikacích
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2005. Report no. R-3849/05.
2005
Ganev, N. - Kraus, I.
Možnosti rtg laboratoře FJFI ČVUT v Praze v oblasti nedestruktivní diagnostiky zbytkových napětí
[Unpublished Lecture] 2. seminář "Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na integritu a životnost součástí a konstrukcí", FS ČVUT v Praze. 2005-01-25.
2005
Pala, Z.
Rtg difrakční analýza makroskopické zbytkové napjatosti broušených povrchů ocelí
[Unpublished Lecture] Regionálna Prášková Difrakčná Konferencia, Krystalografická společnost. 2005-09-23.
2005
Drahokoupil, J.
Studium povrchově opracovaných ocelových vzorků
[Unpublished Lecture] Regionálna Prášková Difrakčná Konferencia, Krystalografická společnost. 2005-09-23.
2005
Kolařík, K. - Ganev, N.
Difrakční studium integrity povrchu vysokopevnostní slitiny Inconel 718 po elektroerozivním obrábění a frézování
[Unpublished Lecture] Regionálna Prášková Difrakčná Konferencia, Krystalografická společnost. 2005-09-23.
2005
Marek, J.
Textury tenkých vrstev
[Unpublished Lecture] Regionálna Prášková Difrakčná Konferencia, Krystalografická společnost. 2005-09-22.
2005
Ganev, N.
Difrakční studium hliníkové slitiny svařené metodou FSW
[Unpublished Lecture] 10. seminář PROBLÉMY PROVOZU A ÚDRŽBY PG JE VVER, ÚJV Řež a. s. a ČVTS. 2005-06-02.
2005
Ganev, N.
Difrakční analýza napěťových stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů
[Unpublished Lecture] Regionálna Prášková Difrakčná Konferencia. 2005-09-23.
2005
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Makroskopická zbytková napětí v povrchových vrstvách vysokopevnostní slitiny Inconel 718 po elektroerosivním obrábění a frézování
In: Proc. of International Scientific Conference on the Occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering. Session 9: Computational and Experimental Analysis of Stength. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-0896-X.
2005
Ganev, N. - Sláma, P.
Residual Stress and Structure Investigation of Aluminium Friction Stir Welds
In: Proc. of International Scientific Conference on the Occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering. Session 9: Computational and Experimental Analysis of Stength. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-0896-X.
2005
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Drahokoupil, J., - Kolařík, K.
Komplexní difrakční studium zbytkových napětí generovaných kulíčkováním ocelí
In: Proc. of International Scientific Conference on the Occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering. Session 9: Computational and Experimental Analysis of Stength. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, ISBN 80-248-0896-X.
2005
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Studium zbytkové napjatosti povrchových vrstev vysokopevnostní slitiny Inconel 718 po elektroerosivním obrábění
In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, ISBN 80-214-2941-0.
2005
Muffler, H. - Soppe, W. - Bierbericher, A. - Devilee, G. - Burgers, A. - Hoďáková, L. - Poruba, A., - Vanecek, M.
Optical and Structural Properties of Microcrystalline Silicon, Grown by Microwave PECVD
In: Twentieth Europeand Photovoltaic Solar Energy Conference - Proceedings of the International Conference held in Barcelona, Spain. Munich: WIP - Renewable Energies, 2005. pp. 1604-1607. ISBN 3-936338-19-1.
2005
Poruba, A. - Bařinka, R. - Čech, P. - Kravets, R. - Hoďáková, L. - Vanecek, M., - Fejfar, A.
Fast Quantum Efficiency Measurement Suitable for Mass Production Monitoring of Silicon Solar Cells Technology
In: Twentieth Europeand Photovoltaic Solar Energy Conference - Proceedings of the International Conference held in Barcelona, Spain. Munich: WIP - Renewable Energies, 2005. pp. 240-244. ISBN 3-936338-19-1.
2005
Tarasenko, N. - Tarasenko, A., - Jastrabik, L.
Diffusion of Particles Adsorbed on a Reconstructive Surface
Adsorption. 2005, 11(1), 485-489. ISSN 0929-5607.
2005
Ostapchuk, T. - Pokorný, J. - Pashkin, A. - Petzelt, J. - Železný, V. - Rafaja, D., - Drbohlav, I.
Soft-Mode Spectroscopy of BaTiO3 Thin Films
Journal of the European Ceramic Society. 2005, 25(12), 3063-3067. ISSN 0955-2219.
2005
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Drahokoupil, J., - Kolařík, K.
Příspěvek k difrakční analýze makroskopických i mikroskopických zbytkových napětí balotinovaných povrchů ocelí
In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, ISBN 80-214-2941-0.
2005
Pala, Z.
X-Ray Diffraction Analysis of Macroscopic Residual Stresses in Surface Layers of Steels after Grinding
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2005, 12(2), 96-98. ISSN 1211-5894.
2005
Kolařík, K. - Ganev, N., - Barcal, J.
Analýza zbytkové napjatosti vysokopevnostní slitiny Inconel 718 po elektroerozivním obrábění
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2005, 12(2), 98-102. ISSN 1211-5894.
2005
Ganev, N. - Marek, J., - Sláma, P.
Structure Characteristics of Al-plates Joined by Friction Stir Welding
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2005, 12(2), 89-92. ISSN 1211-5894.
2005
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Drahokoupil, J., - Pala, Z.
X-Ray Diffraction Study of Macroscopic and Microscopic Stresses in Steel Surfaces after Grinding
In: Proccedings of UNITECH´05, International Scientific Conference. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2005, pp. 69-73. ISBN 954-683-325-8.
2005
Muránsky, O. - Lukáš, P. - Jenčuš, P. - Zrník, J., - Nový, Z.
In Situ Neutron Diffraction Studies of PhaseTransformations in Si-Mn Trip Steel
Materials Science Forum. 2005, 2005(490-1), 275-280. ISSN 0255-5476.
2005
Landa, M. - Novak, V. - Sedlák, P., - Sittner, P.
Elastic Properties of Structural Phases of Shape Memory Alloys Investigated by Resonant Ultrasound Spectroscopy
Materials Science Forum. 2005, 2005(482), 351-354. ISSN 0255-5476.
2005
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novak, V., - Sittner, P.
Elastic Constants of Bcc Austenite and 2H Orthorhombicmartensite in CuAlNi Shape Memory Alloy
Acta materialia. 2005, 2005(53), 3643-3661. ISSN 1359-6454.
2005
Chichev, A. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z. - Knížek, K. - Savenko, B., - Kozlenko, D.
Study of Layered Perovskite La0.4Sr1.6CoO4 by Neutron Diffraction
In: Proceedings of IX Conference of Young Scieentists , SÚJV Dubna, Rusko, 31 Jan - 6 February, 2005. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2005. p. 25-27.
2005
Sedlák, P. - Landa, M. - Seiner, H. - Novák, V., - Sittner, P.
Elastic Properties of NiTi and CuAlNi Shape Memory Alloys in the Vicinity of Martensitic Transformation
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 456-457. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Chichev, A., - Balagurov, A.
Chemisorbed Zeolitic Catalysts Studied by Powder Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 516-517. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Grishin, A.
Quantitative Texture Analysis of Grain-Oriented Steel Sheets
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 514-515. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Sedlák, P., - Vratislav, S.
Texture Analysis of poly(Vinyl Chloride) Foils
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 510-511. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Martinez, M.L., - Mestres, L.
Powder Neutron Diffraction Study of Lithium Titanium-based Li-ion Conductors (part II)
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 114-115. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Kalvoda, L., - Chichev, A.
Neutron Diffraction Texture Investigations of Zircaloy-4 Tubes
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 494-496. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Some Internal Structures of the Execution Engine
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 290-291. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Frank, H.
Injection and Extraction Currents in Thin Zirconium Oxida Films
[Unpublished Lecture] Institute of Physics,Slovac Academy of sciences. 2005-11-11.
2005
Frank, H.
Injection and Extraktion Currents in Thin Oxide Films
Acta Physica Slovaca. 2005, 55(3), 341-350. ISSN 0323-0465.
2005
Frank, H.
Influence of Annealing in Air on Transport Properties of Long-Time Oxidized Layers of Zirconium Alloys
Journal of Nuclear Materials. 2005, 340(1), 119-123. ISSN 0022-3115.
2005
Seiner, H. - Landa, M., - Sedlák, P.
Nelineární akustika materiálů s matenzitickou transformaci
[Unpublished Lecture] Nečasův seminář z mechaniky kontinua MÚ MFF-UK. 2005-11-28.
2005
Frank, H.
Traps in Zirconium Alloys Oxide Layers
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2005, 4(2), 58-62. ISSN 1336-1376.
2005
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Execution Engine: A Virtual Processing Unit for Driving Physical Experimental Systems
In: Rešetněvskije čtenija. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2005. pp. 137-138. ISBN 5-86433-239-9.
2005
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Chichev, A., - Jirák, Z.
Study of Layered Perovskite La0.4Sr1.6CoO4 by Powder Neutron Diffraction
In: Abstract Book of the 12. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2005. pp. 29. ISSN 1210-4612.
2005
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Neutron Diffraction Texture Analysis of Grain-Oriented Steel Sheets
In: Abstract Book of the 12. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2005. pp. 29. ISSN 1210-4612.
2005
Dlouhá, M. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Kalvoda, L. - Kraus, I., - Vratislav, S.
Rentgenografie a neutronografie zirkoniových slitin na FJFI ČVUT
Bezpečnost jaderné energie. 2005, 13(51)(9/10), 273-286. ISSN 1210-7085.
2005
Autret, C. - Hejtmánek, J. - Knížek, K. - Maryško, M. - Jirák, Z. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Electric Transport and Magnetic Properties of Perovskites LaMn1-xCoxO3 Ap to 900 K
Journal of Physics: Condensed Matter. 2005, 17(17), 1601-1616. ISSN 0953-8984.
2005
Tkach, A. - Vilarinho, P.M. - Kholkin, A.L. - Pashkin, A. - Samoukhina, P. - Pokorný, J. - Veljko, S., - Petzelt, J.
Lattice Dynamics and Dielectric Response of Mg-Doped SrTiO3 Ceramics in a Wide Frequency Range
Journal of Applied Physics. 2005, 97(-), 1-6. ISSN 0021-8979.
2005
Tarasenko, N. - Tarasenko, A. - Jastrabik, L. - Bohac, P., - Chvosotva, D.
Effect of Roughness on the Phase Velocity of Rayleigh Waves in GaAs Crystals
Thin Solid Films. 2005, 49(-), 184-189. ISSN 0040-6090.
2005
Tarasenko, N. - Tarasenko, A., - Jastrabik, L.
Diffusion of Particles on a Heterogeneous Surface. A Case of Adsorption-Induced Reconstruction
Applied Surface Science. 2005, 252(-), 668-677. ISSN 0169-4332.
2005
Jehlička, J. - Frank, O. - Pokorný, J., - Rouzaud, J.N.
Evaluation of Raman Spectroscopy to Detect Fullerenes in Geological Materials
Spectochimica Acta A. 2005, 61(-), 2364-2367. ISSN 1386-1425.
2005
Jehlička, J. - Edwards, H.G.M. - Villar, S.E.J., - Pokorný, J.
Raman Spectroscopic Study of Amorphous and Crystalline Hydrocarbons from Soils, Peats and Lignite
Spectochimica Acta A. 2005, 61(-), 2390-2398. ISSN 1386-1425.
2005
Hoďáková, L. - Springer, J. - Poruba, A. - Vanecek, M., - Bryknar, Z.
Optical Absorption Loss at Nano-Rough Silver Back Reflector of Thin Film Silicon Solar Cells
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2005. Prague: Czech Technical University, 2005. pp. 80-81. ISBN 80-01-03201-9.
2005
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Neutron Diffraction Texture Analysis of Grained-Oriented Metal Sheets
Solid State Phenomena. 2005, 105(-), 175-180. ISSN 1012-0394.
2005
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Lukáš, R., - Gilbert, M.
Texture Analysis of Poly(vinyl Chloride) Foils
Solid State Phenomena. 2005, 105(-), 439-445. ISSN 1012-0394.
2005
Ptáček, P. - Potůček, Z., - Bryknar, Z.
Thermoluminescence of Sn2P2S6 Crystals
In: Book of Abstracts of the 15th International Conference on Defects in Insulating Materials. Riga: University of Latvia, 2004. pp. 147.
2004
Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Ptáček, P., - Hubička, Z.
Luminescence of Defects in Li-Doped ZnO Thin Films
In: Book of Abstracts of the 15th International Conference on Defects in Insulating Materials. Riga: University of Latvia, 2004. pp. 90.
2004
Potůček, Z. - Ptáček, P., - Bryknar, Z.
Comparison of Thermoluminescence Glow Curve Analysis Results Obtained by Means of Commercial Software and Conventional Experimental Methods
In: The 14th Seminar of Development of Material Science in Research and Education. Praha: MAXDORF, 2004. pp. 54-55. ISBN 80-7345-032-1.
2004
Ptáček, P. - Bryknar, Z., - Potůček, Z.
Optical Spectroscopy of ZnO and ZnO:Li Thin Films
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 146-147. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Ptáček, P. - Bryknar, Z., - Potůček, Z.
Optical Spectroscopy of Sn2P2S6 Crystal
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 148-149. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Ptáček, P.
Luminescence Spectroscopy of Sn2P2S6 Crystals
Ferroelectrics. 2004, 304(!!!), 1011-1015. ISSN 0015-0193.
2004
Hubička, Z. - Čada, M. - Potůček, Z. - Ptáček, P. - Šíchová, H. - Málková, Z. - Jastrabík, L., - Trunda, B.
Low Pressure Deposition of LixZnyO Thin Films by Means of RF Plasma Jet System
Thin Solid Films. 2004, 447-448(1), 656-662. ISSN 0040-6090.
2004
Parshin, A.S. - Varnakov, S.N. - Lepeshev, A.A. - Rafaja, D., - Kalvoda, L.
Issledovanije mnogoslojnych struktur Fe/Si polucenych isparenijem v sverchvysokom vakuume, metodami elektronoj spektroskopii i malouglovogo rossejanija,
In: Novyje magnitnyje materialy mikroelektroniky, sbornik trudov. Moscow: Rossijskaja akademija nauk, 2004. pp. 535-537.
2004
Parshin, A.S. - Varnakov, S.N. - Lepeshev, A.A. - Rafaja, D., - Kalvoda, L.
Characterization of Fe/Si multilayers by electron spectroscopy and small-angle X-ray scattering,
In: Eastmag-2004 Abstract book. Krasnojarsk: Kiresnky Institut of Physics, Russian Academy of Sciences-, 2004. pp. 124.
2004
Frank, H.
Injection and Extraction Currents in Thin Zirconium Oxida Films
[Unpublished Lecture] Institute of Physics, Slovac Academy of Sciences. 2004-11-11.
2004
Marek, J.
Orientation Distribution Function ODF Draw into the Standart Projection (001)
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004. p. 144-145. ISSN 1211-5894.
2004
Marek, J.
Texturní ideální orientace kovů Soustavy kubické ve standartní projekci (001)
In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004, pp. 10.
2004
Marek, J.
Ideální orientace válcovaných a žíhaných plechů
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2004-09-23.
2004
Jiroušek, P.
Programming of Logical Control by Parallel Processes
Acta Polytechnica. 2004, 44(4), 27-31. ISSN 1210-2709.
2004
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novák, V. - Šittner, P., - Manosa, L.
Elastic constants of 2H martensite of Cu-Al-Ni single crystal
In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, pp. 80. ISBN 80-214-2673-X.
2004
Landa, M. - Novák, V. - Sedlák, P. - Manosa, L., - Šittner, P.
Elastic properties of structural phases of shape memory alloys investigated by resonant ultrasound spektroscopy
In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, pp. 80. ISBN 80-214-2673-X.
2004
Kraus, I.
Diffraction analysis of the inhomogeneous residua stress state
In: Xth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Book of Abstracts. Lviv: Ivan Franko State University of Lviv, 2004, pp. 6.
2004
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Rentgenovskaja tenzometrija - fizika v inženěrnoj praktike
In: Reshetnevskije čtenija. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2004, pp. 97-98.
2004
Kolega, M. - Fiala, J., - Kraus, I.
Residual stress mapping on the laser modified surface of steel by X-ray diffraction
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004, pp. 134-136. ISSN 1211-5894.
2004
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Barcal, J., - Drahokoupil, J.
Diffraction analysis of iron materiáls after surface machining
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004, pp. 129. ISSN 1211-5894.
2004
Sedlák, P. - Ganev, N., - Berka, L.
Experimental analysis of shot peening induced residual stresses in steel samples
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004, pp. 26-27. ISSN 1211-5894.
2004
Ganev, N. - Skrzypek, S., - Sedlák, P.
Complex X-ray study of effects of mechanical surface treatment in shot-peened
In: Inzynieria Materialowa 3 (140) 2004, VII AMT´2004. Warszawa: Wydawnictwo czasopism i ksiazek technicznych, 2004, pp. 576-578. ISSN 0208-6247.
2004
Landa, M. - Sedlák, P. - Maršík, F. - Šittner, P., - Novák, V.
Ultrasonic characterization of phase transformation in NiTi wire during thermomechanical loading
In: ICTAM04 Abstract Book and CD-ROM Proceedings. Warszawa: IPPT PAN, 2004, pp. 1-2. ISBN 83-89687-01-1.
2004
Lukáš, P. - Jenčuš, P. - Zrník, J., - Nový, Z.
Optimization of thermomechanical processing of Si-Mn TRIP steel by using in situ neutron diffraction
In: Proceedings of the 9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials. Geneve: European Office of Aerospace Research and Development, 2004. pp. 269-270.
2004
Muránsky, L. - Lukáš, P. - Jenčuš, P. - Zrník, J., - Nový, Z.
In Situ Neutron Diffraction Studies of Phase Transformations in Si-Mn Trip Steel
In: Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses. Xi'an: Xi'an University, 2004. pp. 237-238.
2004
Berka, L. - Ganev, N. - Jenčuš, P., - Lukáš, P.
On a Deformation of Micro- and Nano- Polycrystalline Structures
In: NANO 04. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2004. pp. 398. ISBN 80-214-2672-1.
2004
Ganev, N. - Čerňanský, M. - Kraus, I. - Drahokoupil, J., - Kolařík, K.
X-ray diffraction study of steel surfaces after progressive methods of machining
In: International Scientific Conference UNITECH´04 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2004, pp. 233-236. ISBN 954-683-304-5.
2004
Kolega, M. - Fiala, J., - Kraus, I.
Mikrostruktura a vlastnosti uhlíkové oceli ČSN 12050 zpevněné laserem
In: Sborník přednášek z Mezinárodní konference 20.dny tepelného zpracování. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2004, pp. 395-398. ISBN 80-239-3561-5.
2004
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vrtílková, V.
X-ray diffraction analysis of Zr-based alloys oxidized in water and lithiated water at 360 oC
In: Proceedings of SPIE. Seventh International Workshop on Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering. Washington: SPIE, 2004. pp. 204-208. ISBN 0-8194-5323-4.
2004
Kraus, I.
Jaroslav Folta a kol., Studie o technice v českých zemích 1945-1992
In: Moderní dějiny: Sborník k dějinám 19. a20. století. Praha: Historický ústav, 2004. p. 285-289. ISBN 80-7286-065-8.
2004
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vrtílková, V.
Vliv hydratace vrstev ZrO2 na jejích rentgenograficky stanovené charakteristiky
In: METAL 2004. 13th International Metallurgical & Materials Conference. Proceedings. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 5. ISBN 80-85988-95-X.
2004
Kraus, I. - Ganev, N.
Příspěvek k experimentální metodice stanovení elastických konstant
In: METAL 2004. 13th International Metallurgical & Materials Conference. Proceedings. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 7. ISBN 80-85988-95-X.
2004
Černoch, T. - Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P., - Novák, V.
Acoustic characterization of elastic properties of austenite phase and martensitic transformations in CuAlNi shape memory alloy
J.of Alloys and Compounds. 2004, -(378), 140-144. ISSN 0925-8388.
2004
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P., - Novák, V.
Ultrasonic characterization of Cu-Al-Ni single crystals lattice stability in the vicinity of the phase transition
Ultrasonics. 2004, 42(-), 519-526. ISSN 0041-624X.
2004
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Šittner, P. - Manosa, L., - Novák, V.
Elastic constants of 2H martensite in Cu-Al-Ni single crystal
Engingineering MECHANICS. 2004, 11(5), 1-6.
2004
Kraus, I.
Po stopách objevů a uplatnění hydrogelů
Práce z dějin techniky a přírodních věd. Česká technika na pozadí světového vývoje 1. 2004, X(4), 155-157. ISSN 1801-0040.
2004
Kraus, I.
Otcové Tovaryšstva Ježišova vzdělaní ve víře a vědách
Československý časopis pro fyziku. 2004, 54(6), 361-363. ISSN 0009-0700.
2004
Zrník, J. - Jenčuš, P. - Lukaš, P. - Hornak, P., - Wangyao, P.
Stress evolution in nickel base single crystal superalloy subjected to thermal fatigue
Journal of Metals, Materials and Minerals. 2004, 13(2), 25-31. ISSN 0857-6149.
2004
Jenčuš, P. - Zrník, J. - Lukáš, P., - Hornak, P.
Thermal fatigue aspects in nickel base single crystal superalloy
Acta Metallurgica Slovaca. 2004, -(10), 487-492. ISSN 1335-1532.
2004
Jenčuš, P. - Lukáš, P. - Muránsky, O. - Zrník, J., - Nový, Z.
Neutron Diffraction Studies of Si-Mn Trip Steel in Situ upon Thermomechanical Processing
Journal of Neutron Research. 2004, 12(1-3), 243-249. ISSN 1023-8166.
2004
Kraus, I.
Císařovna, která přála přírodním vědám (Marie Terezie)
Československý časopis pro fyziku. 2004, 54(3), 147-149. ISSN 0009-0700.
2004
Kraus, I.
Direktor pražské polytechniky F.J. Gerstner
Československý časopis pro fyziku. 2004, 54(3), 143-146. ISSN 0009-0700.
2004
Kraus, I.
"Fyzika podle božího světla opravená" (Orbis pictus, J.A.Komenský)
Československý časopis pro fyziku. 2004, 54(2), 101-103. ISSN 0009-0700.
2004
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XVI Čestní doktoři na pražské technice. Ernest Denis (1841-1921)
Pražská technika. 2004, X(5), 28-30. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XIV. Edvard Beneš (1884-1948)
Pražská technika. 2004, X(2), 41-43. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
I.Štoll: Christian Doppler - Pegas pod jařmem (recenze
Pražská technika. 2004, X(1), 28. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
J.Folta a kol.: Studie o technice v českých zemích 1945-1992
Pražská technika. 2004, X(1), 27-28. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
O zakladateli montanistiky
Pražská technika. 2004, X(1), 37-38. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XIII. Tomaš Garrigue Masaryk (1850-1937)
Pražská technika. 2004, X(1), 33-34. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
Proč studovat dějiny vědy?
Pražská technika. 2004, X(3,4), 73-76. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice XV. Nikola Tesla (1856-1943)
Pražská technika. 2004, -(3,4), 58-60. ISSN 1213-5348.
2004
Kraus, I.
Studie o technice v českých zemích
Zprávy památkové péče. 2004, 64(4), 364-366. ISSN 1210-5538.
2004
Belyaev, B. - Leksikov, A. - Ovchinnikov, S. - Kraus, I., - Parshin, A.
Magnetic technique for nondestructive evaluation of residual stresses
Acta Polytechnica. 2004, 44(1), 43-48. ISSN 1210-2709.
2004
Zrník, J. - Nový, Z. - Lukáš, P. - Muránsky, O., - Jenčuš, P.
Development of thermomechanical processing in bulk Si-Mn TRIP STEEL
In: XIII. Verformungskundliches Kolloquim. Leoben -Planneralm: Institut fur Verforungskunde und Huttenmaschinen, 2004. pp. 291-296. ISBN 39-02078-85-7.
2004
Lukáš, P. - Muránsky, O. - Polák, J., - Jenčuš, P.
In Situ Neutron Diffraction Study of the Low Cycle Fatigue of the Duplex Stainless Steel
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004. pp. 129. ISSN 1211-5894.
2004
Gosmanová, G. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vrtílková, V.
The influence of Li environment on the characteristics of Zirconium alloys oxide layers determined by means of XRD
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 504-505. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Ganev, N. - Kraus, I.
Contribution to X-ray diffraction evaluation of elastic constants for residual stress measurements
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 628-629. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenová tenzometrie
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2004-06-18.
2004
Kraus, I.
Dějiny evropských objevů a vynálezů
Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2004. ISBN 80-200-1196-X.
2004
Kraus, I. - Ganev, N.
Technické aplikace difrakční analýzy
Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03099-7.
2004
Hoďáková, L. - Bailat, J. - Poruba, A. - Springer, J. - Vaněček, M. - Vallat-Sauvain, E., - Meillaud, F.
Active layer quality and open-circuit voltage of nip and pin microcrystalline solar cells
In: Nineteenth European Photovoltaic Solar Energy Conference. München: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2004. pp. 1541-1544. ISBN 3-936338-14-0.
2004
Hoďáková, L. - Springer, J. - Poruba, A. - Vanecek, M. - Kluth, O., - Rech, B.
Optical absorption at nano-rough silver back reflector of thin film silicon solar cells
In: Nineteenth European Photovoltaic Solar Energy Conference. München: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2004. pp. 1533-1536. ISBN 3-936338-14-0.
2004
Tarasenko, N. - Tarasenko, A. - Bryknar, Z., - Jastrabík, L.
Surface diffusion on a square lattice with two non-equivalent sites
Surface Science. 2004, 562(1-3), 22-32. ISSN 0039-6028.
2004
Tarasenko, A. - Jastrabík, L., - Tarasenko, N.
Surface Acoustic Waves in Ferroelectrics
Ferroelectrics. 2004, -(298), 325-333. ISSN 0015-0193.
2004
Sigaev, V.N. - Pernice, P. - Aronne, A. - Champagnon, B. - Gregora, I. - Stefanovich, S.Y. - Usmanova, L. - Fanelli, E., - Pokorný, J.
Nano-Phased Crystallisation of Ferroelectrics from Glasses in the K2O-TiO2-P2O5 and K2O-Nb2O5-SiO2 Systems
Integrated Ferroelectrics. 2004, -(61), 249-254. ISSN 1058-4587.
2004
Ostapchuk, T. - Petzelt, J. - Pokorný, J. - Pashkin, A. - Železný, V. - Dressel, M., - Gorshunov, B.
Far-infrared and Raman spectroscopy of BaTiO3 thin films
Ferroelectrics. 2004, -(303), 173-175. ISSN 0015-0193.
2004
Porokhonskyy, V. - Pashkin, A. - Bovtun, V. - Petzelt, J. - Savinov, M. - Samoukhina, P. - Ostapchuk, T. - Pokorný, J. - Avdeev, M. - Kholkin, A., - Vilarinho, P.
Broad-band dielectric spectroscopy of SrTiO3:Bi ceramics
Physical Review B. 2004, -(69), 144104-144113. ISSN 1098-0121.
2004
Hoďáková, L. - Poruba, A.
Proton Irradiation and Temperature Annealing of Microcrystalline Silicon
In: The 14th Seminar of Development of Material Science in Research and Education. Praha: MAXDORF, 2004. pp. 17-18. ISBN 80-7345-032-1.
2004
Morter, V. - Kravets, R. - Kromka, A. - Rosa, J. - Vorlíček, V. - Vaněček, M., - Zemek, J.
Investigation of diamond growth at high pressure by microwave plasma chemical vapor deposition
Diamond and Related Materials. 2004, -(13), 604-609. ISSN 0925-9635.
2004
Kravets, R. - Vaněček, M. - Piccirillo, C. - Mainwood, A., - Newton, M.E.
A quantitative study of the boron acceptor in diamond by Fourier-transform photocurrent spectroscopy
Diamond and Related Materials. 2004, -(13), 1785-1790. ISSN 0925-9635.
2004
Kravets, R. - Haenen, K. - Nesládek, M. - Koiyumi, S., - Vaněček, M.
The phosphorous level fine structure in homoepitaxial and polycrystalline n-type CVD diamond
Diamond and Related Materials. 2004, -(13), 2041-2045. ISSN 0925-9635.
2004
Hoďáková, L. - Poruba, A. - Springer, J. - Beitlerova, A. - Vaněček, M. - Wyrsch, N., - Shah, A.
Temperature dependence of the optical absorption coefficient of microcrystalline silicon
Journal of Non-crystalline Solids. 2004, -(-), 222-227. ISSN 0022-3093.
2004
Hoďáková, L. - Springer, J. - Poruba, A. - Vaněček, M. - Kluth, O., - Rech, B.
Absorption loss at nanorough silver back reflector of thin-film silicon solar cells
Journal of Applied Physics. 2004, 95(3), 1427-1429. ISSN 0021-8979.
2004
Pokorný, J. - Ostapchuk, T. - Petzelt, J., - Bryknar, Z.
Raman Spectroscopy of Ferroelectric Thin Films
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 174-175. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Bryknar, Z.
Application of Spectroscopic Probes in Study of Ferroelectrics
Ferroelectrics. 2004, 298(!!!), 43-48. ISSN 0015-0193.
2004
Kalvoda, L. - Lukáš, R. - Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Gilbert, M.
Texture Analysis of Poly(vinyl Chloride) Foils
In: Abstract Book of the 2nd International Conference Texture and Anisotropy of Polycrystals. Metz: Univerzite de Metz, 2004. pp. 7.
2004
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Kalvoda, L.
Texture Investigations of Zircaloy-4 Tubes by Neutron Diffraction
In: Abstract Book of the 2nd International Conference Texture and Anisotropy of Polycrystals. Metz: Univerzite de Metz, 2004. pp. 18.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
Neutron diffraction texture analysis of grained-oriented metal sheets
In: Abstract Book of the 2nd International Conference Texture and Anisotropy of Polycrystals. Metz: Univerzite de Metz, 2004. pp. 26.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Investigations of Structure Parameters of Chemisorbed Zeolitic Catalysts (faujasite type)
In: Proceedings of the ECM 22 (22nd European Crystallographic Meeting). Budapest: European Crystallography Association and Univerzity of Loránd, 2004. p. 404.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Bolagurov, A., - Bosáček, V.
Distribution of cations in chemisorbed zeolitic catalysts by neutron diffraction
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology IX. European Powder Diffraction Conference, Book of Abstracts, vol.11, no.1a, 2004. Praha: Krystalografická společnost, 2004. pp. 209-210. ISSN 1211-5894.
2004
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Execution Engine: The Virtual Processing Unit for Driving Physical Experimental Systems
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 306-307. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Neutronographic texture analysis of polymer foils
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 562-563. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Knöpfelmacher, O.
Investigation of self-aggregation processes of polymer systems using molecular modelling
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 584-585. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Study of phase segregation in the Pr0.8-yLayNa0.2MnO3 manganites ( y~0.15) by neutron diffraction
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 154-156. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Bosáček, V., - Bulagurov, A.
Cation Distributions in Faujasites NaX and NaLSX by Powder Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 74-75. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Martinez-Sarrión, M.-L., - Mestres, L.
Structures of Lithium Titatnium-based Ionic Conductors
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 558-559. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Smirnov, L. - Natkaniec, I. - Savenko, B. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Neutron studies of the structure and dynamics of Rb1-x(NH4)xI mixed crystals
Crystallography Reports. 2004, 49(4), 653-659. ISSN 1063-7745.
2004
Bosáček, V. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Bridging Methoxy Groups in NaY, NaX and NaLSX Zeolites
Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2004, 69(-), 1537-1552. ISSN 0010-0765.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Distribution of sodium cations and chemisorbed methyl groups (NH3 or ND3) in the structure of NaX, NaY and NaLSX zeolite catalysts by powder neutron diffraction and 13C MAS NMR
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2004, 1a(11), 25-30. ISSN 1211-5894.
2004
Dlouhá, M. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Maryško, M., - Vratislav, S.
Phase Segregation in the Pr0.8-yLayNa0..2MnO3 Manganites ( y<=0.15)
Physica B. 2004, 350(-), 5-8. ISSN 0921-4526.
2004
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
NaLSX zeolite with Chemisorbed Methyl Groups Studied by Powder Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
Physica B. 2004, 350(-), e407-e409. ISSN 0921-4526.
2004
Hamal, K. - Procházka, I. - Blažej, J. - Jiroušek, P., - Kropík, M.
Photon Counting Laser Altimeter for Planetary Exploration
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 452-453. ISBN 80-01-02945-X.
2004
Procházka, I. - Hamal, K. - Jiroušek, P. - Kropík, M., - Schreiber, U.
Multi kilo Hertz laser ranging for deep space missions
In: ILRS Meeting Reports 2003. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2003.
2003
Marek, J. - Buršík, J. - Kužel, R., - Drbohlav, J.
Textured PbTiO3,Pb(Ca) TiO3 - Al2O3 Composite Films Prepared by Chemical Solution Deposition Metod
Journal of Sol-Gel Sci.and Technology. 2003, XII(26), 727-733. ISSN 0928-0707.
2003
Knöpfelmacher, O.
Počítačové modelování makromolekulárních struktur
Praha: Defense date 2003-06-27. Master Thesis. Katedra inženýrství pevných látek.
2003
Kolega, M.
Výzkum vlastností povrchů ocelí opracovaných laserem
Praha: Defense date 2003-09-29. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2003
Přidal, J.
Thin films for lithium-ion rechargeable microbatteries
Praha: Defense date 2003-03-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2003
Kolega, M.
Výzkum vlastností povrchů ocelí opracovaných laserem
Praha: Defense date 2003-09-29. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2003
Marek, J. - Černík, M.
Zobrazování textur
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2003-06-16.
2003
Marek, J.
POSTER: Zakreslení texturní orient distribuční Funkce ODF do standardní projekce (001)
In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
2003
Ganev, N. - Kraus, I. - Tietz, H.-D., - Pfeiffer, L.
Nový přenosný rentgenový tenzometr a jeho využití ke kontrole strojírenských technologií
In: Problémy provozu a údržby PG JE VVER. Řež u Prahy: ÚJV, 2003, pp. 35-40.
2003
Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S.
X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants
In: International Scientific Conference UNITECH'03 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2003, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-1.
2003
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Voprosy interesujuščije studentov vo vsem mire
In: Materialy devjatoj meždunarodnoj konferencii obrazovanija narodov cirkumpoljarnogo severa. Jakutsk: Ministerstvo obrazovanija Resp.Sacha (Jakutija), 2003, pp. 278-280.
2003
Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K.
Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 680-681. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Ptáček, P. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Hubička, Z., - Jastrabík, L.
Study of the Doped ZnO Thin Films
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 67-68. ISBN 80-89088-16-3.
2003
Bryknar, Z.
Application of Spectroscopic Probes in Study of Ferroelectrics
In: NATO Advanced Research Workshop on the Disordered Ferroelectrics. Kyjev: Institute of Problems of Material Science NAS of Ukraine, 2003. pp. 48.
2003
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Ptáček, P.
Luminescence Spectroscopy of Sn2P2S6 Crystals
In: Abstract Book of The 10th European Meeting on Ferroelectricity. Cambridge: Cambridge International Science Publishing, 2003. pp. 88. ISSN 1362-0886.
2003
Potůček, Z. - Ptáček, P. - Bryknar, Z. - Hubička, Z. - Jastrabík, L. - Čada, M. - Chvostová, D., - Šíchová, H.
Optical Spectroscopy of Li-Doped ZnO Thin Films Deposited in the Plasmachemical Reactor with the Hollow Cathode
In: Abstract Book of The 10th European Meeting on Ferroelectricity. Cambridge: Cambridge International Science Publishing, 2003. pp. 267. ISSN 1362-0886.
2003
Frank, H.
Influence of Huminidity on the Perimitivy and Conducivity of thin Zirconium Alloy Oxide Films
Journal of Nuclear Materials. 2003, 321(2), 115-117. ISSN 0022-3115.
2003
Kraus, I. - Ganev, N.
Stanovení distribuce zbytkových napětí na tlustostěnných trubkách pomocí přenosného rentgenového tenzometru TRIM
In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 57-58. ISBN 80-214-2314-5.
2003
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
X-ray diffraction analysis of Zr1Nb alloy oxidized under temperature transient conditions
In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 1-5. ISBN 80-85988-82-8.
2003
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Rentgenografie oxidovaných slitin na bazi Zr
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2003. Report no. 5.
2003
Potůček, Z. - Ptáček, P., - Bryknar, Z.
Photoluminescence of Sn2P2S6 crystal
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 65-66. ISBN 80-89088-16-3.
2003
Bryknar, Z. - Ptáček, P., - Potůček, Z.
Shallow Traps Energies in SrTiO3 Crystals Doped with Manganese
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 122-123. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence of Defects in Undoped Crystals of Incipient Feroelectrics KTaO3
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 156-157. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Ptáček, P., - Trepakov, V.
Thermoluminescence of Chromium Doped Cd2Nb2O7 Crystals
Radiation Effects and Defects in Solids. 2003, 158(1), 101-104. ISSN 1042-0150.
2003
Mullerová, L. - Špringer, J., - Vaněček, M.
MICRO-CRYSTALINE THIN FILM Si SOLAR CELLS ON GLASS SUBSTRATE
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 45-46. ISBN 80-89088-16-3.
2003
Mullerová, L. - Poruba, A. - Fojtík, P. - Špringer, J. - Purkrt, A. - Vaněček, M. - Fejfar, A., - Kočka, J.
Degradation Study of Microcrystalline Silicon
In: Abstracts of the ICAMS 20th - Science and Technology. Sao Paulo: Brasilian Microelectronics Society, 2003. pp. 64.
2003
Mullerová, L. - Poruba, A. - Špringer, J. - Beitlerová, A. - Vaněček, M. - Wyrsch, N., - Shah, A.
Temperature Dependence of the Optical Absorption Coefficient of Microcrystalline Silicon
In: Abstracts of the ICAMS 20th - Science and Technology. Sao Paulo: Brasilian Microelectronics Society, 2003. pp. 112.
2003
Mullerová, L. - Špringer, J. - Poruba, A. - Vaněček, M. - Reetz, W., - Muller, J.
3-Dimensional Optical Model for Thin Film Silicon Solar Cells
In: Abstract Book of the 3rd World Conference of Photovoltaic Energy Conversion. Osaka: ILE, Osaka University, 2003. pp. 97.
2003
Mullerová, L. - Poruba, A. - Špringer, J. - Vaněček, M. - Repmann, T. - Rech, B. - Kundig, J. - Wyrsch, N., - Shah, A.
Fast and Sensitive Defect Characterisation and Spectral Response Measurement of Thin Film Silicon Solar Structure
In: Abstract Book of the 3rd World Conference of Photovoltaic Energy Conversion. Osaka: ILE, Osaka University, 2003. pp. 146.
2003
Tarasenko, N. - Bryknar, Z. - Tarasenko, A., - Jastrabík, L.
Surface diffusion of particles adsorbed on a square lattice with two non-equivalent sites
In: Abstracts Book of International Workshop on Fundamental Aspects and Practical Applications of Surface Diffusion. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003. pp. 31.
2003
Tarasenko, N. - Bryknar, Z. - Tarasenko, A., - Jestrabík, L.
Surface diffusion of particles adsorbed on a square lattice with two non-equivalent sites
In: Abstracts Book of 22nd Europenan Conference on Surface Science. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2003. pp. 102.
2003
Tarasenko, N. - Jastrabík, L., - Tarasenko, A.
Surface acoustic waves in ferroelectrics
In: NATO Advanced Research Workshop on the Disordered Ferroelectrics. Kyjev: Institute of Problems of Material Science NAS of Ukraine, 2003. pp. 97.
2003
Tarasenko, N. - Tarasenko, A., - Jastrabík, L.
Effect of roughness on the elastic surface wave propagation
The European Physical Journal Applied Physics. 2003, 24(1), 3-12. ISSN 1286-0042.
2003
Ptáček, P. - Churpita, A. - Hubička, Z. - Čada, M. - Chvostová, D. - Soukup, L., - Jastrabík, L.
Deposition of InxOy and SnOx thin films on polymer substrate by means of atmospheric barrier-torch discharge
Surface and Coatings Technology. 2003, 174-175(1), 1059-1063. ISSN 0257-8972.
2003
Ptáček, P. - Hubička, Z. - Čada, N. - Jakubec, I. - Bludská, J. - Málková, Z. - Trunda, B. - Přidal, J., - Jastrabík, L.
Investigation of the RF plasma jet system for deposition of LiCoOx thin films
Surface and Coatings Technology. 2003, 174-175(1), 632-637. ISSN 0257-8972.
2003
Ptáček, P. - Čada, M. - Hubička, Z. - Adámek, P. - Šíchová, H. - Šícha, M., - Jastrabík, L.
Investigation of RF and DC plasma jet system during deposition of highly oriented ZnO thin films
Surface and Coatings Technology. 2003, 174(1), 627-631. ISSN 0257-8972.
2003
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Location of Chemisorbed Methylium Ions in Zeolites by Neutron Diffraction
In: Abstract Book of the 10. International Symposium and Exhibition. Prague: Association of Innovative Entrepreneurship CR, 2003. p. 30.
2003
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structure Analysis of NaX and NaLSX Zeolites with Methoxy Groups by Powder Neutron Diffraction
In: Abstract Book of XIIth International Conference on Selected Problems of Modern Physics on Neutron Scattering. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2003. pp. 200. ISBN 5-9530-0019-7.
2003
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron powder diffraction structural investigations in LND on the KSN-2 diffratometer in Rez near Prague
In: Abstract Book of XIIth International Conference on Selected Problems of Modern Physics on Neutron Scattering. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2003. pp. 201. ISBN 5-9530-0019-7.
2003
Kravets, R. - Kromka, A. - Poruba, A. - Zemek, J. - Peřina, V. - Rosa, J., - Vaněček, M.
Detection of residual molybdenum impurity in CVD diamond
Physica Status Solidi. 2003, 199(1), 108-112. ISSN 0031-8965.
2003
Kravets, R. - Vaněček, M. - Poruba, A. - Rosa, J. - Nesladek, M., - Koizumi, S.
Fourier-transform photocurrent spectroscopy of dopants and defects in CVD diamond
Diamond and Related Materials. 2003, 12(3-7), 521-525. ISSN 0925-9635.
2003
Pokorný, J. - Surendran, S. - Jurek, K. - Bernstein, E., - Malý, P.
Temperature dependence of the optical energy gap of CdSSe nanocrystals in glass
Materials Science and Engineering: B. 2003, 104(1), 54-57. ISSN 0921-5107.
2003
Pokorný, J. - Urban, O. - Jehlička, J., - Rouzaud, J.N.
Influence of laminar flow on preorientation of coal tar pitch structural units: Raman microspectroscopic study
Spectochimica Acta A. 2003, 59(10), 2331-2340. ISSN 1386-1425.
2003
Pokorný, J. - Kamba, S. - Samoukhina, P. - Kadlec, F. - Petzelt, J. - Reaney, I., - Wise, P.
Composition dependence of the lattice vibrations in Srn+1TinO3n+1, Ruddlesden-Popper homologous series
Journal of the European Ceramic Society. 2003, 23(14), 2639-2645. ISSN 0955-2219.
2003
Pokorný, J. - Jehlička, J., - Urban, O.
Raman spectroscopy of carbon and solid bitumens in sedimentary and metamorphic rocks
Spectochimica Acta A. 2003, 59(10), 2341-2352. ISSN 1386-1425.
2003
Pokorný, J. - Hlinka, J. - Gregora, I. - Pronin, A.V., - Loidl, A.
Polarized Raman spectroscopy of LiBC: Possible evidence for lower crystal symmetry
Physical Review B. 2003, 67(2), 20504-1-20504-4. ISSN 1098-0121.
2003
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structural Parameters of Zeolitic Catalysts with Chemisorbed Methyl Groups by Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
In: Abstract Book of the 3rd European Conference on Neutron Scattering. Villigen: European Neutron Scattering, 2003. pp. 111.
2003
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z., - Maryško, M.
Phase segregation in the Pr0.7La0.1Na0.2MnO3 manganite
In: Abstract Book of the 3rd European Conference on Neutron Scattering. Villigen: European Neutron Scattering, 2003. pp. 40.
2003
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
NaLSX zeolite with chemisorbed methyl groups studied by powder neutron diffraction and 13C MAS NMR
Physica B. 2003, 23(339), 314-316. ISSN 0921-4526.
2003
Dlouhá, M. - Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Maryško, M., - Vratislav, S.
Phase segregation in the Pr0.8-yLayNa0.2MnO3 manganites (y ? 0.15)
Physica B. 2003, 23(339), 121-124. ISSN 0921-4526.
2003
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structural Characterization of Cations and Methyl Groups in Zeolites NaY, NaX and NaLSX with Powder Neutron Diffraction
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 568-569. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Kalvoda, L. - Lukášová, P. - Lukáš, R., - Vratislav, S.
MP-SENS: Multipurpose Photonic Sensor Systems
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 416-417. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Kalvoda, L. - Lukášová, P. - Lukáš, R. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Investigation of Santonin/Poly (Methylmethacrylate) Mixtures
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 544-545. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Kalvoda, L. - Knöpfelmacher, O., - Vratislav, S.
Macromolecular Structures Modelling with Materiále Studio Software
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 542-543. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Jirák, Z. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Powder Neutron Diffraction Study of Ceramic Synthesis of the Pr1-xNaxMnO3
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 142-143. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Smirnov, L.S.
The Study of x-T Phase Diagram of Rb1-x(NH4)xI Mixed Crystals by Neutron Diffraction
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 144-145. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Project: INDECS (The Core)
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 460-461. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografické stanovení hloubkového profilu zbytkových napětí v povrchových vrstvách kuličkovaných pružin
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2003. Report no. 1.
2003
Kraus, I.
Václav Prokop Diviš, Čech ze Žamberka, rodu premonstrátského
Československý časopis pro fyziku. 2003, 53(5), 348-350. ISSN 0009-0700.
2003
Kraus, I.
Jak byla zakládána pražská technika
Československý časopis pro fyziku. 2003, 53(1), 32-35. ISSN 0009-0700.
2003
Kraus, I.
Solid State Physics at FNSPE
In: Moderní směry ve fyzice. Praha: ARSCI, 2003. p. 170-175. ISBN 80-86078-28-0.
2003
Kraus, I.
Solid State Physics at FNSPE
Praha: ARSCI, 2003. ISBN 80-86078-28-0.
2003
Ganev, N. - Kraus, I.
Příspěvek k rentgenové difrakční metodice stanovení elastických konstant
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2003, 10(1a), 60. ISSN 1211-5894.
2003
Kraus, I. - Ganev, N., - Lauschmann, H.
Contribution to methodology for determination of elastic constants of engineering materials
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 732-733. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Residual stresses in oxide layers and corrosion kinetics of Zr-based alloys
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 592-593. ISBN 80-01-02708-2.
2003
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Residual stresses in oxide layers and corrosion kinetics of Zr-based alloys
In: Proceedings of SPIE. Sixth International Workshop on Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering. Washington: SPIE, 2003. pp. 143-146. ISBN 0-8194-4987-3.
2003
Kraus, I.
Jubilejní rok Christiana Dopplera (1803-1853)
Pražská technika. 2003, 4(2), 32-35. ISSN 1213-5348.
2003
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice IX. JUDr. Gustav Švamberg
Pražská technika. 2003, 5(2), 31-32. ISSN 1213-5348.
2003
Kraus, I.
Čestní doktoři na pražské technice VII. C.k. dvorní radové Štolba a Blažek
Pražská technika. 2003, 5(1), 32-33. ISSN 1213-5348.
2003
Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S.
X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants
In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002. ISBN 954-683-167-0.
2002
Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S.
X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants
In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-0.
2002
Ganev, N. - Kraus, I., - Tietz, H.-D.
Nový přenosný rentgenový tenzometr a jeho využití ke kontrole strojírenských technologií
In: Problémy a údržba PG JE VVER. Praha: ÚJV Řež, divize integrity a technického inženýringu, 2002, pp. 35-41.
2002
Bryknar, Z.
Luminiscenční spektroskopie halogenidů jednomocné rtuti
Praha: Defense date 2003-03-27. Associate Professor Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2002
Ptáček, P. - Bryknar, Z., - Potůček, Z.
Termoluminiscence perovskitových krystalů
Praha: Defense date 2002-02-15. Master Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2002
Deineka, A.
Study of Optical Properties of Solids withs Sppectral Ellipsometry
Praha: Defense date 2002-04-11. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2002
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Schulz, H.-J.
THERMOLUMINESCENCE OF NOMINALLY PURE KTaO3 CRYSTALS
Radiation Effects and Defects in Solids. 2002, 157(6-12), 1021-1024. ISSN 1042-0150.
2002
Kravets, R. - Ogorodniks, V. - Poruba, A. - Moravec, P. - Nesládek, M. - Rosa, J., - Vaněček, M.
Fourier-Transform Photocurrent Spectroscopy of Defects in CVD Diamond Layers
Physica Status Solidi. 2002, 193(3), 502-507. ISSN 0031-8965.
2002
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Study of Characteristic Features of Visible Luminescence of Undoped KTaO3 Crystals from Different Sources
In: Abstracts of the 12th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2002. pp. 37-38. ISBN 80-85912-85-8.
2002
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Ptáček, P., - Trepakov, V.
THERMOLUMINESCENCE OF CHROMIUM DOPED Cd2Nb2O7 CRYSTALS
In: Abstract Book of the 9th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2002. pp. Tu-P71.
2002
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Schulz, H.-J.
THERMOLUMINESCENCE OF NOMINALLY PURE KTaO3 CRYSTALS
In: Abstract Book of the 9th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2002. pp. Tu-P77.
2002
Ptáček, P. - Bryknar, Z., - Potůček, Z.
Study of ZnO Thin Films Deposited in the Plasmochemical Reactor with the Supersonic Nozzle
In: Abstracts of the 12th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2002. pp. 39-40. ISBN 80-85912-85-8.
2002
Bryknar, Z. - Ptáček, P., - Potůček, Z.
Thermally Stimulater Luminiscence of Cd2Nb2O7 Crystals
In: Abstracts of the 12th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2002. pp. 15-16. ISBN 80-85912-85-8.
2002
Bryknar, Z. - Ptáček, P.
Optical Spectroscopy of Selected Dielectric Crystals
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 108-109. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Deineka, A. - Suchaneck, G. - Guenther, M. - Sorber, J. - Gerlach, G. - Arndt, K.-F., - Jastrabik, L.
Plasma Surface Modification of Hydrogel Thin Films
In: Abstracts of the 8th Conference on Plasma Surface Engineering. Munich: Audio Engineering Society, 2002. pp. 114.
2002
Deineka, A. - Suchaneck, G. - Gerlach, G. - Jastrabik, L. - Schonecker, A. - Schlenkrich, F. - Afanasjev, V.P. - Pankrashkin, A.V. - Pronin, I.P., - Kaptelov, E.Y.
Self-Polarization of PZT Thin Films - a Comparison of Various Deposition Technologies
In: Proceedings of the International Conference on Infrared Sensors and Systams. Erfurt: AMA service GmbH, 2002. pp. 59-64.
2002
Deineka, A. - Suchaneck, G. - Gerlach, G. - Jastrabik, L. - Davitadze, S.T., - Strukov, B.A.
Phase Transitions of Self-Polarized PZT Thin Films
In: Materials Research Symposium Proceedings. Warrendale, PA: Materials Research Society, 2002. pp. D8.4.1-D8.4.6.
2002
Deineka, A. - Jastrabik, L. - Suchaneck, G., - Gerlach, G.
High-Temperature Phase Transitions in PZT Ferroelectrics Films
In: Abstract Book of the 6th Euroconference on Applications of Polar Dielectrics. Aveiro: University of Aveiro, 2002. pp. 55.
2002
Deineka, A. - Pokorný, P. - Jastrabik, L. - Suchaneck, G., - Gerlach, G.
Temperature-Dependent Spectral Ellipsometry: a Powerful Technique for Thin Film Investigations
In: SPIE proceedings, Vol.4888. Bellingham: SPIE, 2002. pp. 130-135. ISBN 0-8194-4670-X.
2002
Deineka, A. - Suchaneck, G. - Lin, W.-M. - Koehler, R. - Sandner, T. - Gerlach, G. - Kravets, R. - Pompe, W., - Jastrabik, L.
Characterization of RF-Sputtered Self-Polarized PZT thin Films for IR Sensor Arrays
Vacuum. 2002, 66(3-4), 473-478. ISSN 0042-207X.
2002
Deineka, A. - Guenther, M. - Gerlach, G. - Suchaneck, G. - Sahre, K. - Eichhorn, K.-J. - Wolf, B., - Jastrabik, L.
Ion-Beam Induced Chemical and Structural Modification in Polymers
Surface and Coatings Technology. 2002, 158(1), 108-113. ISSN 0257-8972.
2002
Deineka, A. - Jastrabik, L. - Suchaneck, G., - Gerlach, G.
Optical Properties of Self-Polarized PZT Ferroelectric Films
Ferroelectrics. 2002, 273(1), 155-160. ISSN 0015-0193.
2002
Přidal, J. - Prachařová, J. - Bludská, J. - Jakubec, I. - Vorlíček, V. - Málková, M. - Giorgi, R., - Markis, T.D.
LiCoO2 Thin-Film Cathodes Grown by RF Sputtering
Journal of Power Sources. 2002, 108(1-2), 204-212. ISSN 0378-7753.
2002
Pokorný, J. - Kamba, S. - Porokhonskyy, V. - Petzelt, J. - Moret, M. - Garg, A. - Barber, Z., - Zallen, R.
Ferroelastic Phase in SrBi2Ta2O9 and Study of the Ferroelectric Phase-Transition Dynamics
Applied Physics Letters. 2002, 81(6), 1056-1058. ISSN 0003-6951.
2002
Bryknar, Z. - Trepakov, V. - Potůček, Z. - Jastrabík, L., - Kapphan, S.
Photoluminescence Spectroscopy of Chromium Doped Cd2Nb2O7
Ferroelectrics. 2002, 272(!!!), 2355-2360. ISSN 0015-0193.
2002
Karlík, M. - Marek, J., - Sláma, P.
Study of the Texture of AA8006 Aluminium Alloy Cast at 3mm and 6mm Thickness
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 590-591. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Marek, J.
Textury Al-pasů vyrobených kontilitím
In: METAL 2002,Proceedings of 11th International Metallurgical a Materials Conference, 14-16.05.2002,Hradec nad Moravicí. Ostrava: Tanger, 2002, pp. 1-6.
2002
Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K.
Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 109-110. ISBN 80-01-02547-0.
2002
Marek, J.
Měření textur polykrystalických vzorků na RTG texturním goniometru
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2002-06-17.
2002
Marek, J. - Buršík, J.
Textury tenkých polykrystalických vrstev MgO chemicky vyloučených na rovinnou podložku
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2002-09-19.
2002
Marek, J.
Srovnávací měření na ČVUT-FJFI-KIPL Praha NTC_ZČU-Plzeň
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2002-10-24.
2002
Novotný, P. - Hampl, M. - Saidl, P., - Ganev, N.
Non-Destuctive Diagnostics of Steel Structure
In: Electromagnetic Nondestructive Evaluation eNDE-2002. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2002, pp. 2-7.
2002
Saidl, P. - Novotný, P. - Ganev, N. - Macák, J., - Jiříček, I.
Možnosti charakterizace trhlin na austenitu
In: Problémy a údržba PG JE VVER. Praha: ÚJV Řež, divize integrity a technického inženýringu, 2002, pp. 32-36.
2002
Novotný, P. - Saidl, P., - Ganev, N.
Od NDT ke zbytkové životnosti
In: Defectoscopy 2002. Liberec: Czech Society for Nondestructive Testing, 2002, pp. 171-178. ISBN 80-214-2247-5.
2002
Ganev, N. - Vratislav, S.
Detektory rtg.záření a neutronů
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2002-06-17.
2002
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenová tenzometrie
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2002-06-18.
2002
Smirnov, L. - Natkaniec, I. - Savenko, B. - Kozlenko, D. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Martinez, M. - Mestres, L. - Heraiz, D., - Shuvalov, L.
Neutron Scattering Investigations of the Properties of the X-T Phase Diagram of the Rb1-x(NH4)xI Mixed Crystals
[Research Report] Dubna: Objedinennyj institut jadernych issledovanij, 2002. Report no. NE17-2002-281.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Bringing Methoxy Groups in Faujasites NaY,NaZ and NaLSX Studied by Neutron Diffraction and 13C MASNMR
In: Proceeding of the 44th Symposium on Catalists, November 4-5th 2002 Prague, Czech Republic. Praha: J.Heyrovský Institute of Phys.Chem.Acad.Sci, 2002. pp. 38-40.
2002
Kraus, I.
Roman Gajda-Roman Plazko: Johann Puluj
Dějiny věd a techniky. 2002, XXXV(1), 53-54. ISSN 0300-4414.
2002
Kraus, I.
Johann Puluj-Ratsel des universalen talents
Československý časopis pro fyziku. 2002, 52(1), 8. ISSN 0009-0700.
2002
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Techničeskaja keramika i rentgenovskij tenzometričeskij analiz
In: 14. Rossijskaja naučno-techničeskaja konferencija NERAZRUŠAJUŠČIJ KONTROL'I DIAGNOSTIKA.Trudy konferencii. St. Petersburg: Rossijskoje občestvo po nerazrušajuščemu kontrolju i techničeskoj diagnostike, 2002. pp. 5-7.
2002
Vrtíková, V. - Jaroš, J. - Gosmanová, G. - Krýsa, J., - Matějka, P.
Properties of Corrosion Layers Grown on Zr-Based Alloys
In: Tenth International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water Reactors,August E to ,,Lake Tahoe, Nevada. Houston, Texas: NACE International,the Corrosion Society, 2002. pp. 18-27.
2002
Ganev, N. - Kraus, I. - Berka, L., - Sedlák, P.
Experimental Analysis of Residual Stresses in Steel Sample
In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002, pp. 1-5. ISBN 80-85988-73-9.
2002
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
X-Ray Diffraction Analysis of Oxide Layers and Substrate of Zr-Based Alloys
In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002, pp. 15-19. ISBN 80-85988-73-9.
2002
Baljaev, B. - Kraus, I., - Leksikov, A.
Magnitnyj metod nerazrušajuščego kontrolja deformacij materiala
Zavodskaja laboratorija.Diagnostika materialov. 2002, 68(9), 30-35. ISSN 0321-4265.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S.
Research Activities in the Laboratory of Neupon Diffraction of Department of Solid State Engineering
In: INOVACE 2002. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2002. pp. 22.
2002
Kalvoda, L. - Lukášová, P., - Lukáš, R.
Multi-Purpurose Sensor System
In: INOVACE 2002. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2002. pp. 22.
2002
Ganev, N. - Kraus, I., - Sedlák, P.
Residual Stress Characterization of Shot-Peened Steel Surfaces
In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002, pp. 335-337. ISBN 954-683-167-0.
2002
Kraus, I. - Gosmanová, G.
Prigodna li techničeskaja keramika dlja oblastej s ekstremal'nym klimatom
In: Trudy I Evrazijskogo simpoziuma po problemam pročnosti materialov dlja regionov cholodnogo klimata,Jakutsk,2002. Jakutsk: Objedinennyj institut fizikotechničeskich problem Severa, 2002. pp. 71-76.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Neutron Diffraction Investigations of Chemisorbed Zeolitic Catalysts
In: Abstract Book of the IUCr Satellite Meeting: Crystal Chemistry of New Materials, August 1-3, 2002 Genoble, France. Grenoble: IUCr and Institut Max von Laue-Paul Langevin, 2002. pp. 61.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Smirnov, L.
Structural and Magnetic Phase Transitions in Rb1-x(NH4)xMnF3 Perovskites
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 134-135. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structural Studies of Zeolitic Catalysts with the KSN-2 Neutron Powder Diffractometer
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 558-559. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Rentgenová tenzometrie na FJFI ČVUT
In: INOVACE 2002. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2002, pp. 22-23.
2002
Ganev, N. - Kraus, I., - Lauschmann, H.
Contribution to Study of Elastic Properties of Engineerng Ceramics
In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002. pp. 140-141.
2002
Ganev, N. - Liška, M. - Kraus, I., - Tietz, H.
X-Ray Study of Elastic Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 572-573. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Kraus, I. - Hrubý, V.
Silicon Carbide Heat Exchanger
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 578-579. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Diffraction Analysis of Residual stress gradients in Surface Layers of Steels
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 570-571. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Diffraction Stress Analysis of Oxidized Zr-Based Alloys
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 614-615. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
On the Relation of Residual Stresses in Oxide Layers and Corrrosion Kinetics of Zr-Based Alloys
In: Proceedings of SPAS. St. Petersburg: Sankt-Peterburskaja Akademija Nauk po problemam pročnosti, 2002. pp. 13-16.
2002
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
X-Ray Stress Analysis of Oxidized Zr-Based Alloys
In: Proceedings of SPIE. Fifth International Workshop on Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering. Washington: SPIE, 2002. pp. 221-224. ISBN 0-8194-4366-2.
