Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI spolupracuje v rámci vědecké a výzkumné a pedagogické činnosti s mnoha českými a zahraničními institucemi. Jde o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů.
Kontakty se uskutečňují zejména v rámci dohod a protokolů o spolupráci mezi zahraničními institucemi a ČVUT. Dále má FJFI ČVUT velmi bohaté zkušenosti se spoluprací na vývoji s průmyslovou sférou. V neposlední řadě je FJFI ČVUT členy několik významných mezinárodních sdružení.

FJFI spolupracuje v rámci vědecké a výzkumné a pedagogické činnosti s mnoha českými a zahraničními institucemi. Jde o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů.
Kontakty se uskutečňují zejména v rámci dohod a protokolů o spolupráci mezi zahraničními institucemi a ČVUT. Dále má FJFI ČVUT velmi bohaté zkušenosti se spoluprací na vývoji s průmyslovou sférou. V neposlední řadě je FJFI ČVUT členy několik významných mezinárodních sdružení.

Spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi

Katedra matematiky

 • Yale University a Reservoir Engineering Research Institute
 • Colorado School of Mines
 • Clarkson University, New York
 • Kanazawa University, Japonsko
 • Technische Universität Dresden
 • Universität Heidelberg
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Luisiana State University
 • Department of Automation, Tsinghua University, Beijing, China
 • Centro de Investigacion Operativa, Universisad Miguel Hernandez, Elche, Španělsko
 • École Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire, Blois, Francie
 • Fermiho Národní Laboratoř, Batavia, Ilinois, USA
 • LIAFA, Université Paris
 • Wuhan University, School of Mathematics and Statistics, China
 • Institute for Analysis and Computational Number Theory, Graz
 • University of Waterloo, Canada
 • University of Turku, Finsko
 • Department of Computer Science, Tsuda College
 • Austrian Academy of Science, Linz, Rakousko
 • JINR Dubna, Rusko
 • University of Oulu, Finsko
 • Institut matematiky NAS Ukrajina

 Katedra fyziky

 • Fermilab, Chicago
 • Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt
 • Universitá di Salerno
 • Freie Universität Berlin
 • Imperial College of London
 • University of Tsukuba (KEK)
 • University of Kopenhagen
 • Abteilung Quantenphysik, Universität Ulm
 • University of Strathclyde, Glasgow
 • Heriot-Watt University Edinburgh
 • ÚPL MAV Budapešť
 • Université de Montreal, Centre de Recherches Mathématiques
 • Université Rennes (Francie)
 • University of Durham (UK)
 • JILA NIST (USA)
 • University of Bialystok
 • Universität Heidelberg
 • CERN, Ženeva
 • Brookhaven national laboratory USA
 • TU Darmstadt
 • MPL MPG Erlangen, University Paderborn

Katedra inženýrství pevných látek

 • Sibiřská aerokosmická akademie v Krasnojarsku
 • Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna, Rusko
 • Sankt-petěrburská státní technická univerzita, Mechanicko-fyzikální fakulta
 • Technická univerzita v Gabrovu, Bulharsko
 • Slovenská Technická Universita v Bratislavě, Slovensko, Fakulta chemicko-technologická
 • University Montpellier

Katedra fyzikální elektroniky

 • Laser Materials and Technology Research Center of A.M. Prokhorov, General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Rusko
 • Universita v Novém Mexiku, Albuquerque, USA
 • Ústav Fotoniky (ICFO) Barcelona, Španělsko
 • Čínská akademie věd
 • MUT Varšava
 • NRIAG, Helwán, Egypt
 • Evropská kosmická agentura ESA, projekty ELT, ELT Calibration, a EGEP
 • Kosmické agentury Ruska, USA, Číny, Francie, Německa, Indie
 • Akademie věd Rakouska
 • National University of Singapore
 • NASA, GSFC-694, USA
 • RPC Precision Systems and Instruments, Rusko
 • Institut optiky na CSIC v Madridu
 • Paul Scherrer institut ve Švýcarsku
 • Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Národní laboraroř v Los Alamos
 • Laboratoř CELIA z Universite Bordeaux
 • Universite de Toulouse
 • Energie Atomic CEA/CESTA,
 • Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Varšava
 • Univ. P. J. Šafárika v Košicích, Slovensko
 • Inst. of Energy Technology, Norsko

Katedra materiálů

 • Université de Bretagne Sud, Lorient, Francie
 • École Nationale Supérieure des Mines de St. Étienne
 • European Commission - Institute for Energy, Joint Research Centre, Petten, The Netherlands
 • University West, Production Technology Centre, Trollhättan, Švédsko

 Katedra jaderné chemie

 • National Nuclear Laboratory, Velké Britanie
 • University Reading, Velká Británie
 • Forschungzentrum Jülich, Německo
 • Karlsruhe Institute of Technology, Německo
 • CEA Marcoule, Francie
 • GRS Braunschweig
 • Institute of Physics, Vilnius, Litva
 • Paul Scherrer Institute, Švýcarsko
 • Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
 • University of Oslo, Norsko
 • Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norsko
 • University of Helsinki, Finsko
 • LJaR SÚJV Dubna, Ruská federace
 • JRC-ITU, Karlsruhe, Německo
 • Northumbria University, UK
 • Spojený ústav jaderného výzkumu (SÚJV) Dubna, Laboratoř radiační biologie
 • Argonne National Laboratory, USA
 • Chalmers Technical University, Göteborg, Švédsko
 • Zona Oeste Estadual University

 Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 • FERMILAB USA
 • Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna, Rusko
 • Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania
 • INGV Sezione di Catania, Itálie
 • CERN Ženeva

 Katedra jaderných reaktorů

 • EERRI - Eastern Europe Research Reactor Initiative
 • RROG - Research Reactors Operator’s Group
 • IAEA - International Atomic Energy Agency, Vienna, Rakousko
 • Slovenská technická univerzita STU Bratislava
 • The University of Tennessee, Knoxville, College of Engineering, USA
 • Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (CEA) v Saclay, Francie
 • Aachen University of Applied Sciences, Jülich, Německo
 • Defence Academy, Faculty of Management and Technology, Velká Británie
 • Dalton Institute, University of Manchester Velká Británie
 • SE - Slovenské elektrárne, a.s.
 • Kuwait Institute for Scientific Research
 • Kyoto University, Kyoto University Research Reactors Institute KURRI, Osaka, Japonsko
 • National Center for Nuclear Energy, Sciences and Techniques - CNESTEN, Rabat, Maroko
 • University of Tennessee, Department of Nuclear Engineering, Knoxville, USA

 Katedra softwarového inženýrství

 • CERN Ženeva, Švýcarsko
 • Brookhaven National Laboratory, Upton, N.Y., USA
 • Association for Information Systems

Spolupráce s praxí

 • Nvidia (KM)
 • Honeywell (KM)
 • CA technologies (KM)
 • Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (KM,KSI)
 • ÚJV Řež, a.s. (KM,KIPL,KJR,KMAT,KJCH)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (KM)
 • SVÚM a.s., MATEX PM s.r.o. (KIPL)
 • ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (KIPL)
 • ŠKODA AUTO a.s.(KIPL)
 • BONATRANS GROUP a.s. (KIPL)
 • AERO Vodochody, a. s. (KIPL)
 • BUZULUK a.s.(KIPL)
 • GE AVIATION Czech s.r.o.(KIPL)
 • VZÚ Plzeň s.r.o., EXOVA s.r.o(KIPL)
 • Crytur Turnov(KFE)
 • VZLÚ, a.s., (KFE)
 • CSRC, s.r.o. (KFE)
 • ÚFE AV ČR, v.v.i. (KFE)
 • TOPTEC ÚFP AV ČR(KFE)
 • Smart Brain s.r.o.(KFE)
 • Filák s.r.o. a OPTYS s.r.o. (KFE)
 • UJP Praha a.s. (KFE,KMAT).
 • Tediko s.r.o. Chomutov (KMAT)
 • Preditest s.r.o. Praha (KMAT)
 • Jaderná elektrárna Temelín(KMAT)
 • Doosan Škoda Power (KMAT)
 • AL INVEST Břidličná, a.s. (KMAT)
 • ČZ Strakonice (KMAT)
 • ČKD Howden a.s. (KMAT)
 • SÚJB (KJCH)
 • Eurostandard s.r.o. (KJCH)
 • VF Černá Hora (KDAIZ)
 • Jaderná elektrárna Temelín (KDAIZ,KMAT)
 • SÚRO, v.v.i. Praha (KDAIZ,KJR)
 • Správa jeskyní České republiky a ČAV Praha(KDAIZ)
 • DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem(KDAIZ)
 • Proton Therapy Centre Czech (KDAIZ)
 • Národní technické muzeum (KDAIZ)
 • Národní galerie v Praze (KDAIZ)
 • NUVIA a.s. (KDAIZ)
 • ČEZ, a.s. (KJR)
 • Škoda JS. a.s. (KJR)
 • FNKV Praha (KSI)
 • FTN Praha (KSI)

Členství v mezinárodních sdruženích

 • organizace Interpore sdružující pracoviště z celého světa zabývající se problematikou znečištění podzemních vod a podpovrchovými jevy (KM,KJCH)
 • Sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network). Ve sdružení CENEN je 15 kateder a ústavů z pěti českých vysokých škol zabývajících se výukou a výzkumem v oblasti jaderného inženýrství a čtyř neuniverzitních členů (SÚJB, ČEZ, a.s., ÚJV Řež, a.s. a Škoda JS. a.s.) (KJR, KJCH, KMAT, KDAIZ)
 • EURADOS, European Radiation Dosimetry Group, sdružující evropské instituce zabývající s dozimetrií a radiační ochranou (KDAIZ)
 • World Nuclear University a mezinárodním sdružení ENEN (European Nuclear Education Network Association), které sdružuje 44 evropských univerzit zabývajících se vzděláváním v oblasti jaderné energetiky (KJR)
 • CASAJC, tj. společností sdružující anglisty a germanisty, která se věnuje otázkám jazykového vzdělávání na vysokých školách (KJ)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.