2002
Sedlák, P.
Experimentální studium zbytkových deformací ve vzorcích oceli
Praha: Defense date 2002-06-21. Master Thesis. Katedra inženýrství pevných látek.
2002
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Rentgenografie oxidovaných slitin na bázi Zr
[Research Report] Praha: Katedra inženýrství pevných látek, 2002. Report no. 5.
2002
Kraus, I.
Učebnyje programmy na Jadernom i fiziko inženernom fakul'tete ČVUT
[Unpublished Lecture] Siberian Aerospace Academy. 2002-09-06.
2002
Kraus, I.
Wilhelm Conrad Rentgen
Lviv: EVROSVIT, 2002. ISBN 966-7343-27-8.
2002
Dráb, M. - Kalvoda, L. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Project INDECS
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 462. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Kalvoda, L. - Lukášová, P. - Lukáš, R. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Poly(methylmetacrylate)Santonin Host/Guest Thin Films:Investigation of Microstructure
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 584-585. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Structure of the Pr1-x NaxMnO3 Perovskites(0<_x<_ 0.2)
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 110-111. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L., - Dráb, M.
Texture Investigation with Position Sensitive Detectors on the KSN-2 Powder Neutron Diffractometer
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 622-623. ISBN 80-01-02511-X.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron Powder Diffraction Study of the Mixed-Valence Manganites
In: 19th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography,August 6-15.2002. Genéve: International Union of Crystallography and British Crystallographyc Associotion, 2002. pp. 356.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structural Parameters of Zeolitic Catalysts with Chemisorbed Methyl Groups by Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
In: 19th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography,August 6-15.2002. Genéve: International Union of Crystallography and British Crystallographyc Associotion, 2002. pp. 345.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S.
Research Activities in the Laboratory of Neutron Diffraction FNSPE CTU
In: Abstract Book of ESS European Conference 15-17 May 2002. Köln: Andreas Hendrich Kunsthochscule fur Medien, 2002. pp. 9.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Investigations of Zeolitic Catalysts on the KSN-2 Neutron Powder Diffractometer
In: Abstract Book of ESS European Conference 15-17 May 2002. Köln: Andreas Hendrich Kunsthochscule fur Medien, 2002. pp. 9.
2002
Smirnov, L. - Netkaniec, I. - Savenko, B. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
The Study of x-T Phase Diagram of Rb1-x(NH4)xI Mixed Crystals by Neutron Scattering
In: 2. Sovešanije po isslodovanijam na reaktore IBR-2. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2002. pp. 49. ISBN 5-85165-702-2.
2002
Frank, H.
Transport Properties of Zirconium Alloy Oxide Films
Journal of Nuclear Materials. 2002, 306(12), 85-98. ISSN 0022-3115.
2002
Jirák, Z. - Hejtmánek, J. - Pollert, E. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Knížek, K., - Kužel, R.
Structure and Magnetism in the Pr1-x Nax Mn03 Perovskites(0=x=0.2)
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2002,(250), 257-287. ISSN 0304-8853.
2002
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Location of Chemisorbed Methylium Ions in Zeolites by Neutron Diffraction and 13C MAS NMR
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2002, 74(1), 476-480. ISSN 0947-8396.
2002
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z. - Knížek, K., - Hejtmánek, J.
Structure and Magnetic Order in Manganites Y1-xCaxMnO3 (x=0.3.and 0.5)
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2002, 74(1), S673-S676. ISSN 0947-8396.
2002
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov, V. - Shen, M.Y., - Goto, T.
Decay kinetics and thermally stimulated luminescence of Mn4+ in SrTiO3
Radiation Effects and Defects in Solids. 2001, 154(3), 341-345. ISSN 1042-0150.
2001
Pokorný, J. - Petzelt, J. - Ostapchuk, T. - Gregora, I. - Rychetský, I. - Hoffmann-Eifert, S. - Pronin, A.V. - Yuzyuk, Y. - Gorshunov, B.P. - Kamba, S. - Bovtun, V. - Waser, R. - Savinov, M. - Porokhonskyy, V. - Rafaja, D. - Vaněk, P. - Almeida, A. - Chaves, M.R. - Volkov, A.A., - Dressel, M.
Dielectric, Infrared, and Raman Response of Undoped SrTiO3 Ceramics: Evidence of Polar Grain Boundaries
Physical Review B. 2001, 64(18), 184111-1-184111-10. ISSN 1098-0121.
2001
Pokorný, J. - Petzelt, J. - Ostapchuk, T. - Gregor, I. - Hoffmann, S. - Lindner, J. - Rafaja, D. - Kamba, S. - Bovtun, V. - Porokhonsky, V. - Savinov, M. - Vaněk, P. - Rychetský, I. - Peřina, V., - Waser, R.
Far infrared and Raman spectroscopy of ferroelectric soft mode in SrTiO3 thin films and ceramics
Integrated Ferroelectrics. 2001, 32(1), 703-712. ISSN 1058-4587.
2001
Kraus, I. - Beljaev, B., - Leksikov, A.
SVČ- detektor pro měření nehomogeních deformací v magnetických materiálech
In: Materialy mezdunarodnoj naucn.konf.SAKS 2001. Krasnoyarsk: CAA, 2001, pp. 199-201. ISBN 5-86433-129-5.
2001
Tomiak, Z.
Vývoj polovodičových heterostruktur oceněn Nobelovou cenou
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2001, 78(1-2), 20-36. ISSN 0035-9343.
2001
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Lukáš, R. - Lukášová, P. - Land, M., - Šimon, P.
Fiber Optic Sensors for Detection of Metal Ions in Aqueous Solution
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 440-441. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Kraus, I.
Dějiny evropských objevů a vynálezů
Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0905-1.
2001
Pokorný, J. - Petzelt, J. - Ostapchuk, T. - Gregora, I. - Rychetský, I. - Hoffmann-Eifert, S. - Pronin, A.V. - Yuzyuk, Y. - Gorshunov, B.P. - Kamba, S. - Bovtun, V. - Savinov, M. - Porokhonskyy, V. - Rafaja, D. - Vaněk, P. - Almeida, A. - Chaves, M.R. - Volkov, A.A. - Dressel, M., - Waser, R.
Dielectric, IR and Raman Response of Undoped SrTiO3 Ceramics
Physical Review B. 2001, 64(18), 184111-1-184111-10. ISSN 1098-0121.
2001
Pokorný, J. - Hlinka, J. - Gregora, I. - Plečenik, A. - Kúš, P. - Satrapinsky, L., - Beňačka, Š.
Phonons in MgB2 by Polarized Raman Scattering on Single Crystals
Physical Review B. 2001, 64(14), 140503-140506. ISSN 1098-0121.
2001
Pokorný, J. - Kratochvílová, I. - Gregora, I. - Kamba, S. - Zikmund, Z. - Petzelt, J. - Čerňanský, M. - Studnička, V. - Sigaev, V., - Smelyanskaya, E.
Vibrational Spectroscopy of LaBSiO5 Glass and Glass-Crystal Composites
Journal of Non-crystalline Solids. 2001, 290(1), 224-230. ISSN 0022-3093.
2001
Pokorný, J. - Petzelt, J. - Ostapchuk, T. - Gregora, I. - Hoffmann, S. - Lindner, J. - Rafaja, D. - Kamba, S. - Bovtun, V. - Porokhonsky, V. - Savinov, M. - Vaňek, P. - Rychecký, I. - Peřina, V., - Waser, R.
Far Infrared, Microwave and Raman Spectroscopy of Ferroelectric Soft Mode in SrTiO3 Thin Films and Ceramics
Integrated Ferroelectrics. 2001, 32(1), 11-20. ISSN 1058-4587.
2001
Deineka, A. - Jastrabík, L. - Suchaneck, G., - Gerlach, G.
Teplotní závislost optických vlastností vrstev PZT
Jemná mechanika a optika. 2001, 46(12), 352-353. ISSN 0447-6441.
2001
Přidal, J. - Prachařová, J. - Bludská, J., - Jakubec, I.
Thin Film Componets for Li-Ion Microbatteries
In: Proceedings of the 2nd Conference on Advanced Batteries and Accumulators. Brno: J. Vondrák and M. Sedlaříková, 2001. pp. 151. ISBN 80-214-1838-9.
2001
Deineka, A. - Jastrabík, L. - Suchaneck, G., - Gerlach, G.
Ellipsometric Investigations of the Refractive Index Depth Profile in PZT Thin Films
Physica Status Solidi. 2001, 188(4), 1549-1552. ISSN 0031-8965.
2001
Deineka, A. - Kulikovsky, V. - Bohach, P. - Franc, F. - Vorlíček, V., - Jastrabík, L.
Hardness, Intrinsic Stress, and Structure of the a-C and a-C:H Films Prepared by Magnetron Sputtering
Diamond and Related Materials. 2001, 10(3), 1076-1081. ISSN 0925-9635.
2001
Deineka, A. - Kulikovsky, V. - Bohach, P. - Franc, F. - Chvostová, D. - Vorlíček, V., - Jastrabík, L.
Degradation and Stress Evolution in a-C, a-C:H and Ti-C:H Films
Surface and Coatings Technology. 2001, 142(1), 702-706. ISSN 0257-8972.
2001
Deineka, A. - Tupitsyn, I.I. - Trepakov, V.A. - Jasdtrabík, L., - Kapphan, S.
Energy Structure of KTaO3 and KTaO3:Li
Physical Review B. 2001, 64(19), 195111-195116. ISSN 1098-0121.
2001
Deineka, A. - Suchaneck, G. - Koehler, R. - Sandner, T. - Gerlach, G. - Jastrabík, L. - Kosarev, A.I., - Andronov, A.N.
Polarization Profile of RF-Sputtered Self-Polarized PZT Thin Films
Integrated Ferroelectrics. 2001, 32(1), 861-867. ISSN 1058-4587.
2001
Deineka, A. - Glinchuk, M. - Jastrabík, L. - Suchaneck, G. - Sandner, T., - Gerlach, G.
Ellipsometry and LIMM Investigations of the Interaction between PZT Thin Film and Platinum Electrodes and Air
Ferroelectrics. 2001, 254(1), 205-211. ISSN 0015-0193.
2001
Marek, J. - Karlík, M. - Adámek, J., - Sláma, P.
Texture and Damage of Aluminium Alloys for Heat Exchanger Fins
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2001. Report no. V-KMAT-506/01.
2001
Marek, J.
Zobrazení orientační distribuční funkce ODF ve standartní projekci a její aplikace
In: METAL 2001. Ostrava: Tanger, 2001, pp. 53. ISBN 80-85988-56-9.
2001
Marek, J. - Karlík, M., - Sláma, P.
Textury tenkých plechů z hliníkových slitin pro tepelné výměníky
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1), 25-27. ISSN 1211-5894.
2001
Marek, J.
Zakreslení orientační distribuční funkce ODF do standartní projekce(001)
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1), 29-36. ISSN 1211-5894.
2001
Plšek, J.
Studium tunelování elektronů vrstevnatými strukturami kov-oxid-kov(MOM) metodou autoemisní mikrodkopie(FEM)
Praha: Defense date 2001-12-06. Doctoral Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek.
2001
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Ptáček, P.
Measuring of Activation Energies of Shallow Traps
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(1a), 43-44. ISSN 1211-5894.
2001
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Ptáček, P.
Experimental Equipment with CCD Detector for Thermoluminescence Analysis of Materials
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001. pp. 234-235. ISBN 80-214-1885-0.
2001
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Thermally Stimulated Luminescence of Nominally Pure KTaO3 Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 80-81. ISBN 80-85330-90-3.
2001
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
Influence of Phase Transitions on Photoluminescence of Cd2Nb2O7:Cr3+ Crystals
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 21-22. ISBN 80-85330-90-3.
2001
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Ptáček, P.
Experimental Equipment with CCD Detector for Thermoluminescence Analysis of Materials
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 84-85. ISBN 80-85330-90-3.
2001
Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Trepakov, V. - Savinov, M. - Jastrabik, L. - Kapphan, S., - Syrnikov, P.
Dielectric Permitivity and Photoluminescence of Sr(1-x)Ba(x)TiO3:Cr3+
In: ABSTRACTS of the 10th International Meeting on Ferroelectricity. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001. pp. 198.
2001
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov, V. - Savinov, M. - Jastrabik, L., - Kapphan, S.
Photoluminescence and Dielectric Spectroscopy of Chromium Doped Cd2Nb2O7
In: ABSTRACTS of the 10th International Meeting on Ferroelectricity. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001. pp. 199.
2001
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Thermoluminescence Study and Possible Origin of Nominally Pure KTaO3 Crystals Luminescence in Visible Spectral Region
In: ABSTRACTS of the 10th International Meeting on Ferroelectricity. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001. pp. 254.
2001
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Realization of Thermoluminescence Study Methods and their Application to Investigation of Deffects in SrTiO3 and YAlO3 Crystals Doped with Manganese
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 58-59. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Savinov, M. - Bryknar, Z. supervisor
Low Frequency Dielectric Spectroscopy of Nominally Pure and Diluted KTaO3, KTaO3:Li, and KTaO3:Li+Nb
Praha: Defense date 2001-12-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by Z. BRYKNAR.
2001
Potůček, Z. - Bryknar, Z. supervisor
Luminiscenční spektroskopie krystalů KTaO3
Praha: Defense date 2002-02-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek. Supervised by Z. BRYKNAR.
2001
Kraus, I. - Ganev, N. - Liška, M. - Tietz, H. - Mack, B., - Gieland, U.
Einfluss der Realstruktur von Keramikschichten auf das mechanische Verhalten
In: 6. Kolloquium Qualitatssicherung durch Werkstoffprufung. Zwickau: Westsachsischen Hochschule Zwickau, 2001. pp. 1-8.
2001
Kraus, I. - Ganev, N. - Liška, M. - Tietz, H. - Mack, B. - Gieland, U., - Pfeiffer, L.
Influence of the Real Structure on Residual Stress in Plasma-sprayed Coatings
In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics,EXTENDED SUMARIES. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001. pp. 183-184.
2001
Kraus, I. - Frank, H., - Kratochvílová, I.
Úvod do fyziky pevných látek
Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02286-2.
2001
Ganev, N.
Residual Macrostress Measurements in Engineering
[Unpublished Lecture] University of Mining and Metallurgy, Faculty of Metallurgy and Materials Science. 2001-04-24.
2001
Ganev, N. - Kraus, I.
Metodická příprava experimentu na vzorcích odebraných z Al - kol
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2001. Report no. nemá.
2001
Ganev, N. - Kraus, I.
Stanovení hloubkového profilu zbytkových napětí na ozubených kolech převodovky
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2001. Report no. nemá.
2001
Kraus, I.
Roman Gajda, Roman Plasko: JOGANN PULUJ - Ratsel Des Universalen Talents
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2001, 46(2), 175-176. ISSN 0032-2423.
2001
Ganev, N. - Kraus, I. - Gosmanová, G. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
X-Ray Stress Analysis of Residual Stress Gradients in Surface Layers of Steels
INŽYNIERIA MATERIALOWA. 2001, XXII(4(123)), 323-325. ISSN 0208-6247.
2001
Ganev, N. - Lauschmann, H., - Kraus, I.
Příspěvek k metodice studia elastického chování polykrystalů
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(no.1a), 14-15. ISSN 1211-5894.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structures of Chemisorbed Complexes of NaX and NaY Zeolites by Powder Neutron Diffraction
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 444-445. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Kalvoda, L.
New Instrumentation of the KSN-2 Neutron Diffractometer for Structure Research of Zeolites, High Temperature Superconductors and Perovskites
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 484-485. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Kalvoda, L. - Lukáš, R. - Lukášová, P., - Polerecký, L.
Polymeric Opttically Active Planar Waveguides: Chirality, Microstructure, Technology
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 438-439. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z., - Pollert, E.
Neutron Diffraction Study of Charge Ordering in the Pr1-x NaxMnO3 Perovskite (x~0.2)
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 132-133. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Smirnov, L. - Natkanec, I., - Balagurov, A.
Issledovanije dinamiky v molekuljarnych kristallach i molekuljarno-ionnych smešannych kristallach
[Unpublished Lecture] SÚJV. 2001-07-10.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Tikhomirov, S. - Bosáček, V., - Savenko, B.
Study of Chemisorbed Methyl Groups in the Structure of Y Zeolites
In: Pjataja naučnaja konferencija molodych učenych i specialistov OIJal. Dubna: IC VNII geosistem, 2001. pp. 62-64.
2001
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Tikhomirov, S.
Izučenije položenija chimisorbirobannych metilovych grupp v strukture ceolita tipa NaY
In: Pjataja naučnaja konferencija molodych učenych i specialistov OIJal. Dubna: IC VNII geosistem, 2001. pp. 16-17.
2001
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Smirnov, L., - Natkanec, I.
Structural and Magnetic Phase Transition in (NH4)x Rb1-x MnF3 Perovskites (0.75
[Unpublished Lecture] SUJV Dubna. 2001-07-16.
2001
Kraus, I. - Vratislav, S.
Difrakcce na katedře inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT už(teprve) čtyřicetiletá
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, 8(2), 108-111. ISSN 1211-5894.
2001
Kraus, I. - Ganev, N. - Kvasnička, I., - Berka, L.
Kvalitativní hodnocení analýzy zbytkových napětí
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 442-443. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Kraus, I.
Kak stimulirovať innovacii v promyšlennosti
In: Proceedings of 3rd International Conference, Advances in Siberian Science and Technologies. Moscow: Rossijskaja akademija nauk, 2001, pp. 36-37. ISBN 5-7636-0356-7.
2001
Kraus, I.
Osnova ekonomičeskogo razvitija - ispol'zovanije naučnogo potenciala
In: Abstracts of 7th Academic Readings, Education and Science Problems and Perspectives of the Development. St. Petersburg: Meždunarodnaja akademija nauk vysšej školy, 2001, pp. 50-51. ISBN 5-7442-0175-3.
2001
Kraus, I. - Ganev, N.
Analýza nehomogenního stavu napjatosti povrchových vrstev oceli
In: METAL 2001. Ostrava: Tanger, 2001, pp. 54-55. ISBN 80-85988-56-9.
2001
Ganev, N. - Sajdl, P. - Novotný, P., - Salač, R.
Příspěvek k metodikám diagnostiky trhlin na ustenitu
In: Sborník přednášek, Problémy provozu a údržby PG JE VVR. Praha: ÚJV Řež, divize integrity a technického inženýringu, 2001, pp. 33-38.
2001
Kraus, I. - Ganev, N. - Vítek, K., - Holý, S.
FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring
In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics,EXTENDED SUMARIES. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134.
2001
Kraus, I. - Beljaev, B., - Leksikov, A.
Magnitnyj SVČ defektoskop dlja nerazrušajuščego kontrolja deformacij materiala vyzvannych mechaničeskoj obrabotkoj
In: Proceedings of 2nd International Conference EMF 2001. Moscow: Rossijskaja akademija nauk, 2001, pp. 41-46.
2001
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
X-Ray Stress Analysis of Oxidized Zr-Based Alloys
In: Proceedings of SPAS, vol.5. St. Petersburg: Sankt-Peterburskaja Akademija Nauk po problemam pročnosti, 2001. pp. 24-26.
2001
Frank, H.
Vlastnosti oxidů slitin zirkonia
[Unpublished Lecture] STU Bratislava,Vojenská akademie v Liptovském Mikuláši. 2001-09-19.
2001
Vratislav, S.
Neutronografický výzkum struktur práškových vzorků zeolitů typu NaX a NaY
[Unpublished Lecture] Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR odd. povrchových katalýz. 2001-04-10.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Structure Determination of Perovskites, High Temperature Superconductors and Zeolites on the KSN-2 Powder Neutron Diffractometer
In: Proceedings of the Fifteenth Meeting of the International Collaboration on Advanced Neutron Sources ICANS-XV. Tsukuba-shi,Ibaraki-ken: Information Resources Division, High Energy Accelerator Research Organization, 2001. pp. 494-498.
2001
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z. - Knížek, K., - Heitmánek, J.
Structure and Magnetic Order in Perovskite Manganites Y1-xCaxMnO3 (x=0.3 and 0.5)
In: Proceedings of the International Conference on Neutron Scattering 2001. München: Deutsche Gesellschaft fur Kristallographie DGK, 2001. pp. 191.
2001
Frank, H.
Vlastnosti oxidů slitin zirkonia
In: Sborník příspěvků 7. Mezinárodního Workshopu o aplikované fyzice v kondenzovaných látkách. Liptovský Mikuláš: Department of Physics, Military Academy, 2001. pp. 42-45.
2001
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Neutron Diffraction and 13C MAS NMR Studies of Chemisorbed Zeolites with Methilium Ions
In: Proceedings of the International Conference on Neutron Scattering 2001. München: Deutsche Gesellschaft fur Kristallographie DGK, 2001. pp. 141.
2001
Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N.
FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring
In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134. ISSN 0140-0118.
2001
Čechák, T. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Musílek, L.
Automation of TL Brick Dating by ADAM-1
Radiation Physics and Chemistry. 2001, 61(3-6), 729-731. ISSN 0969-806X.
2001
Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K.
Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 537. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Kvasnička, I. - Kraus, I. - Berka, L., - Ganev, N.
Qualitative Assessment of Residual Stresses Analyses
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 442-443. ISBN 80-01-02335-4.
2001
Kraus, I. - Ganev, N.
Stanovení distribuce zbytkových napětí na tlustostěnných trubkách pomocí přenosného rentgenového tenzometru TRIM
In: Experimentální analýza napětí 2000. Brno: Czech Society for Mechanics, 2000, pp. 57-58. ISBN 80-214-1569-X.
2000
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Rentgenografie zirkoniových slitin oxidovaných v prostředí páry 400C a 450C
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2000. Report no. nemá.
2000
Kraus, I. ed.
Book of Papers about Science at the End of the 20th Century
Novosibirsk, Novosibirsk: International Academy of Theory of Science, 2000. ISBN 5-8457-0013-2.
2000
Kalvoda, L. - Parshin, A.
Vybraná témata z fyziky povrchu: Vícevrstvé systémy a tenké organické filmy
Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02217-X.
2000
Potůček, Z.
Realizace experimentálních metod vyšetřování polarizované luminiscence krystalů a jejich využití při studiu luminiscenčních center v krystalech KTaO3
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. Report no. 309909404.
2000
Bryknar, Z.
Nové technologie, teorie a diagnostika v inženýrství pevných látek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. Report no. 599/2000.
2000
Bryknar, Z.
Studium teplotní stability vrstev CNx pomocí optické diagnostiky
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. Report no. 309900224.
2000
Mašín, M.
Difusion on an fcc(111) Surface in the Presence of Repulsion and Non-equivalent Adsorption Sites
Praha: Defense date 2000-10-13. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Borusík, O.
Surface Diffusion of Cu and Ag on Mo{110} Studied by Photoelectron Emission Microscopy
Praha: Defense date 2000-06-15. Doctoral Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderných reaktorů.
2000
Šonský, J. - Huizenga, J. - Hollander, R.W. - van Eijk, C.W.E., - Sarro, P.M.
X-Ray Detection with Multi-Anode Sawtooth Silicon Drift Detectors
IEEE Transactions on Nuclear Science. 2000, 47(3), 750-755. ISSN 0018-9499.
2000
Mašín, M. - Chvoj, Z.
Diffusion on a fcc(111) Surface in the Precense of Repulsion and Non-Equivalent Adsorption Sites
Surface Science. 2000, 454-456 552-557. ISSN 0039-6028.
2000
Deineka, A. - Kulikovský, V. - Franc, F. - Vorlíček, V., - Jastrabík, L.
Stress Evolution in Ti-C:H Films
Journal of Physics D: Applied Physics. 2000, 33 2880-2883. ISSN 0022-3727.
2000
Deineka, A. - Tupitsyn, I. - Trepakov, V. - Jastrabík, L., - Kaphan, S.
Li-Doping Effect on the Energy Structure of KTO3
Ferroelectrics. 2000, 9-16. ISSN 0015-0193.
2000
Gregor, V. - Přidal, J. - Prachařová, J. - Bludská, J. - Jakubec, I. - Papadimitriou, L., - Samaras, Y.
Amorphous Carbon Films: Magnetron Sputter Deposition and Li-Intercalation Properties
In: Materials for Lithium-Ion Batteries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. pp. 599-601. ISBN 0-7923-6650-6.
2000
Bortchagovsky, E.G. - Deineka, A. - Glogarová, M. - Hamplová, V. - Jastrabík, L., - Kašpar, M.
Electric Field Influence on Freely Suspended Films of Liquid Crystal E 10/8 with Flexible Core in the Temperature Region of Smectic A - Smectic C Phase Transition
Ferroelectrics. 2000, 311-322. ISSN 0015-0193.
2000
Šonský, J. - Valk, H. - Huizenga, J. - Hollander, R.W. - van Eijk, C.W.E., - Sarro, P.M.
Silicon Drift Detector with Reduced Lateral Diffusion Experimental Results
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2000,(2+3), 513-518. ISSN 0168-9002.
2000
Kraus, I. - Ganev, N.
How Are Residual Stresses Measured at the CTU in Prague
In: Inovační podnikání & TRANSFER TECHNOLOGIÍ. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Technologickou nadací ČR, 2000, pp. 22.
2000
Prachařová, J. - Přidal, J. - Bludská, J. - Jakubec, I., - Gregor, V.
Thin Film Components for Li-ion Microbatteries
In: Conference on Advanced Batteries and Acumulators. Brno: J. Vondrák and M. Sedlaříková, 2000. pp. 13-1-13-3. ISBN 80-214-1614-9.
2000
Mašín, M. - Chvoj, Z.
Analysis of the Arrhenius Shape of Diffusion Coefficient on a fcc(111) Surface
Surface Review and Letters. 2000, 7(3), 219-225. ISSN 0218-625X.
2000
Mašín, M. - Chvoj, Z., - Conrad, H.
Diffusion on a fcc(111) Surface in the Precense of Two Non-Equivalent Adsorption Sites
Surface Science. 2000, 457(1), 185-198. ISSN 0039-6028.
2000
Bykov, I. - Glinchuk, M. - Laguta, V. - Slypeniuk, A. - Jastrabík, L. - Deineka, A. - Soukup, L., - Korniyenko, M.
Defects and Impurities in SrTiO3 Films
Ferroelectrics. 2000, 299(1), 349-356. ISSN 0015-0193.
2000
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Themoluminescence of SrTiO3, Doped wioth Mn4+ Ions
In: Development of Materials Science in Research and Education. Zlenice: K.Nitsch, M.Rodová, 2000. pp. 87-89. ISBN 80-85912-37-6.
2000
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Realization of Experimental Methods for Investigation of Crystal Polarized Luminescence and their Apllication to Study of Defect Centers in KTaO3 Crystals
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 71. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov, Z. - Shen, V., - Goto, T.
Decay Kinetics and Thermal Stimulation of Mn4+ Luminiscence in SrTiO3
In: ICDIM 2000 Abstract Book. Johannesburg: D. Comins, 2000. pp. 103.
2000
Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Černý, F. - Potůček, Z., - Trchová, M.
Study of Thermal Stability of CNx Films by Optical Diagnostics
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 268. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Dlouhá, M. - Vratislav, S.
Prášková neutronová difrakce v neutronografické laboratoři KIPL FJFI ČVUT
In: Inovační podnikání & TRANSFER TECHNOLOGIÍ. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Technologickou nadací ČR, 2000. pp. 22.
2000
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
"NaX and NaY Types of Zeolitic Catalysts with Chemisorbed CD3 Groups"
In: Proceedings of the 2nd AINSE. Sydney: Lucas Heights, 2000. pp. 25.
2000
Marek, J.
Orientation Distribution Function ODF in the Standard Projection
In: Sborník referátů IX. Regionální práškové konference RPDK 2000. Liptovský Mikuláš: Krystalografická společnost, 2000. pp. 24.
2000
Marek, J.
Orientation Distribution ODF Drawn Into the Standard Projection(001)
In: Development of Materials Science in Research and Education. Zlenice: K.Nitsch, M.Rodová, 2000. pp. 28. ISBN 80-85912-37-6.
2000
Lančok, A. - Závěta, K. - Bezdička, P. - Paseka, I., - Vratislav, S.
Mossbauer Study of Iron Nitrides Properties
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 255. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Ganev, N. - Kraus, I. - Berka, L. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
About the Credibility of X-Ray Differaction Stress Measurement
In: XVIII Conference on Applied Crystallography. Katowice: University of Silesia, 2000, pp. 42.
2000
Ganev, N.
"Rtg. difrakční výzkum na FJFI a v České Republice
[Unpublished Lecture] Union of Physicists in Bulgaria. 2000-04-01.
2000
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
Internal Stresses in Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 272. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
Application of Diffraction Analysis of Laser Hardened
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 231. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční analýza napěťových nehomogenit ve směru povrchové normály
In: CO - MAT - TECH 2000. Trnava: Technická Universita Trnava, 2000, pp. 51-55. ISBN 80-227-1413-5.
2000
Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I.
Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods
In: Experimental Methods in Solid Mechanics. Praha: S. Holý, J. Maštovský, K. Vítek, 2000, pp. 129-131. ISBN 80-01-02234-X.
2000
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
X-ray Stress Analysis of Oxide Layers on Zirconium Alloys
In: Development of Materials Science in Research and Education. Zlenice: K.Nitsch, M.Rodová, 2000, pp. 21. ISBN 80-85912-37-6.
2000
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční stanovení hloubkového profilu zbytkových napětí
In: Problémy provozu a údržby PG JE VVER. Ostrava: Vítkovice, 2000, pp. 38-45.
2000
Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I.
Kvantitativní srovnání tenzometrických metodik
In: Experimentální analýza napětí 2000. Brno: Czech Society for Mechanics, 2000, pp. 91-94. ISBN 80-214-1569-X.
2000
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Nondestructive Testing of Oxide Layers on Zirconium Alloys
In: Proceedings of SPAS. St. Petersburg: SPAS, 2000, pp. G22-G24.
2000
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Marek, J.
Rentgenografické měření textur kovových materiálů
In: TRANSFER 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2000. pp. 23.
2000
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z., - Knížek, K.
Charge Ordering and Antiferromagnetism in Pr0.8Na0.2MnO3
In: 19th European Crystallographic Meeting. Nancy: BIATEC Nancy, 2000. pp. 382.
2000
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Zeolitic Catalysts with Chemisorbed Methyl Groups
In: 19th European Crystallographic Meeting. Nancy: BIATEC Nancy, 2000. pp. 389.
2000
Dlouhá, M. - Natkaniec, J. - Rubin, J. - Smirnov, L., - Vratislav, S.
Structural and Magnetic Phase Transitions in (NH4)xRb1-xMnF3 Perovskites (0.751)
In: Abstracts. Barcelona: J. Rius and X. Torrelles, 2000. pp. 42.
2000
Čechák, T. - Musílek, L. - Kubelík, M. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P., - Kanaval, J.
Automation of TL Brick Dating by ADAM-1
In: 8th International Symposium on Radiation Physics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 111. ISBN 80-01-02180-7.
2000
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov, V., - Jastrabík, L.
Luminescence Spectra of SrTiO3:Mn4+
Journal of Luminescence. 2000, 87-89(!!!), 605-607. ISSN 0022-2313.
2000
Kraus, I. - Ganev, N., - Dejmal, J.
Experimentální a teoretická analýza zbytkové napjatosti
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 55-56. ISBN 80-85988-48-8.
2000
Ganev, N. - Kraus, I.
Engineering Applications of X-ray Stress Analysis
[Unpublished Lecture] 2000-08-03.
2000
Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I.
Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods
In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 129-131. ISBN 80-01-02234-X.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Mestres, L.
Crystal Structure Refinement of the Li-La-Ti-Mn-O Ionic Conductors by Neutron Diffraction
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 48. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Smirnov, L.
Neutron Diffraction Study of Structural Features of Phase Transitions in Rb(1-x)(NH4)xMnF3 Systems
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 65. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Neutron Powder Investigations of the Chemisorbed Zeolites with Faujasite Structure
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 66. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Chemisorbed Methyl Groups in NaX and NaY Types of Zeolitic Catalysts
Physica B. 2000,(276-278), 926-931. ISSN 0921-4526.
2000
Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I.
Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik
In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 91-94. ISBN 80-214-1569-X.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Tolar, J. - Čechák, T. - Pospíšil, S. - Sodomka, J. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Vratislav, S.
Fundamental Experiments in Physics of Microworld
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 54. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kropík, M. - Musílek, L. - Kubelík, M., - Zýma, J.
Vývoj počítačem řízeného zařízení pro termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů
In: Sborník z konference Autos 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 129-133.
2000
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Optical Spectroscopy of Mn-Doped SrTiO3
In: Development of Materials Science in Research and Education. Zlenice: K.Nitsch, M.Rodová, 2000. pp. 61. ISBN 80-85912-37-6.
2000
Ganev, N. - Kraus, I.
Aplikace difrakční diagnostiky laserově zpevněných povrchů
In: Problémy provozu a údržby PG JE VVER. Ostrava: Vítkovice, 2000, pp. 87-92.
2000
Kraus, I. - Ganev, N.
Residual Stress and Stress Gradients
In: Industrial Applications of X-Ray Diffraction. New York: Marcel Dekker, 2000. p. 793-811. ISBN 0-8247-1992-1.
2000
Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Macl, J. - Hnatowicz, V., - Bryknar, Z.
Properties of DLC and CNx PECVD coatings
Supercifies vacio. 1999, 9(N), 128-130.
1999
Malins, C. - Doyle, A. - MacCraith, BD - Kvasnik, F. - Landl, M. - Simon, P. - Kalvoda, L. - Lukas, R. - Pufler, K., - Babusik, I.
Personal ammonia sensor for industrial environments
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING. 1999, 1(5), 417-422. ISSN 1464-0325.
1999
Bryknar, Z. - Gurivič, J. - Smolík, J. - Macl, J. - Hnatowitz, V., - Černý, F.
Properties of DLC and CN3PECVD Coatings
Supercifies vacio. 1999, 9 128-130.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
O spolehlivosti a věrohodnosti difrakční analýzy napětí
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1999, 6(1), 42-44. ISSN 1211-5894.
1999
Ganev, N. - Kraus, I. - Gosmanová, G. - Mráz, P. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
Residual Stresses in Surface Layers Induced by Some Physical Technologies of Cutting
In: Proceedings of SPAS. St. Petersburg: SPAS, 1999, pp. G8-G9.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Informace o projektu Industrial Application of X-ray Diffraction
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1999, 6(1), 55. ISSN 1211-5894.
1999
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Stress Problems Solved by X-rays at Czech TU in Prague
In: Collected Physical Papers. Lviv: Naukove tovaristvo ímeni Ševčenka, 1999, pp. 198-218.
1999
Lančok, A. - Závěta, K. - Vratislav, S. - Bezdička, P., - Paseka, I.
Study of the Magnetic and Structural Properties of Iron Nitrides by Mossbauer Spectroscopy
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 1999-08-08.
1999
Lančok, A. - Závěta, K. - Vratislav, S. - Bezdička, P., - Paseka, I.
Dependence of the Magnetic Moment of Iron Nitrides on the Precence of the Defect Phase
In: Conference Abstracts. Research Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Scie, 1999. p. 42.
1999
Ganev, N.
Local X-Ray Diffraction Phase Analysis of CT-Specimens
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. Report no. nemá.
1999
Bryknar, Z.
Properties of Ferroelectric and Incipient Ferroelectric Perovskite-Like ABO3 Materials
[Unpublished Lecture] Tohoku University. 1999-09-01.
1999
Hamal, K. - Procházka, I. - Jiroušek, P., - Kropík, M.
Contribution of the Picosecond Event Timer to the Satellite Laser Station Performance Improvement
[Unpublished Lecture] EurOpto EOS/SPIE Symposium on Remote Sensing. 1999-09-20.
1999
Kraus, I.
Rentgenografičeskoje issledovanie neodnorodnych ostatočnych naprjaženij
[Unpublished Lecture] JGU. 1999-06-03.
1999
Kraus, I.
Primenenie difrakcionnych metodov v zone svarnych soedinenij
[Unpublished Lecture] IFTPS, RAN. 1999-05-27.
1999
Ganev, N.
Difrakční tenzometrie laserově zpevněných povrchů
[Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 1999-09-22.
1999
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Rentgenografie zirkoniových slitin oxidovaných v prostředí vody a vody s příměsí LiOH
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. není.
1999
Kraus, I. - Ganev, N.
Studie o vlivu kuličkování materiálů na předpětí jejich povrchové vrstvy
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. není.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Diagnostika zbytkové napjatosti na povrchu šroubových úpružin
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. není.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční tenzometrická analýza povrchu parogenerátorových trubek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. není.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická tenzometrická analýza vnějšího povrchu parogenerátorových trubek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. Report no. není.
1999
Deineka, A. - Glinchuk, M. - Jastrabík, L., - Suchánek, G.
Influence of Surface and Interface PZT Fin Film Optical Properties
Physica Status Solidí. 1999, 175(1), 443. ISSN 0370-1972.
1999
Deineka, A. - Tarasenko, A.A. - Jastrabík, L. - Chvostová, D., - Bousek, J.
An Ellipsometric Study of W Thin Films Deposited on Si
Thin Solid Films. 1999, 339(5), 216-219. ISSN 0040-6090.
1999
Deineka, A. - Trepakov, V. - Tupicin, I. - Jastrabík, L. - Kapphan, S., - Syrnikov, P.P.
Optical Spectra and Li-impurity Effect in Energy Structure of KTaO3 Quantum Paraelectrics
Radiation Effects and Defects in Solids. 1999, 149(1-4), 113-117. ISSN 1042-0150.
1999
Kraus, I.
Amicus certus in re incerta cernitur
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1999, 76(5), 126-128. ISSN 0035-9343.
1999
Šonský, J. - Valk, H. - Huizenga, J. - Hollander, R.W. - van Eijk, C.W.E., - Sarro, P.M.
Electron Confinement in Multi-Anode Saw Tooth Silicon Drift Detectors With an Anode Pitch of 250 um
IEEE Transactions on Nuclear Science. 1999, 46(3), 271-274. ISSN 0018-9499.
1999
Šonský, J. - Valk, H. - Allier, C.P. - Hollander, R.W. - van Eijk, C.W.E., - Sarro, P.M.
Diminished Electron Cloud Broadening in a Silicon Drift Detector by Sawtooth p+ Strips
IEEE Transactions on Nuclear Science. 1999, 46(1), 53-58. ISSN 0018-9499.
1999
Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Bryknar, Z., - Hnatowicz, V.
Properties of DLC and CNx PECVD Coatings
In: Abstract Book of 11th International Conference on Thin Films. Cancun: Mexican Vacuum Society, 1999. pp. 139.
1999
Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Černý, F., - Pospíšil, J.
Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 75.
1999
Koblischka, M.R. - Půst, L. - Galkin, A. - Nálevka, P., - Jirsa, M.
Flux Penetration into an Artificially Granular High-Tc Superconductor
Physical Review A. 1999, 59(18), 12114-12120. ISSN 1050-2947.
1999
Berka, L. - Ganev, N. - Kraus, I., - Kvasnička, I.
Problémy a nové metody měření residuálních napětí
In: METALL 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 34.
1999
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov, V., - Jastrabík, L.
Luminescence Spectroscopy of SrTiO3:Mn4+
In: Collected Abstracts of 1999 International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter. Nara: Nara Institute of Science and Technology, 1999. pp. 65.
1999
Bryknar, Z. - Přidal, J.
Advanced Technology and Diagnostics in Solid State Engineering
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 215.
1999
Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Potůček, Z. - Černý, F., - Trchová, M.
Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 232.
1999
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Powder Neutron Diffraction and 13C MAS NMR Studies of Nay Zeolites with Chemisorbed Methyl Groups
In: Collected Abstracts of International Union of Crystallography XVIII Congress and General Assembly. Glasgow: IUCr XVIII, 1999. pp. 465.
1999
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Chemisorbed Methyl Groups in NaX and NaY Types of Zeolitic Catalysts
In: Conference Programme and Abstracts. Budapest: Technical University, 1999. pp. 292. ISBN 963-03-7969-4.
1999
Dlouhá, M. - Vratislav, S.
Neutronografický výzkum slitin zirkonia
In: TRANSFER'99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 21-22. ISBN 80-214-1341-7.
1999
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Chemisorbed Methyl Groups in NaX and NaY Types of Zeolitic Catalysts
In: XXXIst SYMPOSIUM on CATALYSIS. Praha: AV ČR, Ústav fyzikální chemie, 1999. pp. 1-100.
1999
Kraus, I.
Sluneční energie a její technické využití
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1999, 76(4), 79-85. ISSN 0035-9343.
1999
Casse, G.L. - Doležal, Z. - Glaser, M. - Kohout, Z. - Koníček, J. - Lemeilleur, F. - Leroy, C. - Linhart, V. - Mareš, J.J. - Pospíšil, S. - Roy, P. - Sopko, B. - Šiňor, M. - Švejda, J. - Vorobel, V., - Wilhelm, I.
Scanning of Irradiated Silicon Detectors Using Alpha Particles and Low-energy Protons
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1999, A434(1), 118-130. ISSN 0168-9002.
1999
Kraus, I.
České stříbrné horečky
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43 5. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Kdy začíná novověk
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43 5. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
O velké životní lásce (M. Laue)
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43 6. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Vynálezy zkázy
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Kolumbus devatenáctého století
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43 5. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Rozum ve službách víry
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(35), 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Je nemožné, abychom cokoli znali
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(167), 15. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(31), 5. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Letos 11. srpna zatmění slunce
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(27), 4. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Ibn Síná - Aristotelés středověku
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(26), 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Matematice dali jméno Řekové
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(22), 8. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Zaslouží si géniové shovívavost?
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(10), 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Země je prohledávána s pečlivou bedlivostí
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(9), 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Bibliotéky, bibliofilové a biblioklastové
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(6), 6. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Hagecius a Marci
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(5), 4-5. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I.
Vzdělanost je největší hodnotou
HN. Hospodářské noviny. 1999, 43(1), 7. ISSN 0862-9587.
1999
Kraus, I. - Ganev, N.
X-ray Analysis of the Inhomogeneous Stress State
In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction. Oxford: Oxford University Press, 1999. p. 367-401. ISBN 0-19-850189-7.
1999
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Morales, M. - Mestres, L., - Martinez-Sarrion, M.L.
Structure Analysis of the Li-La-Ti-M-O (M=Mn,Cr) Ionic Condustors
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 85.
1999
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Powder Neutron Diffraction Studies of NaX and NaY Zeolites with Chemisorbed Methyl Groups
In: Collected Abstracts of International Union of Crystallography XVIII Congress and General Assembly. Glasgow: IUCr XVIII, 1999. pp. 241.
1999
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Research Activities in Laboratory of Neutron Diffraction of Department of Solid State Engineering FNSPE
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 79.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Different Methods of Residual Stress Analysis Require Different Interpretation
In: 16th Symposium "Danubia-Adria" on Experimental Methods in Solid Mechanics. ???: Universitatii Technice, 1999, pp. 5-6.
1999
Ganev, N. - Kraus, I. - Mráz, P. - Pfeiffer, L. - Tietz, H. - Belko, J., - Čepera, M.
Stav zbytkové napjatosti generovaný nekonvenčními technologiemi opracování materiálu
In: TRANSFER'99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 27-28. ISBN 80-214-1341-7.
1999
Ganev, N. - Kraus, I. - Gosmanová, G. - Mráz, P. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
Residual Stresses in Surface Layers Induced by Cutting of Materials
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 237.
1999
Ganev, N. - Kraus, I. - Gosmanová, G. - Beljaev, B.A., - Ovčinnikov, S.G.
Diffraction and Magnetic Analysis of the State of Residual Stresses in Steel Surfaces
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 223.
1999
Kraus, I. - Gosmanová, G. - Ganev, N. - Pfeiffer, L. - Tietz, H., - Salem, G.
A Contribution to Residual Stress Analysis of Plasma Sprayed Alumina Coatigs
Journal of Electrical Engineering. 1999, 50(2/s), 44-46. ISSN 0013-578X.
1999
Kvasnička, I. - Kraus, I. - Ganev, N., - Berka, L.
Problems and New Methods of Residual Stress Analysis
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 34. ISBN 80-85988-35-6.
1999
Ganev, N. - Kraus, I. - Gosmanová, G. - Beljaev, B.A., - Ovčinnikov, S.G.
Diffraction and Magnetic Characteristics of Residual Stresses
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 32. ISBN 80-85988-35-6.
1999
Ganev, N. - Kraus, I.
Correlation Between Results of Different Methods of Residual Stress Analysis
In: 37. mezinárodní konference Eperimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 45-48. ISBN 80-7078-672-8.
1999
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Schulz, H.-J.
Luminescence Spectroscopy of Iron-Doped KTaO3 Crystals
Radiation Effects and Defects in Solids. 1999, 149(1-4), 51-54. ISSN 1042-0150.
1999
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminiscenční spektroskopie nominálně čistých krystalů KTaO3
[Unpublished Lecture] Vysoké učení technické v Brně. 1997-09-23.
1999
Silerova, R. - Kalvoda, L. - Neher, D. - Ferencz, A. - Wu, J., - Wegner, G.
Electrical conductivity of highly organized Langmuir-Blodgett films of phthalocyaninato-polysiloxane
Chemistry of Materials. 1998, 10(8), 2284-2292. ISSN 0897-4756.
1998
Kalvoda, L. - Polerecký, L.
Investigation of a planar chiral waveguide structure by a modified ATR method
Advanced Materials for Optics and Electronics. 1998, 8(4), 195-199. ISSN 1057-9257.
1998
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Marek, J.
Kvantitativní texturní analýza polykrystalických materiálů
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 61-62.
1998
Dohnálek, J. - Philips, C. - Adams, M.J. - Naylor, C.E. - Hašček, J. - Brynda, J. - Fábry, M. - Sedláček, J. - Konvalinka, J. - Hradílek, M., - Souček, M.
X-Ray Structures of Enzymes 6-Phosphogluconate Dehydrogenase and HIV-1 Protease with Inhibitors
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 225.
1998
Bryknar, Z.
Die Untersuchung elektronischer Zustande von Ubergangsmetall-Elementen in Halbleiter- und Perowskit-Matrizen
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická analýza povrchové napjatosti frézované austenitické oceli 08Ch18N10T
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická tenzometrická analýza na povrchu vícevrstevního návaru austenitické oceli na ocel feritickou
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická analýza zbytkových deformací v povrchových vrstvách broušených vzorků ocelí
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická tenzometrická analýza na povrchu ocelových desek s návary
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Rentgenografie oxidovaných slitin na bázi Zr
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční tenzometrický výzkum mechanicky zpevněných povrchů ocelí
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
RTG difrakční kvalitativní fázová analýza
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. není.
1998
Kulikoský, V.Yu. - Fendrych, F. - Jastrabík, L. - Chvostová, D. - Soukup, L. - Franc, F., - Přidal, J.
The Mechanical and Tribological Properties of Magnetron Sputtered Ti-C:H Coating
Surface and Coatings Technology. 1998, 102(1-2), 81-89. ISSN 0257-8972.
1998
Šonský, J. - Lančok, J. - Jelínek, M. - Oswald, J., - Studnička, V.
Growth of Active Nd-doped YAP Thin-film Waveguides by Laser Ablation
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1998, 66 583-586. ISSN 0947-8396.
1998
Vainos, N.A. - Grivas, C. - Fotakis, C. - Eason, R.W. - Anderson, A.A. - Gill, D.S. - Shepherd, D.P. - Jelínek, M. - Lancok, J., - Šonský, J.
Planar Laser Waveguides of Ti:sapphire, Nd:CiGG and Nd:YAG Grown by Pulsed Laser Deposition
Applied Surface Science. 1998, 127-129(2), 514-519. ISSN 0169-4332.
1998
Kraus, I.
Tajemství sněhové vločky
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(249), 19. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Živé svolávám
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(49), 5. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Anno Domini
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(41), 7. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Jak postavit amfiteátr
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(41), 6. ISSN 0862-9587.
1998
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Laboratory of Neutron Diffraction at CTU in Prague
In: Reminiscences and Prospects. Novosibirsk: International Academy of Theory of Science, 1998. pp. 23-29.
1998
Ganev, N. - Kraus, I.
Experimental Experience of the X-ray Laboratory of the CTU in Prague
In: Reminiscences and Prospects. Novosibirsk: International Academy of Theory of Science, 1998, pp. 12-16.
1998
Kraus, I.
The Famous Crystallographers in Bohemia
In: Reminiscences and Prospects. Novosibirsk: International Academy of Theory of Science, 1998, pp. 9-12.
1998
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Diffraction Characteristics of Some Physical Technologies for Steel Cutting
In: Applied Crystallography. Singapore: World Scientific, 1998. pp. 423-426. ISBN 981-02-3283-7.
1998
Kulikovský, V.Yu. - Fendrych, F. - Jastrabík, L. - Chvostová, D. - Soukup, L. - Přidal, J., - Franc, F.
The Mechanical and Tribological Properties of Magnetron Sputtered Ti-C:H Coating
Surf. Coat. Technol. 1998, 102(1-2), 81-89.
1998
Šonský, J. - Lančok, J. - Jelínek, M. - Oswald, J., - Studnička, V.
Growth of Active Nd-doped YAP Thin-film Waveguides by Laser Ablation
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1998, 66 583-586. ISSN 0947-8396.
1998
Laguta, V.V. - Zaritskii, M.I. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J., - Jastrabík, L.
Symmetry-breaking Ta4+ Centers in KTaO3
Physical Review. 1998, 58 58-65.
1998
Vainos, N.A. - Grivas, C. - Fotakis, C. - Eason, R.W. - Anderson, A.A. - Gill, D.S. - Shepherd, D.P. - Jelinek, M. - Lancok, J., - Šonský, J.
Planar Laser Waveguides of Ti:sapphire, Nd:GGG and Nd:YAG Grown by Plused Laser Deposition
Applied Surface Science. 1998, 127-129 514-519. ISSN 0169-4332.
1998
Laguta, V.V. - Antimirova, T.V. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J. - Zaritskii, M. - Jastrabík, L. - Soukup, L. - Wanzong, Y. - Jianrong, Z., - Gaomin, L.
Distortion of Oxygen Octahedron in Antiferroelectric PbZrO3: ESR Evidence
J. Korean Phys. Soc. 1998, 32 700-702.
1998
Trepakov, V. - Vikhnin, V. - Lemanov, V. - Syrnikov, P. - Smutný, F. - Savinov, M., - Jastrabík, L.
Dielectric Properties and Phase Transitions in SrTiO3-KTaO3 System
J. Korean Phys. Soc. 1998, 32 277-279.
1998
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Schulz, H.J.
Optical Properties of Incipient Ferroelectric KTaO3
In: Proc.: Development of Materials Science in Research and Education. 1998. pp. 21.
1998
Potůček, Z. - Bryknar, Z.
Luminescence Spectroscopy of Defects in Nominally Pure KTaO3 Crystals
In: Junior Euromat'98. Lausanne: DGM, 1998. pp. 351.
1998
Bryknar, Z.
Proč je dřevo neprůhledné?
Lidové noviny. 1998, 11 26. ISSN 0862-5921.
1998
Bryknar, Z.
Proč je voda průhledná?
Lidové noviny. 1998, 11 26. ISSN 0862-5921.
1998
Bryknar, Z. - Bykov, I.P. - Glinchuk, M.D. - Laguta, V.V. - Maximenko, Y.L. - Potůček, Z. - Jastrabík, L., - Schulz, H.-J.
ESR and Optical Spectroscopy of Copper-Doped PLZT Electro-Optic Ceramics
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1998, 66(5), 555-559. ISSN 0947-8396.
1998
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Schulz, H.J. - Bykov, I.P. - Glinchuk, M.D., - Laguta, V.V.
Luminescence and ESR Spectroscopy of KTaO3 Crystals
J. Korean Phys. Soc. 1998, 32 684-686.
1998
Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M.
Tenké vrstvy SiNx připravené metodou IBAD a jejich analýza infračervenou absorpční spektroskopií
Jemná mechanika a optika. 1998, 43 155. ISSN 0447-6441.
1998
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Brynda, J. - Fábry, M. - Sedláček, J. - Konvalinka, J. - Hradílek, M., - Souček, M.
Hydroxyethylamine Isostere Inhibitors in Complex with HIV-1 Protease
In: Proceedings of the Eighteenth Eupopean Crystallographic Meeting. Prague: Crystallographic Association, 1998, pp. 150. ISSN 1211-5894.
1998
Hašek, J. - Dohnálek, J. - Dušková, J. - Konvalinka, J. - Hradílek, M. - Souček, M. - Sedláček, J. - Brynda, J., - Buchtelová, E.
Anti-Retroviral Drug Design Based on Strucrure Analysis of Proteases
In: Proceedings of the Eighteenth Eupopean Crystallographic Meeting. Prague: Crystallographic Association, 1998, pp. 437-438. ISSN 1211-5894.
1998
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Brynda, J. - Fábry, M. - Sedláček, J. - Konvalinka, J. - Hradílek, M. - Souček, M. - Adams, M.J., - Naylor, C.E.
Peptidomimetic Inhibitors Complexed with HIV-1 Protease: Crystallisation for X-ray Diffraction Studies
Gen. Physiol. Biophys.. 1998, 17(1), 9-11. ISSN 0231-5882.
1998
Phillips, C. - Dohnálek, J. - Gover, S. - Barrett, M.P., - Adams, M.J.
A 2.8 Resolution Structure of 6-Phosphogluconate Dehydrogenase from the Protozoan Parasite Trypanosoma Brucei: Comparison with the Sheep Enzyme Accounts for Diferences in Activity with Coenzyme and Substrate Analogues
J. Mol. Biol.. 1998, 282(3), 667-681. ISSN 0022-2836.
1998
Těšínská, E. - Dobiášová, L., - Kraus, I.
Structure of Microworld - World Discovered by Invisible Rays
In: Proceedings of the Eighteenth Eupopean Crystallographic Meeting. Prague: Crystallographic Association, 1998, pp. 27-28. ISSN 1211-5894.
1998
Kraus, I.
Zbytková napjatost po kuličkování
Technik. 1998, 6(1), 23. ISSN 1210-616X.
1998
Kraus, I.
Difrakční měření materiálu
Technik. 1998, 6(11), 23. ISSN 1210-616X.
1998
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Fröhlich, D. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.
Příspěvek k výzkumu elastických vlastností samonosné keramiky
Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 47-50. ISSN 1335-2393.
1998
Papp, Ľ. - Wilam, M. - Ganev, N., - Kraus, I.
Úprava výběhu závitového hnízda primárního kolektoru PG
In: Problémy provozu a údržby PG JE VVER. Ostrava: Vítkovice, 1998, pp. 8.
1998
Kraus, I. - Ganev, N.
X-Ray Diffraction Analysis of Non-Uniform Stress Fields
Acta Polytechnica. 1998, 38(1), 25-62. ISSN 1210-2709.
1998
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G., - Siegl, J.
Tenzometrická analýza ploch obráběných laserem
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 39-40.
1998
Ganev, N. - Kraus, I. - Siegl, J., - Gosmanová, G.
X-Ray Stress Investigation and Microhardness Analysis in the Surface Layer of Steels After Laser Treatment and Subsequent Grinding
In: Proc. of the XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference. Cracow: UICEE, 1998, pp. 1031-1034. ISSN 0208-6247.
1998
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Residual Stress as a Characteristic of Al2O3 Plasma-sprayed Coatings
In: Abstracts of the 8th Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 1998. pp. 31. ISBN 80-85800-91-8.
1998
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Zbytková napětí v korundové keramice
In: METAL'98 - sborník přednášek 1.díl. Ostrava: Tanger, 1998. pp. 166-167. ISBN 80-86122-14-X.
1998
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Residual Stress Due to Water Jet Cutting
In: Proceedings of the Eighteenth Eupopean Crystallographic Meeting. Prague: Crystallographic Association, 1998, pp. 206-207. ISSN 1211-5894.
1998
Kraus, I. - Gosmanová, G. - Ganev, N. - Fröhlich, D. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.-D.
X-Ray Residual Stress Analysis of Free-standing Ceramics
In: Proc. of the Second International Workshop NDTCS-98. Washington: SPIE, 1998. pp. 4. ISBN 0-8194-3161-3.
1998
Kraus, I.
Komu grant a komu ne
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(35), 1. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Kde se učil Ptolemaios
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(37), 7. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
O poslání Františka Běhounka
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(36), 4. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Nezapomenutelné vzpomínky
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1998, 1 16.
1998
Kraus, I.
Příroda, rodička všech věcí
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(32), 6. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Techné a Epistémé
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(27), 27. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Krystaly a lidé
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(26), 23-24. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Inter arma silen Musae
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(23), 33. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Dej mi pevný bod a pohnu Zemí
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(19), 33. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Dědic šťastné náhody
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(15), 32. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Epikúrova zahrada
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(14), 33. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
O vynálezci povětrnostního stroje
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(12), 33. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Mistr těch, kteří věří
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(11), 31. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Společnosti učenců
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(8), 33. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Jak vznikal obraz našeho světa
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(5), 31. ISSN 0862-9587.
1998
Kraus, I.
Číslo je podstata věcí
HN. Hospodářské noviny. 1998, 42(1), 25. ISSN 0862-9587.
1998
Martínez, S.M.L. - Mastres, L. - Morales, M. - Vratislav, S., - Dlouhá, M.
Estudio Cristaloquimico de los Compuestos RE0,5+y+xLi0,5-3xTi1-3yM3yO3 (RE-La y Pr; M-Mn y Cr)
In: Proc. of the X. Symposium del Grupo Especializado de Cristalografia. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1998. pp. 22.
1998
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
Structural Study of NaY and NaX Zeolites with Chemisorbed Methylium Ions by Powder Neutron Diffraction
In: Proceedings of the Eighteenth Eupopean Crystallographic Meeting. Prague: Crystallographic Association, 1998. pp. 265. ISSN 1211-5894.
1998
Dlouhá, M. - Marek, J., - Vratislav, S.
Kvantitativní texturní analýza polykrystalických materiálů
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 61-62.
1998
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Natkaniec, I., - Smirnov, L.S.
Issledovanie strukturnych osobennostěj fazovych perechodov v N(H/D)4SCN s pomoščju rassejanija nejtronov (monoklinnja faza)
Kristalografija. 1998, 43(2), 237-245.
1998
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Natkaniec, I., - Smirnov, L.S.
The Study of Structural Features of Phase Transitions in N(H/D)4SCN (the Monoclinic Phase) by Neutron Scattering
Crystallography Reports. 1998, 43(2), 202-210. ISSN 1063-7745.
1998
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
A Neutron Diffraction Study of the Pr3+1-xA+xMn3+1-2xMn4+2xO3 (A=K, Na) Perovskites
Physica B. 1998,(241-243), 424-426. ISSN 0921-4526.
1998
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Bosáček, V.
A Neutron Diffraction Study of Chemisorbed Methyl Groups in the Structure of Y Zeolite
Physica B. 1998,(241-243), 400-402. ISSN 0921-4526.
1998
Mikula, P. - Lukáš, P. - Strunz, P. - Šaroun, J. - Vrána, M. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Neutron-scattering Experiments in Materials Sciende at Řež's Reactor LVR-15
Physica B. 1998,(241-243), 92-94. ISSN 0921-4526.
1998
Berka, L. - Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Comparison of Residual Strain Analysis by Means of X-ray Diffraction and Microoptic Methods
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 425-426.
1998
Kafka, J. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ayad, M.
Analysis of Residual Stress of Laser Cutting
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 423-424.
1998
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Schulz, H.J.
Luminescence Spectroscopy of Iron-Doped KTaO3 Crystals
In: EURODIM'98.. Keele: Keele University, 1998. pp. 79.
1998
Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M.
Preparation and Optical Diagnostics of SiNx Layers Deposited by IBAD Method
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 303-304.
1998
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Magnetic Ordering in the Mn3+/Mn4+ Perovskites by Neutron Diffraction
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 85-86.
1998
Trepakov, V. - Vikhnin, V. - Lemanov, V. - Syrnikov, P. - Smutný, F. - Savinov, M., - Jastrabík, L.
Dielectric Properties and Phase Transitions in SrTiO3 - KTaO3 System
J. Korean Phys. Soc. 1998, 32 277-279.
1998
Jirák, Z. - Hejtmanek, J. - Pollert, E. - Marysko, M. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Canted structures in the Mn3+/Mn4+ perovskites
Journal of Applied Physics. 1997, 81(8), 5790-5792. ISSN 0021-8979.
1997
Gosmanová, G. - Kraus, I., - Ganev, N.
Difrakční tenzometrická analýza oxidických vrstev na zirkoniových slitinách
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. Report no. není.
1997
Šnábl, M. - Borusík, O. - Cháb, V. - Ondřejček, M. - Stenzel, W. - Conrad, H., - Bradshaw, A.M.
Surface Diffusion of CO Molecules on Pb{111} Studied with Photoelectron Emission Microscopy
Surface Science. 1997, 385 1016-1022. ISSN 0039-6028.
1997
Chvoj, Z. - Cháb, V., - Borusík, O.
Formation of Nanocrystals in a-Si Thin Films Induced by Pulsed Laser Ultraviolet Irradiation
J. Vac. Sci. Technol. 1997, 15 1445-1448.
1997
Šonský, J. - Jelínek, M. - Jastrabík, L. - Studnička, V., - Chvostová, D.
Study of Quasicrystalline Thin Films Based on Al-Pb-Mn and Al-Cu-Fe Prepared by PLD
Czechoslovak Journal of Physics. 1997, 47 1019-1024. ISSN 0011-4626.
1997
Trepakov, V.A. - Vikhnin, V.S. - Syrnikov, P.P. - Smutný, F., - Savinov, M.
Dielektricheskaya vospriimchivosť i fazovye perekhody v sisteme SrTiO3-KTaO3
Fiz. Tverd. Tela. 1997, 39(11), 2040-2045.
1997
Lemanov, V. - Trepakov, V.A. - Syrnikov, P. - Savinov, M., - Jastrabík, L.
Polyarnoe sostojanie v tverdom rastvore SrTiO3-KTaO3
Fiz. Tverd. Tela. 1997, 39(10), 1838-1840.
1997
Borusík, O. - Černý, R. - Přikryl, P. - El-Kader, K.M. - Ulrych, I. - Chvoj, Z., - Chab, V.
Dynamics of Laser Induced Phase Transformations in Amorphous Silicon
Applied Surface Science. 1997, 109/110 317-321. ISSN 0169-4332.
1997
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Investigation of Laser-treated Surfaces
In: Proc. SPIE Vol.3345. Washington: SPIE, 1997, pp. 76-78. ISBN 0-8194-2792-6.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Lazernyj nagrev, ostatočnye naprjaženia i mikrotverdosť
In: Proc. of the Second International Scientific Conference Engineering and Functional Materials. Lviv: Lvivská Politechnika, 1997, pp. 203-204.
1997
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Investigation of Laser-Treated Steel Sufraces
In: Proceedings of SPIE. Washington: SPIE, 1997. pp. 10. ISBN 0-8194-2792-6.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
A Contribution to X-Ray Analysis of Laser Hardening of Steels
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1997, 4(2), 75-76. ISSN 1211-5894.
1997
Kraus, I.
Dvě jubilea rentgenové difrakce
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1997, 4(1), 16-19. ISSN 1211-5894.
1997
Kraus, I.
Kdo chodil do školy v Mílétu
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(48), 33. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Stůl k hostině připravený
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(46), 29-30. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Homérovi se dá věřit
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(44), 33. ISSN 0862-9587.
1997
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Bosáček, V., - Jirák, Z.
Powder Neutron Diffraction Studies of Zeolites, Perovskites and high Temperature Superconductors
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1997, 4(3), 130-135. ISSN 1211-5894.
1997
Zaritskij, M. - Rosa, J. - Jastrabík, L. - Laguta, V.V. - Glinchuk, M.D., - Bykov, I.P.
Photoinduced Ta4+ Centres in KTaO3
In: Abstracts of 4th International School on Excited States of Transition Elements. 1997. pp. 78.
1997
Laguta, V.V. - Antimirova, T.V. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J. - Zaritskij, M., - Jastrabík, L.
Temperature Instability of Cr3+ Local Position in PbTiO3: ESR Study
In: Abstracts of the 9th International Meeting on Ferroelectricity. 1997. pp. 119.
1997
Laguta, V.V. - Antimirova, T.V. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J. - Zaritskij, M. - Jastrabík, L. - Wanzong, Y. - Jianrong, Z., - Gaomin, L.
Distortion of Oxygen Octahedron in Antiferroelectric PbZrO3: ESR Evidence
In: Abstracts of the 9th International Meeting on Ferroelectricity. 1997. pp. 216.
1997
Laguta, V.V. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J. - Zaritskij, M., - Jastrabik, L.
Fe+Ions as the Reason of Lowtemperature Dielectric Losses in Nominally Pure KTaO3
In: Abstracts of the 9th International Meeting on Ferroelectricity. 1997. pp. 33.
1997
Trepakov, V. - Vikhnin, V. - Lemanov, V. - Syrnikov, P. - Smutný, F. - Savinov, M., - Jastrabík, L.
Dialectric Properties and Phase Transitions in SrTiO3 - KTaO3 System
In: Abstract Book of 9th International Conference on Ferroelectricity. 1997. pp. 18.
1997
Laguta, V.V. - Antimirova, T.V. - Glinchuk, M.D. - Bykov, I.P. - Rosa, J. - Zaritskij, M., - Jastrabík, L.
Local Configuration Instability of Cr3+ in PbTiO3
Journal of Physics: Condensed Matter. 1997, 9 10041-10049. ISSN 0953-8984.
1997
Snabl, M. - Ondrejcek, M. - Borusík, O. - Chab, V. - Chvoj, Z. - Stenzel, W. - Conrad, H., - Bradshaw, A.M.
Dependence of the Surface Diffusion Coefficient of K on Pb(111) Obtainet by a Boltzmann-Matano Analysis of Concentration Profiles
[Unpublished Lecture] ECOSS-17. 1997-09-15.
1997
Borusík, O. - Cerny, R. - Přikryl, P. - El-Kader, K.M. - Ulrych, I. - Chvoj, Z., - Chab, V.
Dynamics of Laser Induced Phase Transformations in Amorphous Silicon
Applied Surface Science. 1997, 109/110 317-321. ISSN 0169-4332.
1997
Půst, L. - Nálevka, P. - Galkin, A., - Koblischka, M.R.
Induced Currents in Bi-(2223) Superconducting Tapes in a Magnetic Field
Superlattices Microstruct. 1997,(9999), 197-201.
1997
Závěta, K. - Nejezchleba, M., - Lančok, A.
Formation and Properties of Barium Hexaferrite Particles in the Fe2O3-BaO-B2O3 System
Electron Technology. 1997,(1), 63-67.
1997
Nejezchleba, M. - Lančok, A. - Šubrt, J. - Stengl, V. - Závěta, K., - Maryško, M.
Formation of Hexagonal Ferrite Particles from the Disordered Fe2O3-BaO-B2O3 System
Journal of Physics: Condensed Matter. 1997, 537-538. ISSN 0953-8984.
1997
Koblischka, M.R. - Půst, L. - Galkin, A., - Nálevka, P.
Anomalous Position of the Maximum in Magnetic Hysteresis Loops Measured on (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10/Ag Tapes
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1997,(4), 514-516. ISSN 0947-8396.
1997
Baldrian, J. - Horký, M. - Horák, Y. - Sikora, A., - Konečný, D.
New Structure of Calcium Stearete in Pa/ABS Blends
In: Proceeding of the Meetings on Macromolecules. 1997. pp. 54.
1997
Belik, A.A. - Beskrovnyj, A.I. - Morozov, V.A. - Lazorjak, B.I. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Nějtro- i rentgenografičeskije issledovanija struktur Ca9Fe(PO4)7 i Ca9FeH(PO4)7
In: Sbornik konferenciji po primeněniju rentgenovskovo, sinchrotronnovo izlučenij, nějtronov i elektronov dlja issledovanija materialov. Dubna: OIJAI, 1997. pp. 67.
1997
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
A Neutron Diffraction Study of the Pr3+1-xA+xMn3+1-2xMn4x2xO3 (A = K+,Na+,X=O - 0.20) Perovskites
In: Proceeding of the International Conference on Neutron Scattering. Toronto: University of Toronto, 1997. pp. 282.
1997
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Bosáček, V.
A Neutron Diffraction and 13C MAS NMR Study of Chemisorbed Methyl Groups in the Structure of Y Zeolite
In: Proceeding of the International Conference on Neutron Scattering. Toronto: University of Toronto, 1997. pp. 259.
1997
Knor, Z. - Plšek, J., - Dvořák, L.
Fem and Fim Study of Reaction Zones on Platinum
Collect. Czech. Cham. Commun. 1997,(9999), 213-217.
1997
Mikula, P. - Lukáš, P. - Strunz, P. - Šaroun, J. - Vrána, M. - Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron Scattering Experiments of Materials Science at Řež's Reactor
In: Proceeding of the International Conference on Neutron Scattering. Toronto: University of Toronto, 1997. pp. 118.
1997
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Hejtmánek, J. - Jirák, Y., - Knížek, K.
Strukture Properties and Oxygen Content in Y0.6Ca0.2Ba2Cu30y (Y = 6.03-6.89) by Neutron Diffraction
Physica B. 1997,(234-236), 928-930. ISSN 0921-4526.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Diffraction Characteristics of Some Physical Technologies for Steel Cutting
In: Sborník : XVII Conference on Appllied Crystallography. Katowice - Wisla: University of Silesia - Institute of Physics and Chemistry of Metals, 1997, pp. 48.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Rentgenografické studium zbytkových napětí generovaných speciálními technologiemi řezání
In: Sborník přednášek : Problémy provozu a údržby PG JE VVER. Vítkovice: Vítkovice a.s. - výzkum a vývoj, 1997, pp. 1-7.
1997
Kraus, I.
O rentgenové diagnostice
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1997, 74(4), 117-124. ISSN 0035-9343.
1997
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Tietz, H.-D., - Pfeiffer, L.
Difrakční tenzometrická analýza korundové keramiky
In: Sborník z 2. seminára Príprava keramických materiálov. Košice: TU Košice, 1997. pp. 28-34.
1997
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Schulz, H.J. - Bykov, I.P. - Glinchuk, M.D., - Laguta, V.V.
ESR and Luminescence Spectroscopy of Undoped KTaO3 Crystals
In: Abstract Book of 9th International Conference on Ferroelectricity. 1997. pp. 213.
1997
Bryknar, Z. - Grasser, R. - Potůček, Z. - Scharmann, A., - Boháček, P.
Red and Near Infra-Red Luminescence of Undoped CaWO4
Journal of Luminescence. 1997, 72-74(!!!), 643-645. ISSN 0022-2313.
1997
Šonský, J. - Jelínek, M. - Jastrabík, L. - Studnička, V. - Chvostová, D., - Bryknar, Z.
Study of Quasicrystalline Thin Films Based on Al-Pd-Mn and Al-Cu-Fe Prepared by PLD
Czechoslovak Journal of Physics. 1997, 47(10), 1019-1024. ISSN 0011-4626.
1997
Kraus, I.
Wilhelm Conrad Röntgen
Praha: Prometheus, 1997. ISBN 80-7196-049-7.
1997
Kraus, I.
Isaac Newton (1642-1727)
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1997, 74(1), 43-45. ISSN 0035-9343.
1997
Kraus, I.
Jaderná alternativa
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(31), 3. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
František Křižík : Čas pro elektřinu
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(27), 4. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Tradice české inženýrské výuky
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(22), 2. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Meditace (nejen) o fyzice
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(18), 1. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Olejomalby a archeologické nálezy v neviditelném světle
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(10), 1. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Sladký plod hořkého kořene
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(15), 9. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Energie, která nepodraží: Slunce, Sonne, Solnce, Sun
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(7), 9. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Praha byla k vědcům pohostinná
HN. Hospodářské noviny. 1997, 41(2), 4. ISSN 0862-9587.
1997
Kraus, I.
Rentgenografie ČVUT pomáhá strojírenství
Technik. 1997, 5(7), 11. ISSN 1210-616X.
1997
Kraus, I.
Fotovoltaika - energetické východisko nebo utopie?
Technik. 1997, 5(5), 24. ISSN 1210-616X.
1997
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Residual Stress State and Microhardness of Laser Hardened Carbon Steel
In: Proc. of the 35th International Conference on Experimental Stress Analysis. Olomouc: Joint Laboratory of University and Institute of Physics of the Czech Academy of, 1997, pp. 174-178.
1997
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Tietz, H.-D. - Pfeiffer, L., - Böhm, S.
Residual Stresses in Plasma-Sprayed Coatings Al2O3
Advanced Performance Materials. 1997, 4(1), 63-69. ISSN 0929-1881.
1997
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
A Contribution to the Characterization o Laser-hardened Steel Surfaces
Czechoslovak Journal of Physics. 1997, 47(7), 725-730. ISSN 0011-4626.
1997
Kraus, I. - Ganev, N. - Kafka, J., - Barcal, J.
Srovnávací tenzometrická analýza
MM. Maschinenmarkt. 1997, 1(3), 28-30. ISSN 1211-6653.
1997
Kraus, I.
Rentgenová tomografie a možnosti jejích technických aplikací
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1997, 42(3), 121-127. ISSN 0032-2423.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
X-Ray Tensometric Analysis of Combined Effect Due to Laser Hardening and Subsequent Grinding
In: Metal'97 : sborník přednášek. Sv. 4. Ostrava: Tanger, 1997, pp. 180-181. ISBN 80-902142-9-0.
1997
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Brynda, J. - Fábry, M. - Sedláček, J. - Hradílek, M. - Konvalinka, J. - Souček, M. - Adams, M.J., - Naylor, C.E.
Tetrapeptide Inhibitors Binding to the Active Site of HIV-1 Protease
In: Direct Methods of Solving Macromolecular Structures. Erice: Nato ASI, 1997, pp. 480.
1997
Berka, L. - Kraus, I. - Lukáš, P., - Patuelli, C.
The Plastic Properties of the High Purity Aluminium
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 569-570.
1997
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
A Comparative Tensometric Analysis of Nonconventional Cutting Technologies
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 561-562.
1997
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Schulz, H.-J.
Luminescence Spectroscopy of Copper-Doped PLZT Ceramics
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 83-84.
1997
Vratislav, S. - Dlouhá, M., - Jirák, Z.
Structure properties of Y-Ca-Ba-Cu-O System by Neutron Diffraction
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 81-82.
1997
Nespurek, S. - Kalvoda, L. - Machová, L. - Pfleger, J., - Stevens, G.
Two conductive phases of 1,3-dimethylimidazolium-(TCNQ)(2) complex salt
Synthetic Metals. 1996, 82(2), 133-140. ISSN 0379-6779.
1996
Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Knížek, K. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Oxygen content and supercoductivity in Y0.8Ca0.2Ba2Cu3Oy (y=6.03-6.89)
Physical Review B. 1996, 54(22), 16226-16233. ISSN 0163-1829.
1996
Morkes, D. - Ondřejček, M. - Ulrych, I. - Chvoj, Z. - Conrad, H., - Cháb, V.
Surface Diffusion of Oxygen on Ge(100)2x1 Surface Studied by Laser Induced Thermal Desorption Method (LITD)
Surface Science. 1996, 352-354 607-611. ISSN 0039-6028.
1996
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z., - Schulz, H.J.
Infra-red Luminescence of Mercurous Chloride Crystals
Optical Materials. 1996, 6(3), 161-169. ISSN 0925-3467.
1996
Morkes, D. - Ondrejcek, M. - Ulrych, I. - Chvoj, Z. - Conrad, H., - Chab, V.
Surface Diffusion of Oxygen on Gel(100)2x1 Surface Studied by Laser Induced Thermal Desorption Method
Surface Science. 1996, 607-611. ISSN 0039-6028.
1996
Zaritskii, M. - Rosa, J. - Jastrabik, L. - Laguta, V.V. - Glinchuk, M.D., - Bykov, I.P.
Photoinduced Centres in Nominally Pure KTaO3
In: Abstracts of Workshop of the Oxide Crystals Network. 1996, pp. 32.
1996
Laguta, V.V. - Glinchuk, M.D. - Bzkov, I.P. - Zaritskii, M.I. - Rosa, J. - Jastrabik, L. - Trepakov, P.P., - Syrnikov, P.P.
Chromium Impurities in Incipient Ferroelectric KTaO3
Solid State Communications. 1996,(11), 1003-1007. ISSN 0038-1098.
1996
Bryknar, Z. - Peka, P., - Potůček, Z.
Infra-Red Luminescence of Mercurous Chloride Crystals
Optical Materials. 1996, 161-169. ISSN 0925-3467.
1996
Nálevka, P. - Pust, L. - Galkin, A., - Koblischka, M.R.
Critical Currents in Superconducting Bi-2223 Tapes Measured on Vibrating and SQUOD Magnetometers
In: Proc. of 12th Conf. of Czech and Slovak Physicists. 1996, pp. 359-362.
1996
Bryknar, Z. - Grasser, R. - Potůček, Z. - Scharmann, A., - Boháček, P.
Red and Near Infra-Red Luminescence of Undoped CaWO4
In: Proc. of Conference Handbook ICL'96. 1996, pp. 8.
1996
Kraus, I. - Ganev, N.
Rentgenová tenzometrie keramických materiálů
Materials Structure. 1996,(4), 321-328. ISSN 1210-8529.
1996
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Příspěvek k charakterizaci povrchu ocelí zpevněných laserem
In: Sborník: 16. dny tepelného zpracování. 1996, pp. 299-305.
1996
Ganev, N. - Kraus, I.
Martenzitická horká kaše v rentgenové tenzometrii
Materials Structure. 1996,(4), 341-342. ISSN 1210-8529.
1996
Kraus, I.
Röntgenovy paprsky a objev radioaktivity
Materials Structure. 1996,(4), 346-347. ISSN 1210-8529.
1996
Kraus, I.
Fyzikové při teplotách kolem 223K
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(6), 281-283. ISSN 0035-9343.
1996
Kraus, I.
Prostorové grupy-230 zákonů souměrnosti krystalových struktur
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(6), 275-278. ISSN 0035-9343.
1996
Kraus, I.
Tři pohledy do dávné minulosti
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(5), 234-238. ISSN 0035-9343.
1996
Kraus, I.
Cambridgeská alma mater a její slavní žáci
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(50), 17. ISSN 0862-9587.
1996
Kraus, I.
O zdravé konkurenci v pevných látkách
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(2), 66-68. ISSN 0035-9343.
1996
Kraus, I.
Krystalografické Memoáry a Etudy Augusta Bravaise
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(3), 129-133. ISSN 0035-9343.
1996
Kraus, I.
Počítačová tomografie neslouží jenom lékařům
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(47), 9. ISSN 0862-9587.
1996
Kraus, I.
Jak byla objevena radioaktivita
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(2), 72-74. ISSN 0035-9343.
1996
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Residual Stress State Due to Electroerosion Cutting
In: Proceeding of the 3th International Symposium and Exhibition. 1996, pp. 341-342.
1996
Kraus, I.
Dva dopisy z Hispánie
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(37), 12. ISSN 0862-9587.
1996
Dohnálek, J. - Hašek, J.
Inhibice HIV-1 proteázy
Mater. Struct. Chem., Biol., Phys. Technol. 1996,(3),
1996
Kraus, I.
Před sto lety zemřel největší sponzor fyziků Alfred Nobel
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(49), 4. ISSN 0862-9587.
1996
Trepakov, V. - Vikhnin, V. - Shaplygina, T. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Savinov, M. - Smutný, F. - Jastrabík, L. - Jelínek, M., - Trtík, V.
Luminescence and Possible Phase Transformations of Cr-Doped Sr0.998Ca0.002TiO3 Thin Films Deposited by the Excimer Laser Ablation Method
Ferroelectrics. 1996, 186 41-49. ISSN 0015-0193.
1996
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z., - Schulz, H.-J.
Infra-Red Luminescence of Mercurous Chloride Crystals
Optical Materials. 1996, 6 161-169. ISSN 0925-3467.
1996
Kraus, I.
Vnitřní napjatost kompozitů
Technik. 1996, 4(12), 39. ISSN 1210-616X.
1996
Jirák, Z. - Hejtmánek, J. - Pollert, E. - Maryško, M. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Canted Structures in the Mn3+/Mn4+ Perovskites by Neutron Diffraction
In: Proc. of the 41st Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials. 1996, pp. 246.
1996
Kraus, I.
Úrodná léta minulého století
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(10), 9. ISSN 0862-9587.
1996
Bryknar, Z. - Bykov, I.P. - Glinchuk, M.D. - Laguta, V.V. - Maximenko, Y.L. - Potůček, Z. - Jastrabík, L., - Schulz, H.-J.
Investigation of Cooper-Doped PLZT Electro-Optic Ceramics by the ESR, NMR, and Optical Spectroscopy
In: ELECTROCERAMICS V. Aveiro: Industrias Graficas de Aveiro, 1996, pp. 229-232.
1996
Bryknar, Z. - Potůček, Z., - Schulz, H.-J.
Infra-Red Luminiscence of Mercurous Bromide Crystals
In: Junior Euromat 96. 1996, pp. 29.
1996
Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Grasser, R., - Scharmann, Z.
Near Infra-Red Luminiscence of Undoped CaWO4 Crystals
In: Conference Handbook ICL 96. 1996, pp. 8-132.
1996
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z., - Jiroušek, P.
Energy Transfer in Luminiscence in Hg2Cl2 Crystals
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 121-122.
1996
Plšek, J. - Dvořák, L. - Michl, M., - Knor, Z.
Využití metod autoemisní elektronové mikroskopie (FEM) a iontové mikroskopie (FIM) ke studiu napařených vrstev Dy a W
In: Sborník 12. konference českých a slovenských fyziků. 1996,
1996
Horký, M. - Baldrian, J.
Structure of Polyamide 6 - ABS Blends
In: Junior Euromat 96. ???: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 1996, pp. 552.
1996
Horký, M. - Baldrian, J.
Profilová analýza difraktogramů polymerních směsí
Bull. of the Czech and Slovak Crystallographic Association. 1996, 3(2), 165.
1996
Vacínová, J. - Hodeau, J.L.
D.A.F.S. Analysis on Single Crystals
Synchrotron Rad. News. 1996,
1996
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Natkaniec, I., - Smirnov, L.S.
Investigation of Structural Features of Phase Transitions in N(H/D)4SCN with Help of Neutron Scattering
Communication of JINR. 1996,(P14-96-157),
1996
Hejtmánek, J. - Jirák, Z. - Knížek, K. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Oxygen Content and Superconductivity in Y0, 8Ca0, 2Ba2Cu3O (y=6.03-6.89)
Physical Review. 1996, 54 16226-16223.
1996
Chládek, M. - Vratislav, S.
Studium struktury tenkých vrstev a multivrstev
Praha: 1996. Doctoral Thesis. Univerzita Karlova.
1996
Vratislav, S.
Využití rozptylu tepelných neutronů ve výzkumu pevných látek a v průmyslové praxi
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1996, 41 ISSN 0032-2423.
1996
Kraus, I.
Alfréd Bernard Nobel
Vesmír. 1996, 75(1), 14-15. ISSN 0042-4544.
1996
Kraus, I.
Rentgenová počítačová tomografie do našeho strojírenství
Technik. 1996, 4(7), 15. ISSN 1210-616X.
1996
Kraus, I.
Neutronová difrakční diagnostika kovů a slitin
Technik. 1996, 4(5), 28. ISSN 1210-616X.
1996
Kraus, I.
Textura výrazně ovlivňuje vlastnosti materiálů
Technik. 1996, 4(3), 37. ISSN 1210-616X.
1996
Kraus, I.
První století Nobelova testamentu
Technik. 1996, 4(1), 20. ISSN 1210-616X.
1996
Kraus, I.
Jak byla objevena radioaktivita
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(17), 4. ISSN 0862-9587.
1996
Kraus, I.
O publikační taktice a čtení mezi řádky odborného tisku
HN. Hospodářské noviny. 1996, 40(6), 6. ISSN 0862-9587.
1996
Kraus, I.
Hessel-Bravais-Gadolin
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1996, 73(1), 30-33. ISSN 0035-9343.
1996
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická analýza povrchové napjatosti nerezové oceli a svarového kovu po broušení a elektrochemickém leštění
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografické měření zbytkových napětí v oblasti uměle vytvořených vrypů na vzorku svarového spoje horní části kolektoru VVER 440 z oceli 09CH18N10T
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996.
1996
Kraus, I. - Berka, L., - Kvasnička, I.
Zbytková napětí a jejich význam pro životnost materiálů a konstrukčních částí
In: Metal'96. 1996, pp. 109-118.
1996
Kraus, I.
Engineering Applications of X-ray Computerized Tomography
In: Abstracts of the 6th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 1996, pp. 21.
1996
Gosmanová, G. - Ganev, N., - Kraus, I.
Contribution to Diffraction Study of Chipless Cutting of Materials
In: Abstracts of the 6th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 1996, pp. 20.
1996
Gosmanová, G. - Ganev, N., - Kraus, I.
Measurements of Residual Stresses and Microhardness of Laser-hardened Carbon Steels
In: Abstracts of the 6th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 1996, pp. 27.
1996
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční tenzometrické charakteristiky nekonvenčních způsobů dělení materiálů
Mater. Struct. in Chem., Biol., Phys. and Techn. 1996,(2), 123-127.
1996
Ganev, N. - Kraus, I. - Pfeiffer, L., - Tietz, H.-D.
X-ray Investigation of Residual Stresses Due to Non-conventional Technologies of Cutting
In: EAN'96. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 1996, pp. 65-70.
1996
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Surface Stress Analysis of Laser Hardened Carbon Steels
In: METAL'96. 1996, pp. 126-127.
1996
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
X-ray Strain Analysis of Quenched and Group Alumina Samples
In: Materials Science Forum Vols. Chester: Transtec Publications, 1996. pp. 851-854.
1996
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Stresses in Plasma Sprayed Free-standing Ceramic Parts
[Unpublished Lecture] 1995-06-13.
1996
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Bosáček, V., - Janeba, D.
Structure of the Na(H,D)Y Zeolites with Chemisorbed Molecules by Neutron Diffraction
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 627-628.
1996
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Analysis of Residual Stress State Due to Cutting
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 591-592.
1996
Kreissl, J. - Irmscher, K. - Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J., - Pohl, U.W.
Vanadium Centers in ZnTe Crystals. Part II: Electron Paramagnetic Resonance
Physical Review. 1996, 53 1917-1926.
1996
Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J. - Pohl, U.W. - Kreissl, J., - Irmscher, K.
Vanadium Centers in ZnTe Crystals. Part I: Optical Properties
Physical Review. 1996, 53 1907-1916.
1996
Horký, M.
Struktura polymerních směsí polyamidů 6 s polymerem ABS
Bull. of the Czech and Slovak Crystallographic Association. 1995, 2(2), 35.
1995
Vacínová, J. - Hodeau, J.L. - Wolfers, P. - ElKaim, E., - Lauriat, J.P.
Use of Anomalous Diffraction, SADS and SANES Techniques for Site Selective Spectroscopy of Complex Oxides
J. Synchrotron Rad. 1995, 2 236-244.
1995
Hodeau, J.L. - Vacínová, J. - Wolfers, P. - Garreau, Y. - Fontaine, A. - Hagelstein, M. - ElKaim, E. - Lauriat, J.P., - Prat, A.
DAFS Measurements by Using an Energy/Angular "Dispersive Diffraction" Experimental Set-up
Rev. Sci. Instrum. 1995, 66 1499.
1995
Hodeau, J.L. - Vacínová, J. - Wolfers, P. - Garreau, Y. - Fontaine, A. - Hagelstein, M. - ElKaim, E. - Lauriat, J.P., - Collomb, A.
Site Selectivity of DAFS Analysis on Hexaferrite at Fe K edge by using both Monochromatic Optics and Energy Dispersive Optics
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1995, 97 115-118. ISSN 0168-9002.
1995
Vacínová, J. - Hodeau, J.L. - Wolfers, P. - ElKaim, E. - Lauriat, J.P. - Boucher-Favre, B., - Chamberland, B.L.
Anomalous Scattering and DAFS Measurements of small Single Crystal of Barium Platinum Oxide
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1995, 97 102-106. ISSN 0168-9002.
1995
Kraus, I.
Alfréd Nobel (1833-1896) a jeho odkaz fyzikům
Čs. čas. fyz. 1995, 45(4), 294-301.
1995
Kraus, I.
Sto let paprsků X
HN. Hospodářské noviny. 1995, 38(47), 6. ISSN 0862-9587.
1995
Kraus, I.
O psaní odborných a vědeckých článků
HN. Hospodářské noviny. 1995, 38(46), 6. ISSN 0862-9587.
1995
Kraus, I.
Jubileum Nobelovy závěti (1895-1995)
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 236-240. ISSN 0035-9343.
1995
Kraus, I.
O fyzice pevných látek pro detektivy profesionály
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 226-231. ISSN 0035-9343.
1995
Kraus, I.
Úroky nechť patří géniům
HN. Hospodářské noviny. 1995, 38(42), 1-2. ISSN 0862-9587.
1995
Kraus, I.
První století rentgenových paprsků
Vesmír. 1995, 74(9), 504-507. ISSN 0042-4544.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Diffrakční analýza makroskopických zbytkových napětí a úrovně plastické deformace v okolí svarů na prstenci vzduchovodu letounu L59E poškozeného v provozu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční analýza zbytkových napětí v okolí svarů netlakovaných a tlakovaných ocelových trubek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Analýza relaxace zbytkových napětí v okolí svarů tlakových ocelových trubek
In: Seminář "Problémy provozu a údržby PG JE VVER-1996 ČVTS Vítkovice 1995 cze Seminář "Problémy provozu a údržby PG JE VVER-1996" Ostravice CZ 19950601 19950602. Vítkovice: ČVTS, 1995, pp. 1-6.
1995
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Rentgenová analýza zbytkových napětí vyvolaných laserovým řezáním
In: Proc. of the 2nd International Symposium of Advanced Materials and Technologies INNOVATION'95. 1995, pp. 273-276.
1995
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Analýza zbytkové napjatosti v povrchových vrstvách konstrukční keramiky
In: Mezinár. vědecká konf. VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 13-26.
1995
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Rentgenová analýza zbytkových napětí vyvolaných laserovým řezáním
In: Innovation 95. 2nd Int. Symposium of Advanced Materials and Technologies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 273-276.
1995
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Analýza zbytkové napjatosti v povrchových vrstvách konstrukční keramiky
In: Mezinár. konf. VŠB-TU v Ostravě. Sborník. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 114-117.
1995
Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J. - Kreissl, J., - Pohl, U.W.
Optische und EPR-Eigenschaften des Vanadiums in ZnTe
In: Verhandl. DPG [7], 30. 1995, pp. 1278.
1995
Bryknar, Z. - Peka, P. - Koňáková, A. - Král, J., - Schulz, H.-J.
Luminescence of Defect Centres in Hg2Cl2
Radiat. Effects and Detects in Solids. 1995, 134(1-4), 447-451.
1995
Gosman, A. - Jakůbek, J. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Pospíšil, S. - Ryparová, E. - Sopko, B. - Fischer, S. - Jech, Č. - Vobecký, M. - Burian, I., - Merta, J.
Nové metodiky stanovování radonu a jeho dceřiných produktů ve vzduchu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Kraus, I. - Gosmanová, G. - Ganev, N., - Berka, L.
Diffraction Analysis of Aluminium Specimens after Plastics Extension
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 551-552.
1995
Brodská, S. - Sopko, B. - Mácha, I., - Papež, V.
Sensitive Layers for Detection of Organic Amines and Halothane in Gaseous Phase
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 151-152.
1995
Tomiak, Z. - Mácha, I. - Pospíšil, S., - Sopko, B.
Diagnostics of Semiinsulating GaAs
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 123-124.
1995
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z., - Jiroušek, P.
Energy Transfer in Hg2Cl2 Crystals
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 121-122.
1995
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z. - Hejtmánek, J., - Knížek, K.
Neutron Diffraction Study of the Y-Ca-Ba-Cu-O System
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 119-120.
1995
Böhm, J. - Mácha, I. - Králová, R. - Němeček, S. - Novák, R. - Pavel, J. - Sopko, B. - Stupka, L. - Štědroň, M. - Šťastný, J. - Vaníčková, M., - Vyskočil, S.
Prague Electron Conductive Glass
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 109-110.
1995
Böhm, J. - Černý, F. - Kocián, M. - Mácha, I. - Němeček, S. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Sopko, B. - Stupka, L. - Štědroň, M. - Šťastný, J. - Vyskočil, L., - Vaníčková, M.
The First Microstrip Gas Chamber Made in Czech Republic
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 107-108.
1995
Frank, H. - Hamal, K. - Mácha, I. - Procházka, I., - Sopko, B.
Investigation of Ge-Si Monocrystals Suitable for Spad Construction
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 105-106.
1995
Trepakov, V. - Vikhnin, V. - Shaplygina, T. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Savinov, M. - Smutný, F. - Jastrabík, L. - Jelínek, M., - Trtík, V.
Luminescence and Possible Phase Transformation of Cr-Doped Sr0.998Ca0.002TiO3 Thin Films Deposited by the Excimer Laser Ablation Method
In: 8th EMF. 1995, pp. 562.
1995
Bryknar, Z. - Potůček, Z.
Energy Transfer in Mercurous Chloride Single Crystals: Visible Spectral Region
In: Int. Conf. Advanced Materials and Technologies. 1995, pp. 98.
1995
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Smirnov, L.S.
Neutron Powder Diffraction Study of Deuterated Ammonium Thiocyanate Monoclinic Phase
In: Proceedings of the International Workshop Neutron Scattering Applications. 1995, pp. 17.
1995
Jirák, Z. - Hejtmánek, J. - Knížek, K. - Dlouhá, M., - Vratislav, S.
Structure and Transport Properties of YO.8CaO.2Ba2Cu3Oy (y=9-6.9)
In: Proceedings of the International Workshop Neutron Scattering Applications. 1995, pp. 16.
1995
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Jirák, Z. - Hejtmánek, J., - Knížek, K.
Structures of Layered Perovskites Ln1-xAxMnO4 (Ln=La,Nd;A=Sr,Ba) with Mn3+/Mn4+ (1:1)
In: Proceedings of the International Workshop Neutron Scattering Applications. 1995, pp. 15.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční analýza napětí v otvorech pro TS trubky
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Pospíšil, S. - Kubašta, J. - Tomiak, Z. - Mareš, J. - Sopko, B., - Wilhelm, I.
Investigation of GaAs Radiation Detectors
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.
1995
Kraus, I.
Ukrajina i Rakousko vzpomínají na profesora pražské Německé techniky Ivana Puluje
Technik. 1995, 3(8), 56. ISSN 1210-616X.
1995
Kraus, I.
Nauka o krystalech = krystalografie + krystalonomie
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(3), 147-151. ISSN 0035-9343.
1995
Kraus, I.
Tři historická sdělení Wilhelma Conrada Röntgena
Československý časopis pro fyziku. 1995, 45 48-50. ISSN 0009-0700.
1995
Kraus, I.
Na FJFI ČVUT slouží neutrony strukturnímu výzkumu i průmyslové výrobě
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(2), 95-96. ISSN 0035-9343.
1995
Kraus, I.
1995 - rok rentgenových paprsků
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(1), 32-34. ISSN 0035-9343.
1995
Kraus, I.
Profesor Ivan Puljuj u Prazi
In: Mižnarodna naukova konferencija prisvjačena 15-riččju vid dnja narodžennja vidatnogo ukrainskogo fizika i elektrotechnika Ivana Puljuja. Tezi dopovidej. 1995, pp. 7-8.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Zařízení pro měření rentgenografických elastických konstant
Czech Republic. Patent CZ 279702. 1995-06-29.
1995
Kraus, I.
K voprosu o profesional'noj realizacii inženerov s uzkoj specializaciej
In: Soveršenstvovanije podgotovki inženerov-ekonoistov dlja stroitel'stva. Materialy 3. očno-zaočnogo meždunar. naučno-metodičeskogo seminara. 1995, pp. 11-12.
1995
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
X-ray Stress Analysis of Quenched and Ground Alumina Samples
In: European Powder Diffraction Conf. (EPDIC IV). Book of Abstracts. Chester: Daresbury Laboratory, 1995. pp. 188.
1995
Kraus, I. - Ganev, N.
Diffraction Analysis of Thermal Residual Stress-Relaxation
In: Experimentální analýza napětí EAN 95. Sborník přednášek 33. konf. Třešť: Česká spol. pro mechaniku, 1995, pp. 141-146.
1995
Kraus, I. - Ganev, N.
Difrakční analýza zbytkové napjatosti v otvorech pro teplosměnné trubky parogenerátorů
In: Korozní a spolehlivostní problematika PG JE VVER. Vítkovice: VTS, 1995, pp. 1-4.
1995
Ganev, N. - Kraus, I.
Příspěvek k rentgenografickému studiu laserového zpevňování povrchu pro zlepšení jeho odolnosti proti opotřebení
In: Vrstvy odolné proti opotřebení. Sborník 2. konf. Praha: ČTS, 1995, pp. 137-141.
1995
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Residual Stress Investigation of Plasma-Sprayed Alumina Layers by Means of X-ray Diffraction Method
In: Advanced Materials and Technologies. Proc. of the 14th Int. Conf. 1995, pp. 207-214.
1995
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Residual Stresses Induced by Laser Hardening
In: METAL 95. Vol. 4. 4th Int. Metallurgical Symposium. Ostrava: Tanger, 1995, pp. 187.
1995
Kraus, I. - Ganev, N.
Distribution of Residual Stresses Due to Grinding and Shot Peening
In: 2nd Int. Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers. Book of Abstracts. Lviv: Lvivska politechnika, 1995, pp. 156-157.
1995
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Possibilities of X-ray Analysis of Residual Stress Due to Shot Peening
In: Applied Crystallography. Proc. of the XVI. Conf. 1995, pp. 105-110.
1995
Vratislav, S. - Dlouhá, M. - Bosáček, V., - Janeba, D.
Structural Investigations on Faujasite Structures with Chemisorbed Molecules by Neutron Diffraction
In: Proc. of the European Powder Diffraction Conference. 1995, pp. 33.
1995
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Texture Analysis of Zircaloy-4 Tubes by Neutron Diffraction
In: Proc. of the Int. Conf. Mathematical Methods of Texture Analysis. 1995, pp. 48-49.
1995
Horký, M. - Baldrian, J., - Vratislav, S.
Struktura polymerních směsí polyamidu 6 s polymerem ABS
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Dohnálek, J. - Ganev, N., - Kraus, I.
Realizace tenzometrického experimentu na prototypu difraktometru realizovaného rtg. laboratoří KIPL
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Janeba, D. - Vratislav, S., - Bosáček, V.
Struktura zeolitu typu faujasitu s chemisorbovanými molekulami methyljodidu
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Plšek, J. - Knor, Z., - Černý, S.
Autoemisní mikroskopie vícesložkových povrchů
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Šturc, P. - Frait, Z., - Zemek, J.
Studium magnetoelastických vlastností amorfních feromagnetik
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Morkes, D. - Cháb, V. - Ulrych, I., - Ondrejček, M.
Studium difúze plynných adsorbátů na povrchu polovodičů
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Borusík, O. - Cháb, V., - Chvoj, Z.
Studium fázových přechodů v a-Si:H indukovaných laserovými pulsy
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Stress Gradient Due to Polishing and Sho-Peening
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 437-438.
1995
Dlouhá, M. - Vratislav, S. - Janeba, D., - Bosáček, V.
The Crystal Structure of the Synthetic NaX & ZK5 Zeolites Determined from Neutron Powder Diffraction Data
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 435-436.
1995
Wilhelm, I. - Doležal, Z. - Kubašta, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B., - Tomiak, Z.
Investigation of GaAs Radiation Detectors
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 67-68.
1995
Tomiak, Z. - Sopko, B., - Mácha, I.
Bulk GaAs Radiation Detectors
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 65-66.
1995
Mácha, I. - Sopko, B. - Tomiak, Z. - Černý, F. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Bohm, J. - Němeček, J. - Šťastný, J. - Vaníčková, M., - Závada, P.
Coordinate Detectors of Elementary Particles
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 63-64.
1995
Frank, H. - Mácha, I., - Sopko, B.
Test Equipment for Measuring Minority Carrier Diffusion Length of Si-Wafers in Accordance with ASTM F 391
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 59-60.
1995
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z. - Jiroušek, P., - Král, J.
Photochemical Processes in Hg2Cl2 Cystals
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 57-58.
1995
Kraus, I. - Ganev, N. - Gosmanová, G. - Tietz, H.-D. - Pfeiffer, L., - Böhm, S.
Residual Stress Measurement in Alumina Coatings
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1995, 199 15-17. ISSN 0921-5093.
1995
Heijne, E. H. M. - Antinori, F. - Beker, H. - Batignani, G. - Beusch, W. - Leitner, R. - Lokajíček, M. - Pospíšil, S. - Řídký, J. - Sopko, B. - Strakoš, V., - Vrba, V.
Development of silicon micropattern pixel detectors
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1994, 348(2-3), 399-408. ISSN 0168-9002.
1994
Kalvoda, L. - BACK, R. - Ferencz, A. - NEHER, D., - Wegner, G.
PHOTOCONDUCTIVITY IN SANDWICH CELLS WITH LANGMUIR-BLODGETT-FILMS OF PHTHALOCYANINATO-POLYSILOXANES
Molecular crystals and liquid crystals. 1994, 252 223-232. ISSN 1058-725X.
1994
Trepakov, V. - Dimza, V. - Jastrabík, L. - Savinov, A., - Bryknar, Z.
Luminescence and optical absorption in nominally pure and Cr‐doped PLZT ceramics
physica status solidi (b). 1994, 183(1), 299-307. ISSN 0370-1972.
1994
Strunz, P. - Vratislav, S.
Využití maloúhlového rozptylu neutronů ve fyzice pevných látek a v materiálovém výzkumu
Řež u Prahy: 1994. PhD Thesis. AV ČR, Ústav jaderné fyziky.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Příspěvek k vlivu nekoherentně rozptýleného záření na difrakční profil
In: Regionální prášková difrakční konferencia RPDK'95. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1994, pp. 4.
1994
Peka, P.
Optische Untersuchungen von Umlaudungsprozessen an Titan-, Vanadium- und Kupferionen in II-VI-Halbleitern
Berlin: 1994. PhD Thesis. Technische Universit"t.
1994
Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J. - Schwarz, R., - Benz, K.W.
Energy Levels of Vanadium Ions in CdTe
In: Verhandl. DPG [7], 29. 1994, pp. 1046.
1994
Dziesiaty, J. - Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J., - Klimakow, A.
Electron Paramagnetic Resonance Related to Optical Charge-transfer Processes in ZnSe:Ti
Physical Review. 1994, 49 17011-17021.
1994
Peka, P. - Schulz, H.-J.
Unified Description on Cu-related Luminescence Processes in II-VI Semiconductors by Acceptor-bound Exciton Decay
Solid State Communications. 1994, 89 225-228. ISSN 0038-1098.
1994
Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J. - Schwarz, R., - Benz, K.W.
Energy Levels of Vanadium Ions in CdTe
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1994, 58 447-451. ISSN 0947-8396.
1994
Peka, P. - Schulz, H.-J.
Empirical One-electron Model of Optical Transitions in Cu-doped ZnS and CdS
Physica B. 1994,(193), 57-65. ISSN 0921-4526.
1994
Peka, P. - Lehr, M.-U. - Dziesiaty, J. - Müller, S. - Kreissl, J. - Rudolph, P., - Schulz, H.-J.
Optical and Magnetic Properties of Titanium Ions in CdTe and (Cd, Zn)Te
Materials Science Forum. 1994,(143-147), 435-440. ISSN 0255-5476.
1994
Klimakow, A. - Dziesiaty, J. - Korostelin, J. - Lehr, M.-U. - Peka, P., - Schulz, H.-J.
Vapour Growth, EPR and Optical Study of ZnSe: Ti Single Crystals
Advanced Materials for Optics and Electr. 1994, 3 253-260.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
X-ray Stress Analysis of Plasma-Sprayed Alumina Coatings
In: Innovations 94. Proc. of the 1st Int. Symposium and Exposition of Innovative Firms. 1994, pp. 101-105.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Využití rentgenové tenzometrie při tepelném zpravování ocelí
In: 15. dny tepelného zpracování. Sborník. 1994, pp. 23-25.
1994
Genev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
Rešenije problem mašinostroitel'noj technologii s pomoščju rentgenovskoj tenzometrii
In: Tezisy dokladov k 3. meždunarodnoj konferencii Prikladnaja rentgenografija metallov. 1994, pp. 17.
1994
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
X-ray Techniques of Stress Gradient Measurement
In: Book of Abstracts 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 1994, pp. 39.
1994
Kraus, I.
EAN 94 - konference o experimentální analýze napětí
Technik. 1994, 2(8), 57. ISSN 1210-616X.
1994
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Neutron Diffraction Study of Textures
In: Proc. of the Colloquy Experimental Technique in X-ray and Neutron Structure Analysis. Ostrava: VŠB-TUO, 1994, pp. 204-208.
1994
Mácha, I. - Sopko, B.
Vybrané metody diagnostiky fyzikálních vlastností křemíku
Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B., - Greene, B.
Picosecond Photon Counting in the Near Infrared
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Sopko, B.
Legování křemíku jadernými transmutacemi
Praha: 1994. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron Diffraction Analysis of BaCuO2
In: Proc. of the 15th European Crystallographic Meeting (ECN-15). 1994, pp. 637.
1994
Vratislav, S. - Dlouhá, M.
Neutronografické studium textur
In: Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Ostrava: Krystalografická společnost, 1994, pp. 204-208.
1994
Bryknar, Z. - Bykov, I. - Dimza, V. - Jastrabík, L. - Savinov, A. - Soukup, L., - Trepakov, V.
Optical Spectra of PLZT Ceramics
In: Electroceramics IV. Proc. of the 4th Int. Conf. on Electronic Ceramics and Applications. 1994, pp. 431-434.
1994
Bryknar, Z. - Schulz, H.-J. - Peka, P. - Koňáková, A., - Král, J.
Luminiscence of Defect Centres in Hg2Cl2
In: 7th Europhysical Conf. on Defects in Insulating Materials. 1994, pp. 409.
1994
Dziesiaty, J. - Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J., - Klimakow, A.
Electron Paramagnetic Resonance Related to Optical Charge-Transfer Processes in ZnSe:Ti
Physical Review. 1994, 49 17011-17021.
1994
Peka, P. - Lehr, M.U. - Schulz, H.-J. - Schwarz, R., - Benz, K.W.
Energy Levels of Vanadium Ions in CdTe
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1994, 447-451. ISSN 0947-8396.
1994
Peka, P. - Schulz, H.-J.
Unified Description of Cu-Related Luminescence Processes in II-VI Semiconductors by Acceptor-Bound Exciton Decay
Solid State Communications. 1994, 89 225-228. ISSN 0038-1098.
1994
Peka, P. - Schulz, H.-J.
Empirical One-Electron Model of Optical Transitions in Cu-doped ZnS and CdS
Physica B. 1994,(193), 57-65. ISSN 0921-4526.
1994
Peka, P. - Lehr, M.U. - Dziesiaty, J. - Mueller, S. - Kreissl, J. - Rudolph, P., - Schulz, H.-J.
Optical and Magnetic Properties of Titanium Ions in CdTe and (Cd,Zn)Te
Materials Science Forum. 1994,(143-147), 435-440. ISSN 0255-5476.
1994
Klimakow, A. - Dziesiaty, J. - Korostelin, J. - Lehr, M.U. - Peka, P., - Schulz, H.-J.
Vapour Growth, EPR and Optical Study of ZnSe:Ti Single Crystals
Adv. Mat. Opt. Electr. 1994, 3 253-260.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická analýza povrchové napjatosti pásů válcovaných na trati P 250
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Diffraction Measurement of Residual Stresses in Plasma-Sprayed Al2O3 Layers
In: Proc. of the International Conference on Problems of Products Quality Assurance in Machine-Building. 1994, pp. 227-232.
1994
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
X-ray Residual Stress Investigation in Alumina Coatings
In: Proc. of the Int. Conf. Power Diffraction and Crystal Chemistry. 1994,
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Základy difrakční techniky měření makroskopických zbytkových napětí
In: Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Ostrava: Krystalografická společnost, 1994, pp. 154-164.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Fotografický film a bodové detektory
In: Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Ostrava: Krystalografická společnost, 1994, pp. 25-36.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Příspěvek k analýze vztahu mezi zbytkovou napjatostí a mechanickým opracováním ocelí
In: Korozní a spolehlivostní problematika PG JE VVER. 1994,
1994
Kraus, I. - Ganev, N., - Gosmanová, G.
Difrakční analýza zbytkových napětí v plasmaticky stříkaných vrstvách Al2O3
In: Sborník EAN 94. 1994, pp. 115-118.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Současné trendy aplikace rentgenové tenzometrické metody
In: Proc. of the 3rd Regional Czecho-Slovak Conference on Power Diffraction. 1994, pp. 24-38.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
X-ray Tensometry in Materials Science and Engineering 1924-1994
In: Abstracts of the 4th Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education. (Dobřichovice, 19-21 Sept. 1994). 1994, pp. 13.
1994
Ganev, N. - Kraus, I., - Gosmanová, G.
Possibilities of X-Ray Analysis of Residual Stress Due to Shot-peening
In: Book of Abstracts XVIth Conf. on Applied Crystallography. 1994, pp. 20.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Zbytkové napětí - nepřítel strojírenské výroby
Technik. 1994, 2(8), 32-33. ISSN 1210-616X.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Zbytková napětí v systémech "keramika-kov"
Technik. 1994, 2(7), 28. ISSN 1210-616X.
1994
Kraus, I.
EAN - konference o experimentální analýze napětí
Technik. 1994, 2(8), 57. ISSN 1210-616X.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Difrakční analýza makroskopických napětí
In: Difrakcia na polykryštalických látkach. Bratislava: Vydavatelstvo R & D Print, 1994, pp. 281-301.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Experimenální zařízení II
In: Difrakcia na polykryštalických látkach. Bratislava: Vydavatelstvo R & D Print, 1994, pp. 129-159.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Příspěvek k 70. výročí rentgenové tenzometrie
In: Sborník z 5. mezinárodního sympozia CONMET 94. 1994, pp. 15-17.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Základy difrakční techniky měření makroskopických zbytkových napětí
In: Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Ostrava: Krystalografická společnost, 1994, pp. 154-164.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Fotografický film a bodové detektory
In: Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Ostrava: Krystalografická společnost, 1994, pp. 25-36.
1994
Sobotková, M. - Tvrdý, M. - Sobotka, J. - Vodárek, V., - Ganev, N.
Posouzení odolnosti proti koroznímu praskání svorníků v jaderné energetice s přihlédnutím ke stavu jejich povrchové napjatosti
In: Sborník z 5. mezinárodního sympozia CONMET 94. 1994, pp. 15-17.
1994
Čiasnohová, A. - Sopko, B. - Srnka, D., - Čilingarov, A.
Štúdium Si a Si(Li) detektorov na radiačnú odolnosť
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Potůček, Z. - Bryknar, Z., - Polák, K.
Fotoluminiscence halogenidů jednomocné rtuti
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická difrakční měření zbytkové napjatosti a "míry plastické deformace" na povrchu "U"-profilů
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická analýza relaxace svařovacích zbytkových napětí v okolí svarů tlakovaných ocelových trubek
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994.
1994
Kraus, I.
Pět set let od narození Georga Agricoly
Technik. 1994, 2(4), 58. ISSN 1210-616X.
1994
Kraus, I. - Ganev, N.
Keramické povrchy kovových součástí
Technik. 1994, 2(4), 50. ISSN 1210-616X.
1994
Sýkora, P. - Ganev, N., - Kraus, I.
Rentgenová tenzometrická analýza relaxace zbytkových napětí ve svařovaných trubkách
Technický zpravodaj VTEI, Nová huť Ostrava. 1994, 92/94 40-45.
1994
Králová, R.
Residual Stresses Induced in Steel by Laser Melting
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1994, 174 51-54. ISSN 0921-5093.
1994
Hazdra, P. - Vobecký, J. - Voves, J. - Spurný, F. - Sopko, B. - Mácha, I., - Oswald, J.
Big Hopes for Application of Radiation Damages in Semiconductor Devices
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 181-182.
1994
Ganev, N. - Gosmanová, G., - Kraus, I.
The Near Surface Machining and Quenching Residual Stress State in Polycrystalline Al2O3
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 139-140.
1994
Bryknar, Z. - Jastrabík, L., - Koňáková, A.
Optical Properties of Nominally Pure and Cr-Doped PLZT Ceramics
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 105-106.
1994
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 115-116.
1994
Sopko, B. - Mácha, I. - Procházka, I. - Hamal, K. - Frank, H. - Virius, M. - Lonek, B., - Hazdra, P.
Application of Radiation Damage in Semiconductors
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 111-112.
1994
Tomiak, Z. - Sopko, B. - Mácha, I., - Frank, H.
GaAs Particle and Gama-Ray Detectors
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 109-110.
1994
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron Diffraction Analysis of BaCuO2 at 7 K
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 103-104.
1994
Bryknar, Z. - Koňáková, A. - Jiroušek, P. - Král, J., - Potoček, V.
Luminescence of Defects in Mercurous Chloride Crystals
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 107-108.
1994
Kalvoda, L. - Brynda, E.
STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF COPPER TETRA-TERT-BUTYLPHTHALOCYANINE LANGMUIR-BLODGETT-FILMS
Thin Solid Films. 1993, 232(1), 120-125. ISSN 0040-6090.
1993
WINKELHAHN, HJ - SERVAY, TK - Kalvoda, L. - SCHULZE, M. - NEHER, D., - WEGNER, G.
ELECTROOPTICAL PROPERTIES OF LIQUID-CRYSTALLINE RIGID ROD-LIKE POLYMERS WITH NLO-ACTIVE SIDEGROUPS
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT-PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 1993, 97(10), 1287-1293. ISSN 0005-9021.
1993
SERVAY, TK - WINKELHAHN, HJ - SCHULZE, M. - BOEFFEL, C. - NEHER, D. - WEGNER, G., - Kalvoda, L.
PROPERTIES AND DESIGN CRITERIA OF 2ND-ORDER NONLINEAR-OPTICAL MATERIALS BASED ON SIDE-CHAIN POLYESTERS WITH AN AROMATIC MAIN-CHAIN
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT-PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 1993, 97(10), 1272-1280. ISSN 0005-9021.
1993
Bryknar, Z. - Schulz, H.-J. - Peka, P., - Koňáková, A.
Infrared Luminescence of Mercurous Chloride Crystals
In: Int. Conf. Luminescence and Opt. Spectr. Cond. Matter, ICL 93 Technical Digest. 1993, pp. 4-81.
1993
Lehr, M.U. - Peka, P. - Schulz, H.-J., - Klimakow, A.
Optical Properties of Ti Ions in ZnSe
In: Europhys. Conf. Abstracts 17A. 1993, pp. 1430.
1993
Lehr, M.U. - Peka, P. - Schulz, H.-J. - Klimakow, A., - Rudolph, P.
Optische Spektroskopie an Titan-Ionen in II-VI-Kristallen
In: DFG-Kolloquium II-VI-Halbleiter. 1993,
1993
Vratislav, S.
Neutronografická difrakční analýza materiálů s perovskitovou strukturou
Praha: 1993. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Pospíšil, J. - Chvostová, D., - Koňáková, A.
Příprava a studium makromolekulárních látek s nelineárními optickými vlastnostmi
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Hazdra, P. - Vobecký, J. - Kejhar, M. - May, J. - Seidl, P. - Sopko, B. - Mácha, I. - Oswald, J., - Svoboda, P.
Application of Radiation Damages in Semiconductors-Processing
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 31-32.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografické měření zbytkových napětí na povrchu šroubů z austenitické oceli
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Rentgenografická difrakční diagnostika zbytkové napjatosti vyvolané balotinováním
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Problems of Non-uniform Residual Stress in Research Work at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering in Prague
In: Residual Stress. Oberursel: DGM Informationsgesellschaft-Verlag, 1993, pp. 525-533.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Application of the X-Ray Residual Stress Analysis in Czechoslovak Machine Industry
In: Residual Stress. Oberursel: DGM Informationsgesellschaft-Verlag, 1993, pp. 487-494.
1993
Kraus, I.
Zbytkové napětí v keramice a keramických kompozitech
In: IV. sympozium CONMET 93. Sborník. 1993, pp. 7-10.
1993
Kraus, I.
O podgotovke češskich studentov v sovremennych jevropejskich rynočnych uslovijach
In: Soveršenstvovanije podgotovki inženerov-ekonomistov dlja stroitelstva. Sborník. 1993,
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Aplikace rentgenové tenzometrie na inženýrskou keramiku
In: Rozvoj materiálových vied vo výskume a výučbe. 1993, pp. 111.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Příspěvek k difrakčnímu výzkumu korundové keramiky
In: 11. konference českých a slovenských fyziků. Sborník. 1993, pp. 28.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
X-Ray Stress Analysis in Ceramics
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 205-206.
1993
Balla, J. - Kraus, I. - Ganev, N., - Tolnai, R.
Application of X-Ray Tensometry in Wear Investigation
In: Proc. of the VIth Int. Congress on Tribology. 1993. pp. 371-375.
1993
Kraus, I. - Ganev, N. - Čermáková, I., - Wilam, M.
Spolehlivost predikace korozního praskání pod napětím
Kovové materiály. 1993, 31(5), 419-426. ISSN 0023-432X.
1993
Králová, R.
Depth Distribution of Residual Stresses in Laser-Surface-Melted Steel
J. Mater. Sci. Lett. 1993, 12 1951-1952.
1993
Jastrabík, L. - Samukhin, A.N. - Trepakov, V.A., - Bryknar, Z.
Light Propagation and Laser Effect in Active Layered Structures
In: Int. Conf. Luminescence and Opt. Spectr. Cond. Matter, ICL 93 Technical Digest. 1993, pp. 5-81.
1993
Bryknar, Z. - Trepakov, V.A. - Dimza, V., - Jastrabík, L.
Luminescence and Optical Absorption in Nominally Pure and Cr-Doped PLZT Ceramics
In: Int. Conf. Luminescence and Opt. Spectr. Cond. Matter, ICL 93 Technical Digest. 1993. p. 5-82.
1993
Bryknar, Z. - Schulz, H.-J. - Peka, P., - Koňáková, A.
Infra-Red Luminescence of Mercurous Chloride Crystals
In: Int. Conf. Luminescence and Opt. Spectr. Cond. Matter, ICL 93 Technical Digest. 1993, pp. 4-81.
1993
Bryknar, Z. - Hrdina, J. - Jastrabík, L. - Samukhin, A.N., - Trepakov, V.A.
Laser Effect in Multilayer Structures
In: Proc. 7th Czecho-Slovak Conf. on Thin Films. Ed. 1993, pp. 249-252.
1993
Trepakov, V.A. - Trtik, V. - Bryknar, Z. - Jastrabík, L. - Jelínek, M., - Shapligina, T.A.
Epitaxial Growth and Luminescence of Chromium Doped SrTiO3 Thin Films
In: Proc. 7th Czecho-Slovak Conf. on Thin Films. Ed. 1993, pp. 212-215.
1993
Bryknar, Z. - Holoubek, M., - Walter, J.
Photosensitivity of Mercurous Chloride Single Crystals to Polarized Ultraviolet Light
In: Proc. Int. Conf. Defects in Insul. Mat.- Eds.. 1993, pp. 1154-1157.
1993
Jiroušek, P.
Vyšší programovací jazyk pro logické řízení paralelními procesy
Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Využití difrakční analýzy ke studiu relaxace zbytkových napětí
In: Sborník ze semináře Korozní a spolehlivostní problematika PG JE VVER. 1993,
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Modelování rentgenografického tenzometrického experimentu na korundové keramice
In: Sborník EAN 93. 1993, pp. 175-178.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Vliv balotinování na zbytkovou napjatost
[Technical Report] 1993.
1993
Jirák, Z. - Pollert, E., - Vratislav, S.
The Cooperative Jahn-Teller Effect in BaFe2.5Mn9.5O19
Physica B. 1993,(183), 96-102. ISSN 0921-4526.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Difrakční analýza napětí vyvolaných netřískovým opracováním kovů
In: 2. regionálná Česko-slovenská konferencia o práškovej difrakcii. 1993, pp. 33-36.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Relaxace povrchových zbytkových napětí ve svařovaných trubkách
In: Sborník EAN. 1993, pp. 107-110.
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
Konstrukční keramika - nová oblast aplikací difrakční tenzometrie
Conmet bulletin. 1993,(1), 23-24.
1993
Ganev, N. - Kraus, I.
Past and Present of X-Ray Stress Measurement in Czech Republic
Newsletter. 1993,(10),
1993
Kraus, I.
Three Times about Crystals from the Heart of Europe
Newsletter. 1993,(10),
1993
Kraus, I. - Ganev, N.
European Conference on Residual Stresses
Bull. Krystalografické společnosti. 1993, 49.
1993
Pospíšil, S. - Sopko, B. - Havránková, E. - Janout, Z. - Koníček, J. - Mácha, I., - Pavlů, J.
Si Diode As a Small Detector of Slow Neutrons
Radiation Protection Dosimetry. 1993, 46(2), 115-118. ISSN 0144-8420.
1993
Hamal, K. - Procházka, I. - Sopko, B. - Pershin, S., - Makarov, V.
Compact Lidar for Ecology and Meteorology
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 45-46.
1993
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
Neutron Diffraction Analysis of BaCuO2
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 105-106.
1993
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 103-104.
1993
Sopko, B. - Mácha, I. - Procházka, I. - Hamal, K., - Hazdra, P.
Application of Radiation Damages in Semiconductors - Detectors
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 99-100.
1993
Bryknar, Z. - Koňáková, A., - Jiroušek, P.
Near Infra-red Defect Luminescence of Hg2Cl2
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 209-210.
1993
Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Merta, M.
Quantitative Texture Analysis of Oriented Transformer Sheets
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 207-208.
1993
Kraus, I.
Úvod do fyziky kovů
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
1993
Kraus, I.
Struktura a vlastnosti krystalů
Praha: Academia, 1993.
1993
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B., - Mácha, I.
Novel contribution in branch of ultra-fast condensed matter spectroscopic photon counting system
In: Proceedings of the 22nd European Solid State Device Research Conference. Amsterdam: Elsevier, 1992, pp. 643-645. European Solid State Device Research Conference. ISSN 1930-8876. ISBN 0-444-89478-0.
1992
BARANCOK, D. - Cirak, J. - Tomcik, P. - Haluska, M. - Brynda, E. - Kalvoda, L., - Nespurek, S.
CHARGE TRANSIENT SPECTROSCOPY STUDIES ON METAL LANGMUIR-BLODGETT GAAS STRUCTURES
Thin Solid Films. 1992, 210(1-2), 324-326. ISSN 0040-6090.
1992
Knížek, K. - Jirák, Z. - Pollert, E. - Zounová, F., - Vratislav, S.
Structure and Magnetic Properties of Pr1-xSrxMnO3 Perovskites
Journal of Solid State Chemistry. 1992, 100(2), 292-300. ISSN 0022-4596.
1992
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B. - Říčka, J., - Höbel, M.
All solid state picosecond photon counting system for spectroscopy
Institute of Physics Conference Series. 1991, 126 147-149. ISSN 0951-3248.
1991
Brynda, E. - Koropecký, I. - Kalvoda, L., - Nespurek, S.
ELECTRICAL AND PHOTOELECTRICAL PROPERTIES OF COPPER TETRA[4-TERT-BUTYLPHTHALOCYANINE] LANGMUIR-BLODGETT-FILMS
Thin Solid Films. 1991, 199(2), 375-384. ISSN 0040-6090.
1991
Dlouhá, M. - Kalvoda, L. - Vratislav, S., - Cech, AB
Neutronografická texturní analýza trubek na bázi Zr slitin
Kovové materiály. 1991, 29(4), 289-299. ISSN 0023-432X.
1991
Sopko, B. - Pavlů, J. - Procházka, I., - Mácha, I.
Detection of near IR radiation by SiGe material
In: Proceedings of ESSDERC '90. London: Taylor & Francis, 1990. pp. 413-416. ESSDERC Proceedings. ISSN 1930-8876. ISBN 978-0-7503-0065-0.
1990
Procházka, I. - Hamal, K. - Kirchner, G., - Sopko, B.
Photodiode for Subcentimeter Satellite Laser Ranging Operating at Room Temperature and Single Photon Level
In: Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 1990, pp. 138. Technical Digest Series. ISBN 978-1-55752-132-3.
1990
Kalvoda, L. - Dlouhá, M. - Vratislav, S., - Jirák, Z.
NEUTRON-DIFFRACTION STUDY OF CRYSTAL AND MAGNETIC-STRUCTURES OF BATI0.6MG0.6FE10.8O19 AND BATI2CO2FE8O19
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1990, 87(1-2), 243-249. ISSN 0304-8853.
1990
Brynda, E. - Kalvoda, L. - Koropecký, I. - Nespurek, S., - Rakušan, J.
COPPER TETRA-4-TERT-BUTYLPHTHALOCYANINE LANGMUIR-BLODGETT-FILMS - PHOTOELECTRICAL AND STRUCTURAL STUDIES
Synthetic Metals. 1990, 37(1-3), 327-333. ISSN 0379-6779.
1990
Kalvoda, L. - Kmínek, I. - Cimrová, V. - Nespurek, S. - Schnabel, W., - Sedláček, J.
CHARGE CARRIER PHOTOGENERATION ON SOME SUBSTITUTED POLYACETYLENES
COLLOID AND POLYMER SCIENCE. 1990, 268(11), 1024-1027. ISSN 0303-402X.
1990
Stehlé, C. - Kozlová, M. - Larour, J. - Nejdl, J., - Krůs, M.
Reply on the comment of the paper "new probing techniques of radiative shocks"
Optics Communications. 2014, 318 ISSN 0030-4018.
2014
Pilař, J. - Slezák, O. - Sikociński, P. - Divoky, M. - Sawicka-Chyła, M., - Jelínková, H.
Design and optimization of an adaptive optics system for a high-average-power multi-slab laser (HiLASE): erratum
Applied Optics. 2014, 53(33), 7877. ISSN 1559-128X.
2014
Batysta, F. - Antipenkov, R. - Green, J.T. - Naylon, J.A. - Novák, J. - Mazanec, T., - Hříbek, P.
Pulse synchronization system for picosecond pulse-pumped OPCPA with femtosecond-level relative timing jitter
Optics Express. 2014, 22(24), 30281-30286. ISSN 1094-4087.
2014
Pilař, J. - Slezak, O. - Sikociński, P. - Divoky, M. - Sawicka-Chyła, M. - Bonora, S. - Lucianetti, A. - Mocek, T, - Jelínková, H.
Design and optimization of an adaptive optics system for a high-average-power multi-slab laser (HiLASE)
Applied Optics. 2014, 53(15), 3255-3261. ISSN 1559-128X.
2014
Chyła, M. - Miura, T. - Smrz, M. - Jelínková, H. - Endo, A, - Mocek, T
Optimization of beam quality and optical-to-optical efficiency of Yb:YAG thin-disk regenerative amplifier by pulsed pumping
Optics Letters. 2014, 39(6), 1441-1444. ISSN 0146-9592.
2014
Cirrone, G. A. P. - Tramontan, A. - Candiano, G. - Carpinelli, M. - Krása, J. - Margarone, D., - Prokůpek, J.
A new Thomson Spectrometer for high energy laser-driven beams diagnostic
Journal of Instrumentation. 2014, 9 ISSN 1748-0221.
2014
Míka, M. - Pína, L. - Hudec, R. - Havlíková, R. - Švéda, L., - Jankovský, O.
Způsob tepelného tvarování křemíkových plátků pro přesnou rentgenovou optiku
Czech Republic. Patent CZ 304298. 2014-01-08.
2014
Míka, M. - Pína, L. - Hudec, R. - Havlíková, R. - Švéda, L., - Jankovský, O.
Tepelně tvarované křemíkové plátky pro přesnou rentgenovou optiku
Czech Republic. Patent CZ 304312. 2014-01-15.
2014
Kodet, J. - Schreiber, K. U. - Plötz, Ch. - Kronschnabl, G., - Procházka, I.
The New Phase-calibration System of the Geodetic Observatory Wettzell
In: IVS 2014 General Meeting Proceedings "VGOS: The New VLBI Network". Beijing: Science Press, 2014, pp. 122-125. IVS General Meeting Proceedings. ISBN 978-7-03-042974-2.
2014
Fojtík, A. - Kálal, M. - Prnka, T. - Šperlink, K. - Mašláň, M. - Zbořil, R. - Bencko, V., - Šiňor, M.
NANO - fascinující fenomén současnosti
Dobřany: COMTES FHT a.s, 2014. ISBN 978-80-260-7135-8.
2014
Bulgakova, N. M. - Zhukov, V. P. - Meshcheryakov, Y. P. - Gemini, L. - Brajer, J. - Rostohar, D., - Mocek, T.
Pulsed laser modification of transparent dielectrics: what can be foreseen and predicted by numerical simulations?
Journal of the Optical Society of America. 2014, 31(11), C8-C14. ISSN 0740-3224.
2014
Staněk, T. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M., - Šloufová, I.
Observation of Overtone Progression in Resonance Raman Spectra of 1,3,5-triazin-2-yl-1-aminopyrene Derivatives
In: XXIV. International Conference on Raman Spectroscopy. Jena: Leibniz Institute of Photonic Technology, 2014. p. 124-125. ISBN 978-83-60043-27-1.
2014
Staněk, T. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Šloufová, I., - Mojzeš, P.
SERS spectra of N-triazinylated 1-aminopyrenes
In: Surface-Enhanced Spectroscopies. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2014, pp. 155. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/ses2014/
2014
Hübner, J. - Vrba, P. - Straus, J. - Jančárek, A., - Nevrkla, M.
Dynamics of pre-ionized fast capillary discharge
Physica Scripta. 2014, T161 ISSN 0031-8949.
2014
Vrba, P. - Vrbová, M. - Zakharov, SV - Zakharov, VS - Jančárek, A., - Nevrkla, M.
Nitrogen capillary plasma as a source of intense monochromatic radiation at 2.88 nm
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2014, 196(SI), 24-30. ISSN 0368-2048.
2014
Novotný, F.
Image processing App in Mathematica: Measuring complex shaped metal nanoparticles in noisy micrographs
In: Wolfram Library Archive. Champaign, Illinois: Wolfram Reasearch, Inc., 2014, Available from: http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/8974/
2014
Dřínek, V. - Strašák, T. - Novotný, F. - Fajgar, R., - Bastl, Z.
RIR MAPLE procedure for deposition of carbon rich Si/C/H films
Applied Surface Science. 2014,(292), 413-419. ISSN 0169-4332.
2014
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Funkční vzor kalibračního standardu pro ELT
[Functional Sample] 2014.
2014
Liberatore, C. - Mann, K. - Müller, M. - Pína, L. - Juha, L. - Rocca, J.J. - Endo, A., - Mocek, T.
EUV ablation of organic polymers at a high fluence
High Power Laser Science and Engineering. 2014,(2), 1-5. ISSN 2095-4719.
2014
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Su, L. - Jiang, D. - Ma, F. - Zhang, Q. - Cao, Y., - Xu, J.
Diode pumped continuous and quasi continuous laser operation of TGT-grown Nd,Y-codoped:SrF2 crystal
In: The 2nd. Laser Ignition Conference (LIC'14). 2014. pp. LICp-4-1-LICp-4-2.
2014
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Analysis of subwavelength - grating waveguide structures with 3D Fourier modal methods
In: The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014, pp. 22.
2014
Fiala, J. - Richter, I.
Explanation of extraordinary transmission on 1D and 2D metallic gratings
In: The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014, pp. 27.
2014
Mužík, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Diode-Pumped Actively Mode-Locked Tm:YLF Laser
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Smetanin, S. - Doroshenko, M. - Ivleva, L. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Low-threshold parametric Raman generation of high-order Raman components in crystals
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2014, 117(1), 225-234. ISSN 0946-2171.
2014
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Su, L. - Jiang, D. - Ma, F. - Zhang, Q. - Cao, Y., - Xu, J.
Laser characteristics of TGT-grown Nd,Y-codoped:SrF2 single crystal
In: Proceedings of SPIE vol. 9135: Laser Sources and Applications II. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 91351U-1-91351U-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-083-9.
2014
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Su, L. - Jiang, D. - Ma, F. - Zhang, Q. - Cao, Y., - Xu, J.
Pulsed and continuous-wave laser operation of TGT-grown Nd, Y-codoped : SrF2 single crystal
Laser Physics Letters. 2014, 11(5), 055001-1-055001-4. ISSN 1612-2011.
2014
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Su, L. - Jiang,, D. - Ma, F. - Zhang, Q. - Cao, Y., - Xu, J.
Diode-pumped Free-running and Mode-locked Operation of Nd,Y:SrF2 Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. AM5A.33-1-AM5A.33-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Mužík, J. - Kubeček, V. - Jelínek, M., - Vyhlídal, D.
1.2 W actively mode-locked Tm:YLF laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 9441. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2014. p. 94410E-1-94410E-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-556-8.
2014
Cupal, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Passively mode-locked quasi-continuously end-pumped Yb:YAG laser at room and cryogenic temperatures
In: Proceedings of SPIE Vol. 9441. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2014. pp. 94410H-1-94410H-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-556-8.
2014
Jelínek, M. - Frank, M. - Kubeček, V. - Matějec, V. - Kašík, I., - Podrazký, O.
Air core Bragg fibers for delivery of nearinfrared laser radiation
In: Proceedings of SPIE Vol. 9441. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2014. pp. 94411B-1-94411B-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-556-8.
2014
Hemmer, M. - Sanchez, D. - Jelínek, M. - Jelínková, H. - Kubeček, V., - Biegert, J.
Fiber-seeded, 10-ps, 2050-nm, multi-mJ, cryogenic Ho:YLF CPA
In: CLEO 2014: Solid State Laser Systems for Secondary Source Generation (SM1F). 2014. pp. SM1F.3-1-SM1F.3-2. ISBN 978-1-55752-999-2.
2014
Petráček, J. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Ekşioğlu, Y.
Analysis of plasmonic slot waveguide couplers in linear and nonlinear regimes
In: Proceedings of the 22th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Marseille: Institute Fresnel, 2014, pp. 75.
2014
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Studies on dipolar interactions in arrays of sub-wavelength plasmonic nanoparticles
In: Proceedings of the 22th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Marseille: Institute Fresnel, 2014, pp. 74.
2014
Koška, P. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Modeling of nonlinear nanoplasmonic and nanophotonic directional couplers
In: Proceedings of the 22th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Marseille: Institute Fresnel, 2014. pp. 33.
2014
Richter, I. - Kwiecien, P. - Fiala, J. - Petráček, J. - Ekşioğlu, Y. - Kuzmiak, V., - Čtyroký, J.
Physics and Advanced Simulations of Photonic and Plasmonic Structures
In: Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). Piscataway: IEEE Service Center, 2014. pp. 1-9. ISSN 2162-7339. ISBN 978-1-4799-5600-5.
2014
Petráček, J. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Ekşioğlu, Y.
Numerical investigation of plasmonic directional couplers consisting of two dielectric slab waveguides separated with metallic claddings, in both linear and nonlinear regimes, has been performed, in terms of their geometrical as well as physical parameters.
In: CEITEC Annual Conference Frontiers in Material and Life Sciences - Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 195. ISBN 978-80-210-7159-9.
2014
Škereň, M. - Květoň, M.
Příprava holografických exponátů pro muzeum v Týně nad Vltavou.
[Research Report] 2014. Report no. 830-8301425.
2014
Šulc, J. - Jelínková, H.
Časová odezva elektronického detekčního modulu s navázanými plastovými vlákny
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. FJFI Preprint S. 2014/731.
2014
Proška, J. - Novotný, F. - Štolcová, L., - Havel, F.
Dodávka povrchově modifikovaných kovových nanočástic, jejich charakterizace, analýzy mikroskopických preparátů.
[Research Report] 2014.
2014
Liberatore, C. - Mann, K. - Müller, M. - Pína, L. - Juha, L. - Vyšín, L. - Rocca, J. J. - Endo, A., - Mocek, T.
Short-wavelength ablation of polymers in the high-fluence regime
Physica Scripta. 2014, T161 ISSN 0031-8949.
2014
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
European laser timing - phase 4, the first year
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. 1414000028.
2014
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Kompletace elektroniky detektoru fotonů na bázi diody SAP s napájecím zdrojem a optického spínače typu Start
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. 8301407D100.
2014
Gavrilov, P.
Měření parametrů a laserovy popis výrobků v roce 2014
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. 1401D.
2014
Abelev, B. - Abramyan, A. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Performance of the ALICE experiment at the CERN LHC
International Journal of Modern Physics A. 2014, 29(24), 1430044-1-1430044-120. ISSN 0217-751X.
2014
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J. - Michálek, V., - Pánek, P.
Sub-picosecond timing system and its application in frequency sources diagnostics
In: Metrology of time and space - Symposium Materials. Mendeleevo: VNIIFTRI, 2014. p. 20-23. ISBN 978-5-903232-47-5.
2014
Hashida, M. - Gemini, L. - Nishi, T. - Miyasaka, Y. - Sakagami, H. - Shimizu, M. - Inoue, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Periodic Grating Structures on Metal Self-organized by Double-pulse Irradiation
JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING. 2014, 9(3), 234-237. ISSN 1880-0688.
2014
Zíková, M. - Hospodková, A.
MOVPE prepared InAs/GaAs quantum dots covered by GaAsSb layer with long wavelength emission at 1.8 micrometers
Journal of Crystal Growth. 2014, ISSN 0022-0248.
2014
Hospodková, A. - Zíková, M.
Growth of InAs/GaAs quantum dots covered by GaAsSb in multiple structures studied by reflectance anisotropy spectroscopy
Journal of Crystal Growth. 2014, ISSN 0022-0248.
2014
Zíková, M. - Hospodková, A. - Pangrác, J. - Hulicius, E. - Komninou, Ph., - Kioseoglou, J.
Characterisation of InAs/GaAs Quantum Dots by High Resolution Transmission Electron Microscopy
In: Čtvrtá studentská konference fyziky pevných látek. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. pp. 84-89. ISBN 978-80-01-05565-6.
2014
Pína, L. - Burrows, D. - Cash, W. - Černá, D. - Gorenstein, P. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršíková, V. - Sieger, L., - Tichý, V.
X-ray monitoring for astrophysical applications
In: Proceedings of SPIE vol. 9207: Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IX. Bellingham: SPIE, 2014. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-234-5.
2014
Procházka, I. - Pánek, P., - Kodet, J.
Note: Precise phase and frequency comparator based on direct phase-time measurements
Review of Scientific Instruments. 2014, 85(12), ISSN 0034-6748.
2014
Dirkx, D. - Noomen, R. - Procházka, I. - Bauer, S., - Vermeersen, L. L. A.
Influence of atmospheric turbulence on planetary transceiver laser ranging
Advances in Space Research. 2014, 54(11), 2349-2370. ISSN 0273-1177.
2014
Currie, D. G. - Procházka, I.
Atmospheric effects and ultimate ranging accuracy for lunar laser ranging
In: Proc. SPIE 9224, Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans III. Bellingham: SPIE, 2014. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-251-2.
2014
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Technology demonstrator of radiation resistant photon counting detector
In: Proc. SPIE 9218, Earth Observing Systems XIX. Bellingham: SPIE, 2014, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-245-1.
2014
Blažej, J. - Procházka, I. - Kodet, J., - Linhart, P.
Indoor demonstration of free-space picosecond two-way time transfer on single photon level
In: Proc. SPIE 9224, Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans III. Bellingham: SPIE, 2014, Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-251-2.
2014
Doroshenko, M. - Konyushkin, V.A. - Nakladov, N.A. - Fedorov, P.P. - Osiko, V.V. - Martynova, K.A. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Spectroscopic and Laser Properties of Tm3+ Ions in Fluoride Crystals and Ceramics
In: Laser Optics, 2014 International Conference. New York: IEEE Press, 2014. p. R1-27. ISBN 978-1-4799-3884-1.
2014
Nejezchleb, K. - Kapitch, N. - Škoda, V. - Jelínková, H. - Koubíková, L. - Šulc, J. - Bohacek, P., - Remeš, Z.
BaWO4 Intracavity Pumped Eye-safe Raman Laser
In: Laser Optics, 2014 International Conference. New York: IEEE Press, 2014. pp. R1-20. ISBN 978-1-4799-3884-1.
2014
Kwiecien, P. - Fiala, J. - Štolcová, L. - Proška, J., - Richter, I.
Approaches to Electromagnetic Simulations of Advanced SERS Substrates
In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0.
2014
Domonkos, M. - Ižák, T. - Štolcová, L. - Proška, J. - Demo, P., - Kromka, A.
Structuring of diamond films using microsphere lithography
Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 320-324. ISSN 1210-2709.
2014
Domonkos, M. - Ižák, T. - Štolcová, L. - Proška, J., - Kromka, A.
Fabrication of periodically ordered diamond nanostructures by microsphere lithography
physica status solidi (b). 2014, 251(12), 2587-2592. ISSN 0370-1972.
2014
Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Fedorov, P.P., - Osiko, V.V.
Temperature Influence on Tm:Ho:CaF2 Spectroscopy and Laser Properties
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATh2A.14-1-ATh2A.14-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Jabczynski, J.K. - Kaskow, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Zendzian, W., - Kopczynski, K.
New Method of Energy Control in Passively Q-switched Diode-end-pumped Lasers
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATu2A.36-1-ATu2A.36-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Doroshenko, M. - Osiko, V.V. - Jelínková, H. - Jelínek, M. - Němec, M. - Kovalenko, N. - Gerasimenko, A., - Puzikov, V.
Spectroscopic and Laser Properties of Cr2+ Ions in Zn1-xMgxSe Solid Solutions
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATu2A.14-1-ATu2A.14-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Němec, M. - Šulc, J. - Indra, L. - Fibrich, M., - Jelínková, H.
Diode Pumped Eye-safe Tunable Er:YAG Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATu2A.23-1-ATu2A.23-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Šulc, J. - Švejkar, R. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Konyushkin, V.A. - Nakladov, A.N., - Osiko, V.V.
Er:SrF2 Crystal for Diode-pumped 2.7 um Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATu2A.22-1-ATu2A.22-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M. - Fibrich, M. - Doroshenko, M. - Osiko, V.V. - Badikov, V., - Badikov, D.V.
Mid-IR Radiation Generated by Dy:PbGa2S4 Laser
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2014. pp. ATu2A.12-1-ATu2A.12-3. ISBN 978-1-55752-822-3.
2014
Kaskow, M. - Šulc, J. - Jabczynski, J.K., - Jelínková, H.
Variable Energy, High Peak Power, Passive Q-switching Diode End-pumped Yb:LuAG Laser
Laser Physics Letters. 2014, 11(12), 125809-1-125809-5. ISSN 1612-2011.
2014
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M. - Zagoruiko, Y.A. - Kovalenko, N.O. - Gerasimenko, A.S. - Puzikov, V.M., - Komar, V.K.
Iron Bulk Lasers Working under Cryogenic and Room Temperature
In: Proceedings of SPIE Vol. 9441. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2014. pp. 94410D-1-94410D-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-556-8.
2014
Šulc, J. - Kaskow, M. - Jelínková, H., - Jabczynski, J.K.
Diode Pumped Yb-lasers Q-switched by V:YAG Saturable Absorber
In: Proceedings of SPIE Vol. 9441. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2014. pp. 94410I-1-94410I-9. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-556-8.
2014
Vondrová, Š. - Parkman, T. - Nevrkla, M. - Brůža, P., - Vrbová, M.
Comparison of LPP and DPP in nitrogen source
In: ECLIM 2014 - Book of Abstracts. 2014. pp. 158.
2014
Renner, O. - Šmíd, M. - Antonelli, L., - Batani, D.
Suprathermal electron production at shock-ignition-relevant conditions characterized by combined methods of x-ray imaging and spectroscopy
In: 41st EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: EPS, 2014. pp. 1--4. ISBN 2-914771-90-8.
2014
Šmíd, M. - Renner, O. - Pisarczyk, T., - Kalinowska, Z.
X-ray spectroscopic study of effective plasma parameters in shock-ignition relevant plasmas
In: 41st EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: EPS, 2014. pp. 1-4. ISBN 2-914771-90-8.
2014
Vrbová, M. - Vrba, P. - Zakharov, S. V. - Zakharov, V. S. - Müller, M. - Pánek, D. - Parkman, T., - Brůža, P.
Laser Plasma Monochromatic Soft X-ray Source Using Nitrogen Gas Puff Target
In: 2014 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2014. pp. 16.
2014
Batani, D. - Antonelli, L. - Atzeni, S. - Badziak, J. - Baffigi, F. - Chodukowski, T. - Consoli, F. - Cristoforetti, G. - De Angleis, R. - Dudzak, R. - Folpini, G. - Giuffrida, L. - Gizzi, L.A. - Kalinowska, Z. - Koester, P. - Krousky, E. - Krus, M. - Labate, L. - Levato, T. - Maheut, Y. - et al.
Generation of high pressure shocks relevant to the shock-ignition intensity regime
PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21(3), 1-7. ISSN 1070-664X.
2014
Šmíd, M. - Renner, O. - Rosmej, F.B., - Khaghani, D.
Investigation of x-ray emission induced by hot electrons in dense Cu plasmas
Physica Scripta. 2014, 2014(T161), 1-3. ISSN 0031-8949.
2014
Parkman, T. - Vondrová, Š. - Nevrkla, M. - Brůža, P., - Vrbová, M.
Comparison of Laser Produced Plasma and Discharge Produced Plasma as a Source for Soft X-Ray Microscopy
In: 2014 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2014. pp. 12.
2014
Zavadilová, A. - Vyhlídal, D. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Beat-Note Detection in Subharmonic Synchronously Intracavity Pumped OPO
In: Proceedings of ICALEO 2014. Orlando: LIA, 2014. pp. 239-243. ISBN 9781940168029.
2014
Zavadilová, A. - Vyhlídal, D. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Subharmonic synchronously intracavity pumped picosecond optical parametric oscillator for intracavity phase interferometry
Laser Physics Letters. 2014, 11(12), 125403. ISSN 1612-2011.
2014
Pšikal, J. - Klimo, O. - Weber, S., - Margarone, D.
Increased efficiency of ion acceleration by using femtosecond laser pulses at higher harmonic frequency
PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21 073108-1-073108-6. ISSN 1070-664X.
2014
Váchal, P. - Wendroff, B.
Symmetry Preservation and Volume Consistency in an r-z Staggered Scheme
In: Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2014. p. 6001-6012. ISBN 978-84-942844-7-2.
2014
Klíma, M. - Kuchařík, M., - Shashkov, M.
Combination of Intersection- and Swept-Based Methods for Single-Material Remap
In: Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2014. p. 5977-5988. ISBN 978-84-942844-7-2.
2014
Gemini, L. - Hashida, M. - Shimizu, M. - Miyasaka, Y. - Inoue, S. - Tokita, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Periodic nanostructures self-formed on silicon and silicon carbide by femtosecond laser irradiation
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 2014, 117(1), 49-54. ISSN 0947-8396.
2014
Cikhardt, J. - Krása, J. - DE Marco, M. - Pfeifer, M. - Velyhan, A. - Krouský, E. - Cikhardtová, B. - Kubeš, P. - Klír, D. - Řezáč, K. - Ullschmied, J., - Skála, J.
Measurement of the Target Current and EMP on Terawatt Laser System PALS
In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. p. 89. ISSN 2083-5876.
2014
Cikhardt, J. - Krása, J. - DE Marco, M. - Pfeifer, M. - Velyhan, A. - Krouský, E. - Cikhardtová, B. - Klír, D. - Řezáč, K. - Ullschmied, J. - Skála, J. - Kubeš, P., - Kravárik, J.
Measurement of the target current by inductive probe during laser interaction on terawatt laser system PALS
Review of Scientific Instruments. 2014, 85(10), ISSN 0034-6748.
2014
DE Marco, M. - Pfeifer, M. - Krousky, E. - Krasa, J. - Cikhardt, J. - Klír, D., - Nassisi, V.
Basic features of electromagnetic pulse generated in a laser-target chamber at 3-TW laser facility PALS
Journal of Physics: Conference Series. 2014, 508(1), ISSN 1742-6588.
2014
Velechovský, J. - Breil, J., - Liska, R.
Flux corrected remapping using piecewise parabolic reconstruction for 2D cell-centered ALE methods
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2014, 76(9), 575-586. ISSN 0271-2091.
2014
Cortese, P. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Neutron emission from electromagnetic dissociation of Pb nuclei at √ s NN = 2.76 TeV measured with the ALICE ZDC
In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2014, pp. 1-14. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. Available from: http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2014/07/epjconf_icfp2012_00073.pdf
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Production of charged pions, kaons and protons at large transverse momenta in pp and Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2014, 736 196-207. ISSN 0370-2693.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Agnelo, M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at √s = 7 TeV
European Physical Journal C. 2014, 74(8), 1-21. ISSN 1434-6044.
2014
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Bučková, M. - Kašparová, M., - Bradna, P.
Er:YAG Laser Delivery Systems and Sonic-activated Bulk Composite Restoration: Sculpturing and Microleakage Evaluation
In: Proceedings of SPIE vol. 8929: Lasers in Dentistry XX. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 892909-1-892909-7. Proceedings of SPIE. ISSN 1605-7422. ISBN 978-0-8194-9842-7.
2014
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Power-scaling of Pr:YAlO3 Microchip Laser Operating at 747 nm Wavelength at Room Temperature
Laser Physics Letters. 2014, 11(10), 105802-1-105802-3. ISSN 1612-2011.
2014
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Influence of Temperature on Pr:YAlO3 Laser Operation in the Orange and Near-infrared Spectral Range
Laser Physics Letters. 2014, 11(10), 105801-1-105801-4. ISSN 1612-2011.
2014
Jambunathan, V. - Těsnohlídková, L. - Miura, T. - Endo, A. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Cryogenic Spectroscopy of Yb:YGAG Ceramic for High Energy Short Pulse Lasers
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. pp. 39. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínková, H., - Němec, M.
Power-scaled Laser-diode Pumped 747 nm Pr:YAlO3 Laser in Microchip Resonator Arrangement
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. pp. 38. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Šulc, J. - Němec, M. - Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Fibrich, M. - Fedorov, P.P., - Osiko, V.V.
Pumping Wavelength Influence on Tm:Ho:CaF2 Ceramics Laser
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. pp. 31. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Zagoruiko, Y.A. - Kovalenko, N.O. - Gerasimenko, A.S. - Puzikov, V.M., - Komar, V.K.
Comparison of Fe:ZnSe and Fe:ZnMgSe Laser Characteristics in Dependence on Temperature
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. pp. 24. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Němec, M. - Šulc, J. - Doroshenko, M. - Fibrich, M. - Jelínková, H. - Fedorov, P.P., - Osiko, V.V.
Temperature Influence on Diode Pumped Dy:PGS Laser
In: Europhysics Conference Abstract Volume 38 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2014. pp. 23. ISBN 2-914771-89-4.
2014
Jelínková, H. - Bučková, M. - Dostálová, T. - Kašparová, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Bradna, P.
Er:YAG kontaktní a nekontaktní laserová preparace kavity s ultrazvukovou aktivací kompozitního materiálu při zhotovení výplně
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2014, 114(3), 67-71. ISSN 1213-0613.
2014
Jelínková, H. - Vyhlídal, D. - Čech, M. - Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M., - Koutný, T.
Er:Cr:YSGG Q-switched Laser for Pumping Mid-IR Systems
In: Proceedings of SPIE vol. 9135: Laser Sources and Applications II. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 913526-1-913526-5. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-083-9.
2014
Šulc, J. - Švejkar, R. - Němec, M. - Jelínková, H. - Nitsch, K. - Cihlář, A. - Král, R. - Nejezchleb, K. - Rodová, M., - Nikl, M.
Er-doped Ortho- and Metha-phosphate Glassy Mixtures for 1.54 μm Laser Construction
In: Proceedings of SPIE vol. 9135: Laser Sources and Applications II. Bellingham: SPIE, 2014. p. 91351T-1-91351T-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-083-9.
2014
Němec, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Fibrich, M. - Nejezchleb, K., - Kapitch, N.
Compact Nd:YAG Laser Operating at 1.06, 1.32, and 1.44 um Wavelength
In: Proceedings of SPIE vol. 9135: Laser Sources and Applications II. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 91351S-1-91351S-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-083-9.
2014
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Cryogenically Cooled Pr:YAlO3 Laser Operating at 747 nm, 662 nm, and 622 nm Wavelengths
In: Proceedings of SPIE vol. 9135: Laser Sources and Applications II. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 91351O-1-91351O-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-083-9.
2014
Remlová, E. - Dostálová, T. - Michalusova, I. - Vránová, J. - Jelínková, H., - Hubáček, M.
Infantile Hemangioma: Pulsed Dye Laser Versus Surgical Therapy
Laser Physics. 2014, 24(5), 055601-1-055601-6. ISSN 1054-660X.
2014
Němec, M. - Jelínková, H. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Doroshenko, M.
Delivery of 3-5 um Laser Radiation by a Hollow Waveguide
Laser Physics. 2014, 24(4), 045806-1-045806-5. ISSN 1054-660X.
2014
Fibrich, M. - Hambálek, T. - Němec, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Multiline Generation Capabilities of Diode-pumped Nd:YAP and Nd:YAG Lasers
Laser Physics. 2014, 24(5), 035803-1-035803-5. ISSN 1054-660X.
2014
Němec, M. - Fibrich, M. - Šulc, J. - Hambálek, T., - Jelínková, H.
Multiline Possibility of Nd:YAlO3 Laser in Spectral Range 1.3-1.5 um
In: Proceedings of SPIE vol. 8959: Solid State Lasers XXIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 895920-1-895920-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9872-4.
2014
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Spectroscopic and Lasing Properties of Pr:YAlO3 Material at Cryogenic Temperature
In: Proceedings of SPIE vol. 8959: Solid State Lasers XXIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 895921-1-895921-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9872-4.
2014
Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Fedorov, P.P., - Osiko, V.V.
Diode Pumped Tunable Lasers Based on Tm:CaF2 and Tm:Ho:CaF2 Ceramics
In: Proceedings of SPIE vol. 8959: Solid State Lasers XXIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2014. p. 895925-1-895925-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9872-4.
2014
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Kubeček, V.
Gain Switched Fe:ZnMgSe Laser Oscillation under Cryogenic Temperature
In: Proceedings of SPIE vol. 8959: Solid State Lasers XXIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2014. pp. 895926-1-895926-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9872-4.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Upgrade of the ALICE Experiment Letter Of Intent
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2014, 41(8), 1-151. ISSN 0954-3899.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Technical Design Report for the Upgrade of the ALICE Inner Tracking System
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2014, 41(8), 1-195. ISSN 0954-3899.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Centrality, rapidity and transverse momentum dependence of J/ψ suppression in Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV
Physics Letters B. 2014, 734 314-327. ISSN 0370-2693.
2014
Picciotto, A. - Margarone, D. - Velyhan, A. - Bellutti, P. - Krasa, J. - Szydlowsky, A. - Bertuccio, G. - Shi, Y. - Mangione, A. - Prokůpek, J. - Malinowska, A. - Krousky, E. - Ullschmied, J. - Laska, L. - Kuchařík, M., - Korn, G.
Boron-Proton Nuclear-Fusion Enhancement Induced in Boron-Doped Silicon Targets by Low-Contrast Pulsed Laser
Physical Review X. 2014, 4(3), ISSN 2160-3308.
2014
Maheut, Y. - Antonelli, L. - Atzeni, S. - Badziak, J. - Baffigi, F. - Batani, D. - Cecchetti, C. - Chodukowski, T. - Consoli, F. - Christoforetti, G. - De Angelis, R. - Folpini, G. - Gizzi, L.A. - Kalinowska, Z. - Kuchařík, M. - Koster, P. - Krousky, E. - Labate, L. - Levato, T. - Liska, R. - et al.
Experiment on laser interaction with a planar target for conditions relevant to shock ignition
Physica Scripta. 2014, T161 ISSN 0031-8949.
2014
Váchal, P. - Wendroff, B.
A symmetry preserving dissipative artificial viscosity in r-z geometry
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2014, 76(3), 185-198. ISSN 0271-2091.
2014
Domonkos, M. - Ižák, T. - Štolcová, L. - Proška, J., - Kromka, A.
Fabrication of periodically ordered diamond nano-structures by nanosphere lithography
In: Proceedings of the XXVIIIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials in Molecular Nanostructures. Berlin: Technische Universität, 2014. pp. 89.
2014
Batani, D. - Baton, S. - Casner, A. - Depierreux, S. - Hohenberger, M. - Klimo, O. - Koenig, M. - Labaune, C. - Ribeyre, X. - Rousseaux, C. - Schurtz, G. - Theobald, W., - Tikhonchuk, V.T.
Physics issues for shock ignition
Nuclear Fusion. 2014, 54(5), ISSN 0029-5515.
2014
Klimo, O. - Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T., - Weber, S.
Two-dimensional simulations of laser-plasma interaction and hot electron generation in the context of shock-ignition research
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2014, 56(5), ISSN 0741-3335.
2014
Pšikal, J. - Klimo, O., - Limpouch, J.
Simulations of femtosecond laser pulse interaction with spray target
Laser and Particle Beams. 2014, 32(1), 145-156. ISSN 0263-0346.
2014
Velechovský, J. - Liska, R., - Tikhonchuk, V.
Arbitrary Lagrangian-Eulerian hydrodynamical method for laser plasma modeling
In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. pp. 61-62. ISSN 2083-5876.
2014
Vagovič, P. - Švéda, L. - Cecilia, A. - Hamann, E. - Pelliccia, D. - Gimenez, E.N. - Korytár, D. - Pavlov, K.M. - Zápražný, Z. - Zuber, M. - Koenig, T. - Olbinado, M. - Yashiro, W. - Momose, A. - Fiederle, M., - Baumbach, T.
X-ray Bragg Magnifier Microscope as a linear shift invariant imaging system: image formation and phase retrieval.
Optics Express. 2014, 22(18), 21508-21520. ISSN 1094-4087.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of charged jet suppression in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 2014(3), 1-38. ISSN 1029-8479.
2014
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Photon counting detector for space debris laser tracking and lunar laser ranging
Advances in Space Research. 2014, 54(4), 755-758. ISSN 0273-1177.
2014
Platkevič, M. - Jakůbek, J. supervisor - Blažej, J. supervisor - Touš, J. opon. - Sopko, B. opon., - Georgiev, V. opon.
Signal Processing and Data Read-out from Position Sensitive Pixel Detectors
Praha: Defense date 2014-05-27. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by J. BLAŽEJ and J. JAKŮBEK.
2014
Novotný, F. - Wandrol, P. - Proška, J., - Šlouf, M.
In Situ WetSTEM Observation of Gold Nanorod Self-Assembly Dynamics in a Drying Colloidal Droplet
Microscopy and Microanalysis. 2014, 20(2), 385-393. ISSN 1431-9276.
2014
Philimonenko, V.V. - Philimonenko, A.A. - Šloufová, I. - Hrubý, M. - Novotný, F. - Halbhuber, Z. - Krivjanska, M. - Nebesářová, J. - Šlouf, M., - Hozák, P.
Simultaneous detection of multiple targets for ultrastructural immunocytochemistry
Histochemistry and Cell Biology. 2014, 141(3), 229-239. ISSN 0948-6143.
2014
Badziak, J. - Jablonski, S. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Parys, P. - Raczka, P. - Rosinski, M. - Krousky, E. - Ullschmied, J. - Liska, R. - Kuchařík, M., - Torrisi, L.
The LICPA accelerator of dense plasma and ion beams
In: Journal of Physics: Conference Series. London: IOP Publishing, 2014. Conference Series. ISSN 1742-6588.
2014
Hanus, V. - Drška, L. - D'humieres, E., - Tikhonchuk, V.
Numerical study of positron production with short-pulse high-intensity lasers
Laser and Particle Beams. 2014, 32(1), 171-176. ISSN 0263-0346.
2014
Pilař, J. - Sikociński, P. - Pranovich, A. - Divoký, M. - Crump, P. - Staske, R. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Characterization of diode-laser stacks for high-energy-class solid state lasers
In: Proc. SPIE 8965, High-Power Diode Laser Technology and Applications XII. Bellingham: SPIE, 2014. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9878-6.
2014
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photon counting detector for high repetition rate optical time transfer providing extremely high data yield
Optical Engineering. 2014, 53(8), ISSN 0091-3286.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Aggarwal, M.M. - Rinella, G.A. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Two-and three-pion quantum statistics correlations in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider
Physical Review C. 2014, 89(2), 1-28. ISSN 0556-2813.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Křížek, F. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V. - et al.
J/psi production and nuclear effects in p-Pb collisions at=5.02 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 2014(2), 1-26. ISSN 1029-8479.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Křížek, F. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V. - et al.
Multiplicity dependence of pion, kaon, proton and lambda production in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2014, 728 25-38. ISSN 0370-2693.
2014
Váchal, P. - Wendroff, B.
Symmetry Preservation and Volume Consistency in an r-z Staggered Scheme
[Technical Report] 2014. Report no. LA-UR-14-21791.
2014
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Broz, M. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Eyyubova, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Multi-strange baryon production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2014, 728 216-227. ISSN 0370-2693.
2014
Špačková, B. - Lebrušková, P. - Šípová, H. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Homola, J.
Ambiguous Refractive Index Sensitivity of Fano Resonance on an Array of Gold Nanoparticles
Plasmonics. 2014, 9(4), 729-735. ISSN 1557-1955.
2014
Prokůpek, J. - Kaufman, J. - Margarone, D. - Krůs, M. - Velyhan, A. - Krása, J. - Burris-Mog, T. - Busold, S. - Deppert, O. - Cowan, T.E., - Korn, G.
Development and first experimental tests of Faraday cup array
Review of Scientific Instruments. 2014, 85(1), 013302-1-013302-6. ISSN 0034-6748.
2014
Kuchařík, M. - Shashkov, M.
Conservative multi-material remap for staggered multi-material Arbitrary Lagrangian-Eulerian methods
Journal of Computational Physics. 2014, 258 268-304. ISSN 0021-9991.
2014
Váchal, P. - Wendroff, B.
A Symmetry Preserving Dissipative Artificial Viscosity in an r-z Staggered Lagrangian Discretization
Journal of Computational Physics. 2014, 258 118-136. ISSN 0021-9991.
2014
Šulc, J. - Měsíček, J. - Hubka, Z. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Tunability of Yb: LuAG laser with high dopant concentration
In: CLEO/Europe-EQEC 2013 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2013. ISBN 978-1-4799-0594-2.
2013
Bakule, P. - Novák, J. - Kramer, D. - Strkula, P. - Novák, M. - Hřebíček, J. - Koutris, E. - Zervos, Ch. - Baše, R. - Batysta, F. - Hubka, Z. - Green, J.T., - Rus, B.
Design of kW level picosecond compressor of pump pulses for high power OPCPA
In: Proceedings of SPIE Vol. 8780 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology; and Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Washington: SPIE, 2013. p. 87801V. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9582-2.
2013
Affolder, A. - Aleev, A. - Allport, P.P. - Andricek, L. - Artuso, M. - Barabash, L. - Barber, T. - Barcz, A. - Bartosik, M.R. - Baselga, M. - Chren, D. - Kohout, Z. - Mašek, P. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Solar, M. - Sopko, V., - Sopko, B.
Recent progress of the RD50 Collaboration - Development of radiation tolerant tracking detectors
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2013. Proceedings of Science. ISSN 1824-8039.
2013
Hulicius, E. - Kubeček, V.
Semiconductor lasers for medical applications
In: Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. p. 222-250. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H., - Matejec, V.
Experimental Investigation of Delivery and Spectral Broadening of Nanosecond Laser Pulses in Bragg fiber with Silica Core
In: CLEO/Europe-EQEC 2013 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2013. ISBN 978-1-4799-0594-2.
2013
Šulc, J. - Krivosudský, O. - Jelínková, H., - Stepien, R.
Tunability of Yb:glass laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Navrátil, P. - Peterka, P., - Kubeček, V.
Effect of pump wavelength on self-induced laser line sweeping in Yb-doped fiber laser
In: Micro-structured and Specialty Optical Fibres II. Bellingham: SPIE, 2013. 1. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9577-8.
2013
Samain, E. - Courde, C. - Exertier, P. - Laas-Bourez, M. - Martin, N. - Torre, J.-M. - Guillemot, Ph. - Leon, S. - Rovera, D. - Abgrall, M. - Uhrich, P. - Sherwood, R. - Appleby, G. - Kodet, J. - Schreiber, U. - Eckl, J., - Fridelance, P.
Time transfer by laser link - T2L2: Microwave link comparison
In: 18th International Workshop on Laser Ranging Abstracts. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013,
2013
Pšikal, J.
Numerical study of femtosecond laser pulse interaction with water spray target
In: Proceedings of the 40th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2013. pp. 1194-1197. ISBN 978-1-63266-310-8.
2013
Přichystalová, H. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Bureš, F. - Dvořák, M. - Michl, M. - Čermák, J., - Burgert, L.
N-Triazinyl Derivatives of 1-and 9-aminoanthracene: Synthesis and Photo-Physical Properties
Journal of Fluorescence. 2013, 23(3), 425-437. ISSN 1053-0509.
2013
Mašek, M. - Klimo, O., - Jirka, M.
Numerical simulations of a strong laser pulse interaction with a relativistic electron beam for the near future ELI Beamlines experiment
In: Proceedings of the 40th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2013. ISBN 978-1-63266-310-8.
2013
Sgattoni, A. - Bigongiari, A. - Ceccotti, T. - Floquet, V. - Klimo, O., - Macchi, A.
Enhanced laser coupling and proton acceleration in grating targets by surface wave excitation in the relativistic regime
In: Proceedings of the 40th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2013. ISBN 978-1-63266-310-8.
2013
Procházka, I. - Schreiber, K. U. - Kodet, J. - Pánek, P., - Eckl, J.
Recent achievements in detector and timing technology for SLR and laser time transfer
In: 18th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013,
2013
Herold, G. - Eckl, J. - Mühlbauer, M. - Leidig, A. - Kodet, J., - Schreiber, K. U.
Progress Report on the WLRS: Getting ready for GGOS, LLR and Time Transfer
In: 18th International Workshop on Laser Ranging. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013.
2013
Domonkos, M. - Ižák, T. - Štolcová, L. - Proška, J., - Kromka, A.
Reactive ion etching of polystyrene microspheres
In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 24-28. ISBN 978-80-01-05334-8.
2013
Domonkos, M. - Ižák, T. - Štolcová, L. - Proška, J., - Kromka, A.
Controlled structuring of self-assembled polystyrene microsphere arrays by two different plasma systems
In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-47-5.
2013
Novotný, F. - Dědič, J., - Proška, J.
Anisometric gold nanoparticle self-assembly at water/air interface
In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-47-5.
2013
Štolcová, L. - Proška, J., - Procházka, M.
Rationally designed SERS substrates for the ultrasensitive detection of biologically important compounds
In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-47-5.
2013
Procházka, I. - Pánek, P. - Kodet, J., - Blažej, J.
Timing System with sub-picosecond temporal resolution
[Functional Sample] 2013.
2013
Kodet, J. - Plötz, Ch. - Schreiber, K. U. - Neidhardt, A. - Pogrebenko, S. - Haas, R. - Molera, G., - Procházka, I.
Co-location of space geodetics techniques in Space and on the ground
In: Proceedings of the 21st meeting of the European VLBI Group for Geodesy and Astrometry. Masala: Finnish Geodetic Institute, 2013, pp. 222-226. ISSN 0355-1962. ISBN 978-951-711-296-3.
2013
Rataj, J. - Škereň, M., - Matějů, I.
Detektor Čerenkovova záření na jaderném reaktoru
[Functional Sample] 2013.
2013
Kodet, J. - Schreiber, K. U. - Eckl, J. - Procházka, I., - Pánek, P.
Local ties control in application of laser time transfer
In: 18th International Workshop on Laser Ranging Abstracts. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013. pp. 43.
2013
Schreiber, K. U. - Kodet, J. - Schlicht, A. - Procházka, I. - Eckl, J., - Herold, G.
European Laser Time Transfer (ELT) and Laser Safety for the ISS
In: 18th International Workshop on Laser Ranging Abstracts. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013. pp. 41.
2013
Procházka, I. - Schreiber, K. U. - Kodet, J. - Schlicht, A., - Blažej, J.
European Laser Time Transfer (ELT) - System delays calibration
In: 18th International Workshop on Laser Ranging Abstracts. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013. pp. 40.
2013
Schlicht, A. - Schreiber, K. U. - Procházka, I., - Exertier, P.
Time Transfer: Sideline or Geodetic Objective?
In: 18th International Workshop on Laser Ranging Abstracts. Greenbelt, MD: International Laser Ranging Service, 2013. pp. 39.
2013
Nevrkla, M. - Jančárek, A.
Symetricky napájený budič kapilárního výboje
[Functional Sample] 2013.
2013
Pelaez, R. J. - Alfonso, C. N. - Bulíř, J. - Novotný, M. - Lancok, J., - Piksová, K.
2D plasmonic and diffractive structures with sharp features by UV laser patterning
Nanotechnology. 2013, 24(9), 095301:1-095301:7. ISSN 0957-4484.
2013
Proška, J. - Novotný, F., - Štolcová, L.
Příprava povrchově modifikovaných zlatých a stříbrných nanočástic v roztocích a příprava zlatých a stříbrných nanostruktur na substrátech
[Research Report] 2013.
2013
Grym, J. - Nohavica, D. - Gladkov, P. - Hulicius, E. - Pangrac, J., - Piksová, K.
Epitaxial growth on porous GaAs substrates
Comptes Rendus Chimie. 2013, 16(1), 59-64. ISSN 1631-0748.
2013
Klementová, M. - Palatinus, L. - Novotný, F. - Fajgar, R. - Šubrt, J., - Dřínek, V.
High-Aspect-Ratio and High-Flatness Cu-3(SiGe) Nanoplatelets Prepared by Chemical Vapor Deposition
Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2013, 13(6), 4302-4310. ISSN 1533-4880.
2013
Štolcová, L. - Domonkos, M. - Ižák, T. - Proška, J. - Procházka, M., - Kromka, A.
Plasma treatment as a versatile technique for preparation of plasmonic nanoantenna arrays
In: PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013, pp. 426-430. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4. Available from: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=https%3A%2F%2Fpiers.org%2Fpiersproceedings%2Fdownload.php%3Ffile%3DcGllcnMyMDEzU3RvY2tob2xtfDFQX0tfMDQyNi5wZGZ8MTMwMzIwMTg1MzM3&ei=H_81U8rbOan17Ab2zYH4Bw&usg=AFQjCNHMGaOWCL-
2013
Nevrkla, M. - Jančárek, A., - Nawaz, M.
DISCHARGE DRIVER FOR 13.4 NM XUV LASER
In: Digest of Technical Papers-IEEE International Pulsed Power Conference. Iowa: IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, 2013. pp. 902-905. ISBN 978-1-4673-5166-9.
2013
Nevrkla, M. - Jančárek, A., - Nawaz, M.
Discharge driver for 13.4 nm XUV laser
In: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2013. vol. 1,2. ISBN 9781467351669.
2013
Voltr, J.
Zpráva o třetím kole analýz aerorosolů
[Research Report] 2013. Report no. 3.
2013
Riconda, C. - Weber, S. - Klimo, O. - Heron, A., - Tikhonchuk, V.T.
Multi-dimensional PIC-simulations of parametric instabilities for shock-ignition conditions
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Voltr, J.
Zpráva o druhém kole analýz aerorosolů
[Research Report] 2013. Report no. 2.
2013
Svoboda, J. - Škereň, M. - Květoň, M., - Fiala, P.
Holographic 3D imaging - methods and applications
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2013. pp. 012051:1-012051:8. ISSN 1742-6588.
2013
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M., - Fiala, P.
Fabrication of synthetic diffractive elements using advanced matrix laser lithography
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2013. pp. 012075:1-012075:7. ISSN 1742-6588.
2013
Jelínková, H. - Hubka, Z. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Diodove cerpany laser Yb:YAG
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. Report no. 830138032.
2013
Květoň, M. - Škereň, M. - Fiala, P., - Havranek, A.
New recording material with AgBr nanoparticles for optical holography
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Institute of Physics, 2013. pp. 012029:1-012029:7. ISSN 1742-6588.
2013
Květoň, M. - Havranek, A. - Škereň, M., - Fiala, P.
Real-time measurements of diffraction grating growth in photopolymer recording materials
EPJ Web of Conferences. 2013, 48(48), ISSN 2100-014X.
2013
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M. - Hopp, J. - Possolt, M., - Fiala, P.
Diffractive elements for correction of chromatic aberrations of illumination systems
EPJ Web of Conferences. 2013, 48(48), ISSN 2100-014X.
2013
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M., - Fiala, P.
Fabrication of diffractive elements using matrix laser lithography
EPJ Web of Conferences. 2013, 48(48), ISSN 2100-014X.
2013
Svoboda, J. - Škereň, M. - Květoň, M. - Hopp, J. - Possolt, M., - Fiala, P.
Difraktivní prvky pro korekci barevné vady osvětlovacích systémů
Jemná mechanika a optika. 2013, 58(4), 127-128. ISSN 0447-6441.
2013
Škereň, M. - Květoň, M., - Fiala, P.
Příprava holografických exponátů pro NTM
[Research Report] 2013. Report no. 830-1380.
2013
Voltr, J.
Zpráva o prvním kole analýz aerorosolů
[Research Report] 2013. Report no. 1.
2013
Gavrilov, P.
Měření parametrů a laserový popis výrobků
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. Report no. 138003D.
2013
Procházka, I. - Blažej, J.
European laser timing - phase 3
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. Report no. 1413000011.
2013
Procházka, I. - Blažej, J.
European laser timing - phase 2
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. Report no. 1412000016.
2013
Martínková, M. - Kálal, M., - Shmatov, M. L.
Analysis of damaging effects of laser-plasma accelerated shrapnels on protecting glass shield
EPJ Web of Conferences. 2013, 59 08011.p1-08011.p5. ISSN 2100-014X.
2013
Kálal, M. - Kong, H.J., - Slezák, O.
Principles and issues related to SBS-PCM based self-navigation of lasers on injected pellets
EPJ Web of Conferences. 2013, 59 11004.p1-11004.p6. ISSN 2100-014X.
2013
Matějec, V. - Kašík, I. - Podrazký, O. - Aubrecht, J. - Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Preparation and characterization of Bragg fibers with air cores for transfer of laser radiation
In: Micro-structured and Specialty Optical Fibres II. Bellingham: SPIE, 2013. pp. 877508-1-877508-11. 1. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9577-8.
2013
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H. - Matějec, V. - Kašík, I., - Podrazký, O.
Experimental investigation of high power picosecond 1.06 um pulse propagation in Bragg fibers
In: PROCEEDINGS OF SPIE: Nonlinear Optics and Applications VII, Volume 8772. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. p. 87721E-1-87721E-10. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819495747.
2013
Matějec, V. - Kašík, I. - Podrazký, O. - Aubrech, J. - Frank, M. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Preparation and Characterization of Bragg Fibers for Delivery of Laser Radiation at 1064 nm
Radioengineering. 2013, 22(1), 346-351. ISSN 1210-2512.
2013
Basiev, T.T. - Doroshenko,, M.E. - Ivleva, Li.I. - Smetanin, S.N. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Four-wave-mixing generation of SRS components in BaWO4 and SrWO4 crystals under picosecond excitation
Quantum Electronics. 2013, 7(43), 616-620. ISSN 1063-7818.
2013
Dědič, J. - Květoň, M. - Almonasy, N. - Přichystalová, H., - Fiala, P.
Photorefractive polymer composites with new nonlinear optical chromophores for holographic record
In: PR’13 International conference on photorefractive effects, materials and devices. London: Institute of Physics, 2013. pp. 100.
2013
Vojtíšek, P. - Richter, I.
Surface states in photonic crystals
In: OAM 2012 - Optics and Measurement International Conference. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 00030:1-00030:4. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.
2013
Vojtíšek, P. - Proška, J. - Štolcová, L., - Richter, I.
Teoretické a experimentální aspekty opálových fotonických krystalů
Jemná mechanika a optika. 2013, 58(4), 120-126. ISSN 0447-6441.
2013
Kálosi, A. - Proška, J., - Richter, I.
Comparison of close-packed and non-close-packed opal photonic crystals as simulated with plane wave method
In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-87294-47-5.
2013
Kwiecien, P. - Čtyroký, J., - Richter, I.
Hybrid dielectric plasmonic slot guiding nanostructures — analysis with Fourier modal methods
In: Proceedings of the 20th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Enschede: University of Twente, Enschede, The Netherlands, 2013. pp. 68. ISBN 978-90-365-3538-0.
2013
Kwiecien, P. - Kuzmiak, V. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Nonreciprocal waveguiding EM surfaces and structures for THz region
In: Proceedings of the 20th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Enschede: University of Twente, Enschede, The Netherlands, 2013. pp. 34. ISBN 978-90-365-3538-0.
2013
Petráček, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Plasmonic slot waveguide couplers - comparison of linear and nonlinear regimes
In: Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Nano-Photonics MediNano-6. Lyon: Institut des Nanotechnologies de Lyon, 2013.
2013
Kwiecien, P. - Richter, I. - Kuzmiak, V., - Čtyroký, J.
Analysis of tunable one-way terahertz surface-magnetoplasmonic InSb waveguides
In: Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Nano-Photonics MediNano-6. Lyon: Institut des Nanotechnologies de Lyon, 2013.
2013
Kwiecien, P. - Kuzmiak, V. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Properties of One-way Magnetooptic Nanostructures in THz Range
In: Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013. p. 730-735. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4.
2013
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Studies on Fano Resonances in Subwavelength Plasmonic Nanostructures
In: Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013. pp. 439-442. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4.
2013
Čtyroký, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Dispersion Properties of Subwavelength Grating SOI Waveguides
In: Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013. pp. 1613-1617. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4.
2013
Richter, I. - Kwiecien, P., - Čtyroký, J.
Advanced photonic and plasmonic waveguide nanostructures analyzed with Fourier modal methods
In: Proceedings of the 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 2013. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2013. pp. Mo.B5.2-1-Mo.B5.2-7. ISSN 2161-2056.
2013
Čtyroký, J. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Cheben, P.
Analysis of couplers between photonic nanowires and subwavelength grating waveguides
In: PROCEEDINGS OF SPIE - Photonics, Devices, and Systems V, Volume 8781. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. pp. 87810B-1-87810B-10. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9583-9.
2013
Nývlt, M. - Škereň, M. - Stampanoni, M., - Mokso, R.
Phase Retrieval for Time Resolved Dual-Detector Microtomography with Partially Coherent X-rays
In: Computational Optical Sensing and Imaging. Washington, DC: Optical Society of America, 2013. pp. CTu3C.2. ISBN 978-1-55752-975-6.
2013
Mokso, R. - Marone, F. - Irvine, S. - Nývlt, M. - Schwyn, D. - Mader, K. - Taylor, G. K. - Krapp, H. G. - Škereň, M., - Stampanoni, M.
Advantages of phase retrieval for fast x-ray tomographic microscopy
Journal of Physics D: Applied Physics. 2013, 46(49), ISSN 0022-3727.
2013
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photon counting delay stability as a key factor for optical time transfer
In: Proc. SPIE 8773, Photon Counting Applications IV; and Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. vol. 8773. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9575-4.
2013
Vacek, M. - Michálek, V. - Peca, M. - Procházka, I., - Blažej, J.
Photon counting lidar for deep space applications: Concept and simulator
In: Proc. SPIE 8773, Photon Counting Applications IV; and Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. vol. 8773. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9575-4.
2013
Meng, W. - Zhang, H. - Zhang, Z., - Procházka, I.
The application of single photon detector technique in Laser Time Transfer for Chinese Navigation Satellites
In: Proc. SPIE 8773, Photon Counting Applications IV; and Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. vol. 8773. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9575-4.
2013
Michálek, V. - Vacek, M. - Procházka, I. - Blažej, J., - Peca, M.
Photon counting lidar for deep space applications: Demonstrator design
In: Proc. SPIE 8773, Photon Counting Applications IV; and Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. vol. 8773. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9575-4.
2013
Procházka, I. ed. - Sobolewski, R. ed., - Fiurášek, J. ed.
Proc. SPIE 8773, Photon Counting Applications IV; and Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing
Prague, 2013-04-15/2013-04-18. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. vol. 8773. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9575-4.
2013
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Space qualified photon counting detector package
In: Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9724-6.
2013
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Pánek, P.
Single photons optical two-way time transfer providing picosecond accuracy
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 86-89. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Kodet, J. - Schreiber, K. U. - Eckl, J. - Procházka, I., - Pánek, P.
Local ties control in application of laser time transfer
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 81-85. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Procházka, I. - Cacciapuoti, L. - Schreiber, K. U., - Schäfer, W.
ACES - ELT laser link performance and ps accuracy optical time transfer
In: From Quantum to Cosmos 6. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2013.
2013
Kodet, J. - Plötz, Ch., - Schreiber, K. U.
Co-location of space geodetics techniques in Space and on the ground
In: EGU General Assembly 2013. Vienna: European Geosciences Union, 2013. Geophysical Research Abstracts. ISSN 1607-7962.
2013
Michálek, V. - Kodet, J. - Schreiber, K. U. - Kronschnabl, G. - Plotz, C. - Procházka, I., - Pánek, P.
VLBI receiver chain monitoring
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 854-856. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Pánek, P. - Kodet, J., - Procházka, I.
Event timing device providing subpicosecond precision
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 167-170. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Blažej, J.
Laserový přenos času
Pražská technika. 2013, 15(5), 22-23. ISSN 1213-5348.
2013
Peca, M. - Michálek, V., - Vacek, M.
Clock composition by Wiener filtering illustrated on two atomic clocks
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 641-644. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Peca, M. - Vacek, M., - Michálek, V.
Programmable delay controller allowing frequency synthesis and arbitrary binary waveform generation
In: 2013 Joint European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC). Piscataway: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, 2013, pp. 192-195. ISBN 978-1-4799-0342-9.
2013
Divoký, M. - Sikociński, P. - Pilař, J. - Lucianetti, A. - Sawicka, M. - Slezák, O., - Mocek, T.
Design of high-energy-class cryogenically cooled Yb3+:YAG multislab laser system with low wavefront distortion
Optical Engineering. 2013, 52(6), 064201-1-064201-7. ISSN 0091-3286.
2013
Bartnik, A. - Wachulak, P. - Fiedorowicz, H. - Fok, T. - Jarocki, R. - Kostecki, J. - Sczurek, A. - Sczurek, M. - Pína, L., - Švéda, L.
EUV optics in photoionization experiments
In: Proceedings of SPIE Vol. 8777 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics IV; and EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. pp. 87771H-1-87771H-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9579-2.
2013
Černák, J. - Helgesen, G. - Skjeltorp, A.T. - Kováč, J. - Voltr, J., - Čižmár, E.
Magnetic properties of carbon nanodisk and nanocone powders
Physical Review B. 2013, 2013(87), ISSN 0163-1829.
2013
Klimo, O. - Tikhonchuk, V.T. - Ribeyre, X. - Schurtz, G. - Riconda, C. - Weber, S., - Limpouch, J.
Laser plasma physics in shock ignition - Transition from collisional to collisionless absorption
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Klimo, O. - Tikhonchuk, V.T.
Laser-plasma interaction studies in the context of shock ignition: the regime dominated by parametric instabilities
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(9), 1-13. ISSN 0741-3335.
2013
Cirrone, G.A.P. - Margarone, D. - Maggiore, M. - Anzalone, A. - Borghesi, M. - Jia, S.B. - Bulanov, S.S. - Klimo, O. - Limpouch, J., - Pšikal, J.
ELIMED: a new hadron therapy concept based on laser driven ion beams
In: Proceedings of SPIE Vol. 8779 - Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions II; and Medical Applications of Laser-Generated Beams of Particles II; and Harnessing Relativistic Plasma Waves III. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013. pp. 1-10. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9581-5.
2013
Klimo, O. - Jirka, M. - Mašek, M. - Limpouch, J. - Bussmann, M., - Korn, G.
The radiation reaction effect in ultra intense laser foil interactions
In: Proceedings of SPIE Vol. 8780 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology; and Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Washington: SPIE, 2013. pp. 1-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9582-2.
2013
Kawata, S. - Takahashi, K. - Satoh, D. - Barada, D. - Ma, Y.Y. - Kong, Q. - Wang, P.X. - Wang, W.M. - Li, Y.T. - Sheng, Z.M. - Klimo, O. - Limpouch, J., - Andreev, A.A.
Efficient ion generation in laser-foil interaction
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Satoh, D. - Kawata, S. - Takahashi, K. - Izumiyama, T. - Barada, D. - Ma, Y.Y. - Kong, Q. - Wang, P.X. - Wang, W.M. - Li, Y.T. - Sheng, Z.M. - Klimo, O. - Limpouch, J., - Andreev, A.A.
Laser-plasma booster for ion post acceleration
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-4. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Limpouch, J. - Klimo, O. - Pšikal, J. - Proška, J. - Novotný, F. - Margarone, D. - Velyhan, A. - Cutroneo, M., - Torrisi, L.
Efficient ion beam generation in laser interactions with micro-structured targets
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Floquet, V. - Klimo, O. - Pšikal, J. - Velyhan, A. - Limpouch, J. - Proška, J. - Novotný, F. - Štolcová, L. - Macchi, A. - Sgattoni, A. - Vassura, L. - Labate, L. - Baffigi, F. - Gizzi, L. A. - Martin, Ph, - Ceccotti, T.
Micro-sphere layered targets efficiency in laser driven proton acceleration
Journal of Applied Physics. 2013, 114(8), 083305-1-083305-5. ISSN 0021-8979.
2013
Margarone, D. - Velyhan, A. - Torrisi, L. - Cutroneo, M. - Giuffrida, L. - Picciotto, A. - Krasa, J. - Cavallaro, S. - Limpouch, J. - Klimo, O. - Pšikal, J. - Proška, J., - Novotný, F.
Influence of the ablation threshold fluence on laser-driven acceleration
Applied Surface Science. 2013, 272(1), 132-137. ISSN 0169-4332.
2013
Pína, L. - Hudec, R. - Tichý, V. - Inneman, A. - Černá, D. - Marsik, J. - Marsikova, V. - Cash, W. - Shipley, A.F. - Zeiger, B.R., - Rogers, T.D.
Hybrid X-ray optical system for space astrophysics
In: Proceedings of SPIE Vol. 8777 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics IV; and EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9579-2.
2013
Hudec, R. - Inneman, A. - Pína, L. - Černá, D., - Tichý, V.
Active X-ray optics
In: Proceedings of SPIE Vol. 8777 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics IV; and EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9579-2.
2013
Pína, L. - Hudec, R. - Tichý, V. - Inneman, A. - Cerna, D. - Švéda, L. - Marsik, J. - Marsikova, V. - Cash, W. - Shipley, A.F. - Zeiger, B.R., - Rogers, T.D.
Design of novel X-ray optical system for rocket experiment
In: Proceedings of SPIE Vol. 8848 Advances in X-Ray/EUV Optics and Components VIII. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9698-0.
2013
Hudec, R. - Pína, L. - Marsikova, V., - Inneman, A.
GRBs and Lobster Eye X-Ray Telescopes
In: Gamma-ray Bursts: 15 Years of GRB Afterglows – Progenitors, Environments and Host Galaxies from the Nearby to the Early Universe. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 611-615. EAS Publications Series. ISSN 1633-4760. ISBN 978-2-7598-1002-4.
2013
Mika, M. - Jankovsky, O. - Simek, P. - Lyutakov, O. - Havlíková, R. - Sofer, Z. - Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A. - Švéda, L., - Maršíková, V.
Slumping of Si wafers at high temperature
In: Proceedings of SPIE Vol. 8777 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics IV; and EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9579-2.
2013
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A. - Černá, D. - Maršíková, V. - Tichý, V., - Míka, M.
The Czech Contribution to Future Large X-Ray Astronomy Telescopes: Recent Progress
Acta Polytechnica. 2013, 53(1), 33-37. ISSN 1210-2709.
2013
Juha, L. ed. - Bajt, S. ed. - London, R. ed. - Hudec, R. ed., - Pína, L. ed.
Proceedings of SPIE Vol. 8777 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics IV; and EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III
Praha, 2013-04-15/2013-04-18. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9579-2.
2013
Hospodková, A. - Zíková, M.
Graded GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots
Journal of Crystal Growth. 2013, 370 303-306. ISSN 0022-0248.
2013
Hospodková, A. - Kubištová, J., - Zíková, M.
Type I - type II band alignment of a GaAsSb/InAs/GaAs quantum dot heterostructure influenced by dot size and strain-reducing layer composition
Journal of Physics D: Applied Physics. 2013, 46(9), 1-6. ISSN 0022-3727.
2013
Zíková, M. - Hospodková, A.
Combined vertically correlated InAs and GaAsSb quantum dots separated by triangular GaAsSb barrier
Journal of Applied Physics. 2013, 14(17), 1-5. ISSN 0021-8979.
2013
Kubištová, J. - Zíková, M. - Kuldová, K. - Pangrác, J. - Hospodková, A. - Hulicius, E. - Petříček, O., - Oswald, J.
Luminescence of quantum dot heterostructures in applied electric field
In: Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. pp. 40-45. ISBN 978-80-01-05344-7.
2013
Zíková, M. - Hospodková, A. - Pangrác, J. - Oswald, J. - Kubištová, J. - Hulicius, E. - Komninou, Ph. - Kioseoglou, J., - Nikitis, F.
GaAsSb strain reducing layer covering InAs/GaAs quantum dots
In: Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. pp. 46-50. ISBN 978-80-01-05344-7.
2013
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Sun, Xiaoli
Radiation Resistant Photon Counting Detector Package Providing Sub-ps Stability for Laser Time Transfer in Space
In: Single Photon Workshop 2013: Sources, Detectors, Components, and Applications. Oak Ridge: Oak Ridge National Laboratory, 2013. pp. 101.
2013
Ceccotti, T. - Floquet, V. - Sgattoni, A. - Bigongiari, A. - Klimo, O. - Raynaud, M. - Riconda, C. - Heron, A. - Baffigi, F. - Labate, L. - Gizzi, L.A. - Vassura, L. - Fuchs, J. - Passoni, M. - Květoň, M. - Novotný, F. - Possolt, M. - Prokůpek, J. - Proška, J. - Pšikal, J. - et al.
Evidence of Resonant Surface-Wave Excitation in the Relativistic Regime through Measurements of Proton Acceleration from Grating Targets
Physical Review Letters. 2013, 111(18), 185001-1-185001-5. ISSN 0031-9007.
2013
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Šulc, J., - Diels, J-C.
Double Pulse Operation of Synchronously Intracavity Pumped Ring Parametrical Oscillator
In: Technical digest of CLEO-PR. Piscataway: IEEE Operations Center, 2013. ISBN 978-1-4673-6476-8.
2013
Sawicka, M. - Divoký, M. - Lucianetti, A., - Mocek, T.
Effect of amplified spontaneous emission and parasitic oscillations on the performance of cryogenically-cooled slab amplifiers
Laser and Particle Beams. 2013, 31(4), 553-560. ISSN 0263-0346.
2013
Dostálová, T. - Jelínková, H.
Lasers in dentistry
In: Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. p. 604-627. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Šulc, J. - Jelínková, H.
Solid-state Lasers for Medical Applications
In: Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. p. 127-176. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Jelínková, H.
Introduction: the History of Lasers in Medicine
In: Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. p. 1-14. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Jelínková, H. - Šulc, J.
Laser Characteristics
In: Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. p. 17-46. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Zavadilová, A. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Repetition rate multiplication in synchronously intracavity pumped ring optical parametrical oscillator
In: 22th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2013.
2013
Zavadilová, A. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Pulse repetition rate multiplication in intracavity synchronously pumped ring optical parametrical oscillator
Laser Physics Letters. 2013, 10 115401-115406. ISSN 1612-2011.
2013
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Šulc, J., - Diels, J-C.
Repetition Rate Multiplication in Synchronously Intracavity Pumped Linear OPO
In: Nonlinear Optics 2013 - Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2013. ISBN 978-1-55752-977-0.
2013
Badziak, J. - Chodukowski, T. - Kalinowska, Z. - Parys, P. - Pisarczyk, T. - Raczka, P. - Rosinski, M. - Ryc, L. - Wolowski, J. - Zaras, A. - Gizzi, L.A. - Baffigi, F. - Cristoforetti, G. - Koester, P. - Labate, L. - Antonelli, L. - Richetta, M. - Batani, D. - Folpini, G. - Malka, G. - et al.
The influence of preformed plasma on a laser-driven shock produced in a planar target at the conditions relevant to Shock Ignition
In: Proceedings of the 40th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2013. ISBN 978-1-63266-310-8.
2013
Koester, P. - Antonelli, L. - Atzeni, S. - Badziak, J. - Baffigi, F. - Batani, D. - Cecchetti, C.A. - Chodukowski, T. - Consoli, F. - Cristoforetti, G. - Angelis, R.De. - Folpini, G. - Gizzi, L.A. - Kalinowska, Z. - Krousky, E. - Kuchařík, M. - Labate, L. - Levato, T. - Liska, R. - Malka, G. - et al.
Recent results from experimental studies on laser-plasma coupling in a shock ignition relevant regime
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(12), ISSN 0741-3335.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Energy Dependence of the Transverse Momentum Distributions of Charged Particles in pp Collisions Measured by ALICE
European Physical Journal C. 2013, 73 2662-1-2662-12. ISSN 1434-6044.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Multiplicity dependence of the average transverse momentum in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC
Physics Letters B. 2013, 727(4-5), 371-380. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Long-range angular correlations of π, K and p in p-Pb collisions at sNN=5.02 TeV
Physics Letters B. 2013, 726(1-3), 164-177. ISSN 0370-2693.
2013
Abbas, E. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76TeV
Physics Letters B. 2013, 726(4-5), 610-622. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Directed flow of charged particles at midrapidity relative to the spectator plane in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2013, 111(23), 232302-1-232302-17. ISSN 0031-9007.
2013
Abel, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
K-S(0) and Lambda Production in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2: 76 TeV
Physical Review Letters. 2013, 111(22), 222301-1-222301-16. ISSN 0031-9007.
2013
Abbas, E. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Charmonium and e(+)e(-) pair photoproduction at mid-rapidity in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
European Physical Journal C. 2013, 73(11), 1-18. ISSN 1434-6044.
2013
Abbas, E. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Performance of the ALICE VZERO system
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2013, 8 1-22. ISSN 1748-0221.
2013
Gemini, L. - Hashida, M. - Shimizu, M. - Miyasaka, Y. - Inoue, S. - Tokita, S. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Sakabe, S.
Metal-like self-organization of periodic nanostructures on silicon and silicon carbide under femtosecond laser pulses
Journal of Applied Physics. 2013, 114(19), 194903-1-194903-5. ISSN 0021-8979.
2013
Jelínková, H. ed.
Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery
Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013. ISSN 2050-151X. ISBN 978-0-85709-237-3.
2013
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D., - Čech, M.
Fe:ZnSe Laser Oscillation under Cryogenic and Room Temperature
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2013. pp. JTh2A.46-1-JTh2A.46-3. ISSN 2162-2701. ISBN 978-1-55752-982-4.
2013
Doroshenko, M. - Konyushkin, V. - Karasik, A. - Fedorov, P. - Osiko, V. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Fluoride Ceramics for Mid IR Lasing (2-3 um) and Planar Waveguides
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2013. pp. AM1A.6-1-AM1A.6-3. ISSN 2162-2701. ISBN 978-1-55752-982-4.
2013
Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Fedorov, P., - Osiko, V.
Resonantly Diode Pumping of Tm:CaF2 and Tm:Ho:CaF2 Lasers
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2013. pp. AM4A.26-1-AM4A.26-3. ISSN 2162-2701. ISBN 978-1-55752-982-4.
2013
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Pr:YAlO3 Laser Emission at 547 nm Wavelength
In: Advanced Solid-State Lasers - Technical Digest. Washington: OSA, 2013. pp. ATu3A.56-1-ATu3A.56-3. ISSN 2162-2701. ISBN 978-1-55752-982-4.
2013
Kálal, M. - Gus'kov, S. Yu. - Kasperczuk, A. - Klír, D. - Krouský, E., - Limpouch, J.
High Power Laser Based Inertial Fusion Energy Research Coordinated in Associated Laboratories
In: Pathways to Energy from Inertial Fusion: An Integrated Approach. Wien: IAEA, 2013. p. 43-51. IAEA-TECDOC-1704. ISSN 1011-4289. ISBN 978-92-0-139710-2.
2013
Abbas, E. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
J/psi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2013, 111(16), 1-16. ISSN 0031-9007.
2013
Hübner, J. - Vrba, P.
A STUDY OF COHERENT RADIATION GENERATED IN AN ABLATIVE CAPILLARY DISCHARGE
Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 79-87. ISSN 1210-2709.
2013
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photon counting detector for satellite laser ranging with sub-picosecond timing stability
In: Lidar Remote Sensing for Environmental Monitoring XIV. Bellingham: SPIE, 2013. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9722-2.
2013
Hývl, M. - Fejfar, A., - Vetushka, A.
Měření elektrických vlastností křemíkových nanostruktur s použitím mikroskopie atomarních sil
In: Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013. pp. 107-110. ISBN 978-80-01-05344-7.
2013
Doroshenko, M. - Demidenko, A.A. - Fedorov, P.P. - Garibin, E.A. - Gusev, P.E. - Jelínková, H. - Konyshkin, V.A. - Krutov, M.A. - Kuznetsov, S.V. - Osiko, V.V. - Popov, P.A., - Šulc, J.
Progress in Fluoride Laser Ceramics
Physica Status Solidi (c). 2013, 10(6), 952-957. ISSN 1862-6351.
2013
Fibrich, M. - Jelínková, H.
Continuous-wave Violet Generation at 373.5 nm by Frequency-doubled Power-scaled Near-infrared Emitting Pr:YAlO3 Laser
Laser Physics Letters. 2013, 10(10), 105814-1-105814-4. ISSN 1612-2011.
2013
Fibrich, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Pr:YAlO3 Laser Generation in the Green Spectral Range
Optics Letters. 2013, 38(23), 5024-5027. ISSN 0146-9592.
2013
Král, L. - Nitsch, K. - Babin, V. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Yokota, Y. - Yoshikawa, A., - Nikl, M.
Growth and Optical Properties of RE-doped Ternary Rubidium Lead Chloride Single Crystals
Optical Materials. 2013, 36(2), 214-220. ISSN 0925-3467.
2013
Šulc, J. - Němec, M. - Švejkar, R. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Fedorov, P.P., - Osiko, V.V.
Diode Pumped Er:CaF2 Ceramics 2.7 um Tunable Laser
Optics Letters. 2013, 38(17), 3406-3409. ISSN 0146-9592.
2013
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dysprosium-doped PbGa2S4 Laser Generating at 4.3 um Directly Pumped by 1.7 um Laser Diode
Optics Letters. 2013, 38(16), 3040-3043. ISSN 0146-9592.
2013
Šulc, J. - Švejkar, R. - Jelínková, H. - Ryba-Romanowski, W., - Lukasiewicz, T.
Diode Pumped Room-temperature Operating Eye-safe Er:YVO4 and Er:GdVO4 Lasers
In: 22th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2013.
2013
Němec, M. - Šulc, J. - Švejkar, R. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Konyushkin, V.A., - Osiko, V.V.
Spectroscopics and Laser Properties of Er3+-doped Fluoride Laser Ceramics
In: 22th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2013.
2013
Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Doroshenko, M. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
CW Dy:PbGa2S4 4.3 um Laser Pumped by 1.3 or 1.7 um Radiation
In: 22th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2013.
2013
Fibrich, M. - Hambálek, T. - Němec, M. - Šulc, J., - Jelínková, H.
Multiline Generation Capabilities of Diode Pumped Nd:YAP and Nd:YAG Lasers
In: 22th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2013.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Centrality dependence of pi, K, and p production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review C. 2013, 88(4), 1-42. ISSN 0556-2813.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Centrality determination of Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV with ALICE
Physical Review C. 2013, 88(4), 1-37. ISSN 0556-2813.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Schulc, M. - Šmakal, R. - Špaček, M. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Multiplicity dependence of two-particle azimuthal correlations in pp collisions at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2013, 2013(9), 1-41. ISSN 1029-8479.
2013
Renner, O. - Krouský, E. - Šmíd, M. - Liska, R. - Váchal, P. - Khattak, F.Y. - Dalimier, E., - Oks, E.
X-ray spectroscopic study of charge exchange phenomena in plasma-wall interaction
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Larroche, O. - Liska, R. - Renner, O., - Dalimier, E.
Modelling of ion deceleration in interpenetrating laser generated plasma plumes
In: IFSA 2011 - Seventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2013. pp. 1-5. European Physical Journal: Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-2-7598-1077-2.
2013
Parkman, T. - Pánek, D. opon., - Vrba, P.
Optimalizace pinčujícího kapilárního výboje jako zdroje XUV záření
Defense date 2013-08-26. Master Thesis. CTU FBME. Department of Natural Sciences.
2013
Bulanov, S.S. - Bulanov, S.V. - Turchetti, D. - Limpouch, J. - Klimo, O. - Pšikal, J. - Antici, P. - Margarone, D., - Korn, G.
Advanced Geometries and Regimes
In: AIP Conference Proceedings Vol. 1546 - 2ND ELIMED WORKSHOP AND PANEL. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2013. pp. 9-25. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1171-5.
2013
Limpouch, J. - Pšikal, J. - Klimo, O. - Vyskočil, J. - Proška, J. - Novotný, F. - Štolcová, L., - Květoň, M.
Laser ion acceleration: from present to intensities achievable at ELI-Beamlines
In: Proceedings of SPIE Vol. 8780 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology; and Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Washington: SPIE, 2013. pp. 878027-1-878027-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9582-2.
2013
Gemini, L. - Margarone, D. - Trusso, S. - Juha, L. - Limpouch, J. - Mocek, T., - Ossi, P. M.
Generation of periodic structures on SiC upon laser plasma XUV/NIR radiations
Laser and Particle Beams. 2013, 31(3), 547-550. ISSN 0263-0346.
2013
Trtica, M. - Batani, D. - Redaelli, R. - Limpouch, J. - Kmetík, V. - Ciganovic, J. - Stasic, J. - Gakovic, B., - Momcilovic, M.
Titanium surface modification using femtosecond laser with 10^13-10^15 W/cm2 intensity in vacuum
Laser and Particle Beams. 2013, 31(1), 29-36. ISSN 0263-0346.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
D Meson Elliptic Flow in Noncentral Pb-Pb Collisions at root(S)(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2013, 111(10), 1-17. ISSN 0031-9007.
2013
Šulc, J. - Měsíček, J. - Hubka, Z. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Tunability of Yb:LuAG Laser with High Dopant Concentration
In: CLEO/Europe-EQEC 2013 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2013. pp. CA-P.17-SUN. ISBN 978-1-4799-0594-2.
2013
Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Němec, M. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Diode-Pumped Dysprosium-doped-PbGa2S4 Mid-Infrared Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2013 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2013. pp. CA-P.30-SUN. ISBN 978-1-4799-0594-2.
2013
Fibrich, M. - Jelínková, H.
Frequency-doubled Power-scaled Pr:YAlO3 Laser Generation at 373.5 nm Wavelength
In: CLEO/Europe-EQEC 2013 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2013. pp. CA-P.4-SUN. ISBN 978-1-4799-0594-2.
2013
Abbas, E. - Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Mid-rapidity anti-baryon to baryon ratios in pp collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV measured by ALICE
European Physical Journal C. 2013, 73(7), 1-22. ISSN 1434-6044.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Charge correlations using the balance function in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2013, 723(4-5), 267-279. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of inelastic, single- and double-diffraction cross sections in proton-proton collisions at the LHC with ALICE
European Physical Journal C. 2013, 73(6), 1-20. ISSN 1434-6044.
2013
Bučková, M. - Kašparová, M. - Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Bradna, P., - Miyagi, M.
Er:YAG and CTH:YAG Laser Radiation - Contact versus Non-Contact Enamel Ablation and Sonic-Activated Bulk Composite Placement
Laser Physics. 2013, 23(5), 055605-1-055605-8. ISSN 1054-660X.
2013
Šulc, J. - Hubka, Z. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Investigation of Yb:LuAG Crystals with High Doping Concentration
In: Proceedings of SPIE Vol. 8780 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology; and Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Washington: SPIE, 2013. p. 87800X-1-87800X-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9582-2.
2013
Dostálová, T. - Jelínková, H.
Lasers in Dentistry: Overview and Perspectives
Photomedicine and Laser Surgery. 2013, 58(3), 147-149. ISSN 1549-5418.
2013
Klejch, M. - Kubát, J. - Polák, J., - Němec, M.
Příprava, vlastnosti a použití safírových vláken pěstovaných metodou EFG
Jemná mechanika a optika. 2013, 58(3), 78-81. ISSN 0447-6441.
2013
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Komar, V.K. - Gerasimenko, A.S. - Puzikov, V.M., - Badikov, V.V.
Cr:ZnMgSe Laser Pumped by 1.7 um Er:YLF Radiation
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. pp. 859921-1-859921-9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of the inclusive differential jet cross section in pp collisions at root s=2.76 TeV
Physics Letters B. 2013, 722(4-5), 262-272. ISSN 0370-2693.
2013
Fibrich, M. - Jelínková, H.
Power-scaling of Pr:YAlO3 Laser Operating in CW Regime at 747 nm and 720 nm Wavelengths
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. pp. 85991S-1-85991S-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Kitzler, O. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Koubíková, L. - Němec, M. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
High Energy Intracavity Pumped Eye-safe BaWO4 Raman Laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. pp. 85991W-1-85991W-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Šulc, J. - Krivosudský, O. - Jelínková, H., - Steplen, R.
Tunability of Yb:glass Laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. pp. 85991U-1-85991U-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Vyhlídal, D. - Šulc, J. - Němec, M. - Kubeček, V. - Zagoruiko, Y.A. - Kovalenko, N.O. - Gerasimenko, A.S. - Puzikov, V.M., - Komar, V.K.
Fe:ZnSe Laser Oscillation under Cryogenic and Room Temperature
In: Proceedings of SPIE Vol. 8599 - Solid State Lasers XXII: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2013. p. 85990E-1-85990E-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9368-2.
2013
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Bučková, M. - Kašparová, M., - Miyagi, M.
Contact Versus Non-contact Ablation of the Artificial Enamel Caries by Er:YAG and CTH:YAG Laser Radiation
In: Proceedings of SPIE Vol. 8566 - Lasers in Dentistry XIX. Washington: SPIE, 2013. pp. 85660C-1-85660C-8. ISSN 1605-7422. ISBN 978-0-8194-9335-4.
2013
Fibrich, M. - Jelínková, H.
Power-scaled Pr:YAlO3 Laser at 747 and 720 nm Wavelengths
Laser Physics Letters. 2013, 10(3), 035801-035801-4. ISSN 1612-2011.
2013
Meng, WD. - Zhang, HF. - Huang, PC. - Wang, J. - Zhang, ZP. - Liao, Y. - Ye, Y. - Hu, W. - Wang, YM. - Chen, WZ. - Yang, FM., - Procházka, I.
Design and experiment of onboard laser time transfer in Chinese Beidou navigation satellites
Advances in Space Research. 2013, 51(6), 951-958. ISSN 0273-1177.
2013
Vacek, M. - Procházka, I.
Single photon laser altimeter simulator and statistical signal processing
Advances in Space Research. 2013, 51(9), 1649-1658. ISSN 0273-1177.
2013
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Note: Solid state photon counters with sub-picosecond timing stability
Review of Scientific Instruments. 2013, 84(4), ISSN 0034-6748.
2013
Velechovský, J. - Kuchařík, M. - Liska, R. - Shashkov, M., - Váchal, P.
Symmetry- and Essentially Bound-Preserving Flux-Corrected Remapping of Momentum in Staggered ALE Hydrodynamics
Journal of Computational Physics. 2013, 255 590-611. ISSN 0021-9991.
2013
Velechovský, J. - Kuchařík, M. - Liska, R., - Shashkov, M.
Symmetry-preserving momentum remap for ALE hydrodynamics
In: Journal of Physics Conference Series. London: IOP Publishing, 2013. p. 1-10. Conference Series. ISSN 1742-6588.
2013
Renner, O. - Cihelka, J. - Juha, L. - Krása, J. - Krouský, E. - Liska, R. - Šmíd, M. - Váchal, P., - Velechovský, J.
Plasma jets production at laser-burnt-through foils and their interaction with secondary targets
In: Proceedings of the 5th International Conference on the Frontiers of Plasma Physics and Technology. Wien: IAEA, 2013. pp. 1-10. IAEA-TECDOC-CD. ISSN 1684-2073. ISBN 978-92-0-193410-9.
2013
Sgattoni, A. - Ceccotti, T. - Floquet, V. - Bigongiari, A. - Raynaud, M. - Riconda, C. - Baffigi, F. - Labate, L. - Gizzi, L.A. - Vassura, L. - Fuchs, J. - Klimo, O. - Květoň, M. - Novotný, F. - Possolt, M. - Prokůpek, J. - Proška, J. - Pšikal, J. - Štolcová, L. - Velyhan, A. - et al.
Laser plasma proton acceleration experiments using foam-covered and grating targets
In: Proceedings of SPIE Vol. 8779 - Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions II; and Medical Applications of Laser-Generated Beams of Particles II; and Harnessing Relativistic Plasma Waves III. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013. pp. 87790L-1-87790L-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9581-5.
2013
Prokůpek, J. - Margarone, D. - Kramer, D. - Mocek, T. - Limpouch, J. - Kim, I.J. - Jeong, T.M. - Nam, K.H. - Bertuccio, G. - Puglisi, D., - Korn, G.
Experimental test of TOF diagnostics for PW class lasers
In: Proceedings of SPIE Vol. 8779 - Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions II; and Medical Applications of Laser-Generated Beams of Particles II; and Harnessing Relativistic Plasma Waves III. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013. pp. 87790W-1-87790W-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9581-5.
2013
Margarone, D. - Klimo, O. - Kim, I.J. - Prokůpek, J. - Limpouch, J. - Jeong, T.M. - Mocek, T. - Pšikal, J. - Kim, H.T. - Proška, J. - Nam, K.H. - Choi, I.W. - Levato, T. - Štolcová, L. - Lee, S.K. - Krůs, M. - Novotný, F. - Sung, J.H. - Kaufman, J. - Yu, T.J. - et al.
Enhanced TNSA acceleration with 0.1-1 PW lasers
In: Proceedings of SPIE Vol. 8780 - High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology; and Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers. Washington: SPIE, 2013. pp. 878023-1-878023-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9582-2.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of electrons from beauty hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2013, 721(1-3), 13-23. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Net-Charge Fluctuations in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2013, 110(15), 152301. ISSN 0031-9007.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Charged kaon femtoscopic correlations in pp collisions at root s=7 TeV
Physical Review D. 2013, 87(5), 052016-1-052016-12. ISSN 1550-7998.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Centrality dependence of charged particle production at large transverse momentum in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2013, 720(1-3), 52-62. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Transverse Momentum Distribution and Nuclear Modification Factor of Charged Particles in p plus Pb Collisions at root(NN)-N-s=5.02 TeV
Physical Review Letters. 2013, 110(8), 082302-1-082302-11. ISSN 0031-9007.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Anisotropic flow of charged hadrons, pions and (anti-)protons measured at high transverse momentum in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV
Physics Letters B. 2013, 719(1-3), 18-28. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Long-range angular correlations on the near and away side in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV
Physics Letters B. 2013, 719(1-3), 29-41. ISSN 0370-2693.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Pachr, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Pseudorapidity Density of Charged Particles in p plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physical Review Letters. 2013, 110(3), 032301-1-032301-10. ISSN 0031-9007.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Charge separation relative to the reaction plane in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2013, 110(1), 012301-1-012301-11. ISSN 0031-9007.
2013
Renner, O. - Šmíd, M. - Burian, T. - Juha, L. - Krása, J. - Krouský, E. - Matulková, I. - Skála, J. - Velyhan, A. - Liska, R. - Velechovský, J. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Larroche, O., - Ullschmied, J.
Environmental conditions in near-wall plasmas generated by impact of energetic particle fluxes
High Energy Density Physics. 2013, 9(3), 568-572. ISSN 1574-1818.
2013
Šmíd, M. - Renner, O., - Liska, R.
Velocity gradient induced line splitting in x-ray emission accompanying plasma-wall interaction
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 2013, 125 38-44. ISSN 0022-4073.
2013
Herčík, D. - Trávníček, P.M. - Johnson, J.R. - Kim, E.-H., - Hellinger, P.
Mirror mode structures in the asymmetric Hermean magnetosheath: Hybrid simulations
Journal of Geophysical Research. 2013, 118(1), 405-417. ISSN 0148-0227.
2013
El-Sedik, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Bureš, F. - Čermák, J. - Dvořák, M. - Michl, M., - Hrdina, R.
Bichromophores bearing s-triazinyl ring spacer: A role of charge transfer states on fluorescence quenching of excitation energy acceptor moieties
Dyes and Pigments. 2013, 97(1), 250-257. ISSN 0143-7208.
2013
Velechovský, J. - Kuchařík, M. - Liska, R. - Shashkov, M., - Váchal, P.
Symmetry- and Essentially Bound-Preserving Flux-Corrected Remapping of Momentum in Staggered ALE Hydrodynamics
[Technical Report] 2013. Report no. LA-UR-13-21575.
2013
Kong, H.J. - Park, S: - Cha, S., - Kálal, M.
Coherent beam combination laser system using SBS-PCM for high repetition rate solid-state lasers
Optical Materials. 2013, 35(4), 807-811. ISSN 0925-3467.
2013
Novotný, F. - Proška, J.
Gold nanorod arrays: Optical properties
In: Nanocon 2012 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013, pp. 220-224. 1. ISBN 978-80-87294-35-2. Available from: http://www.nanocon.eu/files/proceedings/04/reports/1108.pdf
2013
Novotný, F. - Proška, J.
Gold nanorods as multipurpose building blocks
In: Nanocon 2012 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013, pp. 72-77. 1. ISBN 978-80-87294-35-2. Available from: http://www.nanocon.eu/files/proceedings/04/reports/1104.pdf
2013
Štolcová, L. - Proška, J., - Procházka, M.
Hexagonally ordered gold semishells as tunable SERS substrates
In: Nanocon 2012 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. p. 225-230. 1. ISBN 978-80-87294-35-2.
2013
Čtyroký, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Analysis of hybrid dielectric-plasmonic slot waveguide structures with 3D Fourier Modal Methods
Journal of the European Optical Society Rapid Publication. 2013, 8(23.03.2013), ISSN 1990-2573.
2013
Maes, B. - Petráček, J. - Burger, S. - Kwiecien, P. - Luksch, J., - Richter, I.
Simulations of high-Q optical nanocavities with a gradual 1D bandgap
Optics Express. 2013, 21(6), 6794-6806. ISSN 1094-4087.
2013
Pánek, P. - Kodet, J., - Procházka, I.
Accuracy of two-way time transfer via a single coaxial cable
Metrologia. 2013, 50(1), 60-65. ISSN 0026-1394.
2013
Váchal, P. - Wendroff, B.
A Symmetry Preserving Dissipative Artificial Viscosity in r-z Geometry
[Technical Report] 2013. Report no. LA-UR-13-21297.
2013
Král, V. - Novotný, J. opon. - Suk, M. opon., - Blažej, J. supervisor
Study of the signal generated by energetic ions and neutrons in silicon strip and pixel detectors
Praha: Defense date 2013-03-01. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by J. BLAŽEJ.
2013
Vagovič, P. - Korytár, D. - Cecilia, A. - Hamann, E., - Švéda, L.
High-resolution high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line Bragg magnifier and the Medipix detector
Journal of Synchrotron Radiation. 2013, 20(20), 153-159. ISSN 0909-0495.
2013
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Coherent J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physics Letters B. 2013, 718(4-5), 1273-1283. ISSN 0370-2693.
2013
Kuchařík, M. - Loubere, R. - Bednárik, Ľ., - Liska, R.
Enhancement of Lagrangian slide lines as a combined force and velocity boundary condition
Computers & Fluids. 2013, 83 3-14. ISSN 0045-7930.
2013
Velechovský, J. - Liska, R., - Shashkov, M.
High-order remapping with piece-wise parabolic reconstruction
Computers & Fluids. 2013, 83 164-169. ISSN 0045-7930.
2013
Loubere, R. - Maire, P.-H., - Váchal, P.
3D staggered Lagrangian hydrodynamics scheme with cell-centered Riemann solver-based artificial viscosity
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2013, 72(1), 22-42. ISSN 0271-2091.
2013
Procházka, I. - Blažej, J.
Improving ranging accuracy and calibration
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Kumar, S.C. - Jelínek, M. - Baudisch, M. - Zawilski, K.T., - Kubeček, V.
High-energy, widely tunable, near- and mid-infrared picosecond optical parametric generator based on CdSiP2
In: 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012. Washington, DC: Optical Society of America, 2012. ISBN 978-1-4673-1839-6.
2012
Navrátil, P. - Vojtíšek, P. - Peterka, P. - Honzátko, P., - Kubeček, V.
Self-induced laser line sweeping and self-pulsing in rare-earth doped fiber lasers
In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE, 2012. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818.
2012
Peterka, P. - Navrátil, P. - Dussardier, B. - Slavík, R., - Kubeček, V.
Self-induced laser line sweeping and self-pulsing in double-clad fiber lasers in Fabry-Perot and unidirectional ring cavities
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Peterka, P. - Navrátil, P. - Maria, J. - Dussardier, B., - Kubeček, V.
Self-induced laser line sweeping in double-clad Yb-doped fiber-ring lasers
Laser Physics Letters. 2012, 9(6), 445-450. ISSN 1612-202X.
2012
Antonelli, L. - Batani, D. - Richetta, M. - Koester, P. - Labate, L. - Levato, T. - Gizzi, L. - Krousky, E. - Skala, J. - Dudzak, R. - Ullschmied, J. - Renner, O. - Šmíd, M. - Rosinski, M. - Badziak, J. - Pisarczyk, T. - Kalinowska, Z., - Chodukowski, T.
Reasults in shock ignition experiments at PALS: Kα generation and hot electrons study
In: Europhysics conference abstracts - 39th EPS Conference on Plasma Physics. Lausanne: European Physical Society, 2012. pp. 1-4. 36F. ISBN 2-914771-79-7.
2012
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Optical to electrical detection delay in avalanche photodiode based detector and its interpretation
In: 3rd International Workshop on New Photon-Detectors. Trieste: SISSA/ISAS, 2012. PoS - Proceedings of Science. vol. 158. ISSN 1824-8039.
2012
Proška, J. - Novotný, F., - Štolcová, L.
Návrh a příprava substrátů pro senzory a anizometrických zlatých nanočástic
[Research Report] 2012.
2012
Fiala, P. - Škereň, M. - Květoň, M., - Svoboda, J.
Vývoj a příprava vrstev pro speciální mikrostruktury
[Research Report] 2012. Report no. 830-120029.
2012
Belda, K. - Novotný, P.
Path Simulator for Machine Tools and Robots
In: Proceedings of the 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2012, pp. 373-378. ISBN 978-1-4673-2121-1.
2012
Peca, M. - Vacek, M., - Michálek, V.
Time-to-digit converter based on radiation-tolerant FPGA
In: Proceedings of the 26th European Frequency and Time Forum. Gothenburg: Chalmers University, 2012, pp. 286-289. ISBN 978-1-4673-1924-9.
2012
Gavrilov, P.
Měření parametrů a laserový popis výrobků
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2012. Report no. 1412600686.
2012
Procházka, I. - Blažej, J.
European laser timing - phase 2, first year
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2012. Report no. 1412000016a.
2012
Procházka, I. - Blažej, J.
Design, construction, and testing of European Laser Timing Instrument
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2012. Report no. 1412600710.
2012
Renner, O. - Dalimier, E. - Oks, E. - Liska, R., - Šmíd, M.
X-ray visualization of charge exchange processes in plasma-wall interaction
In: 39th EPS Conference on Plasma Physics & 16th International Congress on Plasma. Mulhouse: European Physical Society, 2012. pp. 1865-1868. ISBN 978-1-62276-981-0.
2012
Parkman, T. - Vrba, P.
Plasma XUV radiation source for cell imaging
In: Instruments and Methods for Biology and Medicine 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 82-85. ISBN 978-80-01-05119-1.
2012
Böhm, P. - Kálal, M. supervisor, - Koláček, K. supervisor
Temporally and spatially resolved evolution of plasma in the COMPASS tokamak
Praha: Defense date 2012-02-10. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by M. KÁLAL and K. KOLÁČEK.
2012
El-Sedik, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Bureš, F. - Dvořák, M. - Michl, M. - Čermák, J., - Hrdina, R.
Synthesis, absorption and fluorescence properties of N-triazinyl derivatives of 2-aminoanthracene
Dyes and Pigments. 2012, 92(3), 1126-1131. ISSN 0143-7208.
2012
Margarone, D. - Klimo, O. - Kim, I.J. - Prokůpek, J. - Limpouch, J. - Jeong, T.M. - Mocek, T. - Pšikal, J. - Kim, H.T. - Proška, J. - Nam, K.H. - Choi, I.W. - Lee, S.K. - Sung, J.H. - Yu, T.J. - Novotný, F. - Štolcová, L., - Korn, G.
Proton acceleration from nanostructured targets by 0.1-1 PW lasers
In: 39th EPS Conference on Plasma Physics & 16th International Congress on Plasma. Mulhouse: European Physical Society, 2012. ISBN 978-1-62276-981-0.
2012
Kodet, J. - Procházka, I.
Two-way time transfer board, the second realization
[Functional Sample] 2012.
2012
Kodet, J. - Procházka, I.
Two-way time transfer board
[Functional Sample] 2012.
2012
Kodet, J. - Procházka, I.
Two-way time transfer board for Wettzell observatory, the second realization
[Functional Sample] 2012.
2012
Kodet, J. - Procházka, I.
Two-way time transfer board for Wettzell observatory
[Functional Sample] 2012.
2012
Procházka, I. - Kodet, J.
Optical start detector for PTB
[Functional Sample] 2012.
2012
Procházka, I. - Kodet, J.
Optical start detector for Graz observatory
[Functional Sample] 2012.
2012
Michálek, V. - Procházka, I., - Kodet, J.
Stand-by frequency source 100 MHz
[Functional Sample] 2012.
2012
Michálek, V. - Procházka, I., - Kodet, J.
Embedded frequency source 100 MHz
[Functional Sample] 2012.
2012
Nevrkla, M. - Jančárek, A.
Generátor impulsního napětí 75-150kV
[Functional Sample] 2012.
2012
Nevrkla, M. - Jančárek, A.
Kompaktní systém kapilárního výboje
[Functional Sample] 2012.
2012
Michálek, V. - Procházka, I., - Kodet, J.
Low noise programmable PLL for precise timing systems
[Functional Sample] 2012.
2012
Wachulak, P. - Bartnik, A. - Fiedorowicz, H. - Kostecki, J. - Jarocki, R. - Szczurek, M. - Szczurek, A. - Feigl, T., - Pína, L.
Nanoscale imaging using a compact laser plasma EUV source
In: AIP Conference Proceedings. Austin: American Institute of Physic, 2012. pp. 79-82. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1027-5.
2012
Bartnik, A. - Fiedorowicz, H. - Jarocki, R. - Kostecki, J. - Szczurek, A. - Szczurek, M. - Wachulak, P., - Pína, L.
X-ray optics for laser-plasma sources: Aplications of intense SXR and EUV radiation pulses
In: AIP Conference Proceedings. Austin: American Institute of Physic, 2012. p. 126-131. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1027-5.
2012
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A. - Černá, D. - Maršíková, V. - Tichý, V., - Míka, M.
The Czech contribution to future large X-ray astronomy telescopes: Recent progress
Acta Polytechnica. 2012, 53(1), 33-37. ISSN 1210-2709.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M., - Fiala, P.
Fabrication of synthetic diffractive elements using advanced matrix laser lithography
In: Conference Proceedings - Optics and Measurement International conference 2012. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2012. pp. 124-128. ISBN 978-80-87026-02-1.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M. - Hopp, J. - Possolt, M., - Fiala, P.
Diffractive elements for correction of chromatic aberrations of illumination systems
In: Conference Proceedings - Optics and Measurement International conference 2012. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2012. pp. 129-131. ISBN 978-80-87026-02-1.
2012
Pína, L. - Hudec, R. - Tichý, V. - Inneman, A. - Černá, D. - Maršík, J. - Maršíková, V. - Cash, W. - Shipley, A.F. - Zeiger, B.R. - Rogers, T.D., - Melich, R.
Novel design of a large X-ray optical system for astrophysical application
In: ADVANCES IN X-RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS VII. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 85020D-1-85020D-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9219-7.
2012
Škereň, M. - Fiala, P. - Svoboda, J. - Hopp, J., - Květoň, M.
Diffractive elements for correction of aberrations of white light illumination systems: design and fabrication
In: Proceedings of 8th EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2012 (DO 2012). Hannover: European Optical Society, 2012. ISBN 978-3-00-033711-6.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J., - Fiala, P.
Advanced matrix laser lithography for fabrication of photonic micro-structures
In: Proceedings of 8th EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2012 (DO 2012). Hannover: European Optical Society, 2012. ISBN 978-3-00-033711-6.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J., - Fiala, P.
Advanced matrix laser lithography for fabrication of photonic micro-structures
Journal of the European Optical Society Rapid Publication. 2012,(7), ISSN 1990-2573.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J. - Possolt, M. - Květoň, M., - Fiala, P.
Advanced optical document security element
In: SPIE Proceedings Volume 8697. Washington: SPIE, 2012. pp. 86970-M1-86970-M8. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Škereň, M. - Svoboda, J. - Květoň, M., - Fiala, P.
Fabrication of synthetic diffractive elements using advanced matrix laser lithography
In: Journal of Physics: Conference Series 415. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2012. ISSN 1742-6596.
2012
Svoboda, J. - Škereň, M. - Květoň, M., - Fiala, P.
Holographic 3D imaging - methods and applications
In: Journal of Physics: Conference Series 415. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2012. ISSN 1742-6596.
2012
Batani, D. - Malka, G. - Schurtz, G. - Ribeyre, X. - Lebel, E. - Giuffrida, L. - Tikhonchuk, V. - Volpe, L. - Patria, A. - Koester, P. - Labate, L. - Gizzi, L.A. - Antonelli, L. - Richetta, M. - Nejdl, J. - Sawicka, M. - Margarone, D. - Krus, M. - Krousky, E. - Skala, J. - et al.
Preliminary results from recent experiments and future roadmap to Shock Ignition of Fusion Targets
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2012. ISSN 1742-6588.
2012
Weber, S. - Riconda, C. - Klimo, O. - Heron, A., - Tikhonchuk, V.T.
Fast saturation of the two-plasmon-decay instability for shock-ignition conditions
Physical Review E. 2012, 85(1), ISSN 1539-3755.
2012
Klimo, O. - Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T., - Limpouch, J.
Simulations of laser plasma interaction for shock ignition in the high intensity regime
In: Europhysics conference abstracts - 39th EPS Conference on Plasma Physics. Lausanne: European Physical Society, 2012. 36F. ISBN 2-914771-79-7.
2012
Fojtík, A. - Piksová, K. - Weisserová, M., - Bencko, V.
Nanočástice a nanostruktury v biomedicínských aplikacích
Praktický lékař. 2012, 92(8), 440-443. ISSN 1803-6597.
2012
Květoň, M. - Havránek, A. - Škereň, M., - Fiala, P.
Real-time measurements of diffraction grating growth in photopolymer recording materials
In: Conference Proceedings - Optics and Measurement International conference 2012. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2012. pp. 77-80. ISBN 978-80-87026-02-1.
2012
Květoň, M. - Škereň, M. - Fiala, P., - Havránek, A.
New recording material with AgBr nanoparticles for optical holography
In: Journal of Physics: Conference Series 415. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2012. ISSN 1742-6596.
2012
Květoň, M. - Havránek, A. - Fiala, P. - Škereň, M., - Simová, I.
Photopolymer recording material with AgBr nanoparticles for optical holography
In: SPIE Proceedings Volume 8697. Washington: SPIE, 2012. pp. 869709-1-869709-8. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Richter, I.
Theory, modeling, design and realization of advanced photonic (nano)structures
[Unpublished Lecture] Palacky University, Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic + Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Olomouc, Czech Republic. 2012-09-03.
2012
Zavadilová, A. - Kubeček, V., - Šulc, J.
Up to 20-times pulse repetition rate multiplication in synchronously intracavity pumped ring OPO
In: 50 Years of Nonlinear Optics, NLO 50 International Symposium. Barcelona: ICFO - The Institute of Photonic Sciences, 2012.
2012
Vojtíšek, P. - Richter, I.
Surface states in photonic crystals
In: Conference Proceedings - Optics and Measurement International conference 2012. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2012. pp. 151-154. ISBN 978-80-87026-02-1.
2012
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Application of Fourier modal methods to simulating novel plasmonic guiding nanostructures
In: American Institute of Physics - Conference Proceedings vol. 1475. Maryland: American Institute of Physics, 2012. pp. 71-73. ISBN 978-0-7354-1084-8.
2012
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Study and Optimization of Fishnet Metamaterial Structures
In: Proceedings of Metamaterials 2012- 6th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. Aalto: Institute for Artificial Electromagnetic Materials and Metamaterials, 2012. pp. 1-4. ISBN 978-952-67611-2-1.
2012
Špačková, B. - Lynn, N. S. - Kwiecien, P. - Richter, I., - Homola, J.
Consideration of photonic and mass-transfer aspects on the performance of a biosensor based on localized surface plasmons on an array of gold cylinders
In: IEEE conference publications – IEEE Sensors 2012. Piscataway: IEEE, 2012. pp. 1-4. ISBN 978-1-4577-1766-6.
2012
Čtyroký, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Analysis of hybrid dielectric-plasmonic slot waveguide structures with 3D Fourier Modal Methods
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting EOSAM 2012. Hannover: European Optical Society, 2012. pp. TOM3_6170:1-TOM3_6170:2. ISBN 978-3-9815022-4-4.
2012
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Assessment of novel ingredients within Fourier modal methods
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting EOSAM 2012. Hannover: European Optical Society, 2012. pp. TOM3_6097_02. ISBN 978-3-9815022-4-4.
2012
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Assessment of novel ingredients within Fourier modal methods
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting EOSAM 2012. Hannover: European Optical Society, 2012. pp. TOM3_6097_02. ISBN 978-3-9815022-4-4.
2012
Petráček, J. - Maes, B. - Burger, S. - Luksch, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Simulation of high-Q nanocavities with 1D photonic gap
In: Proceedings of the 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). Piscataway: IEEE, 2012. pp. Tu.C6.4:1. ISBN 978-1-4673-2229-4.
2012
Čtyroký, J. - Kwiecien, P. - Richter, I. - Petráček, J., - Luksch, J.
Modal Methods for 3D Modelling of Advanced Photonic Structures
In: Proceedings of the 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). Piscataway: IEEE, 2012. pp. 109-113. ISBN 978-1-4673-2229-4.
2012
Vojtíšek, P. - Proška, J. - Štolcová, L., - Richter, I.
Opal-based photonic crystals-modeling and realization
In: SPIE Proceedings Volume 8697. Washington: SPIE, 2012. pp. 86971Z:1-86971Z:10. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Novel types of plasmonic waveguiding structures
In: SPIE Proceedings Volume 8697. Washington: SPIE, 2012. pp. 86971Y:1-86971Y:10. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Physics and Design Possibilities of Plasmonic-based Fishnet Metamaterial Structures
In: SPIE Proceedings Volume 8697. Washington: SPIE, 2012. pp. 86971X:1-86971X:10. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Čtyroký, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Fourier Series Based 3D Bi-directional Propagation Algorithm for Integrated Photonics
In: Proceedings of the 20th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Nottingham: University of Nottingham, 2012. pp. 17-18. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Analytical approach towards fishnet negative index of refraction
In: Proceedings of the 20th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling OWTNM. Nottingham: University of Nottingham, 2012. pp. 19. ISBN 978-0-9541146-4-0.
2012
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
3D photonic structure modeling with efficient Fourier modal methods
In: Proceedings of MINAP 2012-Final Conference of the MP0702 COST Action. Trento: CNR National Research Council, 2012. pp. 43. ISBN 978-83-7798-020-0.
2012
Petráček, J. - Luksch, J. - Maes, B. - Burger, S. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Simulation of Photonic Crystal Nanocavities Using a Bidirectional Eigenmode Propagation Algorithm: a Comparative Study
In: Proceedings of MINAP 2012-Final Conference of the MP0702 COST Action. Trento: CNR National Research Council, 2012. pp. 109-112. ISBN 978-83-7798-020-0.
2012
Pšikal, J. - Klimo, O., - Limpouch, J.
2D particle-in-cell simulations of ion acceleration in laser irradiated submicron clusters including field ionization
PHYSICS OF PLASMAS. 2012, 19(4), 043107-1-043107-8. ISSN 1070-664X.
2012
Kodet, J. - Haasz, V. opon. - Cacciapuoti, L. opon., - Procházka, I. supervisor
Picosecond Photon Counting
Praha: Defense date 2012-10-02. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by I. PROCHÁZKA.
2012
Brzobohata, H. - Prokop, J. - Horak, M. - Jančárek, A., - Velemínská, J.
Accuracy and Benefits of 3D Bone Surface Modelling: A Comparison of Two Methods of Surface Data Acquisition Reconstructed by Laser Scanning and Computed Tomography Outputs
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM. 2012, 36(3), 801-806. ISSN 0350-6134.
2012
Slezák, O. - Kálal, M. supervisor
Self-navigation of laser beams on injected IFE targets using SBS PCM technology: conceptual design of the method
Praha: Defense date 2012-10-02. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by M. KÁLAL.
2012
Szotkowski, P. - Kubeček, V. - Staněk, S. - Nekvindová, P. - Švecová, B., - Mika, M.
Optical and laser properties of new Er:Yb zinc-silicate glasses
In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE, 2012. pp. 869717-1-869717-8. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818.
2012
Szotkowski, P. - Kubeček, V.
Passively mode-locked quasi-continuously pumped Yb:YAG laser
In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE, 2012. pp. 869715-1-869715-7. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818.
2012
Frank, H.
Measurements of Zirconium Alloy Oxide Layers
Global Journal of Science Frontier Research. 2012, 12(8), 1-4. ISSN 0975-5896.
2012
Jelínek, M. - Kubeček, V., - Vyhlídal, D.
Quasi-continuously pumped acousto-optically mode-locked highly-doped Nd:YAG laser in bounce geometry
In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE, 2012. pp. 869714-1-869714-5. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818.
2012
Kumar, Ch. S. - Jelínek, M. - Baudish, M. - Zawilski, K. T. - Schunemann, P. G. - Kubeček, V. - Biegert, J., - Ebrahim - Zadech, M.
High-energy, tunable, mid-infrared, picosecond optical parametric generation in CdSiP2
In: Proc. of SPIE Vol.8434. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2012. pp. 84340F-1-84340F-6. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819491268.
2012
Basiev, T.T. - Doroshenko,, M.E. - Smetanin, S.N. - Jelínek, M. - Kubeček, V. - Jelínková, H. - Shekhovtsov,, A.N., - Kosmyna, M.B.
Multi-wave SRS oscillation in PbMoO4 and PbMo0.5W0.5O4 crystals under 18 picosecond laser pumping
Laser Physics Letters. 2012, 9(12), 853-857. ISSN 1612-2011.
2012
Jelínek, M. - Kubeček, V.
Millijoule-level 20 ps Nd:YAG Oscillator-amplifier Laser System for Investigation of Stimulated Raman Scattering and Optical Parametric Generation
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 84331F-1-84331F-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Kumar, S.C. - Jelínek, M. - Baudisch, M. - Zawilski, K. T. - Schunemann, P. G. - Kubeček, V. - Biegert, J., - Ebrahim-Zadeh, M.
Tunable, high-energy, mid-infrared, picosecond optical parametric generator based on CdSiP2
Optics Express. 2012, 20(14), 15703-15709. ISSN 1094-4087.
2012
Stehle, C. - Kozlová, M. - Larour, J. - Nejdl, J. - Champion, N. - Barroso, P. - Suzuki-Vidal, F. - Acef, O. - Delattre, P A - Dostál, J. - Krůs, M., - Chieze, J P
New probing techniques of radiative shocks
Optics Communications. 2012, 285(1), 64-69. ISSN 0030-4018.
2012
Margarone, D. - Krasa, J. - Prokůpek, J. - Velyhan, A. - Torrisi, L. - Picciotto, A. - Giuffrida, L. - Gammino, S. - Cirrone, P. - Cutroneo, M. - Romano, F. - Serra, E. - Mangione, A. - Rosinski, M. - Parys, P. - Ryc, L. - Limpouch, J. - Laska, L. - Jungwirth, K. - Ullschmied, J. - et al.
New methods for high current fast ion beam production by laser-driven acceleration
Review of Scientific Instruments. 2012, 83(2), 02B307-1-02B307-3. ISSN 0034-6748.
2012
Momcilovic, M. - Limpouch, J. - Kmetík, V. - Redaelli, R. - Savovic, J. - Batani, D. - Stasic, J. - Panjan, P., - Trtica, M.
Surface modification of copper using high intensity, 10(15)W/cm(2), femtosecond laser in vacuum
Applied Surface Science. 2012, 258(22), 8908-8914. ISSN 0169-4332.
2012
Nejdl, J. - Limpouch, J. supervisor, - Mocek, T. supervisor
Plasma-based x-ray lasers and their applications in probing matter
Prague: Defense date 2012-12-14. PhD Thesis. Czech Technical University. Supervised by T. MOCEK and J. LIMPOUCH.
2012
Margarone, D. - Klimo, O. - Kim, I. J. - Prokůpek, J. - Limpouch, J. - Jeong, T. M. - Mocek, T. - Pšikal, J. - Kim, H. T. - Proška, J. - Nam, K. H. - Štolcová, L. - Choi, I.W. - Lee, S.K. - Sung, J.H. - Yu, T.J., - Korn, G.
Laser-Driven Proton Acceleration Enhancement by Nanostructured Foils
Physical Review Letters. 2012, 109(23), 234801-1-234801-5. ISSN 0031-9007.
2012
Vrba, P. - Vrbová, M. - Zakharov, S.V. - Zakharov, V.S. - Jančárek, A., - Nevrkla, M.
Capillary Plasma Radiation Source in the Soft X-Ray Region
In: 2012 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2012. pp. 18.
2012
Novák, J. - Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Vrbová, M., - Vrba, P.
Measurement of Spectra in Water- window Wavelength Region
In: 2012 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2012. pp. 14.
2012
Kolář, P. - Pánek, D. - Vrbová, M. - Nevrkla, M. - Vrba, P., - Jančárek, A.
Spectral Characterization of XUV Sources based on Plasmas Induced by Laser and Capillary Discharge
In: 2012 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2012. pp. 15.
2012
Nevrkla, M. - Novák, J. - Jančárek, A. - Vrba, P., - Vrbová, M.
Characterization of Capillary Discharge Water-Window Radiation Source
In: 2012 International Workshop on EUV and Soft X-Ray Sources. Austin: EUV Litho Inc, 2012. pp. 15.
2012
Aamodt, K. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Tlustý, D. - Wagner, V., - Zach, Č.
Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp collisions at root s = 7 TeV (vol 704, pg 442, 2011)
Physics Letters B. 2012, 718(2), 692-696. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Inclusive J/psi production in pp collisions at root s=2.76 TeV
Physics Letters B. 2012, 718(2), 295-306. ISSN 0370-2693.
2012
Renner, O. - Dalimier, E. - Liska, R. - Oks, E., - Šmíd, M.
Charge Exchange Signatures in X-Ray Line Emission Accompanying Plasma-Wall Interaction
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 397 1-7. ISSN 1742-6588.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of the Cross Section for Electromagnetic Dissociation with Neutron Emission in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2012, 109(25), ISSN 0031-9007.
2012
Jiran, L. - Kmetík, V. - Straňáková, E., - Šulc, M.
Numerické modelování struktury deformovatelného zrcadla
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavor hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV
Physical Review D. 2012, 86(11), 1-26. ISSN 1550-7998.
2012
Procházka, I. - Kodet, J., - Pánek, P.
Note: Electronic circuit for two-way time transfer via a single coaxial cable with picosecond accuracy and precision
Review of Scientific Instruments. 2012, 83(11), ISSN 0034-6748.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
D-S(+) meson production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 718(2), 279-294. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Pion, Kaon, and Proton Production in Central Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2012, 109(25), ISSN 0031-9007.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of prompt J/psi and beauty hadron production cross sections at mid-rapidity in pp collisions at root s=7 TeV
Journal of High Energy Physics. 2012, 2012(11), ISSN 1126-6708.
2012
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Synchronously Intracavity Pumped Dual Pulse Optical Parametric Oscillator
In: The 1st Advanced Lasers and Photon Sources. Osaka: The Laser Society of Japan, 2012. p. 29-30.
2012
Hudec, R. org. - Anisimova, E. org. - Havlíková, R. org. - Elvis, M. org. - Willingale, D. org. - Petre, R. org. - Zhang, W. org. - Pareschi, G. org. - Cash, W. org. - Kunieda, H. org. - O’Dell, S. org. - Pína, L. org. - McEntaffer, R. org. - Nousek, J. org. - Skulinová, M. org., - Kocka, M. org.
AXRO2012 International Workshop on Astronomical X-Ray Optics
[Conference Hosting] 2012.
2012
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Pánek, P.
New progress in photon detector and timer technology for SLR
[Unpublished Lecture] Shanghai Astronomical Observatory. 2012-06-24.
2012
Nicolai, Ph. - Olazabal-Loume, M. - Fujioka, S. - Sunahara, A. - Borisenko, N. - Gus'kov, S. - Orekov, A. - Grech, M. - Riazuelo, G. - Labaune, C. - Velechovský, J., - Tikhonchuk, V.
Experimental evidence of foam homogenization
PHYSICS OF PLASMAS. 2012, 19(11), 1-5. ISSN 1070-664X.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Production of K*(892)(0) and phi(1020) in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(10), ISSN 1434-6044.
2012
Jelínková, H. - Němec, M. - Miyagi, M. - Iwai, K. - Takaku, H. - Doroshenko, M.E. - Basiev, T.T. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dy:PbGa2S4 laser radiation and its delivery by hollow waveguide
In: Proceedings of SPIE Vol. 8218 - Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications XII. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 82180R. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8861-9.
2012
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Influence of Undoped YAG Cap on Diode-pumped Composite YAG/Er:Yb:glass Laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8235 - Solid State Lasers XXI: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2012. pp. 82351Z. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8878-7.
2012
Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Basiev, T.T. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Tuning Possibility of Dysprosium Doped Lead Thiogallate Laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8235 - Solid State Lasers XXI: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2012. pp. 82351X. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8878-7.
2012
Šulc, J. - Koutný, T. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Yb:YAG/Cr:YAG Composite Crystal with External and Microchip Resonator
In: Proceedings of SPIE Vol. 8235 - Solid State Lasers XXI: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2012. pp. 823522-1-823522-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8878-7.
2012
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Influence of Ce3+-ions in Pr,Ce:YAlO3 Crystal on Spectroscopic and Laser Characteristics
In: Proceedings of SPIE Vol. 8235 - Solid State Lasers XXI: Technology and Devices. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2012. pp. 82351R. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8878-7.
2012
Šulc, J. - Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Konyuskhin, V.A., - Osiko, V.V.
Tunability of Laser Based on Yb-doped Hot-pressed CaF2 Ceramics
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 84331P. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr,Ce:YAlO3 Crystal Properties under UV-radiation Exposure
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 84331M. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M., - Čech, M.
Tunable Fe:Cr:ZnMgSe Gain-switched Mid-IR Laser Operating at Room Temperature
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 84331I. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Němec, M. - Jelínková, H. - Miyagi, M. - Takaku, H. - Iwai, K. - Matsuura, Y., - Doroshenko, M.E.
Transfer Capability of 3-5 μm Radiation by Hollow Glass Waveguide
In: Proceedings of SPIE Vol.8433 - Laser Sources and Applications. Bellingham: SPIE, 2012. pp. 84331H. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9125-1.
2012
Jelínková, H. - Doroshenko, M.E. - Šulc, J. - Jelínek, M., - Němec, M.
4 - 5 um Wavelength Radiation Generated by Mid-IR Lasers
In: Europhysics Conference Abstract Volume 36 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2012. pp. TuP2-TuP2-1. ISBN 2-914771-78-9.
2012
Šulc, J. - Němec, M. - Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Konyuskhin, V.A., - Osiko, V.V.
Tunable Diode Pumped 2.7 um Laser Based on Er:CaF2 Hotpressed Ceramics
In: Europhysics Conference Abstract Volume 36 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2012. pp. WeP12-WeP12-1. ISBN 2-914771-78-9.
2012
Šulc, J. - Němec, M. - Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Konyuskhin, V.A., - Osiko, V.V.
Diode Pumped Tunable Tm:BaF2-SrF2 Laser
In: Europhysics Conference Abstract Volume 36 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2012. pp. WeP20-WeP20-1. ISBN 2-914771-78-9.
2012
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Power Scaling of Laser-diode Pumped Pr:YAlO3 Laser at 747 nm Wavelength
In: Europhysics Conference Abstract Volume 36 E. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2012. pp. ThP7-ThP7-1. ISBN 2-914771-78-9.
2012
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínek, M. - Michalik, P., - Buckova, M.
Bond Strengths Evaluation of Laser Ceramic Bracket Debonding
Laser Physics. 2012, 22(9), 1395-1400. ISSN 1054-660X.
2012
Dvořák, M. ed. - Staněk, T. ed., - Michl, M. ed.
VIIIth PRAGUE WORKSHOP on PHOTOINDUCED MOLECULAR PROCESSES, Books of Abstracts
Praha, 2012-03-18/2012-03-22. Prague: Czech Technical University, 2012. ISBN 9788001050248.
2012
Fidler, V. org. - Schroeder, J. org. - Michl, M. org. - Dvořák, M. org., - Staněk, T. org.
VIIIth PRAGUE WORKSHOP on PHOTOINDUCED MOLECULAR PROCESSES
[Conference Hosting] 2012.
2012
Basiev, T.T. - Doroshenko, M.E. - Ivleva, L.I. - Smetanin, S.N. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Stimulated Raman Scattering of 18 Picosecond Laser Pulses in Strontium Barium Niobate Crystal
Laser Physics Letters. 2012, 9(7), 519-523. ISSN 1612-2011.
2012
Němec, M. - Jelínková, H. supervisor
Rezonančně čerpané infračervené lasery
Praha: 2012. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by H. JELÍNKOVÁ.
2012
Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Němec, M. - basiev, T.T. - Zagoruiko, Y.A. - Kovalenko, N.O. - Gerasimenko, A.S., - Puzikov, V.M.
Laser Properties of Fe:Cr:Zn1-xMgxSe Crystal for Tunable Mid-infrared Laser Sources
Laser Physics Letters. 2012, 9(4), 301-305. ISSN 1612-2011.
2012
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAP Laser Co-doped by Ce3+-ions
Laser Physics Letters. 2012, 9(2), 100-103. ISSN 1612-2011.
2012
Jelínek, M. - Kitzler, O. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
CVD-Diamond External Cavity Nanosecond Raman Laser Operating at 1.63um Pumped by 1.34um Nd:YAP Laser
Laser Physics Letters. 2012, 9(1), 35-38. ISSN 1612-2011.
2012
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Pump/Signal Beam Overlap Influence on Generation of Synchronously Intracavity Pumped OPO
In: Frontiers in Optics 2012/Laser Science XXVIII. Washington: OSA, 2012. ISBN 978-1-55752-956-5.
2012
Zíková, M. - Hospodková, A.
Simulace vlastností InAs/GaAs kvantových teček
In: Sborník příspěvků 2. Studentské vědecké konference fyziky pevných látek, Tetřeví boudy 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2012. pp. 125. ISBN 978-80-01-05092-7.
2012
Zíková, M. - Hospodková, A. - Pangrác, J., - Vyskočil, J.
Využití reflektanční anizotropické spektroskopie pro studium růstu kvantových teček metodou MOVPE
In: Sborník příspěvků 2. Studentské vědecké konference fyziky pevných látek, Tetřeví boudy 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2012. pp. 36-41. ISBN 978-80-01-05092-7.
2012
Martínková, M. - Kálal, M. supervisor
Exploration of Alternative Approaches to Fast Ignition in Laser Driven Thermonuclear Fusion
Praha: Defense date 2012-02-10. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by M. KÁLAL.
2012
Voltr, J. - Nejedlý, Z.
Measurement of proton beam fluence by PIXE analysis of residual gas
X-Ray Spectrometry. 2012,(41), 235-239. ISSN 0049-8246.
2012
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J. - Pánek, P. - Schreiber, U., - Lauber, P.
Two Way Time Transfer with Picoseconds Precision and Accuracy
In: Proceedings of the 26th European Frequency and Time Forum. Gothenburg: Chalmers University, 2012, pp. 483-487. ISBN 978-1-4673-1924-9.
2012
Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Neutral pion and eta meson production in proton-proton collisions at root s=0.9 TeV and root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 162-172. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton-proton collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(9), 1-16. ISSN 1434-6044.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
(KsKs0)-K-0 correlations in pp collisions at root s=7 TeV from the LHC ALICE experiment
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 151-161. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of charm production at central rapidity in proton proton collisions at sqrt{s}=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2012, 2012(7), ISSN 1126-6708.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Wagner, V., - Zach, Č.
Production of Muons from Heavy Flavor Decays at Forward Rapidity in pp and Pb-Pb Collisions at √sNN=2.76  TeV
Physical Review Letters. 2012, 109(11), ISSN 0031-9007.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Suppression of high transverse momentum D mesons in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2012, 2012(9), ISSN 1126-6708.
2012
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J., - Břínek, J.
Construction Progress in the Photon Counting Detector for the European Laser Timing Experiment
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 373-376. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Schlicht, A. - Schreiber, K. U. - Procházka, I., - Cacciapuoti, L.
The European Laser Timing Experiment and Data Center
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 218-221. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Schreiber, K. U. - Lauber, P. - Schlicht, A. - Procházka, I. - Eckl, J. - Herold, G., - Michaelis, H.
Simulation of Two-Way Laser Transponder Links: The Wettzell Experience
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 213-217. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Zhang, Zhongping - Yang, Fumin - Zhang, Haifeng - Meng, Wendong - Wu, Zhibo - Chen, Wenzhen - Chen, Juping, - Procházka, I.
The achievements of the dedicated Compass SLR system with 1m aperture telescope: GEO satellite daylight tracking and Laser Time Transfer (LTT)
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 141-145. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Pánek, P.
New technologies for sub-millimeter laser ranging
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 116-120. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Procházka, I.
Alternative approach to the SLR data precision
In: Proceedings of the 17th International Workshop on Laser Ranging – Extending the Range. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 2012. pp. 99-101. Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie. ISSN 1436-3445. ISBN 978-3-89888-999-5.
2012
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
New technologies for time transfer with picoseconds precision and accuracy
In: One-way and two-way SLR for GNSS co-located with RF techniques. Moscow: Research-and-Production Corporation "Precision System and Instruments", 2012. pp. 20-22. ISBN 978-5-902293-08-8.
2012
Vrba, P. - Vrbová, M. - Brůža, P. - Pánek, D. - Krejčí, F. - Kroupa, M., - Jakůbek, J.
XUV radiation from gaseous nitrogen and argon target laser plasmas
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 370 1-8. ISSN 1742-6588.
2012
Prokůpek, J. - Margarone, D. - Hřebíček, J. - Krůs, M. - Velyhan, A., - Pšikal, J.
Pilot experiment on proton acceleration using the 25 TW femtosecond Ti:Sapphire laser system PALS
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2012,(690), 48-52. ISSN 0168-9002.
2012
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
New Technologies for Time Transfer with Picoseconds Precision and Accuracy
In: 2012 International Frequency Control Symposium Proceedings. Piscataway: IEEE, 2012, pp. 293-299. IEEE conference proceedings. ISSN 1075-6787. ISBN 978-1-4577-1819-9.
2012
Kmetík, V. - Limpouch, J. - Liska, R., - Váchal, P.
Modeling of annular-laser-beam-driven plasma jets from massive planar targets
Laser and Particle Beams. 2012, 30(3), 445-457. ISSN 0263-0346.
2012
Badziak, J. - Jablonski, J. - Pisarczyk, T. - Raczka, P. - Krousky, E. - Liska, R. - Kuchařík, M. - Chodukowski, T. - Kalinowska, Z. - Parys, P. - Rosinski, M. - Borodziuk, S., - Ullschmied, J.
Highly efficient accelerator of dense matter using laser-induced cavity pressure acceleration
PHYSICS OF PLASMAS. 2012, 19(5), ISSN 1070-664X.
2012
Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Light vector meson production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV
Physics Letters B. 2012, 710(4-5), 557-568. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Contreras Nuno, G. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Multi-strange baryon production in pp collisions at root s=7 TeV with ALICE
Physics Letters B. 2012, 712(4-5), 309-318. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
J/psi production as a function of charged particle multiplicity in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 712(3), 165-175. ISSN 0370-2693.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Křelina, M. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of event background fluctuations for charged particle jet reconstruction in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV
Journal of High Energy Physics. 2012, 2012(3), ISSN 1126-6708.
2012
Kodet, J. - Procházka, I.
Note: Optical trigger device with sub-picosecond timing jitter and stability
Review of Scientific Instruments. 2012, 83(3), ISSN 0034-6748.
2012
Míka, M. - Pína, L. - Hudec, R. - Havlíková, R. - Švéda, L., - Jankovský, O.
Tepelně tvarované křemíkové plátky pro přesnou rentgenovou optiku
Czech Republic. Patent Application.
2012
Míka, M. - Pína, L. - Hudec, R. - Havlíková, R. - Švéda, L., - Jankovský, O.
Způsob tepelného tvarování křemíkových plátků pro přesnou rentgenovou optiku
Czech Republic. Patent Application.
2012
Míka, M. - Pína, L. - Hudec, R. - Havlíková, R. - Švéda, L., - Jankovský, O.
Tepelně tvarované křemíkové plátky pro přesnou rentgenovou optiku
Czech Republic. Utility Model CZ 23543. 2012-03-15.
2012
Omatsu, T. - Kong, H.J. - Park, S. - Cha, S. - Yoshida, H. - Kálal, M., - Slezák, O.
The Current Trends in SBS and phase conjugation
Laser and Particle Beams. 2012, 30(1), 117-174. ISSN 0263-0346.
2012
Shmatov, M.L. - Kálal, M.
Some Measures Providing High Seismic Ruggedness of IFE and Hybrid Power Plants
Fusion Science & Technology. 2012, 61(neni), 248-255. ISSN 1536-1055.
2012
Nepraš, M. - Almonasy, N. - Michl, M. - Dvořák, M., - Fidler, V.
Electronic structure, spectra and photophysical properties of N-triazinylderivatives of 1-aminopyrene. Semi-empirical theoretical study
Dyes and Pigments. 2012, 92(3), 1331-1336. ISSN 0143-7208.
2012
Remsa, J. - Jelínek, M., - Mikšovský, J.
PLD and RF discharge combination used for preparation of photocatalytic TiO2 layers
Applied Surface Science. 2012, 258(23), 9333-9336. ISSN 0169-4332.
2012
Aamodt, K. - Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Petráček, V. - Pachr, M. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Particle-Yield Modification in Jetlike Azimuthal Dihadron Correlations in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV
Physical Review Letters. 2012, 108(9), ISSN 0031-9007.
2012
Jelínek, M. - Kubeček, V.
Highly Doped Nd:YAG Laser in Bounce Geometry Under Quasi-Continuous Diode Pumping
In: Nd YAG Laser. Rijeka: InTech, 2012. p. 184-197. vol. 1. ISBN 978-953-51-0105-5.
2012
Kuchařík, M. - Shashkov, M.
One-step hybrid remapping algorithm for multi-material arbitrary Lagrangian-Eulerian methods
Journal of Computational Physics. 2012, 231(7), 2851-2864. ISSN 0021-9991.
2012
Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
J/psi Polarization in pp Collisions at root s=7 TeV
Physical Review Letters. 2012, 108(8), ISSN 0031-9007.
2012
Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at √s = 7 TeV
Journal of High Energy Physics. 2012, 2012(1), 1-29. ISSN 1126-6708.
2012
Abelev, B. - Adam, J. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Aggarwal, M.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V. - Zach, Č., - Křelina, M.
Heavy Flavour Decay Muon Production at Forward Rapidity in Proton-Proton Collisions at √s = 7 TeV
Physics Letters B. 2012, 708(3-5), 265-275. ISSN 0370-2693.
2012
Aamodt, K. - Abelev, B. - Abrahantes Quintana, A. - Adamová, D. - Adare, A.M. - Bielčík, J. - Čepila, J. - Krůs, M. - Pachr, M. - Petráček, V. - Petráň, M. - Šmakal, R. - Vajzer, M. - Wagner, V., - Zach, Č.
Harmonic Decomposition of Two-particle Angular Correlations in Pb-Pb Collisions at √sNN = 2.76 TeV
Physics Letters B. 2012, 708(3-5), 249-264. ISSN 0370-2693.
2012
Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M., - Pachr, M.
Strangeness Enhancement in Cu+Cu and Au+Au Collisions at √sNN = 200 GeV
Physical Review Letters. 2012, 108(7), ISSN 0031-9007.
2012
Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M., - Pachr, M.
rho(0) photoproduction in AuAu collisions at root s(NN)=62.4 GeV measured with the STAR detector
Physical Review C. 2012, 85(1), ISSN 0556-2813.
2012
Prokop, J. - Švéda, L. - Jančárek, A., - Pína, L.
Material Differentiation by Differential Computed Tomography
Materials Transactions. 2012, 52(2), 321-322. ISSN 1345-9678.
2012
Agakishiev, G. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M., - Pachr, M.
System Size and Energy Dependence of Near-side Di-hadron Correlation
Physical Review C. 2012, 85(1), ISSN 0556-2813.
2012
Agakishiev, H. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M., - Pachr, M.
Directed and Elliptic Flow of Charged Particles in Cu+Cu Collisions at √sNN = 22.4 GeV
Physical Review C. 2012, 85(1), ISSN 0556-2813.
2012
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photodiode optical to electrical signal delay
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2012, 695 359-361. ISSN 0168-9002.
2012
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J. - Sun, X., - Cavanaugh, J.
Single photon avalanche diode radiation tests
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2012, 695 309-312. ISSN 0168-9002.
2012
Procházka, I. - Schreiber, K.U., - Lauber, P.
The European Laser Timing (ELT) experiment on-board ACES
In: 17th International Workshop on Laser Ranging - oral and poster contributions. Bad Kötzting: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2011. p. 30.
2011
Procházka, I. - Blažej, J.
Improving Ranging Accuracy and Calibration
In: 17th International Workshop on Laser Ranging - oral and poster contributions. Bad Kötzting: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2011. p. 8.
2011
Švéda, L. - Landová, M. - Míka, M. - Pína, L., - Havlíková, R.
Thermal forming of glass - experiment vs. simulation
Acta Polytechnica. 2011, 51(6), 72-75. ISSN 1210-2709.
2011
Salzenstein, P. - Jelínek, M. - Chembo, Y.K. - Pogurmiskiy, M., - Kubeček, V.
Resonance measurements techniques of optical whispering gallery mode mini-disc resonators for microwave photonics applications
In: Proceedings of SPIE Vol. 8071. Baltimore: SPIE, 2011. ISBN 9780819486615.
2011
Matějec, V. - Todorov, F. - Jelínek, M. - Fibrich, M., - Kubeček, V.
Sensitivity of silica microspheres modified by xerogel layers to acetone and ethanol
In: Proceedings of SPIE Vol. 8073 - Optical Sensors 2011; and Photonic Crystal Fibers V. Bellingham: SPIE, 2011. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8663-9.
2011
Hudec, R. - Pína, L. - Marsikova, V., - Inneman, A.
The feasibility of independent observations/detections of GRBs in X-rays
In: Gamma Ray Bursts 2010. New York: AIP Conference Proceedings, 2011. p. 2-855. 1358. vol. 423.
2011
Hudec, R. - Pína, L.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering: Introduction
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy Between Laboratory and Space II. Baltimore: SPIE, 2011. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering: Introduction. vol. 8076.
2011
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Hiršl, P.
15 ps Quasi-continuously Pumped Passively Mode-locked 2.4% doped Nd:YAG Laser in Bounce Geometry
In: 2011 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO). New York: IEEE, 2011. ISSN 2160-9020. ISBN 978-1-55752-910-7.
2011
Platkevič, M. - Blažej, J. supervisor, - Jakůbek, J. supervisor
Signal Processing and Data Read-out from Position Sensitive Pixel Detectors
Defense date 2011-12-09. Doctoral Minimum. CTU IEAP. Department of Experimental Physics. Supervised by J. BLAŽEJ and J. JAKŮBEK.
2011
Nejdl, J. - Kozlová, M. - Sawicka, M. - Margarone, D. - Krůs, M. - Prokůpek, J. - Rus, B. - Batani, D. - Antonelli, L. - Patria, A. - Ciricosta, O. - Cecchetti, C. - Koester, P. - Labate, L. - Giulietti, A. - Gizzi, L.A. - Moretti, A. - Richetta, M. - Schurtz, G. - Ribeyre, X. - et al.
Investigation of laser plasmas relevant to shock ignition at PALS
In: Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers; ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics; and HiPER: the European Pathway to Laser Energy. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2011. Proceedings of SPIE. vol. 8080. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8670-7.
2011
Nepraš, M. - Almonasy, N. - Bureš, F. - Kulhánek, J. - Dvořák, M., - Michl, M.
Fluorescence and photophysical properties of D-?pi -A push-pull systems featuring a 4,5-dicyanoimidazole unit
Dyes and Pigments. 2011, 91(1), 466-473. ISSN 0143-7208.
2011
Pütz, C. - Heß, M. P. - Hummelsberger, B. - Hausner, K. - Nasca, R., - Procházka, I.
Aces mission status and outlook
In: 62nd International Astronautical Congress 2011. Paris: International Astronautical Federation (IAF), 2011. pp. 495-508. ISBN 978-1-61839-805-5.
2011
Hudec, R. org. - Havlíková, R. org. - Blažek, M. org. - Skulinová, M. org. - Marko, R. org., - Poledníková, J. org.
International Workshop on Astronomical X-Ray Optics
[Workshop Hosting] 2011.
2011
Havlíková, R. org. - Hudec, R. org. - Blažek, M. org. - Kocka, M. org. - Skulinová, M. org. - Marko, R. org. - Poledníková, J. org., - Spurný, M. org.
8th INTEGRAL/BART Workshop
[Workshop Hosting] 2011.
2011
Švéda, L. - Maršíková, V. - Inemann, A. - Maršík, J., - Horváth, M.
Reflectivity measurement inside small hollow mirrors using an x-ray tube
Physica Scripta. 2011, 84(1), ISSN 0031-8949.
2011
Hudec, R. - Pína, L. - Maršíková, V. - Inemann, A. - Skulinová, M., - Míka, M.
Czech Contribution to Athena
Acta Polytechnica. 2011, 51(6), 28-33. ISSN 1210-2709.
2011
Švéda, L. - Landová, M. - Míka, M. - Pína, L. - Havlíková, R., - Maršíková, V.
Thermal Forming of Glass Foils for X-ray Space Telescopes
Acta Polytechnica. 2011, 51(6), 72-75. ISSN 1210-2709.
2011
Pína, L. - Míka, M. - Havlíková, R. - Landová, M. - Švéda, L. - Hudec, R. - Maršíková, V., - Inneman, A.
In-Situ Monitoring the Thermal Forming of Glass and Si Foils for Space X-Ray Telescopes
World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, 5(58), 278-281. ISSN 2010-376X.
2011
Vrba, P. - Vrbová, M.
Computer Modeling of Capillary Pinching Discharge for the Purpose of XUV Radiation Source Design
IEEE Transactions on Plasma Science. 2011, 39(11), 2390-2391. ISSN 0093-3813.
2011
Jakubczak, K. - Mocek, T. - Rus, B. - Poláň, J. - Hřebíček, J. - Sawicka, M. - Sikociński, P. - Sobota, J. - Fořt, T., - Pína, L.
Beam properties of fully optimized, table-top, coherent source at 30 nm
Opto-Electronics Review. 2011, 19(2), 169-175. ISSN 1230-3402.
2011
Míka, M. - Pína, L. - Landová, M. - Švéda, L. - Havlíková, R. - Semencová, V. - Hudec, R., - Inneman, A.
Slumping monitoring of glass and silicone foils for x-ray space telescopes
In: ADVANCES IN X-RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS VI. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-81948-749-0.
2011
Míka, M. - Pína, L. - Landová, M. - Janovský, O. - Kačerovský, R. - Švéda, L. - Havlíková, R. - Hudec, R. - Maršíková, V., - Inneman, A.
Glass and Silicon Foils for X-ray Space Telescope Mirrors
Ceramics-Silikáty. 2011, 55(4), 418-424. ISSN 0862-5468.
2011
Míka, M. - Pína, L. - Landová, M. - Švéda, L. - Havlíková, R. - Maršíková, V. - Hudec, R., - Inneman, A.
Lightweight Mirrors for Space X-Ray Telescopes
World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, 5(58), 319-323. ISSN 2010-376X.
2011
Fiala, P. - Škereň, M. - Svoboda, J. - Possolt, M., - Filák, J.
Ochranný prvek ve formě skrytého motivu s vlnovodným efektem
Czech Republic. Utility Model CZ 22826. 2011-10-24.
2011
Jindra, T. - Dušek, J. - Dostálek, M. - Fiala, P., - Škereň, M.
Spatial Holograms in Measuring of Eye Vergence and Accommodation Dynamics
In: EHB 2011 Proceedings. Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2011. pp. 283-286. ISBN 978-1-4577-0292-1.
2011
Jindra, T. - Dušek, J. - Dostálek, M. - Fiala, P., - Škereň, M.
Accommodation and Vergence Infrared Measurement Using Hologram Stimulus
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 83060M-1-83060M-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Křenek, T. - Fajgar, R. - Medlín, R. - Klementová, M. - Novotný, F., - Dřínek, V.
Fabrication of CuxGey Nanoplatelets
Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2011, 11(1–5), 1-5. ISSN 1533-4880.
2011
Hudec, R. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Marsikova, V. - Mika, M. - Inneman, A., - Skulinova, M.
Extremely Lightweight X-Ray Optics Based on Thin Substrates
In: EUV AND X-RAY OPTICS: SYNERGY BETWEEN LABORATORY AND SPACE II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819486660.
2011
Pína, L. - Marsikova, V. - Hudec, R. - Inneman, A. - Marsik, J. - Cash, W. - Shipley, A., - Zeiger, B.
Full-aperture X-ray tests of Kirkpatrick-Baez modules: preliminary results
In: EUV AND X-RAY OPTICS: SYNERGY BETWEEN LABORATORY AND SPACE II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819486660.
2011
Horáček, M. - Pavel, J.
Pockels cells frame switch
[Functional Sample] 2011.
2011
Dvořák, M. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Ladd, N., - Fidler, V.
Fluorescence Anisotropy of Branched Molecules Containing 1-Aminopyrene Chromophores
Journal of Fluorescence. 2011, 21(3), 971-974. ISSN 1053-0509.
2011
Dvořák, M. - Almonasy, N. - Michl, M., - Nepraš, M.
Excited states of multichromophoric compounds based on 2-aminoanthracene
In: MAF 12 Book of Abstracts. Strasbourg: University of Strasbourg, 2011, pp. 304.
2011
Pašková, T. - Dvořák, M.
Aminobenzanthrone Fluorescence Study
In: Instruments and methods for biology and medicine 2011. Praha: CTU Publishing House, 2011, pp. 23-27. ISBN 978-80-01-04915-0.
2011
Drška, L.
Vision of positron science with ELI Beamlines
In: DIODE-PUMPED HIGH ENERGY AND HIGH POWER LASERS ELI: ULTRARELATIVISTIC LASER-MATTER INTERACTIONS AND PETAWATT PHOTONICS AND HIPER: THE EUROPEAN PATHWAY TO LASER ENERGY. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 80801M-1-80801M-8. Proceedings SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8670-7.
2011
Tichý, V. - Barbera, M. - Collura, A. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Maršík, J. - Maršíkova, V. - Pína, L. - Šimon, V., - Varisco, S.
Lobster eye optics for nano-satellite X-ray monitor
In: EUV AND X-RAY OPTICS: SYNERGY BETWEEN LABORATORY AND SPACE II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819486660.
2011
Kwiecien, P. - Richter, I. - Luksch, J., - Petráček, J.
A comparison of eigenmode and Fourier modal algorithms for simulation of 3D photonic nanostructures
In: Proceedings of 1st EOS topical meeting on Micro- and nano-optoelectronic systems. Hannover: European Optical Society, 2011. pp. 4741-1-4741-2. ISBN 978-3-00-033711-6.
2011
Čtyroký, J. - Richter, I.
Recent developments in Fourier modal methods for modeling guided-wave devices
In: 2011 ICO International Conference on Information Photonics. Piscataway: IEEE, 2011. pp. WOM-19-2-5:1-WOM-19-2-5:2. ISBN 978-1-61284-315-5.
2011
Fiala, J. - Kwiecien, P. - Šiňor, M., - Richter, I.
The physics of subwavelength-patterned plasmonic nanostructures revealed with approximate analytical models
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Kwiecien, P. - Richter, I.
Efficient three dimensional aperiodic rigorous coupled wave analysis technique
In: Transparent Optical Networks. Piscataway: IEEE, 2011. pp. We.A2.5:1-We.A2.5:5. ISBN 978-1-4577-0880-0.
2011
Jelínek, M. - Kubeček, V., - Čech, M.
Single Shot Diagnostics of Quasi-Continuously Pumped Picosecond Lasers Using Fast Photodiode and Digital Oscilloscope
In: Photodiodes - Communications, Bio-sensings, Measurements and High-energy Physics. Rijeka: InTech, 2011. p. 106-118. vol. 1. ISBN 978-953-307-277-7.
2011
Fiala, J. - Kwiecien, P. - Šiňor, M., - Richter, I.
Analysis of subwavelength-patterned plasmonic structures with approximate models
In: Proceedings of the OSA's 95th Annual Meeting, Frontiers in Optics (FiO) 2011 Conference. Washington, DC: Optical Society of America, 2011. pp. JWA37. ISBN 978-1-55752-917-6.
2011
Kwiecien, P. - Richter, I.
Modeling of plasmonic nanostructures using efficient three dimensional aperiodic rigorous coupled wave analysis
In: Proceedings of the OSA's 95th Annual Meeting, Frontiers in Optics (FiO) 2011 Conference. Washington, DC: Optical Society of America, 2011. pp. JWA41. ISBN 978-1-55752-917-6.
2011
Svoboda, J. - Škereň, M., - Fiala, P.
Synthetic Image Holograms
In: Advanced Holography - Metrology and Imaging. Rijeka: InTech, 2011. p. 209-232. ISBN 978-953-307-729-1.
2011
Škereň, M. - Svoboda, J. - Nývlt, M., - Fiala, P.
High Precision Matrix Laser Lithography for Fabrication of Novel Types of Optical Security Elements
In: Proceedings of the OSA's 95th Annual Meeting, Frontiers in Optics (FiO) 2011 Conference. Washington, DC: Optical Society of America, 2011. pp. FTuM2. ISBN 978-1-55752-917-6.
2011
Svoboda, J. - Škereň, M. - Possolt, M., - Fiala, P.
Novel Optical Document Security Elements Based on Waveguide Effect
In: Proceedings of the OSA's 95th Annual Meeting, Frontiers in Optics (FiO) 2011 Conference. Washington, DC: Optical Society of America, 2011. pp. FTuM5. ISBN 978-1-55752-917-6.
2011
Nývlt, M. - Škereň, M., - Fiala, P.
Real-time Generation of Synthetic Diffractive Structures Using GPU
In: Proceedings of the OSA's 95th Annual Meeting, Frontiers in Optics (FiO) 2011 Conference. Washington, DC: Optical Society of America, 2011. pp. JWA4. ISBN 978-1-55752-917-6.
2011
Štolcová, L. - Proška, J. - Novotný, F. - Procházka, M., - Richter, I.
PERIODIC ARRAYS OF METAL NANOBOWLS AS SERS-ACTIVE SUBSTRATES
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Novotný, F. - Proška, J., - Procházka, M.
CORRELATED RAMAN MICROSCOPE/SCANNING ELECTRON MICROSCOPE STUDY OF SELF-ASSEMBLED GOLD NANOROD ARRAYS
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, ISBN 978-80-87294-27-7. Available from: http://www.nanocon.cz/files/proceedings/nanocon_11/lists/papers/1377.pdf
2011
Černohorský, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P., - Piksová, K.
Palladium Nanoparticles on InP for Hydrogen Detection
Nanoscale Research Letters. 2011, 6 1-4. ISSN 1931-7573.
2011
Černohorský, O. - Žďánský, K., - Proška, J.
Study of Layers of Pd on InP
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 545-549. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Comparison of 2D and 3D Fourier modal methods for modeling subwavelength-structured silicon waveguides
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. p. 83060Y. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Žďánský, K. - Müller, M. - Černohorský, O., - Yatskiv, R.
Graphite Schottky barriers on n-InP and n-GaN with deposited Pd, Pt or bimetallic Pd/Pt nanoparticles for H2 sensing
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. pp. 51-57. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Müller, M. - Žďánský, K. - Zavadil, J., - Piksová, K.
Study of Layers of Metal Nanoparticles on Semiconductor Wafers for Hydrogen Detection
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 550-554. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Koštejn, M. - Žďánský, K. - Piksová, K., - Zavadil, J.
Preparation and Characterization of Layers of Au, Pd and Rh Nanoparticles Deposited on n-InP Substrates
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 374-378. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Piksová, K. - Koštejn, M., - Grym, J.
Characterization of Eu2O3 Nanolayers Deposited on Semiconductors
In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 715-718. ISBN 978-80-87294-27-7.
2011
Matějec, V. - Jelínek, M. - Todorov, F. - Chomát, M. - Kubeček, V. - Berková, D., - Martan, T.
Effect of Sol-Gel Modifications on Characteristics of Silica Spherical Microresonators
Sensor Letters. 2011, 9(6), 2265-2267. ISSN 1546-198X.
2011
Todorov, Filip - Čtyroký, J. - Jelínek, M. - Chomat, M. - Matějec, V. - Kubeček, V. - Martan, T., - Berkova, D.
Bottle Microresonators Fabricated by Shaping Optical Fibers with a Beam of a CO2 Laser
Sensor Letters. 2011, 9(6), 2279-2282. ISSN 1546-198X.
2011
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C., - Šulc, J.
Single and Dual Pulse Operation of Picosecond Intracavity Synchronously Pumped Optical Parametric Oscillator
In: EOS Topical Meetings at Capri 2011. Hannover: European Optical Society, 2011. pp. 4502-1-4502-2. ISBN 978-3-00-033710-9.
2011
Limpouch, J. - Gus'kov, S Yu, - Tikhonchuk, V T
Propagation of laser-supported ionization wave in an underdense target
In: Europhysics Conference Abstracts. 38th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2011. pp. P1.041-1-P1.041-4. 35G. ISBN 978-1-61839-593-1.
2011
Klimo, O. - Pšikal, J. - Limpouch, J. - Proška, J. - Ceccotti, T. - Floquet, V., - Kawata, S.
Simulations of short pulses laser interaction with targets having a submicron surface structure - energy absorption and ion acceleration
In: Proceedings of SPIE Vol. 8079 - Laser acceleration of electrons, protons, and ions and medical applications of laser-generated secondary sources of radiation and particles. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 80790V-1-80790V-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8669-1.
2011
Klimo, O. - Riconda, C. - Weber, S. - Limpouch, J. - Ribeyre, X. - Schurtz, G., - Tikhonchuk, V. T.
Physics of laser plasma interaction in the context of shock ignition
In: Europhysics Conference Abstracts. 38th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2011. pp. O4.215-1-O4.215-4. 35G. ISBN 978-1-61839-593-1.
2011
Jacquemot, S. - Amiranoff, F. - Baton, S. D. - Chanteloup, J. C. - Labaune, C. - Koenig, M. - Michel, D. T. - Perez, F. - Schlenvoigt, H. P. - Canaud, B. - Cherfils Clérouin, C. - Debras, G. - Depierreux, S. - Ebrardt, J. - Juraszek, D. - Lafitte, S. - Loiseau, P. - Miquel, J. L. - Philippe, F. - Rousseaux, C. - et al.
Studying ignition schemes on European laser facilities
Nuclear Fusion. 2011, 51(9), ISSN 0029-5515.
2011
Klimo, O. - Tikhonchuk, V. T. - Ribeyre, X. - Schurtz, G. - Riconda, C. - Weber, S., - Limpouch, J.
Laser plasma interaction studies in the context of shock ignition-Transition from collisional to collisionless absorption
PHYSICS OF PLASMAS. 2011, 18(8), ISSN 1070-664X.
2011
Badziak, J. - Pisarczyk, T. - Chodukowski, T. - Borodziuk, S. - Jablonski, S. - Kalinowska, Z. - Kasperczuk, A. - Parys, P. - Raczka, P. - Rosinski, M. - Wolowski, J. - Krousky, E. - Pfeifer, M. - Skala, J. - Ullschmied, J. - Liska, R. - Kuchařík, M. - Tomaszewski, K. - Pisarczyk, P., - Rhee, Y-J
Laser-induced cavity pressure acceleration - a novel highly efficient scheme of acceleration of dense matter
In: Europhysics Conference Abstracts. 38th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2011. 35G. ISBN 978-1-61839-593-1.
2011
Depierreux, S. - Goyon, C. - Lewis, K. - Bandulet, H. - Michel, D T - Loisel, G. - Yahia, V. - Tassin, V. - Stenz, C. - Borisenko, N G - Nazarow, W., - Limpouch, J.
Interaction physics for the shock ignition scheme of inertial confinement fusion targets
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2011, 53(12), ISSN 0741-3335.
2011
Pšikal, J. - Klimo, O., - Limpouch, J.
Simulation studies on laser ion acceleration in micro-structured targets and larger multispecies clusters
In: Europhysics Conference Abstracts. 38th EPS Conference on Plasma Physics. Mulhouse: European Physical Society, 2011. pp. 1460-1463. 35G. ISBN 978-1-61839-593-1.
2011
Pšikal, J. - Klimo, O., - Limpouch, J.
PIC simulations of ion acceleration in laser irradiated submicron droplets
In: Proceedings of SPIE Vol. 8079 - Laser acceleration of electrons, protons, and ions and medical applications of laser-generated secondary sources of radiation and particles. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 807912-1-807912-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8669-1.
2011
Pšikal, J. - Klimo, O., - Limpouch, J.
Field ionization effects on ion acceleration in laser-irradiated clusters
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011,(653), 109-112. ISSN 0168-9002.
2011
Kodedová, H. - Michl, M. - Dvořák, M., - Šlouf, M.
Measurement of plasmon-coupled fluorescence on sputtered gold nanolayers
In: 6th NANOSMAT Conference, Book of Abstracts. Manchester: NANOSMAT, 2011. pp. 261.
2011
Kawata, S. - Andreev, A A - Takahashi, T. - Satoh, D. - Barada, D. - Klimo, O. - Limpouch, J. - Kong, Q. - Wang, P X - Ma, Y Y - Sheng, Z M, - Wang, W M
Efficient high-quality ion beam generation in laser-foil interaction
In: Laser Optics 2010. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 78220T-1-78220T-6. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8331-7.
2011
Rus, B. - Batysta, F. - Čáp, J. - Divoký, M. - Fibrich, M. - Griffiths, M. - Haley, R. - Havlíček, T. - Hlaváč, M. - Hřebíček, J., - Limpouch, J.
Outline of the ELI-Beamlines facility
In: DIODE-PUMPED HIGH ENERGY AND HIGH POWER LASERS ELI: ULTRARELATIVISTIC LASER-MATTER INTERACTIONS AND PETAWATT PHOTONICS AND HIPER: THE EUROPEAN PATHWAY TO LASER ENERGY. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 808010-1-808010-10. Proceedings SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8670-7.
2011
Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Hübner, J. - Sheftman, D. - Pína, L. - Vrba, P., - Vrbová, M.
Time-resolved XUV radiation diagnostics from nitrogen discharge Z-pinch plasma
In: X-ray Lasers and Coherent X-ray Sources: Development and Applications IX. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 1-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8750-6.
2011
Klimo, O. - Pšikal, J. - Limpouch, J. - Proška, J. - Novotný, F. - Ceccotti, T. - Floquet, V., - Kawata, S.
Short pulse laser interaction with micro-structured targets: simulations of laser absorption and ion acceleration
New Journal of Physics. 2011, 13(5), ISSN 1367-2630.
2011
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J., - Břínek, J.
Construction progress in the photon counting detector for the European Laser Timing experiment
In: 2011 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control and the European Frequency and Time Forum Final Program. San Francisco, CA: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Society, 2011. pp. 125.
2011
Procházka, I. - Kodet, J. - Pánek, P., - Schreiber, U.
Novel concept of sub-picosecond timing system and its applications in fundamental metrology
In: 2011 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control and the European Frequency and Time Forum Final Program. San Francisco, CA: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Society, 2011. pp. 43.
2011
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J., - Břínek, J.
Development and construction of the photon counting receiver for the European laser time transfer space mission
In: 17th International Workshop on Laser Ranging - oral and poster contributions. Bad Kötzting: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2011. pp. 25.
2011
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Pánek, P.
New technologies for sub-millimeter laser ranging
In: 17th International Workshop on Laser Ranging - oral and poster contributions. Bad Kötzting: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2011. pp. 10.
2011
Schlicht, A. - Schreiber, U., - Procházka, I.
The European Laser Timing Experiment (ELT) and Data Centre (ELT-DC)
In: 17th International Workshop on Laser Ranging - oral and poster contributions. Bad Kötzting: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2011. pp. 4.
2011
Renner, O. - Krouský, E. - Liska, R. - Šmíd, M. - Larroche, O., - Dalimier, E.
Ion collisions and deceleration in laser-produced plasma-jet interaction with walls
Acta Technica CSAV. 2011, 56(T), T165-T174. ISSN 0001-7043.
2011
Liska, R. - Shashkov, M., - Wendroff, B.
The early influence of Peter Lax on computational hydrodynamics and an application of Lax-Friedrichs and Lax-Wendroff on triangular grids in Lagrangian coordinates
Acta Mathematica Scientia. 2011, 31(6), 2195-2202. ISSN 0252-9602.
2011
Procházka, I. - Kozáček, Z. - Břínek, J. - Kodet, J., - Blažej, J.
Space segment breadboard model BB3 of detector package for ELT
[Functional Sample] 2011.
2011
Novák, J. - Nevrkla, M., - Jančárek, A.
Measurement of Characteristics of a XUV Capillary Laser
In: EUV AND X-RAY OPTICS: SYNERGY BETWEEN LABORATORY AND SPACE II. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 80760L. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819486660.
2011
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Dual Pulse Operation of 1.5 mu Picosecond Intracavity Synchronously Pumped Optical Parametric Oscillator
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 830616-1-830616-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Synchronously Intracavity Pumped Dual Pulse Optical Parametrical Oscillator
In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney: IEEE, 2011. pp. 1244-1-1244-2. ISBN 978-0-9775657-7-1.
2011
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Synchronously intracavity pumped dual pulse optical parametric oscillator
Laser Physics Letters. 2011, 8(12), 839-844. ISSN 1612-2011.
2011
Matějec, V. - Todorov, F. - Chomát, M. - Bartoň, I. - Martan, T. - Berková, D. - Jelínek, M. - Fibrich, M., - Kubeček, V.
Preparation of spherical optical microresonators and their resonance spectra in air and gaseous acetone
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 830605-830605-9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Todorov, F. - Čtyroký, J. - Matějec, V. - Chomát, M. - Berková, D. - Kašík, I. - Martan, T. - Kubeček, V. - Jelínek, M., - Fibrich, M.
Preparation and characterization of bottle optical microresonators with circular and hexagonal cross-sections
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 83060Q-83060Q-9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Čech, M., - Hiršl, P.
Passively Q-switched quasi-continuously pumped 2.4% Nd:YAG laser in a bounce geometry
In: Proceedings of SPIE Vol. 7912 - Solid State Lasers XX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2011. pp. 791221-791225. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8449-9.
2011
Vyhlídal, D. - Čech, M.
Versatile all-digital time interval measuring system
In: Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 80720J-1-80720J-8. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8662-2.
2011
Jelínek, M. - Kubeček, V.
15 ps quasi-continuously pumped passively mode-locked highly doped Nd:YAG laser in bounce geometry
Laser Physics Letters. 2011, 8(9), 657-660. ISSN 1612-2011.
2011
Vyhlídal, D. - Jelínek, M. - Čech, M., - Kubeček, V.
Performance evaluation of fast, high precision laser rangefinder electronics with a pulsed laser
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. p. 83060D-1-83060D-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Čech, M., - Hiršl, P.
0.8 mJ quasi-continuously pumped sub-nanosecond highly doped Nd:YAG oscillator-amplifier laser system in bounce geometry
Laser Physics Letters. 2011, 8(3), 205-208. ISSN 1612-2011.
2011
Khaydarov, R.T. - Beisinbaeva, H.B. - Sabitov, M.M. - Kálal, M., - Berdiyorov, G.R.
Effect of light gas atom inclusions on the characteristics of laser-produced plasma ions
Nuclear Fusion. 2011, 51(10), ISSN 0029-5515.
2011
Gus'kov, S. Yu. - Limpouch, J. - Nicolai, Ph., - Tikhonchuk, V.T.
Laser-supported ionization wave in under-dense gases and foams
PHYSICS OF PLASMAS. 2011, 18(10), ISSN 1070-664X.
2011
Sedláček, R. - Suchý, T., - Prokop, J.
Sestava přípravků na testování radiolucence kompozitních materiálů
[Functional Sample] 2011.
2011
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J., - Pánek, P.
New technologies for laser time transfer with ps precision and accuracy
In: Proceedings of Workshop on Geodesy Applications of the ACES Mission. Noordwijk: ESA Publications Division, 2011, ESA publications. ISSN 1022-6656.
2011
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Břínek, J.
ELT detector package work progress
In: Proceedings of Workshop on Geodesy Applications of the ACES Mission. Noordwijk: ESA Publications Division, 2011. ESA publications. ISSN 1022-6656.
2011
Schreiber, K. U. - Lauber, P. - Eckl, J., - Procházka, I.
Example for the ELT Ground Segment for ACES
In: Proceedings of Workshop on Geodesy Applications of the ACES Mission. Noordwijk: ESA Publications Division, 2011. ESA publications. ISSN 1022-6656.
2011
Jelínková, H. - Kitzler, O. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Kubeček, V.
Diamond Raman Laser in Eye Safe Region
In: Proceedings of SPIE Vol. 8306 - Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 83060G-1-83060G-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1.
2011
Remlová, E. - Dostálová, T. - Jelínková, H. - Vránová, J. - Navrátil, L., - Rosina, J.
Long Term Evaluation of PDL Laser in Dermatology
Lasers in Medical Science. 2011, 26(S1), 42. ISSN 0268-8921.
2011
Remlová, E. - Dostálová, T. - Jelínková, H. - Vránová, J. - Navrátil, L., - Rosina, J.
Hemangioma Treatment Effect of PDL, Alexandrite, Er:YAG and CO2 Lasers
Lasers in Medical Science. 2011, 26(S1), 38. ISSN 0268-8921.
2011
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Koranda, P., - Němec, M.
Tm:YAP Microchip Laser for Debonding Ceramic Orthodontic Brackets - Bond Strengths Measurement
Lasers in Medical Science. 2011, 26(S1), 28. ISSN 0268-8921.
2011
Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Prokop, J. - Beneš, J., - Křena, J.
Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition
Ceramics - Silikáty. 2011, 55(4), 401-409. ISSN 0862-5468.
2011
Jelínek, M. - Kitzler, O. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Kubeček, V.
CVD-Diamond External Cavity Raman Laser Operating at 1632 nm
In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney: IEEE, 2011. pp. 1903-1905. ISBN 978-0-9775657-7-1.
2011
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Passive Q-switching at 1645 nm of Er:YAG Laser with Co:MALO Saturable Absorber
In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney: IEEE, 2011. pp. 1578-1580. ISBN 978-0-9775657-7-1.
2011
Šulc, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Ryba-Romanowski, W., - Łukasiewicz, T.
Comparison of CW Diode Pumped Er:YVO4 and Er:GdVO4 Lasers
In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney: IEEE, 2011. pp. 1575-1577. ISBN 978-0-9775657-7-1.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr,Ce:YAlO3 Laser Operation at Room Temperature
In: International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim. Sydney: IEEE, 2011. pp. 1572-1574. ISBN 978-0-9775657-7-1.
2011
Ryba-Romanowski, W. - Lukasiewicz, T. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Thulium-doped Vanadate Crystals: Growth, Spectroscopy and Laser Performance
Progress in Quantum Electronics. 2011, 35(5), 109-157. ISSN 0079-6727.
2011
Picková, V. - Darebníček, A. - Drahokoupil, M. - Klimo, O., - Švéda, L.
Measuring the pulse shape of the fs laser
Acta Technica CSAV. 2011, 2011(56), T123-T133. ISSN 0001-7043.
2011
Beránek, J. - Švéda, L.
Simulace rentgenového mřížkového interferometru
In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1.
2011
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J., - Břínek, J.
Construction progress in the photon counting detector for the European Laser Timing experiment
In: Proceedings of 2011 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control and the European Frequency and Time Forum (FCS). Piscataway: IEEE, 2011. pp. 384-388. ISSN 1075-6787. ISBN 978-1-61284-110-6.
2011
Procházka, I. - Kodet, J. - Pánek, P., - Schreiber, U.
Novel concept of sub-picosecond timing system and its applications in fundamental metrology
In: Proceedings of 2011 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control and the European Frequency and Time Forum (FCS). Piscataway: IEEE, 2011. pp. 161-164. ISSN 1075-6787. ISBN 978-1-61284-110-6.
2011
Peca, M. - Vacek, M., - Michálek, V.
Time-to-Digit Converter Based on Radiation-Tolerant FPGA
Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2011, 2011(16), 21-25. ISSN 1801-9315.
2011
Procházka, I. - Blažej, J. - Michálek, V. - Vacek, M., - Peca, M.
Single photon laser altimeter and lidar in space missions
Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2011, 2011(16), 18-20. ISSN 1801-9315.
2011
Blažej, J. - Procházka, I.
Role of single photon detection in pulse laser based optical navigation
In: Technologies for Optical Countermeasures VIII. Bellingham: SPIE, 2011, pp. 81870J. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8815-2.
2011
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Solid state photon counters and their applications in space related projects
In: Advances in Imaging Detectors and Applications. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 819403-1-819403-12. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8835-0.
2011
Jelínková, H. - Bednárik, Ľ. - Drahokoupil, M. - Duspiva, M. - Fibrich, M. - Havlík, J. - Holec, M. - Jelínek, M. - Kitzler, O. - Kodet, J. - Koranda, P. - Matlas, P. - Michálek, V. - Navrátil, P. - Němec, M. - Vyhlídal, D. - Szotkowski, P. - Vacek, M. - Velechovský, J. - Blažej, J. - et al.
Lasers and applications
In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011.
2011
Heß, M. P. - Stringhetti, L. - Hummelsberger, B. - Hausner, K. - Stalford, R., - Procházka, I.
The aces mission: System development and test status
In: 61st International Astronautical Congress 2010 (IAC 2010). Red Hook: Curran Associates, Inc., 2011. pp. 1370-1381. ISBN 978-1-61782-368-8.
2011
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Absolute time position of picosecond laser pulse
In: Free-Space Laser Communication Technologies XXIII. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 79230G. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8460-4.
2011
Blažej, J. - Procházka, I., - Král, L.
Picosecond laser pulse propagation delay fluctuation through atmosphere
In: Atmospheric and Oceanic Propagation of Electromagnetic Waves V. Bellingham: SPIE, 2011, pp. 79240A. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8461-1.
2011
Vacek, M. - Michálek, V. - Peca, M. - Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Photon counting altimeter and lidar for air and space borne applications
In: Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011, pp. 80720B-1-80720B-12. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8662-2.
2011
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Břínek, J.
Development and construction of the photon counting receiver for the European laser time transfer space mission
In: Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 807209-1-807209-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8662-2.
2011
Kodet, J. - Vacek, M. - Fořt, P. - Procházka, I., - Blažej, J.
Photon counting receiver for the laser time transfer, optical design, and construction
In: Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 80720A-1-80720A-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8662-2.
2011
Procházka, I. ed. - Sobolewski, R. ed., - Fiurásek, J. ed.
Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing III
Prague, 2011-04-18/2011-04-21. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8662-2.
2011
Heß, M. P. - Stringhetti, L. - Hummelsberger, B. - Hausner, K. - Stalford, R., - Procházka, I.
The ACES mission: System development and test status
Acta Astronautica. 2011, 69(11-12), 929-938. ISSN 0094-5765.
2011
Koranda, P. - Jelínková, H. supervisor
Generation of the New Laser Radiation Wavelengths in Solid-State Lasers
Praha: Defense date 2011-06-02. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by H. JELÍNKOVÁ.
2011
Agakishiev, H. - Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M. - Pachr, M. - Rusňák, J., - Tlustý, D.
Experimental Studies of di-jet Survival and Surface Emission Bias in Au plus Au Collisions via Angular Correlations with Respect to Back-to-Back Leading Hadrons
Physical Review C. 2011, 83(6), ISSN 0556-2813.
2011
Martínková, M. - Kálal, M., - Rhee, Y.Y.
ANALYSIS OF THE COMPLEX INTERFEROMETRY DIAGNOSTICS APPLICABILITY TO DEUTERIUM CLUSTERS SPATIAL DENSITY DISTRIBUTION MEASUREMENT
Fusion Science & Technology. 2011, 60(1T), 84-89. ISSN 1536-1055.
2011
Kálal, M. - Slezák, O.
Overview and recent progress in SBS PCM approach to self-navigation of lasers on direct drive IFE targets
In: Conference on Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers/ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics/HiPER: the European Pathway to Laser Energy. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 808021-1-808021-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8670-7.
2011
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Jelínek, M. - Fibrich, M. - Michalík, P. - Miyagi, M., - Seydlova, M.
Ceramic Bracket Debonding by Tm:YAP Laser Irradiation
Photomedicine and Laser Surgery. 2011, 29(7), 477-484. ISSN 1549-5418.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Diode-pumped Pr:YAP Lasers
Laser Physics Letters. 2011, 8(8), 559-568. ISSN 1612-2011.
2011
Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Miyagi, M. - Iwai, K. - Takaku, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Komar, V., - Gerasimenko, A.S.
Transfer of Fe:ZnSe Laser Radiation by Hollow Waveguide
Laser Physics Letters. 2011, 8(8), 613-616. ISSN 1612-2011.
2011
Pšikal, J. - Limpouch, J., - Klimo, O.
On the ion acceleration in microstructured targets by ultrashort intense laser pulses
In: Laser Optics 2010. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. pp. 78220S-1-78220S-6. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8331-7.
2011
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J. - Sun, X., - Cavanaugh, J.
Single Photon Avalanche Diode radiation tests
In: 6th International Conference on New Developments in Photodetection. Paris: CEA, 2011. pp. 177.
2011
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photodiode optical to electrical signal delay
In: 6th International Conference on New Developments in Photodetection. Paris: CEA, 2011. pp. 201.
2011
Berndt, M. - Breil, J. - Galera, S. - Kuchařík, M. - Maire, P.-H., - Shashkov, M.
Two-step hybrid conservative remapping for multimaterial arbitrary Lagrangian-Eulerian methods
Journal of Computational Physics. 2011, 230(17), 6664-6687. ISSN 0021-9991.
2011
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Picosecond stability photon counting detector package for space missions
In: 5th Single Photon Workshop. Bremerhaven: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 2011. pp. 74.
2011
Švéda, L. - Maršíková, V. - Inneman, A. - Maršík, J., - Horváth, M.
Reflectivity measurement inside small hollow mirrors using an x-ray tube
Physica Scripta. 2011, 84(1), ISSN 1402-4896.
2011
Šulc, J. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Four-micron CW Operating Dy:PbGa2S4 Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2011 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2011. pp. CA-8.6Tue. ISBN 978-1-4577-0532-8.
2011
Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Miyagi, M. - Iwai, K. - Takaku, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Komar, V., - Gerasimenko, A.S.
Delivery of 4.45 um Fe:ZnSe Laser Radiation by Hollow Waveguide
In: CLEO/Europe-EQEC 2011 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2011. pp. CA-P27Sun. ISBN 978-1-4577-0532-8.
2011
Němec, M. - Jelínková, H. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Takaku, H.
Characterization of Delivered Resonantly Pumped 1645 nm Er:YAG Laser Radiation by Hollow Glass Waveguide
In: CLEO/Europe-EQEC 2011 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2011. pp. CA-P28Sun. ISBN 978-1-4577-0532-8.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Temperature Dependent Output Characteristics of Pr:YAP Microchip Lasers at 747 nm and 662 nm Wavelengths
In: CLEO/Europe-EQEC 2011 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2011. pp. CA-P34Sun. ISBN 978-1-4577-0532-8.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAlO3 Microchip Laser at 662 nm
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2011. pp. ATuB29-1-ATuB29-3. ISBN 978-1-55752-904-6.
2011
Šulc, J. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
High Duty Cycle and Long Pulse Operation of Dy:PbGa2S4 Laser Excited by Diode Pumped Nd:YAG
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2011. pp. AWA21-1-AWA21-3. ISBN 978-1-55752-904-6.
2011
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Basiev, T.T. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dysprosium Lead Thiogallate Crystal Resonantly Pumped by Er:YLF Laser Radiation
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2011. pp. ATuB18-1-ATuB18-3. ISBN 978-1-55752-904-6.
2011
Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Jelínek, M. - Šulc, J. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Resonant Pumping of Dysprosium Doped Lead Thiogallate by 1.7 µm Er:YLF Laser Radiation
Laser Physics Letters. 2011, 8(2), 349-353. ISSN 1612-2011.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAlO3 Microchip Laser at 662 nm
Laser Physics Letters. 2011, 8(2), 116-119. ISSN 1612-2011.
2011
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Jelínek, M. - Koranda, P. - Němec, M. - Komar, V. - Gerasimenko, A.S. - Badikov, V.V. - Badikov, D.V. - Vyhlídal, D., - Stoklasa, J.
Fe:ZnSe Laser: Comparison of Active Materials Grown by Two Different Methods
In: Proceedings of SPIE Vol. 7912 - Solid State Lasers XX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2011. p. 79122D-1-79122D-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8449-9.
2011
Šulc, J. - Koutný, T. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Influence of V:YAG Saturable Absorber Orientation on Linearly Polarized Laser Q-switching
In: Proceedings of SPIE Vol. 7912 - Solid State Lasers XX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2011. p. 791222-1-791222-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8449-9.
2011
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
747 nm Pr:YAP Microchip-laser Output Characteristics
In: Proceedings of SPIE Vol. 7912 - Solid State Lasers XX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2011. pp. 79121X-1-79121X-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8449-9.
2011
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Koranda, P. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínek, M. - Michalík, P., - Miyagi, M.
Influence of Tm:YAP Laser Irradiation on Tensile Strength for Bracket Debonding
In: Proceedings of SPIE Vol. 7884 - Lasers in Dentistry XVII. Washington: SPIE, 2011. pp. 788404-1-788404-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8421-5.
2011
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Miyagi, M. - Iwai, K. - Takaku, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Komar, V.V., - Gerasimenko, A.S.
Fe:ZnSe Laser Radiation Transmission by Hollow Waveguide
In: Proceedings of SPIE Vol. 7894 - Optical Fibers, Sensors, and Devices for Biomedical Diagnostics and Treatment XI. Washington: SPIE, 2011. pp. 789405-1-789405-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8431-4.
2011
Kuchařík, M. - Breil, J. - Galera, S. - Maire, P.-H. - Berndt, M., - Shashkov, M.
Hybrid remap for multi-material ALE
Computers & Fluids. 2011, 46(1), 293-297. ISSN 0045-7930.
2011
Kuchařík, M. - Shashkov, M.
Flux-Based Approach for Conservative Remap of Multi-Material Quantities in 2D Arbitrary Lagrangian-Eulerian Simulations
In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 623-631. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
2011
Liska, R. - Kuchařík, M. - Limpouch, J. - Renner, O. - Váchal, P. - Bednárik, Ľ., - Velechovský, J.
ALE Method for Simulations of Laser-Produced Plasmas
In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 57-73. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
2011
Hudec, R. - Pína, L. - Maršíková, V. - Inneman, A. - Skulinová, M., - Míka, M.
Czech Participation in International X-Ray Observatory (IXO)
Acta Polytechnica. 2011, 51(2), 46-51. ISSN 1210-2709.
2011
Blažej, J. - Procházka, I. - Kodet, J., - Pánek, P.
New Technologies for Submillimeter Laser Ranging
Advanced Materials Research. 2011, 301-303 397-401. ISSN 1022-6680.
2011
Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Beneš, J., - Prokop, J.
Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine
In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 357-361. ISBN 978-80-214-4275-7.
2011
Pšikal, J. - Limpouch, J. - Klimo, O., - Tikhonchuk, V. T.
Generation of high energy electrons and ion acceleration in small structured targets
Acta Technica CSAV. 2011, 56 T183-T188. ISSN 0001-7043.
2011
Blažej, J. - Procházka, I.
Role of air refractive index in satellite laser ranging
In: Long distance measurement in air. Braunschweig: EURAMET, 2011, pp. 11.
2011
Blažej, J. - Procházka, I.
Photon-counter device to synchronize ground-based and orbiting instruments
SPIE Newsroom. 2011, 2011 x48502. ISSN 1818-2259.
2011
Kubeček, V. - Grepl, O. - Čech, M. - Diels, J -C, - Arissian, L.
Beat Note Characterisation from Diode Pumped Passively Mode-Locked Bidirectional Ring Nd:YVO4 Laser
In: SPIE 7994. Bellingham: SPIE, 2011. pp. 799405-799411. ISBN 978-0-8194-8567-0.
2011
Gartside, L.M.R. - Tallents, G.J. - Rossall, A.K. - Wagenaars, E. - Whittaker, D.S. - Kozlová, M. - Nejdl, J. - Sawicka, M. - Polan, J. - Kálal, M., - Rus, B.
Extreme ultraviolet interferometry of laser plasma material between the critical and ablation surfaces
High Energy Density Physics. 2011, 7(2), 91-97. ISSN 1574-1818.
2011
Vrba, P. - Zakharov, S.V. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Nevrkla, M., - Kolář, P.
Pinching capillary discharge as a water window radiation source
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2011, 184(3-6), 335-337. ISSN 0368-2048.
2011
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Measurement of the optical to electrical detection delay in the detector for ground-to-space laser time transfer
Metrologia. 2011, 48(3), L13-L16. ISSN 0026-1394.
2011
Soukup, O. - Kumar, U.K. - Proška, J. - Bratova, L. - Adem, A. - Jun, D. - Fusek, J. - Kuca, K., - Tobin, G.
The effect of oxime reactivators on muscarinic receptors: Functional and binding examinations
Environmental Toxicology and Pharmacology. 2011, 31(3), 364-370. ISSN 1382-6689.
2011
Aggarwal, M.M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A.V. - Alekseev, I. - Alford, J. - Bielčík, J. - Hájková, O. - Krůs, M. - Pachr, M. - Rusňák, J., - Tlustý, D.
Strange and Multistrange Particle Production in Au + Au Collisions at √sNN=62.4 GeV
Physical Review C. 2011, 83(2), ISSN 0556-2813.
2011
Fiala, P. - Škereň, M., - Joska, A.
Ovládací část spínače zejména pro slaboproudá a silnoproudá elektrotechnická zařízení
Czech Republic. Utility Model CZ 21660. 2011-01-24.
2011
Rudraiah, N. - Kálal, M., - Chandrashekara, G.
Electrorheological Rayleigh-Taylor instability at the interface between a porous layer and thin shell with poorly conducting couple stress fluid
International Journal of Non-Linear Mechanics. 2011, 46(1), 57-64. ISSN 0020-7462.
2011
Grym, J. - Procházková, O. - Yatskiv, R., - Piksová, K.
Hydrogen Sensors Based on Electrophoretically Deposited Pd Nanoparticles onto InP
Nanoscale Research Letters. 2011, 6 1-6. ISSN 1931-7573.
2011
Dvořák, M. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Ladd, N., - Fidler, V.
Fluorescence Anisotropy of Branched Molecules Containing 1-Aminopyrene Chromophores
Journal of Fluorescence. 2011, 21(3), ISSN 1573-4994.
2011
Šlouf, M. - Novotný, F. - Hozák, P., - Nebesářová, J.
Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení
Czech Republic. Utility Model CZ 21823. 2011-02-24.
2011
Květoň, M. - Fiala, P., - Havránek, A.
Polymer Holography in Acrylamide-based Recording Material
In: Holography, Research and Technologies. Rijeka: InTech, 2011. p. 57-82. ISBN 978-953-307-227-2.
2011
Matlas, P. - Blažej, J. - Makram, Ibrahim - Khalil, Ibrahim, - Hanna, Yousry
Diagnostic Improvement of Laser System at NRIAG SLR Station in Helwan
NRIAG journal of astronomy and astrophysics. 2011, 41(SP), 435-444. ISSN 1687-0980.
2011
Novotný, A. - Blažej, J.
35 years of Czech Technical University participation in NRIAG Satellite laser ranging station Helwan
NRIAG journal of astronomy and astrophysics. 2011,(SP), ISSN 1687-0980.
2011
Maire, P.-H. - Loubere, R., - Váchal, P.
Staggered Lagrangian discretization based on cell-centered Riemann solver and associated hydrodynamics scheme
Communications in Computational Physics. 2011, 10(4), 940-978. ISSN 1815-2406.
2011
Váchal, P. - Maire, P.-H.
Discretizations for Weighted Condition Number Smoothing on General Unstructured Meshes
Computers & Fluids. 2011, 46(1), 479-485. ISSN 0045-7930.
2011
Liska, R. - Shashkov, M. - Váchal, P., - Wendroff, B.
Synchronized Flux Corrected Remapping for ALE Methods
Computers & Fluids. 2011, 46(1), 312-317. ISSN 0045-7930.
2011
Procházka, I. - Schreiber, U., - Schäfer, W.
Laser time transfer and its application in the Galileo program
Advances in Space Research. 2011, 47(2), 239-246. ISSN 0273-1177.
2011
Tichý, V. - Barbera, M. - Collura, A. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršík, J. - Maršíková, V. - Pína, L., - Varisco, S.
Tests of Lobster Eye Optics for Small Space X-ray Telescope
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 633(1), S169-S171. ISSN 0168-9002.
2011
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Kirchner, K.G., - Koidl, F.
European Laser Timing detector package test
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010.
2010
Jabczynski, J.K. - Gorajek, L. - Zendzian, W. - Kwiatkowski, J. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
Actively Q-switched Thulium Lasers
In: Advances in Solid State Lasers Development and Applications. Vukovar: Intech, 2010. p. 95-118. ISBN 978-953-7619-80-0.
2010
Novozámský, A. - Slánička, J., - Peterka, P.
Tomography Reconstruction of Geometry and Refractive Index Profile of Highly Asymmetric Optical Fiber Preforms
In: Proceedings of SPIE 7746 17th Slovak-Czech-Polish conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE, 2010. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8236-5.
2010
Hübner, J.
Capillary Discharge Parameter Assessment for X-ray Laser Pumping
Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 52-55. ISSN 1210-2709.
2010
Limpouch, J. - Liska, R. - Kuchařík, M. - Váchal, P., - Kmetík, V.
Laser-driven collimated plasma flows studied via ALE code
In: 37th EPS Conference on Plasma Physics 2010 (EPS 2010). Red Hook, NY: Curran Associates, 2010. pp. 1450-1453. Europhysics Conference Abstracts. ISBN 978-1-62276-331-3.
2010
Herčík, D.
Mercury's magnetosphere-solar wind interaction for northward and southward interplanetary magnetic field: Hybrid simulation results
Icarus. 2010, 209(1), 11-22. ISSN 0019-1035.
2010
Fajgar, R. - Kupčík, J. - Šubrt, J., - Novotný, F.
CHARACTERIZATION AND PROPERTIES OF TITANIUM-VANADIUM OXIDE THIN FILMS PREPARED BY ARF LASER ABLATION
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. pp. 398-402. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.
2010
Dřínek, V. - Fajgar, R. - Palatinus, L. - Klementová, M., - Novotný, F.
PREPARATION OF Cu(3)(Si(0.5)Ge(0.5)) NANOPLATELETS
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. pp. 301-304. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.
2010
Novozámský, A. - Pavel, J.
Trorip
[Software] 2010.
2010
Vacek, M. - Pavel, J.
Advanced web server implemented in microcontroller
[Functional Sample] 2010.
2010
Horáček, M. - Pavel, J.
3D accelerometer
[Functional Sample] 2010.
2010
Dominec, F. - Pavel, J.
Compact spectrometer
[Functional Sample] 2010.
2010
Erben, P. - Blažej, J.
Electronic Secretary
[Software] 2010.
2010
Nejdl, J. - Kozlová, M. - Mocek, T., - Rus, B.
Measuring the electron density gradients of dense plasmas by deflectometry using short-wavelength probe
PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(12), 122705-1-122705-6. ISSN 1070-664X.
2010
Švéda, L. - Jančárek, A.
Rentgenový monochromátor s multivrstvovými zrcadly
[Functional Sample] 2010.
2010
Dvořák, M. ed. - Staněk, T. ed., - Michl, M. ed.
VII. Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes, Book of Abstracts
Praha, 2010-03-22/2010-03-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010.
2010
Dvořák, M. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Ladd, N., - Fidler, V.
Fluorescence anisotropy of molecules containing multiple 1-aminopyrene chromophores
In: VII. Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes, Book of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. pp. 17.
2010
Kubeček, V. - Grepl, O. - Čech, M. - Diels, J.-C, - Arissian, C.
Beat Note Characterization from Diode Pumped Passively Mode-locked Bidirectional Ring Nd:YVO4 Laser
In: ICONO/LAT 2010 - Technical Digests. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2010.
2010
Jelínek, M. - Todorov, F. - Matejec, V. - Chomat, M. - Kubeček, V., - Berkova, D.
Křemenné optické mikrorezonátory
In: Optické komunikace 2010. Praha: Agentura Action M, 2010, pp. 47-55. ISBN 978-80-86742-29-8.
2010
Matejec, V. - Jelínek, M. - Todorov, F. - Chomat, M. - Kubeček, V., - Berkova, D.
Effect of sol-gel modifications on characteristics of silica mocrosphere
In: Madica 2010. Lyon: University Claude Bernard Lyon 1, 2010, pp. 100.
2010
Todorov, F. - Ctyroky, J. - Chomat, M. - Matejec, V. - Berkova, D. - Jelínek, M., - Kubeček, V.
Bottle microresonators fabricated by shaping optical fibers with a beam of a CO2 laser
In: Madica 2010. Lyon: University Claude Bernard Lyon 1, 2010, pp. 83.
2010
Todorov, F. - Chomat, M. - Matejec, V. - Ctyroky, J. - Berkova, D. - Kasik, I. - Kubeček, V., - Jelínek, M.
Novel microresonators fabricated on optical fiber by shaping the fiber with a beam of a CO2 laser
In: Europt(r)ode X Book of Abstracts. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010, pp. 79. ISBN 978-80-86269-20-7.
2010
Matejec, V. - Todorov, F. - Jelínek, M. - Chomat, M. - Kubeček, V. - Berková, D. - Kasik, I., - Sedlar, J.
Preparation and characterisation of silica microspheres for refractive index detection
In: Europt(r)ode X Book of Abstracts. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010, pp. 78. ISBN 978-80-86269-20-7.
2010
Kubeček, V. - Szotkowski, P. - Svecová, B. - Nekvindová, P. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Mika, M., - Spirková, J.
Diode pumped operation of an Er:Yb Zinc-Silicate glass
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. WeP9. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Dvořák, M. - Michl, M. - Almonasy, N., - Nepraš, M.
Electronic excitation energy migration in arylamino-1,3,5-triazines
In: 5th International Meeting on Molecular Electronics, Book of Abstracts. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 2010. pp. 256.
2010
Todorov, F. - Jelínek, M. - Matejec, V. - Chomat, M. - Kubeček, V. - Berkova, D., - Sedlar, R.
Preparation and characterization of optical microspheres for refractive-index sensing
In: Proceedings SPIE 7716 Micro-Optics 2010. Washington: SPIE, 2010. pp. 77161X-1-77161X-9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8189-4.
2010
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Čech, M. - Hiršl, P., - Vyhlídal, D.
Passively mode locked quasi-continuously pumped 2.4% doped crystalline Nd:YAG laser in a bounce
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. pp. 772115-1-772115-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Nicolai, P. - Stenz, C. - Tikhonchuk, V. - Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Juha, L. - Krousky, E. - Masek, K. - Pfeifer, M. - Rohlena, K. - Skala, J. - Ullschmied, J. - Kmetik, V. - Kálal, M. - Klír, D. - Kravárik, J. - Kubeš, P. - Pisarczyk, P., - Tabakhoff, E.
Laboratory studies of multi-material radiative astrophysical jets propagation in plasmas
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(4), 042011/1-042011/4. ISSN 1742-6588.
2010
Kálal, M. - Martínková, M. - Slezák, O. - Kong, H.J. - Yoon, J.W. - Shin, J.S. - Koresheva, E.R., - Startsev, S.A.
Current Status of the SBS PCM Approach to Self-Navigation of Lasers on IFE Targets
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(3), 032034/1-032034/4. ISSN 1742-6588.
2010
Slezák, O. - Kálal, M., - Kong, H.J.
Phase Control of SBS Seeding by Optical Interference Pattern Clarified: Direct Applicability for IFE Laser Driver
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(3), 032026/1-032026/4. ISSN 1742-6588.
2010
Martínková, M. - Kálal, M., - Rhee, Y.J.
Coulomb Explosions of Deuterium Clusters Studied by Compact Design of Nomarski Interferometer
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(3), 032053/1-032053/4. ISSN 1742-6588.
2010
Kálal, M. - Kong, H.J. - Slezák, O. - Koresheva, E.R. - Park, S., - Startsev, S.A.
Recent Progress Made in the SBS PCM Approach to Self-navigation of Lasers on Direct Drive IFE Targets
Journal of Fusion Energy. 2010, 29(6), 527-531. ISSN 0164-0313.
2010
Khaydarov, R.T. - Beisinbaeva, H.B. - Sabitov, M.M. - Kálal, M., - Berdiyorov, G.R.
Conditions defining the mechanisms of the formation of light gas ions in multicomponent laser-produced plasmas
Nuclear Fusion. 2010, 50(10), 105007-1-105007-4. ISSN 0029-5515.
2010
Láska, L. - Badziak, J. - Jungwirth, K. - Kálal, M. - Krása, J. - Krouský, E., - Kubeš, P.
Analysis of processes participating during intense iodine-laser-beam interactions with laser-produced plasmas
Radiation Effects and Defects in Solids. 2010, 165(6-10), 463-471. ISSN 1042-0150.
2010
Slezák, O. - Kálal, M., - Kong, H.J.
Phase-locked Stimulated Brillouin Scattering Seeded by a Transient Acoustic Wave Excited Through an Optical Interference Field
Journal of the Korean Physical Society. 2010, 57(2), 369-374. ISSN 0374-4884.
2010
Kálal, M. - Martínková, M., - Rhee, Y.J.
Studies of the Feasibility of Measuring the Spatial Density Distribution of Deuterium Clusters by Using Complex Interferometry
Journal of the Korean Physical Society. 2010, 57(2), 311-315. ISSN 0374-4884.
2010
Gartside, L.M.R. - Tallents, G.J. - Rossall, A.K. - Wagenaars, E. - Whittaker, D.S. - Kozlová, M. - Nejdl, J. - Sawicka, M. - Polan, J. - Kálal, M., - Rus, B.
Extreme ultraviolet interferometry of warm dense matter in laser plasmas
Optics Letters. 2010, 35(22), 3820-3822. ISSN 0146-9592.
2010
Fidler, V. org. - Schroeder, J. org. - Michl, M. org. - Dvořák, M. org., - Staněk, T. org.
VII. Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes
[Workshop Hosting] 2010.
2010
Svoboda, Š. - Proška, J., - Novotný, F.
Titanium and zinc oxide based inverse opal structures
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 82. 1. ISBN 978-80-87294-19-2. Available from: http://www.nanocon.cz/data/nanocon2010/sbornik/lists/papers/537.pdf
2010
Dvorský, R. - Slíva, A. - Luňáček, J., - Piksová, K.
Preparation of Silicon Nanoparticles by Means of Disintegration on a Cavitation Water Jet
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 60-6. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.
2010
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Čech, M., - Hiršl, P.
Quasi-continuously pumped passively mode-locked 2.4% doped Nd:YAG oscillator-amplifier system in a bounce geometry
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. pp. 757824-1-757824-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Škereň, M. - Fiala, P.
Počítačem generované hologramy
Jemná mechanika a optika. 2010, 55(5), 135-138. ISSN 0447-6441.
2010
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Hiršl, P., - Diels, J.-C.
0.4 mJ quasi-continuously pumped picosecond Nd:GdVO4 laser with selectable pulse duration
Laser Physics Letters. 2010, 7(2), 130-134. ISSN 1612-2011.
2010
Bulíř, J. - Novotný, M. - Lynnykova, A. - Lančok, J. - Bodnár, M., - Škereň, M.
Preparation of nanostructured ultrathin silver layer
In: Nanostructured Thin Films III. Washington: SPIE, 2010. pp. 77660Q-1-77660Q-7. ISBN 978-0-8194-8262-4.
2010
Novotný, M. - Bulíř, J. - Lančok, J. - Pokorný, P. - Bodnár, M., - Piksová, K.
Fabrication of nanostructured aluminium thin film and in-situ monitoring of the growth
In: Nanostructured Thin Films III. Washington: SPIE, 2010. p. 77660U-1-77660U-8. ISBN 978-0-8194-8262-4.
2010
Svoboda, J. - Fiala, P., - Škereň, M.
Výroba syntetických hologramů, syntéza 3D obrazu z prostorových pohledů v rovině pozorovatele
Jemná mechanika a optika. 2010, 55(1), 10-13. ISSN 0447-6441.
2010
Svoboda, J. - Fiala, P., - Škereň, M.
Full Parallax Hologram Synthesis - Method and Device
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. 3534_TOM4. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Svoboda, J. - Najdek, D., - Fiala, P.
Realization of Spatial Image Using Diffractive Structures
In: 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings Volume). Bellingham: SPIE, 2010. pp. 77460Q-1. ISBN 978-0-8194-8236-5.
2010
Hopp, J. - Fiala, P.
Hybrid Triplets with Diffractive Optical Elements Used for Imaging
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. 3388_07. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Hopp, J. - Fiala, P.
Designing of Hybrid Diffractive Optical Systems Using the Aplanatic Condition
In: EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. 86-87. 978-3-00-024189-5. ISBN 978-1-61738-959-7.
2010
Proška, J. - Novotný, F., - Procházka, M.
Silver plated butterfly wing scales and cicada wings as substrates for surface enhanced Raman spectroscopy
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 81. 1. ISBN 978-80-87294-19-2. Available from: http://www.nanocon.cz/data/nanocon2010/sbornik/lists/papers/572.pdf
2010
Novotný, F. - Proška, J.
A thermodynamic approach for interpretation of absorption spectra of gold nanorod colloidal solution
In: NANOCON 2010 WoS. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 25. 1. ISBN 978-80-87294-19-2. Available from: http://www.nanocon.cz/data/nanocon2010/sbornik/lists/papers/569.pdf
2010
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kostka, F. - Yatskiv, R. - Grym, J. - Černohorský, O. - Piksová, K., - Koštejn, M.
Electrophoretic Deposition of Metal Nanoparticles onto InP Semiconductor Wafers
In: Program & Abstracts. Fayetteville, Arkansas: University of Arkansas, 2010. p. 35.
2010
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Numerical Modelling of Advanced Photonic Structure Using Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis
In: Book of Abstracts - Naples International Training School on NanoPhotonics. Napoli: IMM CNR Research Institute, 2010. pp. 35.
2010
Javůrek, D. - Richter, I.
Šíření a interakce elektromagnetického pole ve fotonických strukturách
Praha: Defense date 2010-06-09. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2010
Richter, I.
Photonic Nanostructures Research at Optical Physics Group - CTU in Prague
[Unpublished Lecture] Royal Institute of Technology - KTH, School of information and communication technology, Nanophotonics group. 2010-08-25.
2010
Fiala, J. - Kwiecien, P. - Richter, I. - Proška, J., - Štolcová, L.
Modeling and Practical Realization of Two-dimensional Nanohole Arrays in Metalic Structures
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. TOM3_3544. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Čtyroký, J. - Richter, I., - Kwiecien, P.
Adaptive Spatial Resolution in Fourier Modal Methods for Modelling Guided-wave Structures
In: Proceedings of the 18th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling. Nottingham: University of Nottingham, 2010. pp. 42. ISBN 978-0-9541146-2-6.
2010
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Recent Improvements and Applications of Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis Technique
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. TOM3_3415. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Generalization of Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis Technique to Anisotropic Structures
In: Proceedings of the 18th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling. Nottingham: University of Nottingham, 2010. pp. 45. ISBN 978-0-9541146-2-6.
2010
Škereň, M. - Fiala, P. - Květoň, M., - Nývlt, M.
Design, Realization and Applications of Diffractive Structures for Laser Beam Manipulation
In: 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings Volume). Bellingham: SPIE, 2010. pp. 77460P-1. ISBN 978-0-8194-8236-5.
2010
Květoň, M. - Lédl, V. - Havránek, A., - Fiala, P.
Photopolymer for Optical Holography and Holographic Interferometry
Macromolecular Symposia. 2010, 295(1), 107-113. ISSN 1521-3900.
2010
Novotný, F. - Proška, J.
Surfactant Assisted Self-assembly of Seed Mediated Grown Gold Nanorods
In: 3rd EuCheMS Chemistry Congress. Frankfurt am Main: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh), 2010. pp. Ia.059.
2010
Novotný, F. - Proška, J.
Preparation and SEM Imaging of Biotemplate Assisted Substrates for SERS
In: 17th International Microscopy Congress. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, 2010. ISBN 978-85-63273-06-2.
2010
Květoň, M. - Fiala, P., - Havránek, A.
Experimental Comparison of Acrylamide-based and Polygrama photopolymers for Optical Holography
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. 3449_09. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Nývlt, M. - Škereň, M., - Fiala, P.
Holographic Optical Tweezers for Real-time Manipulation
In: Proceedings of the EOS Annual Meeting 2010. Hannover: European Optical Society, 2010. pp. CD. ISBN 978-3-00-030509-2.
2010
Bodnár, M.
Dynamic Holography Recording in Cubic Photorefractive Materials
In: 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics Book of Abstracts. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2010. pp. 35. ISBN 978-80-554-0238-3.
2010
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Yatskiv, R. - Grym, J. - Kostka, F. - Vaniš, J. - Koštejn, M. - Piksová, K., - Voves, V.
Nanolayers of Noble Metal Nanoparticles Deposited onto InP Single Crystals
In: Book of Abstracts: EXMATEC 2010. Darmstadt: Technische Universität, 2010. pp. 183-184. ISBN 978-3-00-030837-6.
2010
Černohorský, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P., - Piksová, K.
Layers of Metal Nanoparticles on InP for Hydrogen Detection
In: Book of Abstracts: EXMATEC 2010. Darmstadt: Technische Universität, 2010. pp. 113-114. ISBN 978-3-00-030837-6.
2010
Černohorský, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P., - Piksová, K.
Palladium Nanoparticles on InP for Hydrogen Detection
In: TNT2010. Madrid: Phantom Foundation, 2010. pp. p3.
2010
Grym, J. - Procházková, O. - Yatskiv, R., - Piksová, K.
Hydrogen Sensors Based on Electrophoretically Deposited Pd Nanoparticles onto InP
In: TNT2010. Madrid: Phantom Foundation, 2010, pp. P1-P2.
2010
Bodnár, M. - Prokop, J. - Dovgalenko, G., - Wu, Y.
Real Time NDE 3D Image Sensor for Harsh Electromagnetic Environment
In: Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2010 (Proceedings Volume). Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2010. pp. 76473N-1-76473N-10. ISBN 978-0-8194-8062-0.
2010
Piksová, K. - Grym, J. - Procházková, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Yatskiv, R., - Fiala, P.
SEM Imaging of Films of Metal Nanoparticles Deposited on Semiconductors
In: TNT2010. Madrid: Phantom Foundation, 2010. pp. P1-P2.
2010
Grym, J. - Procházková, O. - Piksová, K. - Žďánský, K., - Yatskiv, R.
Electron Microscopy of Metal Nanoparticles Deposited onto the Surface of InP
In: Mikroskopie 2010. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2010. pp. 34.
2010
Piksová, K. - Švarc, J.
Sem Imaging of Structures Fabricated by Shadow Nanosphere Lithography
In: Mikroskopie 2010. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2010, pp. 59.
2010
Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T. - Limpouch, J., - Klimo, O.
Lateral hot electron transport and ion acceleration in femtosecond laser pulse interaction with thin foils
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(2), 022057-1-022057-4. ISSN 1742-6588.
2010
Klimo, O. - Tikhonchuk, V. T. - Weber, S., - Limpouch, J.
Laser Plasma Interaction in the Shock Ignition Scenario - PIC Modeling
In: 37th EPS Conference on Plasma Physics - 4-page papers. Mulhouse: European Physical Society, 2010. pp. O2.202. Europhysics Conference Abstracts. ISBN 2-914771-62-2.
2010
Gus'kov, S. Yu. - Il'in, D. V. - Limpouch, J. - Klimo, O., - Sherman, V. E.
Parameters of an ion beam and characteristic features of its slowing-down in a plasma during fast ignition of an inertial fusion target
Plasma Physics Reports. 2010, 36(6), 473-481. ISSN 1063-780X.
2010
Jakubczak, K. - Picková, V. - Drahokoupil, M. - Mocek, Tomáš - Pína, L., - Limpouch, J.
HHG using fs laser
In: X-ray and XUV Plasma Sources and Application 2010. Prague: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2010.
2010
Klimo, O. - Limpouch, J. - Tikhonchuk, V. T., - Weber, S.
Particle-in-cell simulations of laser-plasma interaction for the shock ignition scenario
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2010, 52(5), 055013-1-055013-18. ISSN 0741-3335.
2010
Klimo, O.
PIC Simulations of Ultrashort-Pulse Laser Solid-Target Interactions
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-4204-7.
2010
Navrátil, P. - Kubeček, V. - Peterka, P. - Honzátko, P., - Gladkov, P.
Experimental study of second harmonic generation in periodically poled KTP crystal using continuous-wave ytterbium fiber lasers
In: 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. pp. 86. ISBN 978-80-554-0238-3.
2010
Bryksí Stunová, B. - Novotný, F., - Prokop, J.
Computer Tomography in Comparison with Other Testing Methods Used for the Leakage Testing of HPDC Parts
Manufacturing Technology. 2010,(X), 29-34. ISSN 1213-2489.
2010
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Velten, A. - Diels, J-C, - Šulc, J.
Intracavity Synchronously Pumped Dual Pulse Optical Parametric Oscilator
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. p. TUP9-TUP9-1. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Picková, V. - Pína, L., - Švéda, L.
Microfocus High Brightness X-ray Tubes Metrology
In: COST MP0601 WG & MC. Brussels: COST Office, 2010.
2010
Picková, V. - Švéda, L., - Drahokoupil, M.
Measuring the pulse shape of the FS laser
In: 24th symposium on Plasma Physics and technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 140-141. ISBN 978-80-01-04548-0.
2010
Labaune, C. - Depierreux, S. - Tikhonchuk, V. T. - Michel, D. T. - Stenz, C. - Borisenko, N. G. - Nicolai, Ph. - Hüller, S. - Pesme, D. - Loiseau, P. - Masson-Laborde, P.-E. - Casanova, M. - Grech, M. - Riazuelo, G. - Riconda, C. - Weber, S. - Darbon, S. - Wrobel, R. - Alozy, E. - Casner, A. - et al.
Laser-plasma interaction physics in multi kilojoule experiments
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(2), 022021-1-022021-4. ISSN 1742-6588.
2010
Hudec, R. - Pína, L. - Marsikova, V., - Inneman, A.
Lobster-Eye X-Ray Astronomy
In: X-Ray Astronomy 2009; Present Status, Multi-wavelength Approach and Future Perspectives: Proceedings of the International Conference. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 585-586. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0795-4.
2010
Hudec, R. - Pína, L. - Maršiková, V. - Inneman, A. - Skulinová, M., - Mika, M.
New Technologies for Future Space X-ray Telescopes
In: X-Ray Astronomy 2009; Present Status, Multi-wavelength Approach and Future Perspectives: Proceedings of the International Conference. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 587-588. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0795-4.
2010
Nicolai, P. - Stenz, C. - Tikhonchuk, V. - Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Juha, L. - Krousky, E. - Masek, K. - Pfeifer, M. - Rohlena, K. - Skala, J. - Kmetik, V. - Ullschmied, J. - Kálal, M. - Klír, D. - Kravárik, J. - Kubeš, P. - Řezáč, K. - Pisarczyk, P., - Tabakhoff, E.
Experimental evidence of multimaterial jet formation with lasers
PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(11), 112903-1-112903-9. ISSN 1070-664X.
2010
Renner, O. - Krouský, E. - Liska, R. - Šmíd, M. - Larroche, O. - Dalimier, E., - Rosmej, FB
Direct spectroscopic observation of ion deceleration accompanying laser plasma-wall interaction
Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(2), 022024/1-022024/4. ISSN 1742-6588.
2010
Holec, M. - Šiňor, M.
Modelování radiačního transportu v paprskovém přiblížení
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010. Report no. VU 2009/2010.
2010
Velechovský, J. - Liska, R.
Modelování absorbce laserového záření v plazmatu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010. Report no. VU 2009/2010.
2010
Renner, O. - Cihelka, J. - Juha, L. - Krouský, E. - Kozlová, M. - Liska, R. - Šmíd, M. - Váchal, P., - Velechovský, J.
Spectroscopic diagnosis of energetic plasma jets interaction with walls
In: Book of Abstracts, 14th International Workshop on Radiative Properties of Hot Dense Matter. Madrid: Universidad Politechnica de Madrid, 2010. pp. 20.
2010
Duspiva, M. - Liska, R., - Mašek, M. opon.
Modelování radiačního transportu v laserovém plazmatu
Praha: Defense date 2010-06-08. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Michálek, V. - Kodet, J., - Pánek, P. opon.
Phase-locked loop for synchronization of two precise oscillators
Praha: Defense date 2010-06-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Vacek, M. - Jiroušek, P. opon., - Pavel, J.
Ethernet Experiment Control
Praha: Defense date 2010-06-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Hudec, R. org. - Havlíková, R. org. - Skulinová, M. org. - Kocka, M. org. - Blažek, M. org. - Poledníková, J. org., - Marko, R. org.
International Workshop on Astronomical X-Ray Optics
[Workshop Hosting] 2010.
2010
Hudec, R. org. - Havlíková, R. org. - Blažek, M. org. - Skulinová, M. org. - Kocka, M. org. - Poledníková, J. org. - Spurný, M. org. - Marko, R. org. - Nekola, M. org., - Miskovičova, I. org.
7th INTEGRAL/BART Workshop
[Workshop Hosting] 2010.
2010
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Koranda, P. - Šulc, J. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Komar, V.K. - Gerasimenko, A.S. - Puzikov, P.M. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Tunable mid-infrared laser properties of Cr2+:ZnMgSe and Fe2+:ZnSe crystals
Laser Physics Letters. 2010, 7(1), 38-45. ISSN 1612-2011.
2010
Kodet, J. - Michálek, V.
Pulse generator based on TDC GP1
[Functional Sample] 2010.
2010
Bryksí, B. - Novotný, F., - Prokop, J.
The Leakage Testing of HPDC Castings Using the Computer Tomography
In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04586-2.
2010
Procházka, I. - Kodet, J., - Pánek, P.
Normal frequency generator based on surface acoustic wave oscillator
[Functional Sample] 2010.
2010
Procházka, I. - Kodet, J., - Pánek, P.
Normal frequency generator based on crystal oscillator
[Functional Sample] 2010.
2010
Procházka, I. - Kodet, J., - Pánek, P.
Single channel sub-picosecond event timer with time tag generator
[Functional Sample] 2010.
2010
Procházka, I. - Kodet, J. - Fořt, P., - Blažej, J.
Optical receiver of detector for ESA project European Laser Timing
[Functional Sample] 2010.
2010
Procházka, I. - Kozáček, Z. - Břínek, J. - Kodet, J., - Blažej, J.
Space segment breadboard of detector for ESA project European Laser Timing
[Functional Sample] 2010.
2010
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Photon counter for laser time transfer on board of Compass-IGSO-1 satellite
[Functional Sample] 2010.
2010
Čtyroký, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Fourier Series-Based Bidirectional Propagation Algorithm With Adaptive Spatial Resolution
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. 2010, 28(20), 2969-2976. ISSN 0733-8724.
2010
Blažej, J. - Procházka, I.
CPF software package - analytics version
[Software] 2010.
2010
Procházka, I. - Král, L., - Blažej, J.
Picosecond laser pulse distortion by propagation through a turbulent atmosphere
In: Coherence and Ultrashort Pulsed Emission. Rijeka: Sciyo, 2010. p. 290-305. ISBN 978-953-307-242-5.
2010
Blažej, J.
Detektori dlja podsčota fotonov i ich polzovanie dlja lazeronogo izmerenija rosstojanija i sinchronizacii vremeni v kosmičeskich missijach
[Unpublished Lecture] VZLÚ, a.s.. 2010-10-07.
2010
Procházka, I. - Blažej, J.
Photon Counting Detectors for Laser Ranging and Laser Time Transfer Missions
Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2010, 5(13), 28-32. ISSN 1801-9315.
2010
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Photon counting detector for laser time transfer and optical navigation in space
In: Advanced Photon Counting Techniques IV. Bellingham: SPIE, 2010. pp. 76810A. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8145-0.
2010
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J. - Schreiber, U. - Schäfer, W., - Cacciapuoti, L.
New technologies for laser time transfer and their possible application in the Galileo Programme
In: 24th European Frequency and Time Forum. Noordwijk: ESA Publications Division, 2010. ESA publications. ISBN 978-1-4673-5970-2.
2010
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Schreiber, U., - Cacciapuoti, L.
Development of the European Laser Timing Instrumentation for the ACES Time Transfer using Laser Pulses
In: 24th European Frequency and Time Forum. Noordwijk: ESA Publications Division, 2010. ESA publications. ISBN 978-1-4673-5970-2.
2010
Touš, J. - Blažek, K. - Pína, L., - Sopko, B.
High-resolution imaging of biological and other objects with an X-ray digital camera
Applied Radiation and Isotopes. 2010, 68(4-5), 651-653. ISSN 0969-8043.
2010
Stunová, B. - Novotný, F., - Prokop, J.
The Leakage Testing of HPDC Castings Using the Computer Tomography
In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 243-250. ISBN 978-80-553-0441-0. Available from: http://www.tuke.sk/fvtpo/nwmt
2010
Jelínková, H. - Šulc, J. - Pašta, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Nd:YAG Microchips for Ophthalmology Application
Lasers in Medical Science. 2010, 25(Suppl 1), S34. ISSN 0268-8921.
2010
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M. - Fibrich, M. - Jelínek, M. - Koranda, P. - Michalík, P., - Miyagi, M.
Debonding of Special Bracket with Tm:YAP Microchip Laser
Lasers in Medical Science. 2010, 25(Suppl 1), S34. ISSN 0268-8921.
2010
Jelínková, H.
Lasery - zdroje koherentního záření
Československý časopis pro fyziku. 2010, 2010(4-5), 200-203. ISSN 0009-0700.
2010
Matlas, P. - Blažej, J. - Makram, Ibrahim - Khalil, Ibrahim, - Hanna, Yousry
Diagnostic Improvement of Laser System at NRIAG SLR Station in Helwan
In: Program and book of abstracts ACAG-2. Helwan: NRIAG, 2010, pp. 78.
2010
Novotný, A. - Blažej, J.
35 years of Czech Technical University participation in NRIAG Satellite laser ranging station Helwan
In: Program and book of abstracts ACAG-2. Helwan: NRIAG, 2010. pp. 16.
2010
Limpouch, J. - Liska, R. - Kuchařík, M. - Váchal, P., - Kmetík, V.
Laser-driven collimated plasma flows studied via ALE code
In: 37th EPS Conference on Plasma Physics - 4-page papers. Mulhouse: European Physical Society, 2010. pp. P4.222. Europhysics Conference Abstracts. ISBN 2-914771-62-2.
2010
Fibrich, M. - Jelínková, H. supervisor
Pevnolátkové lasery ve viditelné oblasti s aktivními ionty Pr3+
Praha: Defense date 2010-09-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by H. JELÍNKOVÁ.
2010
Šulc, J. - Jelínková, H. - Ryba-Romanowski, W., - Lukasiewicz, T.
Diode Pumped Er:GdVO4 Eye-safe Laser
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. ThP7-ThP7-1. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Šulc, J. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dy3+:PbGa2S4 Laser Excited by Diode Pumped Nd:YAG
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. ThP6-ThP6-1. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAP Laser Operation at 747 nm and 720 nm Wavelengths Reached by Broadband Resonator Mirrors and Tuning Element
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. ThP4-ThP4-1. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Jelínková, H. - Kitzler, O. - Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Šulc, J., - Němec, M.
Single pass SRS Threshold and Gain from Diamond under 532 nm Picosecond Nd:YAG Pulse Pumping
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. WeP14-WeP14-1. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Jelínková, H. - Němec, M. - Papoušek, J. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Matsuura, Y.
Special Hollow Waveguides for 2.94 um Er:YAG Radiation
In: Europhoton - Europhysics Conference Abstract Volume 34C. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. pp. TuP3. ISBN 2-914771-64-9.
2010
Ramakrishna, B. - Murakami, M. - Borghesi, M. - Ehrentraut, L. - Nickles, P.V. - Schnurer, M. - Steinke, S. - Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T., - Ter-Avetisyan, S.
Laser-driven quasimonoenergetic proton burst from water spray target
PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(8), 083113-1-083113-6. ISSN 1070-664X.
2010
Šulc, J. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V. - Badikov, V., - Badikov, D.
Dysprosium Doped PbGa2S4 Laser Excited by Diode Pumped Nd:YAG Laser
Optics Letters. 2010, 35(18), 3051-3053. ISSN 0146-9592.
2010
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAlO3 Microchip Laser
Optics Letters. 2010, 35(15), 2556-2557. ISSN 0146-9592.
2010
Blažej, J. - Procházka, I.
Účast ČVUT v Praze na globálním programu laserových družicových radarů od roku 1970
In: Sborník příspěvků multioborové konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 10. ISBN 978-80-87441-01-5.
2010
Maire, P.H. - Loubere, R., - Váchal, P.
Formulation of a Staggered Two-dimensional Lagrangian Scheme by Means of Cell-centered Approximate Riemann Solver
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. p. 617-625. ISBN 978-3-642-11794-7.
2010
Berndt, M. - Kuchařík, M., - Shashkov, M. J.
Using the feasible set method for rezoning in ALE
Procedia Computer Science. 2010, 1(1), 1879-1886. ISSN 1877-0509.
2010
Novotný, A. - Jelínková, H. - Kubeček, V. - Čech, M. - Procházka, I., - Blažej, J.
Lasery na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
Československý časopis pro fyziku. 2010, 2010(4-5), 238-244. ISSN 0009-0700.
2010
Pánek, P. - Procházka, I., - Kodet, J.
Time measurement device with four femtosecond stability
Metrologia. 2010, 47(5), L13-L16. ISSN 0026-1394.
2010
Blažej, J. - Procházka, I.
Avalanche rapidity dependence on triggering photons number
In: Programme and abstracts Photon10. London: Institut of Physics, 2010. pp. 284.
2010
Buffechoux, S. - Pšikal, J. - Nakatsutsumi, M. - Romagnani, L. - Andreev, A. - Zeil, K. - Amin, M. - Antici, P. - Burris-Mog, T. - Compant-La-Fontaine, A. - d'Humieres, E. - Fourmaux, S. - Gaillard, S. - Gobet, F. - Hannachi, F. - Kraft, S. - Mancic, A. - Plaisir, C. - Sarri, G. - Tarisien, M. - et al.
Hot Electrons Transverse Refluxing in Ultraintense Laser-Solid Interactions
Physical Review Letters. 2010, 105(1), 015005-1-015005-5. ISSN 0031-9007.
2010
Šulc, J. - Jelínková, H. - Němec, M. - Ryba-Romanowski, W., - Lukasiewicz, T.
Room Temperature Operation of CW Diode Pumped Er:YVO4 Laser at 1.6 μm
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2010. pp. ATuA27-1-ATuA27-3. ISBN 978-1-55752-880-3.
2010
Šulc, J. - Jelínková, H.
Analytical Model of CW Pumped Passively Q-switched Laser
Laser Physics. 2010, 20(6), 1295-1301. ISSN 1054-660X.
2010
Šulc, J. - Novák, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
1444 nm Q-switched Pulse Generator Based on Nd:YAG/V:YAG Microchip Laser
Laser Physics. 2010, 20(6), 1288-1294. ISSN 1054-660X.
2010
Zendzian, W. - Jabczynski, J.K. - Gałecki, L. - Gorajek, L. - Kwiatkowski, J. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
The Eye-safe Q-switched Er:YAG Laser
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. pp. 772114-1-772114-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Šulc, J. - Novák, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Comparison of V:YAG and V:LuAG Saturable Absorbers for Nd:YAG 1338 nm Microchip Laser Q-switching
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. pp. 772119-1-772119-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Čech, M. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Intracavity Frequency-doubling of Pr:YAlO3 Laser Resulting in Blue Emission
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. pp. 772117-1-772117-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Passively Q-switched Resonantly Pumped Er:YAG Laser
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. pp. 772113-1-772113-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Němec, M. - Zendzian, W. - Jelínková, H. - Jabczynski, J.K. - Šulc, J. - Gorajek, L., - Kwiatkowski, J.
Q-switched Er:YAG Lasers Resonantly Pumped by Erbium Fiber Laser
Laser Physics. 2010, 20(3), 661-664. ISSN 1054-660X.
2010
Loubere, R. - Maire, P.-H., - Váchal, P.
A second-order compatible staggered Lagrangian hydrodynamics scheme using a cell-centered multidimensional approximate Riemann solver
Procedia Computer Science. 2010, 1(1), 1925-1933. ISSN 1877-0509.
2010
Šulc, J. - Novák, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Nd:YAG/V:YAG Microchip Laser Generating 1 ns Long Pulses at 1338 nm
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. p. 772112-1-772112-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Jelínková, H. - Koranda, P. - Doroshenko, M. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Čech, M. - Basiev, T.T. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Room-temperature Lasing, Gain-switched Bulk, Tunable Fe:ZnSe Laser
In: Proceedings of SPIE Vol.7721 - Solid State Lasers and Amplifiers IV, and High-Power Lasers. Washington: SPIE, 2010. p. 772111-1-772111-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8194-8.
2010
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Two Wavelength Generation of Pr:YAlO3 Laser by Lyot Filter Tuning
Laser Physics Letters. 2010, 7(4), 290-293. ISSN 1612-2011.
2010
Jelínková, H. - Koranda, P. - Němec, M. - Kohler, O. - Pokorný, J. - Miyagi, M., - Iwai, K.
Application of Mid-Infrared Laser Radiation for Lithotripsy
Laser Physics. 2010, 20(3), 618-621. ISSN 1054-660X.
2010
Zendzian, W. - Gałecki, L. - Jabczynski, J.K. - Kwiatkowski, J. - Gorajek, L. - Němec, M. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Resonantly Pumped, High Peak Power Er:YAG Laser
Laser Physics. 2010, 20(2), 470-473. ISSN 1054-660X.
2010
Jelínková, H. - Němec, M. - Koranda, P. - Pokorný, J. - Kohler, O. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Matsuura, Y.
Hollow Waveguide for Urology Treatment
In: Proceedings of SPIE Vol.7559 - Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications X. Washington: SPIE, 2010. pp. 755907-1-755907-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7955-6.
2010
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Michalík, P. - Koranda, P. - Němec, M. - Jelínek, M. - Fibrich, M., - Miyagi, M.
Laser Brackets Debonding: Tm:YAP and ClarityTM SL Self-ligating Appliance System
In: Proceedings of SPIE Vol.7549 - Lasers in Dentistry XVI. Washington: SPIE, 2010. pp. 754908-1-754908-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7945-7.
2010
Šulc, J. - Novák, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Influence of Temperature on Nd:YAG/V:YAG Compact Laser Generation at 1444 nm
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. pp. 75782E-1-75782E-10. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAlO3 and Pr:LiYF4 Laser Emission Comparison under GaN Laser Diode Pumping
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. p. 757828-1-757828-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Koranda, P. - Šulc, J. - Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Cr:ZnSe Laser Pumped with Tm:YAP Microchip Laser
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. p. 757826-1-757826-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Doroshenko, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Jelínek, M. - Fibrich, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V., - Badikov, V.V.
Four Micron Radiation Generated by Dysprosium Doped Lead Thiogallate Laser
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. pp. 757825-1-757825-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Coherently Pumped Er:YAlO3 Lasers
In: Proceedings of SPIE Vol.7578 - Solid State Lasers XIX: Technology and Devices. Washington: SPIE, 2010. pp. 75782C-1-75782C-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7974-7.
2010
Frank, H.
Differences Between Doped and Undoped Zirconium Alloy Oxide Layers
Acta Polytechnica. 2010, 50(2), 7-11. ISSN 1210-2709.
2010
Fibrich, M. - Šulc, J. - Jelínková, H. - Njezchleb, K., - Škoda, V.
Continuous-wave Blue Generation of Intracavity Frequency-doubled Pr:YAP Laser
Optics Letters. 2010, 35(2), 214-216. ISSN 0146-9592.
2010
Jelínková, H. - Fibrich, M. - Čech, M. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Blue Generation of Flash-lamp Pumped Pr:YAP Laser by Intracavity Frequency Doubling
Laser Physics Letters. 2010, 7(1), 34-37. ISSN 1612-2011.
2010
Procházka, I. - Blažej, J. - Fořt, P., - Kodet, J.
Optical receiver design for the ground to space laser time transfer
In: Space Missions and Technologies. Bellingham: SPIE, 2010. pp. 76910G. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8155-9.
2010
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Schreiber, U., - Cacciopuoti, L.
Development of the European Laser Timing instrumentation for the ACES time transfer using laser pulses
In: EFTF 2010 programme & abstract book. Noordwijk: European Space Agency, 2010. pp. 48.
2010
Procházka, I. - Schreiber, U. - Schräfer, W., - Cacciapuoti, L.
New technologies for laser time transfer and their possible application in the Galileo programme
In: EFTF 2010 programme & abstract book. Noordwijk: European Space Agency, 2010. pp. 109.
2010
Pšikal, J. - Tikhonchuk, V. T. - Limpouch, J., - Klimo, O.
Lateral hot electron transport and ion acceleration in femtosecond laser pulse interaction with thin foils
PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(1), 013102-1-013102-8. ISSN 1070-664X.
2010
Schreiber, U. - Procházka, I. - Lauber, P. - Hugentobler, U. - Schäfer, W. - Cacciapuoti, L., - Nasca, R.
Ground-Based Demonstration of the European Laser Timing (ELT) Experiment
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control (UFFC). 2010, 57(3), 728-737. ISSN 0885-3010.
2010
Bailey, D. - Berndt, M. - Kuchařík, M., - Shashkov, M.
Reduced-dissipation remapping of velocity in staggered arbitrary Lagrangian-Eulerian methods
Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 233(12), 3148-3156. ISSN 0377-0427.
2010
Kuchařík, M. - Garimella, R.V. - Schofield, SP, - Shashkov, MJ
A comparative study of interface reconstruction methods for multi-material ALE simulations
Journal of Computational Physics. 2010, 229(7), 2432-2452. ISSN 0021-9991.
2010
Kodet, J. - Procházka, I. supervisor
Picosecond Photon Counting
Praha: Defense date 2010-02-01. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by I. PROCHÁZKA.
2010
Soukup, O. - Tobin, G. - Kumar, U.K. - Binder, J. - Proška, J. - Jun, D. - Fusek, J., - Kuča, K.
Interaction of nerve agent antidotes with cholinergic systems
Current Medicinal Chemistry. 2010, 17(16), 1708-1718. ISSN 0929-8673.
2010
Kodet, J. - Blažej, J. - Procházka, I., - Pánek, P.
Sub Picosecond Event Timing System Power Suply and Input Board
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 152-153. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Vyhlídal, D.
High Precision Time Interval Measurements
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 140-141. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Matlas, P. - Ibrahim, K., - Ibrahim, M.
Realtime control of physical experiments
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 138-139. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Novák, O. - Böhm, P. - Divoký, M., - Smrž, M.
Proposal of Ultra-High-Power Beams at the Kilojoule Iodine Laser PALS
In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 44-45. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Divoký, M. - Smrž, M.
Improving Spatial Precision of 2D-imaging Color Filter Spectrograph with Wedged Optical Filters
In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 38-39. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Nevrkla, M.
Design and Realization of Apparatus for Studying Pinching Capillary Discharge in Nitrogen.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 36-37. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Kwiecien, P. - Richter, I.
Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis and its Applications
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 34-35. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Fibrich, M.
Solid-state Lasers in the Visible Spectral Region with Pr3+ Active Ions
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 26-27. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
2010
Švéda, L.
Rentgenové oči ve vesmíru
[Unpublished Lecture] Hvězdárna prof. Františka Nušla. 2010-02-20.
2010
Kálal, M. - Slezák, O. - Martínková, M., - Rhee, Y. J.
Compact Design of a Nomarski Interferometer and Its Application in the Diagnostics of Coulomb Explosions of Deuterium Clusters
Journal of the Korean Physical Society. 2010, 56(1), 287-294. ISSN 0374-4884.
2010
Kálal, M. - Slezák, O. - Martínková, M. - Kong, H.J., - Yoon, J.W.
SBS PCM Technique Applied for Aiming at IFE Pellets: First Tests with Amplifiers and Harmonic Conversion
Journal of the Korean Physical Society. 2010, 56(1), 184-189. ISSN 0374-4884.
2010
Soukup, O. - Krištofiková, Z. - Proška, J. - Tobin, G. - Patočka, J. - Marek, J. - Jun, D. - Fusek, J. - Řípová, D., - Kuča, K.
Novel acetylcholinesterase reactivator K112 and its cholinergic properties
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2010, 64(8), 541-545. ISSN 0753-3322.
2010
Svoboda, J. - Fiala, P., - Škereň, M.
Výroba syntetických hologramů, syntéza 3D obrazu z prostorových pohledů v rovině pozorovatele
Jemná mechanika a optika. 2010, ISSN 0447-6441.
2010
Velten, A. - Zavadilová, A. - Kubeček, V., - Diels, J-C
Instabilities in intracavity pumped optical parametric oscillators and methods of stabilization
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2010, 98(1), 13-25. ISSN 0946-2171.
2010
Liska, R. - Shashkov, M. - Váchal, P., - Wendroff, B.
Optimization-based synchronized flux-corrected conservative interpolation (remapping) of mass and momentum for arbitrary lagrangian-eulerian methods
Journal of Computational Physics. 2010, 229(5), 1467-1497. ISSN 0021-9991.
2010
Kuchařík, M. - Wendroff, B.
Multidimensional first and second order symmetric Strang splitting for hyperbolic systems
Applied Numerical Mathematics. 2010, 60(1-2), 74-82. ISSN 0168-9274.
2010
Herčík, D.
Kinetic instabilities in Mercury\\\'s magnetosphere: Three-dimensional simulation results
Geophysical Research Letters. 2009, 36(7), 1-5. ISSN 0094-8276.
2009
Vitásek, J. - Blažej, J.
Specific gear contact patterns detector
[Software] 2009.
2009
Novozámský, A. - Pavel, J.
Water jet penetration sensor
[Functional Sample] 2009.
2009
Vacek, M. - Pavel, J.
Web server implemented in microcontroller
[Functional Sample] 2009.
2009
Kiš, M. - Pavel, J.
Infrared guiding sensor
[Functional Sample] 2009.
2009
Studený, P. - Blažej, J.
Server remote control
[Functional Sample] 2009.
2009
Velten, A. - Diels, J.-C. - Zavadilová, A., - Kubeček, V.
Stabilization of a Two Pulse Intracavity Pumped OPO
In: Proceedings of the 2009 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND QUANTUM ELECTRONICS AND. Washington, DC: Optical Society of America, 2009. p. 1530EP-1531UT. ISBN 978-1-4244-5184-5.
2009
Zavadilová, A. - Kubeček, V. supervisor
Synchronně čerpané optické parametrické oscilátory pro senzory
Praha: Defense date 2009-06-05. PhD Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky. Supervised by V. KUBEČEK.
2009
Proška, J. - Gavrilov, P. - Jančárek, A., - Schombourg, J. J.
Způsob ohřevu při síťování polyethylenu
Czech Republic. Patent Application.
2009
Hudec, R. - Ripa, J. - Kocka, M., - Havlíková, R.
PROCEEDINGS OF THE INTEGRAL/BART WORKSHOP 2009
Baltic Astronomy. 2009, 18(3/4), 265-270. ISSN 1392-0049.
2009
Hudec, R. - Pína, L. - Maršíková, V. - Inneman, A. - Skulinová, M., - Mika, M.
Czech Participation in Ixo
Baltic Astronomy. 2009, 18(3/4), 345-352. ISSN 1392-0049.
2009
Kawata, S. - Nodera, Y. - Takahashi, K. - Ma, YY. - Sheng, ZM - Klimo, O. - Limpouch, J. - Kong, Q. - Andreev, A., - Wang, PX.
Efficient Laser Ion acceleration in an Intense-Short-Pulse-Laser Foil Interaction
In: 2009 LASERS & ELECTRO-OPTICS & THE PACIFIC RIM CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, VOLS 1 AND 2. New York: IEEE, 2009. pp. 9-10. ISBN 978-1-4244-3829-7.
2009
Fiala, J. - Richter, I.
Interaction of light with subwavelength apertures: a comparison of approximate and rigorous approaches
Optical and Quantum Electronics. 2009, 41(5), 409-427. ISSN 0306-8919.
2009
Tichý, V. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Maršík, J. - Maršíková, V., - Pína, L.
Tests of Lobster-Eye Optics for a Small X-Ray Telescope
Baltic Astronomy. 2009, 18(3-4), 362-368. ISSN 1392-0049.
2009
Tichý, V. - Švéda, L. - Maršík, J. - Jakůbek, J. - Maršíková, V. - Pína, L. - Hudec, R., - Hromčík, M.
Tests of Imaging with Lobster-Eye X-Ray Optics and MEDIPIX2 Detector
Baltic Astronomy. 2009, 18(3-4), 369-373. ISSN 1392-0049.
2009
Pisarczyk, T. - Kasperczuk, A. - Borodziuk, S., - Kálal, M.
Investigations of acceleration and collision of planar flyer targets with massive target on the PALS experiment
In: Proceedings of the XXX ECLIM. Darmstadt: Technische Universität, 2009. pp. 47-48. TUD-2009 REPORT.
2009
Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Nicolai, Ph. - Stenz, Ch. - Tikhonchuk, V. - Kálal, M. - Ullschmied, J. - Klír, D. - Kravárik, J., - Kubeš, P.
Investigations of plasma jet interaction with ambient gases by the multi-frame interferometric and x-ray pinhole camera systems
In: Proceedings of the XXX ECLIM. Darmstadt: Technische Universität, 2009. pp. 8-9. TUD-2009 REPORT.
2009
Kálal, M. - Slezák, O. - Martínková, M. - Kong, H.J., - Yoon, J.W.
Current Status of Designing SBS PCM Based IFE Driver
In: Proceedings of the XXX ECLIM. Darmstadt: Technische Universität, 2009. pp. 6-7. TUD-2009 REPORT.
2009
Balda, M. - Blažej, J., - Krystýn, J.
European Laser Timing Study
[Research Report] Hradec Králové: TL elektronic, a.s., 2009. Report no. ELT-OS-TLE-1-09.
2009
Todorov, F. - Matějec, V. - Chomát, M. - Berková, D. - Jelínek, M. - Kubeček, V., - Sedlář, R.
Optické mikroresonátory pro sensory a komunikace
In: Optické komunikace. Praha: Agentura Action M, 2009. ISBN 978-80-86742-28-1.
2009
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Hiršl, P.
0.5 mJ quasi-continuously pumped picosecond Nd:GdVO4 oscillator-amplifier system in bounce geometry
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 31. ISSN 1054-660X.
2009
Hudec, R. org. - Skulinová, M. org. - Havlíková, R. org. - Kocka, M. org. - Blažek, M. org., - Marko, R. org.
International Workshop on Astronomical X-Ray Optics
[Workshop Hosting] 2009.
2009
Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Vrba, P., - Vrbová, M.
CAPILLARY DISCHARGE APPARATUS FOR INTENSE XUV RADIATION GENERATION
In: The IET European Pulsed Power Conference 2009. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2009. ISSN 0537-9989. ISBN 978-1-84919-144-9.
2009
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M. - Hiršl, P. - Stintz, A., - Diels, J. - C.
Pulse shortening by passive negative feedback in mode-locked train from highly-doped Nd:YAG in a bounce geometry
In: Proceeding of SPIE 7354 - Nonlinear Optics and Applications III. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73540R. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7628-9.
2009
Kubeček, V. - Jelínek, M. - Čech, M., - Hiršl, P.
Quasi-continuously pumped operation of 2.4% doped crystalline Nd:YAG in a bounce geometry
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 719320. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Hiršl, P., - Čech, M.
Quasi-continuously pumped picosecond Nd:GdVO4 oscillator-amplifier system in bounce geometry
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. 5192298. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Peterka, P. - Maria, J. - Dussardier, B. - Slavík, R. - Honzátko, P., - Kubeček, V.
Long-period fiber grating as wavelength selective element in double-clad Yb-doped fiber-ring lasers
Laser Physics Letters. 2009, 6(10), 732-736. ISSN 1612-2011.
2009
Staněk, T. - Michl, M.
Studium derivátů aminopyrenu pomocí spektroskopie rezonančního Ramanova rozptylu
Prague: Defense date 2009-06-01. Master Thesis. Czech Technical University.
2009
Kubeček, V. - Drahokoupil, M. - Zátorský, P. - Hiršl, P. - Čech, M. - Stintz, A., - Diels, J. -C.
Quasi-continuously pumped passively mode-locked operation of a Nd:GdVO4 and Nd:YVO4 laser in a bounce geometry
Laser Physics. 2009, 19(3), 396-399. ISSN 1054-660X.
2009
Sopko, B. - Chren, D. - Pína, L. - Blažek, K. - Blažek, A., - Touš, V.
Rtg microscopy
In: Proceedings of the 15-th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Žilinská univerzita v Žilině, 2009. pp. 223-225. ISBN 978-80-554-0057-0.
2009
Dvořák, M. - Fidler, V. supervisor
Photophysics of Bichromophoric Molecules
Prague: Defense date 2009-02-17. PhD Thesis. Czech Technical University. Supervised by V. FIDLER.
2009
Švéda, L. - Maršík, J. - Horváth, M. - Dudchik, Yu. I. - Pína, L. - Semencová, V. - Havlíková, R., - Jelínek, V.
Laboratory X-ray microscopy with reflective - refractive lens system
Journal of Physics: Conference Series. 2009, 186 012037. ISSN 1742-6588.
2009
Touš, J. - Blažek, K. - Pína, L., - Sopko, B.
Thin YAG:Ce and LuAG:Ce single crystal imaging plates used for high spatial resolution in X-ray imaging systems
In: Nuclear science symposium and madical imaging conference (2008 NSS/MIC). New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2009. pp. 484-486. IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM - CONFERENCE RECORD. ISSN 1082-3654. ISBN 978-1-4244-2714-7.
2009
Hudec, R. - Pína, L. - Švéda, L. - Semencová, V. - Inneman, A., - Skulinová, M.
The feasibility of independent observations/detections of GRBs in X-rays
In: Gamma-Ray Burst: Sixth Huntsville Symposium. Austin: American Institute of Physic, 2009. pp. 218-220. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0670-4.
2009
Dvořák, M. - Michl, M. - Almonasy, N. - Nepraš, M. - Ladd, N., - Fidler, V.
Fluorescence Anisotropy of Branched Molecules Containing 1-Aminopyrene Chromophores
In: 11th Conference on Methods and Applications of Fluorescence - Conference Programme and Book of Abstracts. Budapest: Eötvös Loránd University of Budapest, 2009, pp. 220.
2009
Nevrkla, M. - Jančárek, A. - Pína, L., - Vrbová, M.
Zdroj XUV záření
[Functional Sample] 2009.
2009
Hudec, R. org. - Havlíková, R. org. - Skulinová, M. org. - Kocka, M. org. - Kalinová, H. org., - Bumbálek, Z. org.
6th INTEGRAL/BART Workshop
[Workshop Hosting] 2009.
2009
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Novotný, A. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Výbojkově buzený Pr:YAIO3 laser generující záření ve viditelné spektrální oblasti
Jemná mechanika a optika. 2009, 2009(5), 132-136. ISSN 0447-6441.
2009
Švéda, L. - Áč, V. - Jančárek, A., - Pína, L.
AXIS project - current status
In: 2nd SCHOOL AND WORKSHOP ON X-RAY MICRO AND NANOPROBES (XMNP 2009). Rome: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2009. pp. 12.
2009
Hopp, J. - Fiala, P.
Aplanatism as a Design Criterion of Hybrid Optical Systems
In: 4th EOS Topical Meeting on Advanced Imaging Techniques. Hannover: European Optical Society Coherence for Europe, 2009. pp. 58-59. ISBN 978-3-00-024189-5.
2009
Hopp, J. - Fiala, P.
Hybrid Aplanatic Diffractive Optical Systems
In: Proc. SPIE Volume 7358 - Holography: Advances and Modern Trends. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2009. pp. 73580I. ISBN 978-0-8194-7632-6.
2009
Hopp, J. - Fiala, P.
Hybridní aplanatické optické systémy
Jemná mechanika a optika. 2009, 5(54), 144-148. ISSN 0447-6441.
2009
Proška, J. - Novotný, F. - Richter, I., - Fiala, P.
Methods of electroless metal plating on non-metallic and water repellent micro- and nanostructured surfaces
In: NANOCON 2009. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009, pp. S2-B1. 1. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Jančárek, A. - Kratochvíla, J. - Pína, L. - Prokop, J., - Švéda, L.
2.5D tomograf
[Functional Sample] 2009.
2009
Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Vrba, P. - Vrbová, M. - Tamáš, M., - Pína, L.
Lower current pulse XUV capillary discharge source
In: Proceedings of the XXIXth international conference on phenomena in ionized gases. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro, 2009.
2009
Vrba, P. - Vrbová, M.
Výzkum pinčujícího kapilárního výboje jako zdroje měkkého rtg. záření
Československý časopis pro fyziku. 2009, 59(3), 9-14. ISSN 0009-0700.
2009
Vrba, P. - Vrbová, M. - Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Tamáš, M., - Stefanovič, M.
Capillary pinching discharge as water window radiation source
In: Proceedings of the XXIXth international conference on phenomena in ionized gases. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro, 2009.
2009
Vrba, P. - Bobrova, N.A. - Sasorov, P.V. - Vrbová, M., - Hübner, J.
Modelling of Capillary Z-Pinch Recombination Pumping of Hydrogen-Like Ion EUV Lasers
In: X-RAY Lasers 2008. Dordrecht: Springer, 2009. pp. 239-246. ISSN 0930-8989. ISBN 9781402099236.
2009
Novotný, F. - Proška, J. - Richter, I., - Fiala, P.
Preparation of Metallo-Dielectric Diffractive and Plasmonic Structures Via Self-Assembly
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. AThA2. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Novotný, F. - Krakovský, I. - Pleštil, J., - Proška, J.
Preparation of Composite Nanomaterials Based On Metal Nanoparticles and Hydrogels
In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 088. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Advanced Modeling of Sub-Wavelength Metallic Plasmonic Structures
In: Summer school on plasmonics. Marseille: Institute Fresnel, 2009. pp. 71.
2009
Čtyroký, J. - Richter, I., - Kwiecien, P.
Adaptive Spatial Resolution Algorithm Implemented into Fourier-type Modal Methods for Modelling Plasmonic Devices
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Surface Plasmon Photonics. Amsterdam: MCI Amsterdam, 2009. pp. P-THU-016.
2009
Fiala, J. - Richter, I.
Study and Modeling of Enhanced Transmission Through Plasmonic Sub-Wavelength Structures
In: The third international congress on Advanced electromagnetic materials in microwaves and optics (Metamaterials, 2009). London: Queen Mary University of London, 2009. pp. 39.
2009
Hudec, R. - Marsikova, V. - Mika, M. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Inneman, A., - Skulinova, M.
Advanced x-ray optics with Si wafers and slumped glass
In: Optics for EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Astronomy IV. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 74370S-74370S-12. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7727-9.
2009
Kučera, L. - Richter, I.
Interakce elektromagnetického pole s rezonančními strukturami ve fotonických krystalech
Praha: 2009. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2009
Fiala, J. - Kwiecien, P., - Richter, I.
Theory and Simulations of Enhanced TransmissionThrough Plasmonic Sub-wavelength Structures
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. FWC7. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Advanced Modeling of Subwavelength Photonic Structures with Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis
In: Proceedings of 18th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling. Jena: Friedrich Schiller University, 2009. pp. 50. ISBN 978-3-00-027521-0.
2009
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Velten, A., - Diels, J-C
Stabilization of Bidirectional Operation of Intracavity Synchronously Pumped OPO
In: EOS Topical Meetings in Capri. Orsay: European Optical Society (EOS), 2009. pp. 234-235. ISBN 978-3-00-024191-8.
2009
Velten, A. - Diels, J-C - Zavadilová, A., - Kubeček, V.
Stabilization of a Two Pulse Intracavity Pumped OPO
In: CLEO/IQEC 2009 - Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2009. pp. 1530-1531. ISBN 978-1-55752-869-8.
2009
Kwiecien, P. - Richter, I., - Bienstman, P.
Improvements of Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. FTU07. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Svoboda, J. - Fiala, P.
Device for Synthetizing Computer Generated Holograms
In: Proc. SPIE Volume 7358 - Holography: Advances and Modern Trends. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2009. pp. 7368-14. ISBN 978-0-8194-7632-6.
2009
Svoboda, J. - Fiala, P.
Design of a Device for Synthetizing RGB Color Rainbow Holograms
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. JWC7. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Berendsen, Ch. W. J. - Škereň, M. - Najdek, D., - Černý, F.
Superhydrophobic Surface Structures in Thermoplastic Polymers by Interference Lithography and Thermal Imprinting
Applied Surface Science. 2009, 225(23), 9305-9310. ISSN 0169-4332.
2009
Škereň, M. - Fiala, P.
Holografická generace 3D obrazu: přehled přístupů
Jemná mechanika a optika. 2009, 2009(5), 139-143. ISSN 0447-6441.
2009
Škereň, M. - Nývlt, M. - Najdek, D., - Fiala, P.
Optical Manipulation with Particles Using the Holographic Optical Tweezers on Special Microfluidic Substrates
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. FWS3. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Nývlt, M. - Škereň, M.
Compact Optical Tweezers Based on SLM for Real-Time Optical Trapping and Manipulation
In: Frontiers in Optics 2009/Laser Science XXV/Adaptive Optics: Methods, Analysis and Applications/Advances in Optical Materials/Computational Optical Sensing and Imaging/Femtosecond Laser Microfabrication/Signal Recovery and Synthesis. Washington: OSA, 2009. pp. JWC64. ISBN 978-1-55752-878-0.
2009
Hudec, R. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencova, V. - Mika, M. - Inneman, A., - Skulinova, M.
Back-up technologies for IXO
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73600L-73600L-12. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.
2009
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A. - Semencova, V., - Švéda, L.
Replicated grazing incidence micromirrors
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73600G-73600G-12. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.
2009
Švéda, L. - Hudec, R. - Pína, L. - Semencova, V., - Inneman, A.
Lobster eye: technology and imaging properties
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73600F-73600F-10. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.
2009
Batani, D. - Benocci, R. - Dezulian, R. - Redaelli, R. - Canova, F. - Stabile, H. - Lucchini, G. - Malka, V. - Faure, J. - Koenig, M. - Krousky, E. - Masek, K. - Pfeifer, M. - Skala, J. - Dudzak, R. - Limpouch, J. - Tikhonchuk, V. T., - Nicolai, P.
Smoothing of laser energy deposition by gas jets
The European Physical Journal ST. 2009, 175(1), 65-70. ISSN 1951-6355.
2009
Depierreux, S. - Labaune, C. - Michel, D. T. - Stenz, C. - Nicolai, P. - Grech, M. - Riazuelo, G. - Weber, S. - Riconda, C. - Tikhonchuk, V. T. - Loiseau, P. - Borisenko, N.G. - Nazarov, W. - Hüller, S. - Pesme, D. - Casanova, M. - Limpouch, J. - Meyer, C. - Di-Nicola, P. - Wrobel, R. - et al.
Laser Smoothing and Imprint Reduction with a Foam Layer in the Multikilojoule Regime
Physical Review Letters. 2009, 102(19), 195005-1-195005-4. ISSN 0031-9007.
2009
Klimo, O. - Limpouch, J., - Kawata, S.
Acceleration of ions from ultrathin foils driven by short intense high-contrast laser pulses
In: 36th EPS Conference on Plasma Physics - Contributed papers. Mulhouse: European Physical Society, 2009. pp. P-1.006. Europhysics Conference Abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
2009
Kawata, S. - Nodera, Y. - Limpouch, J., - Klimo, O.
Efficient Production of Proton Beam in Laser-Illuminated Tailored Microstructured Target
IEEE Transactions on Plasma Science. 2009, 37(4), 481-486. ISSN 0093-3813.
2009
Liska, R. - Shashkov, M. - Váchal, P., - Wendroff, B.
Optimization-based synchronized flux-corrected conservative interpolation (remapping) of mass and momentum for arbitrary lagrangian-eulerian methods
Journal of Computational Physics. 2009, ISSN 0021-9991.
2009
Pšikal, J. - Limpouch, J. supervisor, - Tikhonchuk, V.T. supervisor
Ion Acceleration in Small-size Targets by Ultra-intense Short Laser Pulses (Simulation and Theory)
Praha: Defense date 2009-12-18. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by V.T. TIKHONCHUK and J. LIMPOUCH.
2009
Andreev, A.A. - Limpouch, J. - Pšikal, J. - Platonov, K.Yu., - Tikhonchuk, V.T.
Laser ion acceleration in a mass limited targets
The European Physical Journal ST. 2009, 175 123-126. ISSN 1951-6355.
2009
Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T. - D'Humieres, E. - Limpouch, J., - Klimo, O.
Enhanced laser proton acceleration in mass-limited targets
In: 36th EPS Conference on Plasma Physics - Contributed papers. Mulhouse: European Physical Society, 2009. Europhysics Conference Abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
2009
Liska, R. - Loubere, R. - Maire, P.-H. - Breil, J. - Galera, S., - Váchal, P.
Comparison of staggered and cell-centered Lagrangian and ALE hydrodynamical methods
In: Hyperbolic Problems: Theory, Numerics and Applications. New York: American Mathematical Society, 2009. pp. 755-764. Proceedings of Symposia in Applied Mathematics. ISBN 978-0-8218-4730-5.
2009
Zendzian, W. - Jabczyński, J.K. - Gorajek, L. - Kwiatkowski, J. - Kopczynski, K. - Jelínková, H. - Němec, M., - Šulc, J.
The Q-switched Hybrid Er:YAG Laser
In: Book of abstracts - ALT09. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2009. pp. 248-249.
2009
Kwiatkowski, J. - Jabczyński, J.K. - Zendzian, W. - Gorajek, L. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Koranda, P.
Ho:YAG Tunable Hybrid Laser Pumped by a Tm-Doped Fiber Laser
In: Book of abstracts - ALT09. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2009. pp. 256-257.
2009
Jabczyński, J.K. - Gorajek, L. - Zendzian, W. - Kwiatkowski, J. - Kopczynski, K. - Jelínková, H. - Němec, M., - Šulc, J.
Acively Q-switched Diode Pumped Tm:YLF Laser
In: Book of abstracts - ALT09. Moskva: A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences (RAS), 2009. pp. 255-256.
2009
Bodnár, M. - Bajer, J. opon. - Kužel, P. opon., - Čtyroký, J. supervisor
Fotorefraktivní fotovoltaické solitony
Praha: Defense date 2009-06-05. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by J. ČTYROKÝ.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H.
Systém pro měření kvality laserového svazku
[Functional Sample] 2009.
2009
Němec, M. - Jelínková, H.
Přenosový systém pro střední IČ zářeni
[Functional Sample] 2009.
2009
Koranda, P. - Jelínková, H.
Zpožďovací obvod
[Functional Sample] 2009.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Signal strength monitoring in avalanche structures operated in Geiger mode
In: International Workshop on New Photon Detectors. Trieste: SISSA/ISAS, 2009. pp. (PD09)34. PoS - Proceedings of Science. vol. 90. ISSN 1824-8039.
2009
Almonasy, N. - Nepraš, M. - Hyková, Š. - Lyčka, A. - Čermák, J. - Dvořák, M., - Michl, M.
The Synthesis of N-derivatives of 3-Aminoperylene and their Absorption and Fluorescence Properties
Dyes and Pigments. 2009, 82(2), 164-170. ISSN 0143-7208.
2009
Almonasy, N. - Nepraš, M. - Hyková, Š. - Lyčka, A. - Čermák, J. - Dvořák, M., - Michl, M.
The synthesis of bi- and trichromophoric dyes bearing an s-triazinyl ring spacer
Dyes and Pigments. 2009, 82(3), 416-421. ISSN 0143-7208.
2009
Renner, O. - Liska, R., - Rosmej, F.
Laser-produced plasma-wall interaction
Laser and Particle Beams. 2009, 27(4), 725-731. ISSN 0263-0346.
2009
Květoň, M. - Lédl, V. - Havránek, A., - Fiala, P.
Photopolymer for Optical Holography and Holographic Interferometry
In: New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. Praha: Ústav makromolekulární chemie, 2009. pp. 146. ISBN 978-80-85009-59-0.
2009
Tichý, V. - Švéda, L. - Maršík, J. - Jakůbek, J. - Semencova, V. - Pína, L. - Hudec, R., - Hromčík, M.
Capabilities of Medipix2 and Timepix Devices as Detectors for Lobster Eye X-Ray Optics
In: 6th INTEGRAL/BART WORKSHOP. Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. pp. 12.
2009
Tichý, V. - Barbera, M. - Collura, A. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršík, J. - Pína, L. - Semencova, V., - Varisco, V.
Lobster Eye as Optics for Small Space X-ray Telescope
In: Swift Mission Conference Celebrating 5 Years. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2009. pp. 114.
2009
Tichý, V. - Collura, A. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Maršík, J. - Marsikova, V. - Pína, L., - Varisco, S.
Tests of Lobster Eye Optics for Possible Space Mission
In: Book of abstracts (International Workshop on Astronomical X-Ray Optics). Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. pp. 21.
2009
Tichý, V. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršík, J. - Pína, L. - Semencova, V., - Švéda, L.
Idea of Small Space X-Ray Telescope Based on Lobter Eye Optics and Medipix2 Detector
In: 6th INTEGRAL/BART WORKSHOP. Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. pp. 7.
2009
Novotný, F. - Fojtík, A., - Giersig, M.
Gold Nanorods for Biotechnology Applications
In: ENF 2009 - Proceedings. Luxembourg: European Communities, 2009, pp. 223. ISBN 978-92-79-12973-5.
2009
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P. - Kostka, F. - Yatskiv, R. - Müller, M., - Fojtík, A.
Study of Metal Nanoparticles Layers for Enviromental Gas Sensors
In: ENF 2009 - Proceedings. Luxembourg: European Communities, 2009, pp. 138. ISBN 978-92-79-12973-5.
2009
Fojtík, A. - Piksová, K. - Kovacin, P., - Škereň, T.
Magnetic and Metallic Nanoparticles for Enviromental and Biomedical Application
In: ENF 2009 - Proceedings. Luxembourg: European Communities, 2009, pp. 131. ISBN 978-92-79-12973-5.
2009
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P. - Kostka, F. - Lorinčik, J. - Černohorský, O. - Müller, M. - Koštejn, M., - Fojtík, A.
Films of Metal Nanoparticles Deposited on Semiconductors by Electrophoresis: Technology and Characterization
In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009, pp. 1-9. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Gorajek, L. - Jabczyński, J.K. - Zendzian, W. - Kwiatkowski, J. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
High Repetition Rate, Tunable, Q-switched Diode Pumped Tm:YLF Laser
Opto-Electronics Review. 2009, 17(4), 309-317. ISSN 1230-3402.
2009
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Visible CW Laser Emission of GaN-diode Pumped Pr:YAlO3 Crystal
Applied Physics B: Lasers and Optics. 2009, 97(2), 363-367. ISSN 0946-2171.
2009
Fojtík, A. - Horák, D. - Piksová, K. - Tran Quang, T., - Škereň, T.
Magnetic and Metallic Nanoparticles for Biomedical Application
In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Piksová, K. - Weiserová, M. - Jedličková, A., - Fojtík, A.
Silver Nanoparticles and Their Bactericidal Effect
In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009, pp. 1-4. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Černohorský, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P. - Piksová, K., - Fojtík, A.
Vrstvy Pd nanočástic na InP typu n připravené elektroforetickou depozicí pro detekci vodíku
In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-13-0.
2009
Tichý, V. - Barbera, M. - Collura, A. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršík, J. - Pína, L. - Semencová, V., - Varisco, S.
Lobster Eye as Optics for Small Space X-ray Telescope
In: Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009. pp. II-105. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
2009
Procházka, I.
PhaseTrack 210 coaxial cable - Propagation of sub-nanosecond pulses
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2009. Report no. 412/B09/020.
2009
Kodet, J. - Procházka, I.
Input circuits for sub-picosecond timing system N-PET
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Power supply for EM ELT detector
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Pánek, P.
Timing System with 200 femtosecond nonlinearity
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Detector package for European Laser Timing, version with negligible temperature delay dependence
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Detector package for European Laser Timing with self calibration of temperature dependence of propagation delay
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Kodet, J., - Blažej, J.
Detector package for European Laser Timing, minimal power consuption version
[Functional Sample] 2009.
2009
Léwová, D. - Blažej, J.
Google Mars altimetry extractor
[Software] 2009.
2009
Procházka, I. - Kodet, J.
Photon counting detector for high repetition rate Satellite Laser Ranging
[Functional Sample] 2009.
2009
Procházka, I. - Pánek, P.
Progress in sub-picosecond timing system development
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 390-395.
2009
Schreiber, U. - Procházka, I.
Considerations for an Optical Link for the ACES Mission
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 542-549.
2009
Procházka, I. - Blažej, J.
Photon counting detectors for future laser time transfer missions
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 378-383.
2009
Kodet, J. - Procházka, I.
Compact Event Timing and Laser Fire Control Device for One Way Laser Ranging
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009, pp. 372-377.
2009
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
SPAD detector package for laser time transfer in space
In: Advanced Talks Query SPW 2009. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2009.
2009
Procházka, I. - Blažej, J.
Correlation photon counting experiment under conditions of extreme photon flux
In: Advanced Talks Query SPW 2009. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2009.
2009
Holčík, J. - Kana, M., - Kozelek, P.
Model Based Methods for Quantification of Autonomous Neural System Interaction with a Cardiovascular System
In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009, pp. 66-70. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.
2009
Yang, F. - Huang, P. - Zhang, Z. - Chen, W. - Zhang, H., - Procházka, I.
Preliminary Results of the Laser Time Transfer (LTT) Experiment
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 648-652.
2009
Yang, F. - Zhang, Z. - Chen, J. - Chen, W. - Wu, Z. - Zhang, H., - Procházka, I.
Preliminary Results of Laser Ranging to Un-cooperative Targets at Shanghai SLR
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 653-657.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
New achievements in the simulator of photon counting planetary altimeter
In: Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2009. pp. 665-669.
2009
Tichý, V. - Hromčík, M. - Hudec, R. - Inneman, A. - Jakůbek, J. - Maršík, J. - Pína, L. - Semencová, V., - Švéda, L.
Small X-Ray Telescope Based on Lobster Eye X-Ray Optics and Pixel Detector
In: EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 736011-736011-7. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Avalanche dynamics in silicon avalanche single- and few-photon sensitive photodiode
Journal of Physics: Conference Series. 2009, 193 012041. ISSN 1742-6588.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Single and few photon avalanche photodiode detection process study
In: International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2009: Advances in Imaging Detectors and Applications. Bellingham: SPIE, 2009, pp. 73841I. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7665-4.
2009
Procházka, I. - Blažej, J.
Correlation photon counting experiment under conditions of extreme photon flux
In: Workshop on Single and Entangled Photons: Sources, Detectors, Components, and Applications. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2009, pp. 48.
2009
Procházka, I. - Kodet, J. - Blažej, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
SPAD detector package for laser time transfer in space
In: Workshop on Single and Entangled Photons: Sources, Detectors, Components, and Applications. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2009. pp. 75.
2009
Procházka, I. - Sopko, B., - Blažej, J.
Single-photon detector operating under extremely high background photon flux conditions
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2009, 610(1), 342-344. ISSN 0168-9002.
2009
Vrba, P. - Vrbová, M. - Bobrova, N. A., - Sasorov, P. V.
A study of Z-pinch in capillary filled by boron vapours
The European Physical Journal D. 2009, 54(2), 481-486. ISSN 1434-6060.
2009
Vrba, P. - Bobrova, N. A. - Sasorov, P. V. - Vrbová, M., - Hübner, J.
Modeling of capillary Z-pinch recombination pumping of boron extreme ultraviolet laser
PHYSICS OF PLASMAS. 2009, 073105(16), 1-11. ISSN 1070-664X.
2009
Soukup, O. - Proška, J. - Binder, J. - Zdarova Karasova, J. - Tobin, G. - Jun, D. - Marek, J. - Musilek, K. - Fusek, J., - Kuca, K.
Methylacridinium and its Cholinergic Properties
Neurotoxicity Research. 2009, 16(4), 372-377. ISSN 1029-8428.
2009
Nevrkla, M.
Capillary Discharge XUV Radiation Source
Acta Polytechnica. 2009, 2-3/2009(49), 53-57. ISSN 1210-2709.
2009
Procházka, I. - Schreiber, U., - Schäfer, W.
Laser Time Transfer and Its Application in the Galileo Programme
In: 2nd International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme - Abstracts. Noordwijk: ESA Publications Division, 2009. pp. 60-61.
2009
Švehla, D. - Rothacher, M. - Salomon, Ch. - Beyerle, G. - Wickert, J., - Procházka, I.
GALILEO Onboard the International Space Station
In: 2nd International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme - Abstracts. Noordwijk: ESA Publications Division, 2009. pp. 60-61.
2009
Švehla, D. - Rothacher, M. - Salomon, Ch. - Beyerle, G. - Wickert, J., - Procházka, I.
GALILEO Onboard the International Space Station
In: 2nd International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme - COSPAR Colloquium. Noordwijk: ESA Publications Division, 2009, ESA Proceedins. ISSN 1022-6656.
2009
Procházka, I. - Schreiber, U., - Schäfer, W.
Laser Time Transfer and Its Application in the Galileo Programme
In: 2nd International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme - COSPAR Colloquium. Noordwijk: ESA Publications Division, 2009, ESA Proceedins. ISSN 1022-6656.
2009
Hošek, J. - Studenovský, K., - Najdek, D.
Capillary Sharp Inner Edge Manufacturing
Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2009, 19(35), 19-25. ISSN 1584-5982.
2009
Hošek, J. - Studenovský, K., - Najdek, D.
Capillary Sharp Inner Edge Manufacturing
In: Proceedings of 1th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challengesin Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, MECAHITECH'09. Bucharest: National Institute of R&D for Mechatronics and Measurement Technique, 2009, pp. 51-60. ISSN 1584-5982. Available from: http://www.tehnicamasurarii.ro/mecahitech09/index.php?page=materials
2009
Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Demchenko, N.N. - Gus'kov, S.Y., - Kálal, M.
Experimental and theoretical investigations of mechanisms responsible for plasma jets formation at PALS
Laser and Particle Beams. 2009, 27(3), 415-427. ISSN 0263-0346.
2009
Jelínková, H. - Šulc, J. - Koranda, P. - Němec, M. - Dostalova, T., - Ivanov, I.
Laser Brackets Debonding Using Infrared Laser Radiations
In: The 10th International Congress of Dermatology - Final program. Bunnell: International Society of Dermatology, 2009. pp. 34.
2009
Koranda, P. - Pokorny, J. - Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Fibrich, M. - Kohler, O. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Matsuura, Y.
Solid State Mid-infrared Lasers for Lithotripsy
In: The 10th International Congress of Dermatology - Final program. Bunnell: International Society of Dermatology, 2009. pp. 115.
2009
Jelínková, H. - Šulc, J. - Koranda, P. - Němec, M., - Fibrich, M.
Solid State Lasers in Medical Disciplines
In: The 10th International Congress of Dermatology - Final program. Bunnell: International Society of Dermatology, 2009. pp. 34.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Avalanche dynamics in silicon single- and few-photon sensitive photodiode
In: Edison16. Montpellier: Université Montpellier II, 2009, pp. 203.
2009
Schreiber, U. - Procházka, I. - Lauber, P. - Hugentobler, U. - Schäfer, W. - Cacciapuoti, L., - Nasca, R.
The European laser timing (ELT) experiment on-board ACES
In: Frequency Control Symposium, 2009 Joint with the 22nd European Frequency and Time forum. Paříž: IEEE Industrial Electronics Society, 2009. p. 594-599. ISSN 1075-6787. ISBN 978-1-4244-3511-1.
2009
Kwiatkowski, J. - Gorajek, L. - Jabczynski, J.K. - Zendzian, W. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Koranda, P.
Tunable Ho:YAG Laser Pumped by Tm:fiber Laser
In: CLEO/IQEC 2009 - Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2009. p. JTuD4-1-JTuD4-2. ISBN 978-1-55752-869-8.
2009
Jelínková, H. - Koranda, P. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Šulc, J., - Němec, M.
Mid-infrared Laser Radiation Generation by Fe:ZnSe Laser
In: Technical Abstracts Summaries. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 27.
2009
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Čech, M. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAP Generation in Blue Spectral Region
In: Proceeding of SPIE 7354 - Nonlinear Optics and Applications III. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 735415-1-735415-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7628-9.
2009
Alimov, O.K. - Basiev, T.T. - Doroshenko, M. - Fedorov, P.P. - Konyushkin, V.A. - Kouznetsov, S.V. - Nakladov, A.N. - Osiko, V.V. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Spectroscopic and Oscillation Properties of Yb3+ ions in BaF2-SrF2-CaF2 Crystals and Ceramics
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2009. p. WB25. ISBN 978-1-55752-864-3.
2009
Jelínková, H. - Koranda, P. - Šulc, J. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Dysprosium Doped Lead Thiogallate Laser
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2009. p. WB23. ISBN 978-1-55752-864-3.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H. - Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Konyushkin, V.A., - Fedorov, P.P.
Tunability of Lasers Based on Yb3+-Doped Fluorides SrF2, SrF2-CaF2, SrF2-BaF2, and YLF
In: Advanced Solid-State Photonics - Technical Digest. Washington: OSA, 2009. p. WB16. ISBN 978-1-55752-864-3.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Fluctuation-free CW Tm:YAP Laser with Monolithic Resonator
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P16Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Kwiatkowski, J. - Gorajek, L. - Jabczynski, J. - Zendzian, W. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Koranda, P.
Tuneable, Hybrid Ho:YAG Laser
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P13Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Saturation Anisotropy in V:YAG Passive Q-switch at 1338 nm
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P12Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Comparison of Resonantly Pumped Er:YAG and Er:YAP Lasers
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P.9Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Osiko, V. - Jelínková, H. - Koranda, P. - Komar, V. - Gerasimenko, A., - Pusikov, V.
Spectroscopic and Oscillation Properties of New ZnMgSe:Cr2+ Crystal
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P.8Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Čech, M. - Hiršl, P. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Pr:YAP Q-switched Laser Operation
In: CLEO/Europe-EQEC 2009 Conference Digist. New Jersey: IEEE, 2009. pp. CA.P.3Tue. ISBN 978-1-4244-4080-1.
2009
Doroshenko, M.E. - Jelínková, H. - Koranda, P. - Šulc, J., - Basiev, T.T.
Mid-infrared Laser Properties of Cr2+:ZnMgSe and Fe2+:ZnSe Crystals
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 287. ISSN 1054-660X.
2009
Šulc, J. - Novák, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
1444 nm Q-switched Pulse Generator Based on Nd:YAG/V:YAG Microchip Laser
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 301. ISSN 1054-660X.
2009
Němec, M. - Zendzian, W. - Jelínková, H. - Jabczynski, J.K. - Šulc, J. - Gorajek, L., - Kwiatkowski, J.
Q-switched Er:YAG Lasers Resonantly Pumped by Erbium Fiber Laser
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 300. ISSN 1054-660X.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H.
Analytical Model of CW Pumped Passively Q-switched Laser
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 295. ISSN 1054-660X.
2009
Koranda, P. - Pokorný, J. - Jelínková, H. - Kohler, O. - Němec, M. - Miyagi, M., - Iwai, K.
Application of Mid-infrared Laser Radiation for Lithotripsy
In: 18th International Laser Physics Workshop - Book of Abstracts. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2009. pp. 242. ISSN 1054-660X.
2009
Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
1.6 μm Er:YAP and Er:YAG Lasers Resonantly Pumped by Er:Glass Laser
Laser Physics. 2009, 19(8), 1828-1831. ISSN 1054-660X.
2009
Kwiatkowski, J. - Jabczynski, J.K. - Gorajek, L. - Zendzian, W. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Němec, M., - Koranda, P.
Resonantly Pumped Tunable Ho:YAG Laser
Laser Physics Letters. 2009, 6(7), 531-534. ISSN 1612-2011.
2009
Jelínková, H. - Fibrich, M. - Čech, M. - Hiršl, P. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Electro-optically Q-switched Pr:YAP Laser Generating at 747 nm
Laser Physics Letters. 2009, 6(7), 517-520. ISSN 1612-2011.
2009
Doroshenko, M.E. - Basiev, T.T. - Osiko, V.V. - Badikov, V.V. - Badikov, D.V. - Jelínková, H. - Koranda, P., - Šulc, J.
Oscillation Properties of Dysprosium-doped Lead Thiogallate Crystal
Optics Letters. 2009, 34(5), 590-592. ISSN 0146-9592.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H. - Ryba-Romanowski, W., - Lukasiewicz, T.
1.6 um Microchip Laser
Laser Physics Letters. 2009, 6(3), 207-211. ISSN 1612-2011.
2009
Jelínková, H. - Šulc, J. - Dostalova, T. - Koranda, P. - Němec, M., - Hofmanova, P.
Bracket Debonding by Mid-infrared Laser Radiation
Laser Physics Letters. 2009, 6(3), 222-228. ISSN 1612-2011.
2009
Doroshenko, M. - Basiev, T.T. - Koranda, P. - Jelínková, H. - Němec, M. - Čech, M. - Badikov, V.V., - Badikov, D.V.
Bulk Fe:ZnSe Laser Gain-switched by the Q-switched Er:YAG Laser
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. p. 71931K-1-71931K-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Němec, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
Resonantly Pumped Er:YAG and Er:YAP Lasers
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71932P-1-71932P-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H. - Nejezchleb, K., - Škoda, V.
High-efficient Room-temperature CW Operating Tm:YAP Laser with Microchip Resonator
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71932H-1-71932H-9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Fibrich, M. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Nejezchleb, K., - Skoda, V.
Flash-lamp Pumped Pr:YAP Laser Operated at Wavelengths of 747 nm and 662 nm
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71932N-1-71932N-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Šulc, J. - Jelínková, H.
Analytical Model of Passively Q-switched Nd:YAG/V:YAG Microchip Laser
In: Proceeding of SPIE 7193 - Solid State Lasers XVIII: Technology and Devices. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71932O-1-71932O-8. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7439-1.
2009
Koranda, P. - Jelínková, H. - Kohler, O. - Miyagi, M. - Němec, M. - Drlik, P. - Pokorny, J. - Iwai, K. - Shi, Y.-W., - Matsuura, Y.
Comparison of Ho:YAG and Er:YAG Lasers for Lithotripsy
In: Proceeding of SPIE 7161 - Photonic Therapeutics and Diagnostics V. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71611H-1-71611H-7. ISSN 1605-7422. ISBN 978-0-8194-7407-0.
2009
Němec, M. - Jelínková, H. - Miyagi, M. - Iwai, K., - Matsuura, Y.
250 um Inner Diameter Hollow Waveguide for Er:YAG Laser Radiation
In: Proceeding of SPIE 7173 - Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications IX. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 71730H-1-71730H-8. ISSN 1605-7422. ISBN 978-0-8194-7419-3.
2009
Dostalova, T. - Jelínková, H. - Koranda, P. - Šulc, J. - Němec, M. - Miyagi, M., - Iwai, K.
Laser Brackets Debonding: Tm:YAP, Nd:YAG, and Two Diode Lasers Evaluation
In: Proceeding of SPIE 7162 - Lasers in Dentistry XV. Bellingham: SPIE, 2009. p. 71620C-1-71620C-6. ISSN 1605-7422. ISBN 978-0-8194-7408-7.
2009
Jabczynski, J.K. - Gorajek, L. - Zendzian, W. - Kwiatkowski, J. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
High Repetition Rate, High Peak power, Diode Pumped Tm:YLF Laser
Laser Physics Letters. 2009, 6(2), 109-112. ISSN 1612-2011.
2009
Procházka, I. - Schäfer, W. - Schreiber, U. - Oberst, J., - Pätzold, M.
Optical receiver for one-way ranging to the ESJM/Laplace mission to Jupiter
In: Synergistic Science & Instrument Poster Abstracts. Pasadena, California: California Institute of Technology, 2009. pp. 42.
2009
Hanna, Y. - Ibrahim, M., - Blažej, J.
Data fitting using different methods
NRIAG journal of astronomy and astrophysics. 2009, 7(SI), 191-204. ISSN 1687-0980.
2009
Procházka, I. - Pánek, P.
Nonlinear effects in the time measurement device based on surface acoustic wave filter excitation
Review of Scientific Instruments. 2009, 80(7), 076102. ISSN 0034-6748.
2009
Frank, H.
Difference of doped and undoped zirconium alloy oxide layers
In: Proceedings of APCOM 2009. Žilina: Žilinská univerzita Žilina, Fakulta elektrotechnická, 2009, pp. 15-20. ISBN 978-80-554-0057-0.
2009
Schreiber, U. - Procházka, I. - Lauber, P., - Hugentobler, U.
The Wettzell One-Way Laser Ranging Demonstration Experiment
[Research Report] Technical University of Munich, 2009. Report no. N/A.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Signal strength monitoring in avalanche structures operated in Geiger mode
In: International Workshop on New Photon Detectors - scientific programme. Matsumoto: Shinshu University, 2009. pp. 24.
2009
Lyutakov, O. - Hüttel, I. - Prajzler, V. - Jeřábek, V. - Jančárek, A., - Hnatowicz, V.
Pattern formation in PMMA film induced by electric field
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2009, 47(12), 1131-1135. ISSN 0887-6266.
2009
Nicolai, P. - Stenz, C. - Tikhonchuk, V. - Ribeyre, X. - Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Juha, L. - Krousky, E. - Masek, K. - Pfeifer, M. - Rohlena, K. - Skala, J. - Ullschmied, J. - Kálal, M. - Klír, D. - Kravárik, J. - Kubeš, P., - Pisarczyk, P.
Supersonic plasma jet interaction with gases and plasmas
Astrophysics and Space Science. 2009, 322(1-4), 11-17. ISSN 0004-640X.
2009
Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Nicolai, PH - Kálal, M. - Klír, D. - Kravárik, J., - Kubeš, P.
Investigations of plasma jet interaction with ambient gases by multi-frame interferometric and X-ray pinhole camera systems
Laser and Particle Beams. 2009, 27(1), 115-122. ISSN 0263-0346.
2009
Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T., - Kálal, M.
Influence of target material on structure of the plasma outflow produced by a partly defocused laser beam
Applied Physics Letters. 2009, 94(8), 115-122. ISSN 0003-6951.
2009
Hudec, R. ed. - Pína, L. ed.
EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space
Praha, 2009-04-20/2009-04-23. Bellingham: SPIE, 2009. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.
2009
Procházka, I. ed. - Sobolewski, R. ed., - Dušek, M. ed.
Proc. SPIE 7355, Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing II
Praha, 2009-04-20/2009-04-23. Bellingham: SPIE, 2009. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7629-6.
2009
Kodet, J. - Procházka, I. - Koidl, F. - Kirchner, G., - Wilkinson, M.
SPAD active quenching circuit optimized for satellite laser ranging applications
In: Proc. SPIE 7355, Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing II. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73550W. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7629-6.
2009
Pershina, N. S. - Pershin, S. M. - Čech, M., - Procházka, I.
Nonlinear 6-fold enhancement of laser drilling efficiency by double pulse mode: prospective in medicine application
In: Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73610Q. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7635-7.
2009
Blažej, J. - Procházka, I.
Avalanche photodiode output pulse rise-time study
In: Proc. SPIE 7355, Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing II. Bellingham: SPIE, 2009, pp. 73550M. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7629-6.
2009
Pershin, S. M. - Lyash, A. N. - Makarov, V. S. - Hamal, K. - Procházka, I., - Sopko, B.
Multilayers clouds monitoring by micro-Joule lidar based on photon counting receiver and diode laser
In: Proc. SPIE 7355, Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing II. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 73550S. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7629-6.
2009
Blažej, J. - Procházka, I. - Novotný, A. - Matlas, P. - Ibrahim, M., - Ibrahim, K.
The First Year of Operation with Consolidated Prediction Format at Satellite Laser Ranging Station Helwan
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 166-167. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Procházka, I. - Blažej, J. - Kodet, J., - Sopko, B.
Single Photon Detector Operating in Extremely High Background Photon Flux Conditions
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 164-165. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Kodet, J. - Procházka, I. - Blažej, J. - Koidl, F., - Kirchner, G.
SPAD active quenching circuit optimized for satellite laser ranging applications
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 162-163. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Pershina, N. S. - Pershin, S. M. - Jelínková, H. - Procházka, I., - Blažej, J.
Nonlinear 6-fold enhancement of laser drilling effi ciency by double pulse mode: prospective in medicine application
In: Technical Abstracts Summaries. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 108.
2009
Kodet, J. - Procházka, I. - Koidl, F., - Kirchner, G.
SPAD active quenching circuit optimized for satellite laser ranging applications
In: Technical Abstracts Summaries. Bellingham: SPIE, 2009, pp. 36.
2009
Pershin, S. M. - Lyash, A. N. - Makarov, V. S. - Procházka, I. - Blažej, J., - Sopko, B.
Multilayers clouds monitoring by micro- Joule lidar based on photon counting receiver and diode laser
In: Technical Abstracts Summaries. Bellingham: SPIE, 2009. pp. 35.
2009
Procházka, I. - Blažej, J.
Avalanche photodiode output pulse risetime study
In: Technical Abstracts Summaries. Bellingham: SPIE, 2009, pp. 34.
2009
Blažej, J. - Procházka, I., - Kodet, J.
Single- and Several-Photon Detection Avalanche Photodiode Study
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 66-67. ISBN 978-80-01-04286-1.
2009
Jelínek, M. - Remsa, J. - Kocourek, T. - Oswald, J. - Studnička, V. - Čerňanský, M. - Uherek, F., - Jelínek, M.
Highly oriented crystalline Er:YAG and Er:YAP layers prepared by PLD and annealing
Applied Surface Science. 2009, 255(10), 5292-5294. ISSN 0169-4332.
2009
Prokop, J. - Švéda, L. - Jančárek, A., - Pína, L.
Porosity Measurement Method by X-ray Tomography
Key Engineering Materials. 2009, 409 402-405. ISSN 1013-9826.
2009
Nývlt, M. - Škereň, M.
Holografická optická pinzeta
Praha: 2009. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2009
Švéda, L.
Rentgenová optika typu račí oko
[Unpublished Lecture] Univerzita Karlova v Praze, Astronomický Ústav Univerzity Karlovy. 2009-03-04.
2009
Švéda, L. - Maršík, J. - Horváth, M. - Dudchik, Yu.I. - Pína, L. - Semencová, V. - Havlíková, R., - Jelínek, V.
Laboratory X-ray microscopy with reflective - refractive lens system
In: Magnetic Materials in Synchrotron and XFEL X-ray light. Hamburg: DESY, 2009. pp. 7.
2009
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P. - Lorincik, J. - Vanis, J. - Kostka, F. - Černohorský, O. - Fojtík, A. - Reboun, J., - Čermák, J.
Electrophoretic Deposition of Metal Nanoparticles with Reverse Micelles onto InP
International Journal of Materials Research. 2009, 2009(09), 1234-1238. ISSN 1862-5282.
2009
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P. - Lorincik, J., - Fojtík, A.
Electrophoretic Deposition of Pd Nanoparticles on InP from Solutions with Reverse Micelles: Dependence on Electrode Polarity,
Thin Solid Films. 2009, ISSN 0040-6090.
2009
Dvořák, M. - Fidler, V. - Lohse, P.W. - Michl, M. - Oum, K. - Wagener, P., - Schroeder, J.
Ultrafast Intramolecular Electronic Energy Transfer in Rigidly Linked Aminopyrenyl-Aminobenzanthronyl Dyads - A Femtosecond Study
Physical Chemistry Chemical Physics. 2009, 11(2), 317-323. ISSN 1463-9076.
2009
Procházka, I. - Yang, F.
Photon counting module for laser time transfer via Earth orbiting satellite
Journal of Modern Optics. 2009, 56(2&3), 253-260. ISSN 0950-0340.
2009
Michálek, V. - Kodet, J.
Digital phase lock loop for synchronization of two oscilators
[Functional Sample] 2009.
2009
Vacek, M. - Pavel, J.
FTP server a SMTP protocol implemented on microcontroller
[Functional Sample] 2008.
2008
Novozámský, A. - Pavel, J.
Electronic guard of physically handicapped persons
[Functional Sample] 2008.
2008
Ryszawy, J. - Blažej, J., - Zajonc, P.
Audiovisual extension for Claroline
[Software] 2008.
2008
Pína, M. - Blažej, J.
SLAX module test
[Software] 2008.
2008
Zajonc, P. - Blažej, J.
CaRRy EsTiMaTOr
[Software] 2008.
2008
Němec, M. - Procházka, I. - Hamal, K. - Kirchner, G. - Koidl, F., - Voller, W. G.
Nanosecond time-tagging of space objects images
In: AIAA 57th International Astronautical Congress. Paris: International Astronautical Federation (IAF), 2008. pp. 3687-3692. ISBN 978-1-60560-039-0.
2008
Kratochvíla, J. - Jančárek, A.
X-Ray Computed Tomography
In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. pp. 64. ISBN 978-80-7080-692-0.
2008
Jelínek, M. - Kubeček, V. - Burian, Z., - Hribek, P.
Double clad planar waveguide Nd:YAG laser
In: Proceedings of SPIE 7138 - Photonics, Devices, and Systems IV. Washington: SPIE, 2008. pp. 71381O-1-71381O-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7379-0.
2008
Kubeček, V. - Drahokoupil, M. - Zatorsky, P. - Čech, M., - Hiršl, P.
Diode pumped Nd:GdVO4 laser tunable at 1066 nm
In: Proceedings of SPIE 7138 - Photonics, Devices, and Systems IV. Washington: SPIE, 2008. pp. 71380F-1-71380F-5. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7379-0.
2008
Kuchařík, M. - Shashkov, M.
Extension of efficient, swept-integration-based conservative remapping method for meshes with changing connectivity
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2008, 56(8), 1359-1365. ISSN 0271-2091.
2008
Procházka, I. - Pánek, P.
Progress in sub-picosecond timing system development
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. p. 38.
2008
Schreiber, U. - Procházka, I.
Considerations for an Optical Link for the ACES Mission
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. pp. 42.
2008
Procházka, I. - Blažej, J.
Photon counting detectors for future laser time transfer missions
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. pp. 38.
2008
Kodet, J. - Procházka, I.
Compact Event Timing and Laser Fire Control Device for One Way Laser Ranging
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. pp. 20.
2008
Yang, F. - Huang, P. - Zhang, Z. - Chen, W. - Zhang, H., - Procházka, I.
Preliminary Results of the Laser Time Transfer (LTT) Experiment
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. pp. 13-14.
2008
Blažej, J. - Procházka, I.
New achievements in the simulator of photon counting planetary altimeter
In: 16th International Workshop on Laser Ranging. Kornik: Astrogeodynamical Observatory Borowiec, 2008. pp. 4.
2008
Král, L. - Schreiber, U. opon., - Procházka, I. supervisor
Millimeter Precision Laser Ranging
Praha: Defense date 2008-06-05. PhD Thesis. ČVUT v Praze. Supervised by I. PROCHÁZKA.
2008
Drška, L.
Nuclear Excitation in Laser-Produced Plasmas
[Unpublished Lecture] International Workshop "Ultra-High Intensity Laser Nuclear and Particle Physics", European Centre for Theoretical Nuclear Physics and Related Areas. 2008-07-23.
2008
Drška, L. - Liska, R. - Šiňor, M., - Váchal, P.
Nuclear Excitations in High-Parameter Plasmas and Other Challenging Problems
In: 30th European Conference on Laser Interaction with Matter. Darmstadt: GSI Darmstadt, 2008. pp. 68.
2008
Drška, L. - Renner, O., - Šiňor, M.
Theoretical Study of Excitation of Low-Energy Nuclear Transition in Laser-Produced Plasma
In: 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 57. ISBN 978-80-01-04030-0.
2008
Majer, A. - Gavrilov, P.
Zpracování a analýza výsledků zkoušek povrchové úpravy Al slitin laserem
[Research Report] Odolena Voda: Aero Vodochody, 2008. Report no. FT-TA3/047-3.
2008
Majer, A. - Gavrilov, P.
Technologické zkoušky vlivu laserového záření na strukturu a vlastnosti Al slitin
[Research Report] Odolena Voda: Aero Vodochody, 2008. Report no. FT-TA3/047-2.
2008
Renner, O. - Juha, L. - Krasa, J. - Krousky, E. - Granja Bustamante, C. - Linhart, V. - Šiňor, M. - Perina, V., - Andreev, A.A
Search for low-energy nuclear transitions in laser produced plasmas
In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). Lausanne: European Physical Society, 2008. pp. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.
2008
Proška, J.
Noncompetitive interactions at muscarinic receptors within a simple ternary complex model
In: Fundamental and clinical pharmacology, volume 22, supplement 2, August 2008. Oxford: Blackwel Publisher, 2008. pp. 100. ISSN 0767-3981.
2008
Pína, M. - Blažej, J.
Automatization of Slax modules control
Praha: Defense date 2008-09-03. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2008
Kosnar, P. - Blažej, J.
Advanced Website Creation
Praha: 2008. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2008
Ryszawy, J. - Blažej, J.
E-learning system
Praha: Defense date 2008-09-03. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2008
Ryszawy, J. - Blažej, J.
Přednáška předmětu Mikroprocesory 2, 12MPR2
[Audiovisual Work] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008.
2008
Schreiber, U. - Procházka, I.
Considerations for an Optical Link for the ACES Mission
In: ACES and Future GNSS-based Earth Observation and Navigation - presentations. Noordwijk: European Space Agency, 2008. Reports in the series IAPG / FESG. ISSN 1437-8280. ISBN 978-3-934205-27-7.
2008
Najdek, D. - Fiala, P. supervisor
Synthesis of three-dimensional full-color images using the optical diffractive structure
Praha: Defense date 2008-12-12. PhD Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky. Supervised by P. FIALA.
2008
Květoň, M. - Fiala, P. supervisor
Acrylamide-based photopolymer for optical holography
Praha: Defense date 2008-12-12. PhD Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky. Supervised by P. FIALA.
2008
Fiala, J. - Richter, I.
Interakce elektromagnetické vlny se subvlnovými strukturami
Praha: 2008. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2008
Škereň, T. - Richter, I.
Quantum nanostructures: theoretical analysis and modeling
Praha: 2008. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2008
Mikuláštík, M. - Fiala, P.
Manipulace mikročástic optickou pinzetou
Praha: 2008. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra fyzikální elektroniky.
2008
Koranda, P. - Šulc, J.
Měřící linka pro Gaussovská zrcadla
[Functional Sample] 2008.
2008
Škereň, M. - Fiala, P.
Zařízení pro měření kontaktních úhlů
[Functional Sample] 2008.
2008
Škereň, M. - Nývlt, M., - Fiala, P.
Zařízení pro holografickou manipulaci částic
[Functional Sample] 2008.
2008
Richter, I. - Kwiecien, P. - Fiala, J. - Javůrek, D. - Špačková, B. - Škereň, T. - Lauerman, T. - Proška, J., - Šiňor, M.
Photonic nanostructure research at Optical physics group
[Unpublished Lecture] POSTECH - Pohang university, Department of Physics. 2008-04-17.
2008
Richter, I. - Kwiecien, P. - Fiala, J. - Javůrek, D. - Špačková, B. - Škereň, T. - Lauerman, T. - Proška, J., - Šiňor, M.
Photonic nanostructure research at Optical physics group
[Unpublished Lecture] KAIST, Department of Physics. 2008-04-14.
2008
Šulc, J. - Jelínková, H., - Němec, M.
Nd:YAP/V:YAG mikročip
[Functional Sample] 2008.
2008
Jelínková, H. - Šulc, J.
Er:YVO4 mikrolaser
[Functional Sample] 2008.
2008
Repta, J. - Škereň, M., - Fiala, P.
Plastová holografická mikročástice s daty
Czech Republic. Utility Model CZ 19207. 2008-12-29.
2008
Fiala, P. - Škereň, M. - Najdek, D. - Perkous, J., - Repta, J.
Ochranný prvek se statickým identifikačním obrazcem, zejména pro ochranu předmětů a dokumentů
Czech Republic. Utility Model CZ 18321. 2008-03-05.
2008
Špačková, B. - Piliarik, M. - Kvasnička, P. - Themistos, C. - Rajarajan, M., - Homola, J.
Novel Concept Of Multi-Channel Fiber-Optic Surface Plasmon Resonance Sensor
In: Book of Abstracts:Europtrode IX-Ninth International Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors. Dublin: European Optical Society, 2008. pp. 74.
2008
Novotný, M. - Fitl, P. - Krasilnikova Sytchkova, A. - Bulíř, J. - Lančok, J. - Pokorný, P. - Najdek, D., - Bočan, J.
Laser Treatment of Gold and Black Gold Thin Films Fabricated by Thermal Evaporation
In: Book of abstracts: SSSI 2008. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Physics, 2008. pp. 22.
2008
Kwiecien, P. - Fiala, J., - Richter, I.
Advanced Modeling of Subwavelength Photonic Structures at CTU in Prague
In: COST MP0702 MC & WG Meeting. Bratislava: International Laser Centre, 2008. pp. 16.
2008
Fiala, J. - Richter, I., - Kwiecien, P.
Interaction of Light with Subwavelength Structures: Study of Enhanced Optical Transmission
In: Summary Booklet. Bad Honnef: Physik Centrum, 2008. pp. 45.
2008
Kwiecien, P. - Fiala, J. - Richter, I., - Šiňor, M.
Advanced Modeling of Subwavelength Photonic Structure
In: Summary Booklet. Bad Honnef: Physik Centrum, 2008. pp. 12.
2008
Čtyroký, J. - Richter, I., - Kwiecien, P.
Critical Comparison of Three Modal Methods: Bidirectional Eigenmode Expansion, Aperiodic Rigorous Coupled Mode Analysis, and Fourier Series Expansion
In: Proceedings of SPIE -Vol. 7099. Montréal: SPIE, 2008. p. 70991K 1-70991K 11. ISSN 0277-786X.
2008
Fiala, J. - Richter, I.
Study of Enhanced Optical Transmission Through Subwavelength Apertures
In: Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 56. ISBN 978-80-86742-25-0.
2008
Kwiecien, P. - Richter, I.
ARCWA as a Tool for Rigorous Modelling of Photonics Structure
In: Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 36. ISBN 978-80-86742-25-0.
2008
Lédl, V. - Květoň, M.
Characterization and Application of New Photopolymer Recording Media for Usage in Holograph
In: Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 56. ISBN 978-80-86742-25-0.
2008
Fiala, J. - Richter, I.
Interaction of Light with Subwavelength Apertures: a Comparison of Approximate and Rigorous Approaches
In: Book of abstracts. Enschede: University of Twente, Laboratory of Measurement and Instrumentation, 2008. pp. 17. ISBN 978-90-365-2691-3.
2008
Lauerman, T. - Čtyroký, J.
Numerical Model of Nonlinear Pulse Propagation in SOI Microring Resonators
In: Book of abstracts. Enschede: University of Twente, Laboratory of Measurement and Instrumentation, 2008. pp. 8. ISBN 978-90-365-2691-3.
2008
Kwiecien, P. - Richter, I., - Čtyroký, J.
Aperiodic Rigorous Coupled Wave Analysis Applied to Photonic Nanostructure Modelling: a Critical Study
In: Book of abstracts. Enschede: University of Twente, Laboratory of Measurement and Instrumentation, 2008. pp. 29. ISBN 978-90-365-2691-3.
2008
Květoň, M. - Havránek, A.
Polymer Holography - New Theory of Image Growth
Macromolecular Symposia. 2008, 268 43-47. ISSN 1022-1360.
2008
Květoň, M. - Havránek, A. - Fiala, P., - Richter, I.
Experimental Study of Acrylamide Based Recording Materials for Applications in Optical Holography
Macromolecular Symposia. 2008, 268 115-119. ISSN 1022-1360.
2008
Hudec, R. - Švéda, L. - Pína, L. - Inneman, A. - Semencova, V., - Skulinova, M.
Lobster Eye Optics for Space Applications: Recent Status
In: Proceedings ICSO 2008. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2008. pp. 300-306.
2008
Skulinova, M. - Hudec, R. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L., - Semencova, V.
Alternative materials for space X-ray optics
In: Proceedings ICSO 2008. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2008. pp. 300-306.
2008
Hudec, R. - Švéda, L. - Pína, L. - Inneman, A., - Šimon, V.
Lobster Eye Telescopes as X-ray All-Sky Monitors
Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics. 2008, 8(4), 381-385. ISSN 1009-9271.
2008
Depierreux, S. - Labaune, C. - Michel, D.T. - Tikhonchuk, V.T. - Tassin, V. - Stenz, C. - Borisenko, N.G. - Nazarov, W. - Grech, M. - Hüller, S., - Limpouch, J.
Optimization of some laser and target features for laserplasma interaction in the context of fusion
In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). London: IOP Publishing, 2008. pp. 022041-1-022041-4. ISSN 1742-6588.
2008
Limpouch, J. - Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T. - Klimo, O. - Brantov, A.V., - Andreev, A.A.
Laser acceleration of ions in mass-limited multi-species targets
In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). London: IOP Publishing, 2008. pp. 042033-1-042033-4. ISSN 1742-6588.
2008
Klimo, O. - Limpouch, J.
High-current fast electron beam propagation in a gas
In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). London: IOP Publishing, 2008. pp. 22096-1-22096-4. ISSN 1742-6588.
2008
Rozanov, V. - Barishpoltsev, D. - Vergunova, G. - Gus'kov, S.Yu. - Demchenko, N. - Doskoch, I.Y. - Ivanov, E. - Aristova, E. - Zmitrenko, N. - Limpouch, J. - Klír, D. - Krouský, E. - Mašek, K. - Kmetík, V., - Ullschmied, J.
Energy transfer in low-density porous targets doped by heavy element
In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). London: IOP Publishing, 2008. pp. 022010-1-022010-4. ISSN 1742-6588.
2008
Hudec, R. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencova, V. - Mika, M. - Inneman, A. - Skulinova, M., - Švéda, L.
Space Optics with Si Wafers and Slumped Glass
In: Proceedings ICSO 2008. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2008. pp. 300.
2008
Hudec, R. - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencova, V. - Mika, M. - Inneman, A. - Skulinova, M., - Švéda, L.
Recent Progress with X-ray Optics Based on Si Wafers and Glass Foils
In: Proceeding of SPIE 7011 - Space Telescopes and Instrumentation 2008: Ultraviolet to Gamma Ray. Bellingham: SPIE, 2008. pp. 100-122. ISBN 978-0-8194-7221-2.
2008
Novotný, F. - Fojtík, A., - Giersig, M.
Gold particle nanostructure: synthesis and characterization
In: Proceedings of the 9th IUVSTA international summer school. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2008.
2008
Piksová, K. - Weisserová, M., - Fojtík, A.
Bactericidal effect of metal nanoparticles and their characterization
In: Proceedings of the 9th IUVSTA international summer school. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2008,
2008
Procházka, I. - Blažej, J.
35 let účasti skupiny prof. Karla Hamala v mezinárodních kosmických projektech
Práce z dějin techniky a přírodních věd. Česká technika na pozadí světového vývoje 1. 2008, X(19), 155-168. ISSN 1801-0040.
2008
Novotný, A.
Síť laserových družicových radarů vyvinutých na Fakulté jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT pod vedením prof. Karla Hamala
Práce z dějin techniky a přírodních věd. Česká technika na pozadí světového vývoje 1. 2008, X(19), 117-134. ISSN 1801-0040.
2008
Tous, J. - Horvath, M. - Pína, L. - Blazek, K., - Sopko, B.
High-resolution Application of YAG:Ce and LuAG:Ce Imaging Detectors with a CCD X-ray Camera
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2008, 2008(591), 264-267. ISSN 0168-9002.
2008
Tous, J. - Blazek, K. - Pína, L., - Sopko, B.
X-ray High Resolution CCD Camera Based on a Thin Scintillator Screen
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008, 2008(15), k50-k52. ISSN 1211-5894.
2008
Pína, L. - Dudchik, Y. - Jelínek, V. - Švéda, L. - Maršík, J. - Horvath, M., - Petr, O.
X-ray Imaging with Compound Refractive Lens and Microfocus X-ray Tube
In: Advances in X-Ray/EUV Optics and Components III. Bellingham: SPIE, 2008. pp. H770. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7297-7.
2008
Vrba, P. - Bobrová, N.A. - Sasorov, P.V. - Vrbová, M., - Hübner, J.
Modelling of Capillary Z-Pinch Recombination Pumping of Hydrogen-like Ion EUV
In: X-Ray Lasers 2008. Belfast: Queen's University of Belfast, 2008. pp. 300.
2008
Černohorský, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Kacerovský, P., - Fojtík, A.
Study of Pd/InP Interfaces for Hydrogen Detection
In: Book of Abstracts: 2008 E-MRS Fall Meeting & Exhibit. Warszawa: Politechnika Warszawa, 2008, pp. 122. ISBN 83-89585-23-5.
2008
Valenta, J. - Fučíková, A. - Pelant, I. - Kůsová, K. - Dohnalová, K. - Aleknavičius, A. - Cibulka, O. - Fojtík, A., - Kada, G.
On the Origin of the Fast Photoluminescence Band in Small Silicon Nanoparticles
New Journal of Physics. 2008, 10 073022-073028. ISSN 1367-2630.
2008
Nevrkla, M. - Jančárek, A.
Design and Realisation of Apparatus to Study Capillary Discharge in Gas
In: IEEE 35th International Conference on Plasma Science. Karlsruhe: IEEE, 2008. pp. 300. ISSN 0730-9244. ISBN 978-1-4244-1929-6.
2008
Prokop, J. - Švéda, L. - Jančárek, A., - Pína, L.
Porosity Measurement Method by X-Ray Computed Tomography
In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. pp. 86-89. ISBN 978-80-7080-692-0.
2008
Tamáš, M. - Nevrkla, M. - Vrba, P., - Vrbová, M.
Soft X-ray Spectroscopy of Pinching Discharge in Capillaries of Various Material
In: 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 49. ISBN 978-80-01-04030-0.
2008
Pína, L.
Reflective Optical Structures and Imaging Detector Systems
In: Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics. Berlin: Springer, 2008. p. 319-329. Springer Series in Optical Sciences. vol. 137. ISSN 0342-4111. ISBN 978-3-540-74560-0.
2008
Fiala, P. - Škereň, M., - Richter, I.
Optika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Jemná mechanika a optika. 2008, 53 270-271. ISSN 0447-6441.
2008
Najdek, D. - Fiala, P.
Influence of the diffractive structure parameters on the observation of a synthetic stereogram
Optical Engineering. 2008, 48(10), 108001:1-108001:7. ISSN 0091-3286.
2008
Fibrich, M. - Jelínková, H., - Šulc, J.
Pr:YAP laser
[Functional Sample] 2008.
2008
Koranda, P. - Jelínková, H., - Němec, M.
Cr:ZnSe přeladitelný laser čerpaný laserem Er:YAP
[Functional Sample] 2008.
2008
Picková, V. - Jančárek, A. - Pína, L. - Švéda, L., - Tamáš, M.
Capillary Discharge EUV Radiation Focused by the Ellipsoidal X-Ray Optics
In: 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 45. ISBN 978-80-01-04030-0.
2008
Kodet, J. - Procházka, I.
Timing Unit for Lunar Reconnaissance Orbiter One Way Ranging
[Functional Sample] 2008.
2008
Nevrkla, M. - Schmidt, J. opon., - Jančárek, A.
Návrh a realizace zařízení pro studium kapilárního výboje v argonu
Prague: Defense date 2008-02-12. Master Thesis. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering.
2008
Pšikal, J. - Tikhonchuk, V.T., - Limpouch, J.
Ion acceleration by relativistically intense laser pulses incident on target at large angles
In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). Lausanne: European Physical Society, 2008. pp. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.
2008
Šoustek, P. - Michl, M. - Almonasy, N. - Machalický, O. - Dvořák, M., - Lyčka, A.
The synthesis and fluorescence of N-substituted 1-and 2-aminopyrenes
Dyes and Pigments. 2008, 78(2), 139-147. ISSN 0143-7208.
2008
Almonasy, N. - Dvořák, M. - Michl, M., - Nepraš, M.
The Synthesis and Spectral Properties of N-derivatives of 3-aminoperylene
In: PIMoP 2008 Book of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 49. ISBN 978-80-01-04049-2.
2008
Dvořák, M. - Wagener, P. - Fidler, V., - Schroeder, J.
Influence of Bridge Modification on the Relaxation Processesof Bichromophoric Compounds
In: PIMoP 2008 Book of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 51. ISBN 978-80-01-04049-2.
2008
Fidler, V. org. - Schroeder, J. org. - Michl, M. org., - Dvořák, M. org.
VI. Prague Workshop on Photoinduced Molecular Processes
[Conference Hosting] 2008.
2008
Michl, M. ed. - Dvořák, M. ed.
PIMoP 2008 Book of Abstracts
Praha, 2008-04-01/2008-04-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04049-2.
2008
Dvořák, M. - Wagener, P. - Fidler, V., - Schroeder, J.
Transient Absorption Study of Rigidly Linked Aminopyrenyl-Aminobenzanthronyl Dyads
In: International Workshop on Ultrafast Chemical Physics. Glasgow: University of Strathclyde, 2008. pp. 45.
2008
Klimo, O. - Pšikal, J. - Limpouch, J., - Tikhonchuk, V.T.
Ultrathin foil irradiated by circularly polarized laser pulse as an efficient source of quasi-monoenergetic ions
In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). Lausanne: European Physical Society, 2008. pp. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.
2008
Limpouch, J. - Renner, O. - Klimo, O. - Klír, D. - Kmetík, V. - Krouský, E. - Liska, R. - Mašek, K. - Nazarov, W., - Šiňor, M.
Line X-Ray Emission from Laser Irradiated Low-Density Foams Doped by Chlorine
In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). Lausanne: European Physical Society, 2008. p. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.
2008
Labaune, C. - Depierreux, S. - Michel, D.T. - Grech, M. - Nicolai, Ph. - Stenz, C. - Tikhonchuk, V.T. - Weber, S. - Riconda, C. - Borisenko, N.G. - Nazarov, W. - Hüller, S. - Pesme, D. - Limpouch, J. - Loiseau, P. - Riazuelo, G. - Casanova, M. - Meyer, C. - Di-Nicola, P. - Wrobel, R. - et al.
Smoothing of laser beam intensity fluctuations in low density foam plasmas with the LIL laser
In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). Lausanne: European Physical Society, 2008. pp. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.
2008
Procházka, I. - Blažej, J., - Kodet, J.
Single photon counter for ACES ground demostrator
[Functional Sample] 2008.
2008